Petition Closed

'Nie' dla umowy pomiędzy UE a Turcją – Bezpieczne Przejście od teraz

This petition had 74,292 supporters


[EN - FR - DE - ES - CA - IT - EL - NL - FI - SV - BG - AR - TR - RO - PT]

Do

Głów Państw Członkowskich Unii Europejskiej
Donalda Tuska, Prezydenta Rady Europejskiej
Jean-Claude Junckera, Prezydenta Komisji Europejskiej

 

27 lutego 2016 roku, obywatele w 32 krajach i ponad 120 miast Europy i reszty świata, podnieśli głos w sprawie praw uchodźców pod sloganem #safepassage. Żądaliśmy legalnych i bezpiecznych szlaków oraz wysokich standardów przyjęcia uchodźców i azylu. 7 marca 2016, przywódcy UE spotkali się z Turcją i opracowali plan który ma być zatwierdzony podczas następnego spotkania Rady Europejskiej które odbędzie się 17-18 marca. Zwracamy się do przywódców europejskich w przededniu szczytu by dostosowali się do europejskich wartości takich jak poszanowanie ludzkiej godności i praw człowieka, by uszanowali prawo międzynarodowe, i przede wszystkim, by przedstawili nam humanitarną politykę dla humanitarnej Europy.


***


27 lutego 2016 roku, obywatele w 32 krajach i ponad 120 miast Europy i reszty świata, podnieśli głos w sprawie praw uchodźców pod sloganem #safepassage. W ciągu miesięcy wiele osób oferowało pomoc kobietom, mężczyznom i dzieciom którzy znaleźli się w potrzebie. Byli oni bezsilnymi świadkami którzy widzieli tonące łodzie. Widzieli rodziny podróżujące lub żyjące w koszmarnych warunkach, oraz ludzi szukających schronienia którzy byli wstrzymywani przez ogrodzenia, lub gorzej, źle traktowani przez oddziały policyjne.


7 marca 2016 roku Rada Europejska spotkała się z przedstawicielami Turcji w Brukseli.

Zarys porozumienia, które ma być zaakceptowane 17-18 marca, został skrytykowany przez UNHCR oraz wiele organizacji pozarządowych jako porozumienie pogwałcające prawo międzynarodowe.


W związku z nadchodzącym Szczytem Europejskim odbywającym się 17-18 marca 2016, my, obywatele Europy i świata zwracamy się do was by:


- zachować otwarte zewnętrzne granice Europy;
   
- zagwarantować ludziom przebywających na zewnętrznych granicach Europy i będących w potrzebie dostępu do międzynarodowej ochrony;
   
- przestrzegać europejskiego i międzynarodowego prawa, włącznie z Konwencją     Genewską, zasady nie odsyłania uchodźców, oraz dyrektyw UE w sprawie azylu;
   
- rozpatrywać każdą prośbę o azyl indywidualnie i bez dyskryminacji ze względu na     narodowość i w zgodzie z prawem europejskim i międzynarodowym;
   
- odrzucić możliwość odsyłania uchodźców z powrotem do Turcji czy gdziekolwiek     indziej;
   
- odrzucić uznawanie Turcji jako bezpiecznego państwa partnerskiego, państwa gdzie     uchodźcy są wysyłani z powrotem do Syrii i które nie oferuje ochrony odpowiadającej Konwencji Genewskiej;
   
- pokazać solidarność z państwami gdzie przybywa najwięcej uchodźców w Unii     Europejskiej, szczególnie z Grecją;
   
- natychmiast przenieść azylantów, którzy utknęli w Grecji, włącznie z Afgańczykami, do innych państw członkowskich;
   
- zapewnić bezpieczne przejście uchodźcom i zreformować system dubliński, tak aby plan rozmieszczenia był sprawiedliwy zarówno dla Państw Członkowskich jak i uchodźców.

To nie jest kryzys imigracyjny. To jest kryzys humanitarny gdzie wartości Europejskie są zagrożone. Europa ma środki by pomóc ludziom w potrzebie, i żądamy by Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie sprostały europejskim wartościom poszanowania ludzkiej godności i praw człowieka, aby poszanowały międzynarodowe prawo i ponad wszystko przedstawiły nam humanitarną politykę dla humanitarnej Europy.

About us: European March for Refugee Rights

The European March for Refugee Rights in pictures.

 Today: European March for Refugee Rights is counting on you

European March for Refugee Rights #SafePassage needs your help with “Głów Państw Członkowskich Unii Europejskiej: STOP EU-TURKEY DEAL - SAFE PASSAGE NOW”. Join European March for Refugee Rights and 74,291 supporters today.