เว็บไซต์รณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

มี 510,688,424 คนที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง 
คลิกดูเรื่องราวรณรงค์ที่สำเร็จทั้งหมด

แคมเปญประสบความสำเร็จ

แก้ปัญหา #ม็อบชาวนา เร่งโอนหนี้ชาวนาจากธนาคารมาเป็นของรัฐ

ด้วยพลังสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมทำให้ปัญหาหนี้สินของชาวนาได้รับการแก้ไข: เกือบ 40,000 รายชื่อจากแคมเปญนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 22 มี.ค. 2565 ให้เจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารและสถาบันทางการเงินของรัฐทั้ง 4 แห่ง ตัดดอกเบี้ยของเกษตรกร 50,000 ราย ทิ้งทั้งหมด และลดเงินต้นคงค้างหรือหนี้คงค้างให้เหลือ 50% ของเงินต้น โดยวิธีปฏิบัติว่าจะมีการโอนหนี้มาไว้ที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเกษตรหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อ แต่เท่ากับว่าชาวนาราว 30,000 รายที่ใกล้จะสูญเสียที่ดินจากหนี้สินจะมีเวลาหายใจต่อไป และ #ม็อบชาวนา ได้กลับบ้านแล้วเพื่อไปทำนาในฤดูฝนหว่านไถที่กำลังจะเริ่มต้นนี้
อ่านเพิ่มเติม

ชรินทร์ ดวงดารา

ไทย

ได้รับการพูดถึงที่