เว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

153,860,872 จำนวนผู้ใช้ทั่วโลก 

เริ่มเรื่องรณรงค์

ล่าสุดบน Change.org