เว็บไซต์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

158,629,295 จำนวนผู้ใช้ทั่วโลก 

เริ่มเรื่องรณรงค์

ล่าสุดบน Change.org