Pétition fermée

Nej till avtalet EU-Turkiet – TRYGG RESA NU!

Cette pétition avait 74 292 signataires


[EN - FR - DE - ES - CA - IT - EL - NL - FI - BG - AR - TR - PL - RO - PT]

Den 27 februari 2016 gjorde människor i 32 länder och över 120 städer i europa sina röster hörda för flyktingars rättigheter under sloganen #safepassage – trygg resa! Vi kräver legala och trygga rutter och höga standarder för mottagande och asyl. Den sjunde mars 2016 mötte EU-ledare upp med Turkiet och planerade sina beslut för nästa EU-toppmöte den 17-18 mars. Vi appellerar till de europeiska ledarna att före toppmötet leva upp till de europeiska värdena, människovärdet och de mänskliga rättigheterna, att respektera internationell lagstiftning och framför allt att ge oss medmänsklig politik för ett mänskligt Europa.
***
Den 27 februari 2016 gjorde människor i 32 länder och över 130 städer i europa sina röster hörda för flyktingars rättigheter under sloganen #safepassage – trygg resa! Under flera månaders tid har många av oss gett vårt stöd till kvinnor, män och barn i nöd eller maktlösa sett på hur båtar sjunkit, familjer rest eller levt under förfärliga förhållanden och hur människor som söker säkerhet blivit stoppade av stängsel eller misshandlade av polis.

Den sjunde mars 2016 mötte det Europeiska rådet med Turkiet i Bryssel. Den överenskommelse som förhandlades och skall godkännas den 17-18 mars har kritiserats av flyktingorganisationen UNHCR och av många medborgarorganisationer för att det bryter mot internationell lagstiftning.


På grund av EU-toppmötet den 17-18 mars 2016 kräver vi, Europas medborgare att ni:

  • håller Europas yttergränser öppna;
  • garanterar tillgång till internationellt skydd för dem som behöver det, också vid Europas yttre gränser;
  • respekterar europeisk och internationell lagstiftning, inkluderande Genevekonventionen, principen om icke-avvisning och EUs asyldirektiv;
  • behandlar varje enskild asylansökan individuellt och utan diskriminering på bas av nationalitet, så som förordas av europeisk och internationell lagstiftning;
  • vägrar acceptera så kallade push-backs till Turkiet eller annanstans;
  • vägrar se Turkiet, ett land därifrån flyktingar deporteras till Syrien och som inte ger något skydd som motsvarar Genevekonventionen, som ett säkert tredje land;
  • visar solidaritet gentemot de länder som tar emot de största mängderna flyktingar då de anländer till EU, speciellt Grekland;
  • genast omplacerar flyktingar som sitter fast i Grekland, inkluderande flyktingar från Afghanistan, till andra medlemsländer;
  • ger säker lejd för flyktingar och reformerar Dublin-systemet för behandling av flyktingar till ett fördelningsprogram som är rättvist både gentemot medlemsländer och flyktingar.

Detta är inte en flyktingkris. Det är en humanitär kris i vilken våra europeiska värderingar står på spel. Europa har resurserna och förmågan att hjälpa människor i nöd, och vi kräver att den Europeiska Unionen och dess medlemsländer lever upp till de europeiska värderingarna om människovärde och mänskliga rättigheter, respekterar internationell lagstiftning och framför allt ger oss medmänsklig politik för ett mänskligt Europa.


Mer om oss
Den Europeiska Marchen för Flyktingars Rättigheter i bilderEuropean March for Refugee Rights compte sur vous aujourd'hui

European March for Refugee Rights #SafePassage a besoin de votre aide pour sa pétition “Statscheferna för EUs medlemsländer: NO TO EU-TURKEY DEAL – TRYGG RESA NU!”. Rejoignez European March for Refugee Rights et 74 291 signataires.