Pétition fermée

STOP EU-TURKEY DEAL - SAFE PASSAGE NOW!

Cette pétition avait 74 292 signataires


[EN - FR - DE - ES - CA - IT - EL - NL - FI - SV - AR - TR - PL - RO - PT]

На 27 февруари 2016 граждани в 32 държави и над 120 града в Европа и по целия свят подкрепихме правата на бежанците, надигайки глас под лозунга #safepassage - безопасно преминаване. Изискахме законни и безопасни маршрути и високи стандарти при приемане и даване на убежище. На 7 март 2016 се проведе среща на лидери от Европейския съюз и от Турция, на която изготвиха план, който да се приеме на следващата среща на Съвета на Европа на 17-18 март.
Призоваваме европейските лидери да потвърдят с действия европейските ценности на човешко достойнство и човешки права, да спазят международните закони и, преди всичко, да ни осигурят хуманни политики за една хуманна Европа.

***

На 27 февруари 2016 г. в 32 страни и над 120 града граждани от Европа и от цял свят се вдигнаха в защита на правата на бежанците под лозунга #safepassage. В продължение на месеци много хора оказваха помощ на изпадналите в нужда жени, мъже и деца. Те са ставали безсилни свидетели на потъващите лодки. Виждали са ужасяващите условия, в които пътуват и живеят цели семейства, и как търсещите защита хора са блокирани от огради, или още по-лошо, стават жертва на лошо отношение от силите на полицията.

На 7 март 2016 в Брюксел Съветът на Европа проведе среща с Турция. Представеното споразумение, което следва да бъде одобрено на 17-18 март, е критикувано от ВКБООН и много неправителствени организации като нарушаващо международните закони.

С оглед европейската среща на върха на 17-18 март 2016, ние, гражданите на Европа и света, ви призоваваме да:

  • Оставите външните граници на Европа отворени,
  • Гарантирате достъп на нуждаещите се от международна защита хора на външните граници на Европа,
  • Спазите европейските и международните закони, включително Женевската конвенция, принципа на неотблъскване и европейските директиви за убежище,
  • Всяка молба за убежище да се разглежда индивидуално и без дискриминация по националност, в съответствие с европейските и международните закони,
  • Не допускате изтласкване обратно към Турция или където и да е другаде,
  • Не приемате като безопасна трета страна Турция, държава, от която бежанците се изпращат обратно към Сирия и която не предлага защита, еквивалентна на Женевската конвенция
  • Покажете солидарност със страните, където пристигат бежанците в Европейския съюз, и особено с Гърция,
  • Незабавно бъдат преместени в други държави-членки на ЕС търсещите убежище, затворени в Гърция, включително и афганистанци,
  • Осигурите безопасно преминаване на бежанците и да реформирате Дъблинската система в честна и за държавите-членки, и за самите бежанци схема за разпределяне.

Това не е бежанска криза. Това е хуманитарна криза, където залогът са европейските ценности. Европа има начините да помогне на нуждаещите се хора, и ние настояваме Европейският съюз и неговите държави-членки да отстоят европейските ценности за човешки права и достойнство, да спазват международните закони, и, преди всичко, да ни осигурят хуманни политики за една хуманна Европа.


За нас: European March for Refugee Rights

Европейският поход за права на бежанците в снимки.European March for Refugee Rights compte sur vous aujourd'hui

European March for Refugee Rights #SafePassage a besoin de votre aide pour sa pétition “Ръководителите на държавите-членки на ЕС : STOP EU-TURKEY DEAL - SAFE PASSAGE NOW!”. Rejoignez European March for Refugee Rights et 74 291 signataires.