Pétition fermée

STOP EU-TURKEY DEAL - Turvallinen kulku nyt!

Cette pétition avait 74 292 signataires


[EN - FR - DE - ES - CA - IT - EL - NL - SV - BG - AR - TR - PL - RO - PT]

Ihmiset 32 maassa ja yli 120 kaupungissa ympäri Eurooppaa ja maailmaa nostivat helmikuun 27 päivänä 2016 äänensä pakolaisten oikeuksien puolesta, iskulauseenaan #safepassage, turvallinen kulku. Me vaadimme laillisia ja turvallisia reittejä ja vaatimukset täyttävää vastaanottoa ja turvapaikkajärjestelmää. Maaliskuun 7 2016 EU-johtajat tapasivat Turkin johdon kanssa ja tekivät suunnitelman joka on päätettävänä seuraavan Euroopan neuvoston kokouksessa maaliskuun 17-18. Me vetoamme euroopan johtajiin kokouksen johdosta: kunnioittakaa eurooppalaisia arvoja ihmisen arvokkuudesta ja ihmisoikeuksista, kunnioittakaa kansainvälistä oikeutta ja ennen kaikkea, tehkää inhimillistä politiikkaa inhimillisen Euroopan puolesta.

----

Ihmiset 32 maassa ja yli 130 kaupungissa ympäri Eurooppaa ja maailmaa nostivat helmikuun 27 päivänä 2016 äänensä pakolaisten oikeuksien puolesta, iskulauseenaan #safepassage, turvallinen kulku. Monet meistä ovat jo kuukausia auttaneet naisia, miehiä ja lapsia jotka ovat hädässä. Jotkut meistä ovat epätoivoissamme nähneet miten veneet ovat uponneet, miten perheet ovat matkanneet ja eläneet hirvittävissä olosuhteissa ja miten heidän matkansa ovat katkenneet raja-aitoihin ja poliisivoimiin.

Maaliskuun seitsemäs päivä 2016 Euroopan unionin neuvosto tapasi Turkin johdon kanssa Brysselissä. Niin pakolaisjärjestö UNHCR että monet kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet suunniteltua sopimusta, joka on hyväksyttävänä 17-18 maaliskuuta, siitä että se rikkoo kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan.

Huomioiden EU-huippukokouksen maaliskuun 17-18 2016, me, Euroopan ja maailman kansalaiset, pyydämme teitä:

  • pitäkää Euroopan ulkorajat auki;
  • taatkaa tarpeessa olevien pääsy kansainväliseen suojelun piiriin Euroopan ulkorajoilla;
  • noudattakaa eurooppalaista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, mukaanlukien Geneven sopimusta, palauttamattomuuden periaatetta ja EUn pakolaisdirektiivejä;
  • käsitelkää jokainen turvapaikkahakemus yksilöllisesti ja ilman syrjintää kansalaisuuteen pohjaten, kuten eurooppalainen ja kansainvälinen laki velvoittaa;
  • kieltäytykää hyväksymästä ”push-backejä” eli pakolaisten takaisintyöntöntöjä Turkkiin tai minnekään muualle;
  • kieltäytykää käsittelemästä Turkkia, maata josta pakolaisia lähetetään takaisin Syyriaan ja joka ei tarjoa turvapaikkaa Geneven sopimuksen mukaisesti, turvallisena kolmantena maana;
  • osoittakaa solidaarisuutta niille maille, varsinkin Kreikalle, jonne valtaosa pakolaiset saapuvat;
  • uudelleensijoittakaa heti ne pakolaiset jotka ovat juuttuneet Kreikkaan, mukaanlukien afgaanit, toisiin EUn jäsenmaihin;
  • tarjotkaa turvallisen kulun pakolaisille ja uudistakaa Dublin-järjestelmä pakolaisten käsittelemiseksi niin että pakolaiset uudelleensijoitellaan tavalla joka on reilu sekä jäsenvaltioita että pakolaisia kohtaan.

Tämä ei ole pakolaiskriisi. Tämä on inhimillinen kriisi, jossa pelissä ovat eurooppalaiset arvot. Euroopan on autettava hätää kärsiviä ihmisiä, ja vaadimme että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat kunnioittavat eurooppalaisia arvoja ihmisen arvokkuudesta ja ihmisoikeuksista, kunnioittavat kansainvälistä oikeutta ja ennen kaikkea, tekevät inhimillistä politiikkaa inhimillisen Euroopan puolesta.

Lisää meistä

Kuvia Eurooppalaisesta marssista pakolaisten oikeuksien puolestaEuropean March for Refugee Rights compte sur vous aujourd'hui

European March for Refugee Rights #SafePassage a besoin de votre aide pour sa pétition “Euroopan unionin päämiehet: STOP EU-TURKEY DEAL - Turvallinen kulku nyt!”. Rejoignez European March for Refugee Rights et 74 291 signataires.