Pétition fermée

Nee aan deal tussen EU en Turkije - SAFE PASSAGE NOW !

Cette pétition avait 74 292 signataires


[EN - FR - DE - ES - CA - IT - EL - FI - SV - BG - AR - TR - PL - RO - PT]

Op 27 februari 2016 hebben burgers in 32 landen en meer dan 120 steden in Europa en de rest van de wereld hun stem laten horen voor de vluchtelingenrechten met de slogan #safepassage. We eisten wettelijke en veilige routes en hoge normen qua opvang en asiel. Op 7 maart 2016 hebben de EU-leiders op een top met Turkije een plan ontworpen dat goedgekeurd moet worden op de volgende bijeenkomst van de Europese Raad op 17-18 maart. Voor deze bijeenkomst plaatsvindt, vragen wij aan de Europese leiders om de Europese waarden van menselijke waardigheid en mensenrechten hoog te houden, om het internationale recht te respecteren en bovenal, om een menswaardig beleid te voeren voor een menswaardig Europa.

***

Op 27 februari 2016 hebben burgers in 32 landen en meer dan 120 steden in Europa en de rest van de wereld hun stem laten horen voor de vluchtelingenrechten met de slogan #safepassage. Talloze mensen zetten zich al maandenlang in voor vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben. Ze hebben machteloos moeten toezien hoe boten zonken. Ze hebben families zien reizen en leven in vreselijke omstandigheden. Ze hebben gezien hoe mensen die bescherming zochten, tegengehouden werden door hekken of erger nog, mishandeld werden door de politie.

Op 7 maart 2016 heeft de Europese Raad besprekingen gehouden met Turkije in Brussel. Het akkoord dat ze bereikt hebben en dat goedgekeurd moet worden op 17-18 maart, is bekritiseerd door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en vele ngo’s omdat het het internationale recht schendt.

Met het oog op de Europese top van 17-18 maart 2016 vragen wij, burgers van Europa en de wereld, aan u om:

  • de buitengrenzen van Europa open te houden,
  • toegang te garanderen aan de Europese buitengrenzen voor mensen die internationale bescherming nodig hebben,
  • het Europese en internationale recht te respecteren, alsook de Conventie van Genève, het principe van non-refoulement en de Europese richtlijnen inzake asiel,
  • elke asielaanvraag individueel te behandelen zonder discriminatie op grond van nationaliteit in overeenkomst met het Europese en internationale recht,
  • geen push-backs naar Turkije of elders toe te laten,
  • Turkije, een land dat vluchtelingen terugstuurt naar Syrië en geen bescherming biedt zoals voorgeschreven in de Conventie van Genève, niet te beschouwen als een veilig derde land,
  • solidariteit te tonen met de landen waar de meeste vluchtelingen aankomen in de EU, in het bijzonder met Griekenland,
  • onmiddellijk asielzoekers die vastzitten in Griekenland, met inbegrip van Afghanen, in andere lidstaten van de EU onder te brengen,
  • een veilige doortocht te garanderen voor vluchtelingen en het Dublin-systeem te hervormen zodat de toewijzing van vluchtelingen fair is voor zowel de lidstaten als de vluchtelingen.

Dit is geen vluchtelingencrisis. Het is een humanitaire crisis waarbij de Europese waarden op het spel staan. Europa heeft de middelen om mensen in nood te helpen en wij vragen van de Europese Unie en de lidstaten om de Europese waarden van menselijke waardigheid en mensenrechten hoog te houden, het internationale recht te respecteren en bovenal, een menswaardig beleid te voeren voor een menswaardig Europa.


Over ons

De Europese Mars voor Vluchtelingenrechten in foto’sEuropean March for Refugee Rights compte sur vous aujourd'hui

European March for Refugee Rights #SafePassage a besoin de votre aide pour sa pétition “De staatshoofden van de Europese lidstaten: No to EU-TURKEY deal - SAFE PASSAGE NOW !”. Rejoignez European March for Refugee Rights et 74 291 signataires.