Overbevolking – Wereldwijde geboorteregelingen zijn dringend noodzakelijk

Overbevolking – Wereldwijde geboorteregelingen zijn dringend noodzakelijk

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.
Bei 75.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!
Achim Wolf hat diese Petition an United Nations gestartet.

German | English | Chinese | Japanese | French | Russian | FarsiSwedish | Czech | Dutch | Spanish | Italian | Hindi

De aarde is ziek – Diagnose: overbevolking – Wereldwijde geboorteregelingen zijn dringend noodzakelijk

Een goede arts geneest zijn patiënten effectief en blijvend, als hij de oorzaak van een ziekte correct diagnosticeert, dan het lijden bij de wortel aanpakt om het mogelijk voorgoed te verwijderen. Door de uitschakeling van de ziekteveroorzakende factor wordt de patiënt genezen en weer gezond – de arts heeft zijn werk goed gedaan. Echter, een arts die de oorzaak van een fysiek of psychisch lijden van een patiënt weet maar ondanks een eenduidige diagnose niets daartegen onderneemt, handelt nalatig, onverantwoord en uiteindelijk mensenverachtend, omdat hij tegen beter weten in alleen de symptomen van het lijden behandeld, waardoor hij de zieken van zich afhankelijk maakt en zich aan hun lijden verrijkt.
De “gezondheidstoestand” van onze thuisplaneet is daarmee vergelijkbaar. Wij zijn voor de aarde, al het erop bestaande leven en de gehele natuur van deze wonderschone planeet verantwoordelijk. Onze aarde lijdt in toenemende mate aan de gevolgen van overbevolking. De daardoor aangerichte gevolgen liggen in het door de verhoogde CO2-uitstoot veroorzaakte broeikaseffect. De verwoestende uitwerkingen ervaren we nu in de vorm van klimaatverandering, toenemende natuurrampen, noodweer, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, massa migraties enz.
Op het menselijke vlak tonen zich de gevolgen van overbevolking in de vorm van een algemene degeneratie van de mensen, verloedering, verwoesting van persoonlijke relaties en veel meer onheil. De regeringen, politici en andere verantwoordelijken, waar in wezen ieder mens toe behoort, handelen meestal niet als verantwoordelijk denkende en meevoelende “arts” van de patiënt aarde. In plaats daarvan wordt er voortdurend slechts gediscussieerd en gepraat, zoals laatst op de Wereldklimaattop 2012 in Doha.
Een verstandig en verantwoordingbewust ouderpaar is erop bedacht hun kinderen een menswaardig leven te bieden. Zij doen hun best om elke nakomeling genoeg voedsel, een gezonde omgeving en een leven in harmonie, liefde, vrede en vrijheid te bieden. De ouders zijn zich er van bewust dat ze niet meer kinderen ter wereld moeten brengen dan verantwoordbaar en verstandig is, geheel naar de levenswijsheid: ‘Overdaad schaadt’.
De wereldgemeenschap handelt echter tegen beter weten in tegen alle vernuft en vernietigd haar leefomgeving, de voedselvoorziening en het milieu, en daarmee de menswaardigheid, de harmonie, de vrede en het leven zelf. Zij misacht de wetten van het leven en de natuur en drijft de wereldwijde overbevolking tot steeds grotere hoogten.
Alle verantwoordingsbewusten moeten daarom erkennen en er openlijk over spreken dat de hoofdoorzaak van alle grote problemen op aarde in de schrikbarende wereldomspannende overbevolking ligt, aan wiens gevolgen de mens dreigt te verstikken – tenzij hij grijpt naar het enige werkende tegenmiddel, namelijk naar wereldwijd geldige restrictieve maar humane geboortecontrole! De overduidelijke oorzaak van alle levens- en milieuverwoestende uitwerkingen, namelijk de enorme overbevolking van de aarde door de mensen, werd ook bij de voorbije klimaatconferentie niet openlijk ter sprake gebracht, waardoor ook niet tot ingrijpende maatregelen in de vorm van geboorteregelingen besloten werd, die de gevolgen van de klimaatverandering nog zouden kunnen afzwakken.

Een oproep aan alle regeringen, politici en alle verantwoordelijken in alle gebieden van de wereld:

De mens draagt door zijn milieuverwoestende gedrag een grote medeschuld aan de dreigende consequenties van de klimaatcatastrofe, die in het ergste geval de totale mensheid technisch en qua bewustzijn weer terug kan werpen naar het stenen tijdperkniveau of zelfs volledig kan uitroeien. Al het leven is opgebouwd op de natuurwet van oorzaak en gevolg, alleen wil de mens dit in zijn domheid en onverschilligheid niet erkennen en er niet naar handelen, waardoor hij zeer veel onheil van zich zou kunnen afwenden.
Dringend noodzakelijk zijn nu realiteitszin, verstand, vernuft en consequent handelen voor het welzijn van het milieu en ter bescherming van onze planeet, die onze thuiswereld is. De tijd om te handelen is voor de regeringen alsmede voor de politici en verantwoordelijken in alle gebieden allang aangebroken. Spreek eindelijk openlijk over de noodzakelijkheid van wereldwijde geboorteregelingen en streef ernaar zo snel mogelijk tot wetten te besluiten en wetten uit te vaardigen die de bevolkingsgroei voorgoed indammen en de wereldbevolking blijvend  reduceren.

Het appel aan alle verantwoordelijken aan de schakels van de macht luidt:
Doe in de strijd tegen de dreigende klimaatcatastrofe geen moeite simpelweg alleen de symptomen van de klimaatcatastrofe te bestrijden, maar noem eindelijk de wortel van het kwaad bij haar werkelijke naam: “Overbevolking”, en streef naar wereldwijde en rigoureuze geboorteregelingen.Uitsluitend daardoor kan het allerergste van de klimaatcatastrofe wellicht nog voorkomen worden, als de oorzaak ervan bestreden wordt, namelijk de wereldwijde overbevolking.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 75.000.
Bei 75.000 Unterschriften wird diese Petition zu einer der meist gezeichneten Petitionen auf Change.org!