LUPTELE CU TAURI Cerem interzicerea imediată!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 50.000.


Alternative Languages:

dansk    suomalainen    français    ελληνικά    deutsch    english    italiano    nederlands    slovenský    türk    español

ATTENTION: Further European languages will follow

Please ask questions in German or English. Thank you!

 

LUPTELE CU TAURI

Cerem interzicerea imediată!

Acest spectacol teribil, această așa-zisă „tradiție” trebuie să ia sfârșit. Majoritatea lumii civilizate și moderne din Europa cere să se pună capăt acestei practici oribile, de tortură a animalelor.

Luptele cu tauri sunt una dintre cele mai rele și mai rușinoase activități ale omenirii. O ființă nevinovată este chinuită până la moarte, înconjurată de mii de spectatori care strigă și aplaudă încântați.

Info LINKS:
PETA Bullfight

Din păcate, după cum se precizează în Articolul 13 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU), Uniunea Europeană (UE) nu poate interveni direct în această chestiune.

Citat:

Articolul 13

„Articolul 13
În elaborarea și aplicarea politicii Uniunii în domeniul agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și a spațiului, Uniunea și statele-membre țin seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile și respectă actele cu putere de lege și normele administrative, precum și obiceiurile statelor-membre în privința riturilor religioase, tradițiilor culturale și patrimoniilor regionale.”

Luptele cu tauri sunt o așa-zisă tradiție, care ține mai degrabă de epoca barbarilor, decât de secolul al XXI-lea. 

Conform Articolului 13 (a), Uniunea Europeană nu are nici o influență directă în acest caz.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană ar putea contribui la interzicerea luptelor cu tauri, prin intermediul subvențiilor agricole și fondurilor structurale pe care le gestionează.

Acesta este obiectivul vizat în această petiție către UE.

Majoritatea europenilor – inclusiv cea mai mare parte a spaniolilor – sunt împotriva acestui spectacol barbar și criminal, nemaidorind să-l vadă nici în Spania, nici în Franța, nici în Portugalia – și nicăieri altundeva unde mai are loc această atrocitate.

UE nu finanțează direct luptele cu tauri. Cu toate acestea, o parte dintre cele 55 miliarde € de subvenții directe destinate exploatațiilor agricole ajung la fermierii care cresc așa-zișii tauri de luptă.

Partidul Verzilor estimează că subvențiile se ridică la 130 milioane € și sprijină luptele cu tauri în mod direct sau indirect, în fiecare an.

CITAT din cotidianul german taz (Tageszeitung):

„În urma comparării listei de membri ai asociației de crescători UCTL cu baza de date spaniolă privind subvențiile, taz a constatat că cel puțin 200 din cei 1400 crescători înregistrați au încasat în 2009 un total de cca 26 milioane €, de la UE. Aceasta înseamnă o medie de 130 000 € pentru fiecare crescător – total în care contribuabilul german a vărsat 20 %.”

Sfârșitul citatului (publicat în data de 18. 11. 2010; autor: Jost Maurin)

Din păcate, există temeri că în afara subvențiilor agricole menționate, statele-membre folosesc bani din fondurile structurale ale Uniunii pentru a finanța lupte cu tauri, sau pentru a moderniza și întreține arenele de luptă.

Comisia Europeană, care răspunde de aplicarea politicii structurale la nivel european, nu va putea să abordeze, din păcate, această chestiune în mod punctual, deoarece statele-membre au decis singure proiectele care trebuie susținute. Un procedeu mai mult decât discutabil!

Aceste subvenții mascate pentru luptele cu tauri sunt, bineînțeles, plătite și din banii contribuabililor din întreaga Uniune Europeană, majoritatea cetățenilor Uniunii neconsiderându-le reprezentative pentru prioritățile lor, după cum se vede de fiecare dată în anchetele realizate. Prin urmare, cetățenii Uniunii Europene au un cuvânt de spus în această privință. 

Finanțarea cruzimii împotriva animalelor nu poate face parte din obligațiile contribuabilului european.

Petiție:

Cosemnatarii mei și eu, personal, cerem Uniunii Europene ca, în general, plățile și nivelul subvențiilor agricole și fondurilor structurale să depindă de utilizarea sau neutilizarea lor în scopul promovării cruzimii împotriva animalelor. Dacă aceste subvenții sprijină cruzimea împotriva animalelor, aceste sume să nu mai poată fi plătite – sau să poată fi reduse la un nivel corespunzător. Este cert că luptele cu tauri sunt un act de cruzime împotriva animalelor, iar acest lucru trebuie să fie clar chiar și pentru cei care nu se ocupă cu bunăstarea animalelor.

O dată ce este cert că un stat-membru promovează cruzimea împotriva animalelor și torturarea acestora (cum este, indubitabil, cazul luptelor cu tauri), demersurile administrative care trebuie întreprinse pentru interzicerea acestor lupte - folosite deseori drept contraargument, pentru a împiedica interzicerea acestor lupte - sunt foarte limitate.


Cu stimă,

Hans Joachim Richter, inițiatorul acestei petiții adresate Uniunii Europene,
și cosemnatarii acesteia

When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.