TYREKAMPEN Vi forlanger et omgående forbud!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 50.000.


Alternative Languages:

suomalainen    français    ελληνικά    english    deutsch    italiano    nederlands    românesc    slovenský    türk    español

ATTENTION: Further European languages will follow

Please ask questions in German or English. Thank you!

 

TYREKAMPEN

Vi forlanger et omgående forbud!

Dette skrækkelige spektakel, denne såkaldte tradition skal endelig have en ende. De fleste oplyste og moderne europæer forlanger en ende på denne forfærdelige dyrepine.

Tyrekampen er en af de slemmeste og skammende beskæftigelser i vores civilisation. Et uskyldigt levevæsen bliver pint til døden under hylene og applausen af tusindevis af tilskuer.

Info LINKS:
PETA Bullfight

EU kan desværre ikke gribe ind direkte her, det sørger jo allerede paragraf 13a i AEUV for.

Citat:

Artikel13

Når Unionens politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet, fastlægges og gennemføres, tager Unionen og medlemsstaterne fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, samtidig med at de respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke.

Citat slut.

Tyrekampen er en såkaldt tradition, men som vel snarere hører til i området barbari i stedet for i det 21'nde århundrede. 

Igennem paragraf §13a har EU her ikke nogen mulighed for direkte indflydelse. 

Men EU kan kunne tage indflydelse på et forbud af tyrekampen igennem agrarsubventioner og strukturfondene. 

Nøjagtig derpå er denne petition til EU bygget op.

En stor del af europæerne, inkl. de fleste spanier vil ikke mere understøtte dette barbariske og morderiske spektakel, hverken i Spanien, Frankrig, eller i Portugal eller hvor så end denne meningsløshed foregår. 

EU understøtter ikke direkte tyrekampen. Men dog flyder en del af de 55 milliarder Euro direkte hjælp til landbrugsmæssige områder til bønder, som avler de såkaldte kamptyre. 

Af de grønne (den Grünen) bliver det skønnet, at årlige subventioner på 130 millioner Euro direkte eller indirekte understøtter tyrekampen.

CITAT fra den tyske avis (Tageszeitung "Taz"):

En sammenligning af medlemslisten fra avlerforeningen UCTL med den spanske "Subventionsdatenbank" igennem taz viste: Alene ca. 200 af de 1.400 registrerede avlere i Spanien modtog i 2009 i alt 26 millioner Euro fra EU. Det var gennemsnitlig 130.000 Euro per virksomhed, af hvilke de tyske skatteydere skuldrede 20 procent. Citat ende (udkommet 18. 11. 2010 forfatter Jost Maurin). 

Desværre må man også frygte, at de nævnte midler fra agrarhjælpen, medlemsstaters midler fra strukturfonds i Unionen indirekte brugt til finansiering af tyrekampe eller til modernisering og bevarelse af tyrekamparenaer.

Den Europæiske Kommission, som på europæisk område er beføjet til omsætningen  af strukturpolitikken, vil desværre ikke kunne give nogen konkret oplysning i disse spørgsmål, for medlemsstaterne er selv beføjet til deres udvalg af de projekter, som skal støttes. En mere end tvivlsom praktik.

Disse gemte subventioner af tyrekampen bliver selvfølgelig også fra EU - vide skattepenge finansieret og er ikke i de fleste EU borgers interesse, som rundspørgelser beviser igen og igen. Dermed har vi EU borgere virkelig retten til at tale med. 

Det kann ikke være den europæiske skatteyders opgave at finansiere dyremishandling.

Petition:

Mine medundertegnende og jeg forlanger, at EU gør de generelle betalinger og højden af Agrar- og Strukturfonds afhængige deraf, om die bliver brugt til at støtte dyrplageri eller ikke. Bliver dyremishandlinger støttet igennem disse subventioner, må de ikke mere eller kun i det ringere mål blive betalt. For dyremishandling er tyrekamp uden tvivl, det må endda stå klart for den, som beskæftiger sig med dyrevelfærd. 

Hvis det er sikkert, at et medlemsland understøtter dyremishandling og pine, som uden tvivl er givet ved en tyrekamp, holder sig også det forvaltningstekniske forbrug, som gerne bruges som modargument til forhindring af forbud mod tyrekamp, meget stærk i grænser. 

Med venlig hilsen

(der Petent) Hans Joachim Richter

som medundertegnende af denne EU Petition

When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.