HÄRKÄTAISTELU Vaadimme välitöntä kieltoa!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 50.000.


Alternative Languages:

dansk    français    ελληνικά    english    deutsch    italiano    nederlands    românesc    slovenský    türk    español

ATTENTION: Further European languages will follow

Please ask questions in German or English. Thank you!

 

HÄRKÄTAISTELU

Vaadimme välitöntä kieltoa!

Tämän kauhean spektaakkelin, niin sanotun “perinteen“ on viimeinkin loputtava. Kaikista valveutuneimmat nykyeurooppalaiset vaativat tämän kamalan eläinten kidutuksen lopettamista.

Härkätaistelu on sivilisaatiomme harjoittamista toiminnoista yksi huonoimmista sekä häpeällisimmistä. Viaton, elävä olento kidutetaan kuoliaaksi tuhansien katsojien pilkatessa ja taputtaessa.

Info LINKS:
PETA Bullfight

Valitettavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 13 artiklan mukaan Euroopan unioni (EU) ei pysty puuttumaan tähän suoraan.

Sitaatti:

13 artikla

“Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita sekä politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja’’.

Sitaatin loppu.

Härkätaistelu on niin kutsuttu perinne, joka kuuluu enemmänkin barbaariajalle kuin 2000-luvulle.

EU:lla ei ole 13 artiklan mukaan suoraa vaikutusvaltaa tässä tapauksessa.

EU voisi kuitenkin vaikuttaa härkätaistelun kieltoon maataloustukien ja rakennerahastojen kautta.

Juuri tästä vetoomuksessa EU:lle on kyse.

Useimmat eurooppalaiset, useimmat espanjalaiset mukaan lukien, eivät enää halua tukea tätä raakalaismasta ja murhanhimoista tapahtumaa, ei Espanjassa, Ranskassa, Portugalissa eikä missään muuallakaan, missä tätä julmuutta tapahtuu. 

EU ei rahoita härkätaisteluja suoraan. Maatalousmaiden suorista 55 miljardin tuista osa menee sellaisille maanviljelijöille, jotka kasvattavat niin sanottuja taisteluhärkiä.

Vihreän puolueen arvion mukaan tuet tukevat joko suoraan tai epäsuorasti härkätaistelua vuosittain 130 miljoonan arvosta.

SITAATTI saksalaisesta päivälehdestä “tazista” (Tageszeitung):

’’Taz-lehden tekemä kasvattajien yhdistyksen UCTL:n jäsenlistan vertailu Espanjan tukia koskevaan tietokantaan paljasti, että vähintään 200 vuoden 2009 1 400 rekisteröidystä kasvattajasta sai yhteensä 26 miljoonaa euroa EU:lta. Tämä tarkoittaa kasvattajaa kohden keskimäärin 130,00 euroa, josta 20 prosenttia oli saksalaisten veronmaksajien kustantamaa.’’

Sitaatin loppu (Julkaistu 18. 11. 2010 Kirjoittaja Jost Maurin).

Lisäksi on valitettavasti pelättävissä, että siteerattuja maataloustukia lukuun ottamatta jäsenvaltiot käyttävät muuta rahaa unionin rakennerahastoista härkätaistelun epäsuoraan rahoittamiseen tai härkätaisteluareenojen nykyaikaistamiseen sekä ylläpitoon.

Euroopan tasolla rakennepolitiikan soveltamisesta vastuussa oleva Euroopan komissio ei valitettavasti pysty vastaamaan erityisesti tähän kysymykseen, sillä jäsenvaltiot valitsevat itse ne projektit, joita tukevat, mikä on varsin kyseenalainen käytäntö.

Tietenkin myös veronmaksajien rahoista joka puolelta Eurooppaa maksetaan nämä piilotetut härkätaistelun tuet, jotka eivät ole useimpien EU:n kansalaisten etujen mukaisia, kuten kyselyistä toistuvasti ilmenee. EU:n kansalaisilla on näin ollen oikeus ilmaista mielipiteensä tässä asiassa.


Ei voi olla eurooppalaisen veronmaksajan tehtävä rahoittaa eläinrääkkäystä.

Vetoomus:

Allekirjoittaneet ja minä yhdessä vaadimme, että EU yleisesti säätää maatalous- ja rakennerahastojen maksamisen ja määrän riippumaan siitä, käytetäänkö niitä eläinrääkkäyksen tukemiseen vai ei. Mikäli nämä tuet tukevat eläinten julmaa kohtelua, niitä ei enää voida maksaa tai niitä maksetaan asianmukaisesti vähäisempi määrä. On ehdottoman varmaa, että härkätaistelu on eläinrääkkäystä. Jopa sellaisten ihmisten mielestä, jotka eivät ole tekemisissä eläinten hyvinvoinnin kanssa, tämän pitäisi olla selvää. 

Kun on varmaa, että jäsenvaltio tukee eläinrääkkäystä ja eläinten kidutusta, josta härkätaistelussa on epäilemättä kyse, ovat härkätaistelun kieltämiseksi tarvittavat hallintotoimet, joita käytetään usein vasta-argumentteina härkätaistelukiellon estämiseksi, erittäin rajalliset.

 


Kunnioittaen,

Vetoomuksen esittäjä Hans Joachim Richter
sekä muut tämän EU-vetoomuksen allekirjoittaneet

When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.