Boğa güreşi Hemen yasağı talep ediyoruz!

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 50.000.


Alternative Languages:

dansk    suomalainen    français    ελληνικά    deutsch    english    italiano    nederlands    românesc    slovenský    español

ATTENTION: Further European languages will follow

Please ask questions in German or English. Thank you!

Boğa güreşi

Hemen yasağı talep ediyoruz!

Bu korkunç gösteri, sözde gelenek, nihayet sona ermeli. Bu korkunç gösteri, sözde gelenek, nihayet sona ermeli. Bir çok aydınlanmış ve modern Avrupalılar bu korkunç hayvan işkencenin sona ermesini istiyorlar.

Boğa güreşi medeniyetimizin en kötü ve en utanç verici faaliyetlerinden biridir. Masum bir yaratık, gürültü ve binlerce seyircinin alkışlarıyla ölüme işkence ediliyor.

Info LINKS:
PETA Bullfight

Ne yazık ki, AB, TFEU’da zaten Madde 13’ün öngördüğü gibi, doğrudan müdahalede bulunamaz.

Madde 13

 

Birliğin tarım, balıkçılık, ulaştırma, iç pazar, araştırma, teknolojik gelişme ve uzay alanlarındaki politikalarını tanımlamak ve uygulamak için, Birlik ve Üye Devletler hayvanların refah gereksinimlerini duyarlı varlıklar olarak dikkate alacaklardır; Üye Devletlerin, özellikle dini törenler, kültürel gelenekler ve bölgesel bağlam ile ilgili yasaları, düzenlemeleri ve uygulamalarını dikattine alacaktır. 

 

Boğa güreşi, sözde bir gelenek, ancak 21. yüzyıldan ziyade barbarlığa aittir.

§13 maddesi ile AB'nin burada doğrudan etkisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, AB tarımsal sübvansiyonlar ve yapısal fonlar yoluyla boğa güreşinin yasaklanmasını etkileyebilir.

Işte bu ABye dilekçenin AB nedeni.

Çoğu Avrupalılar, çoğu İspanyol dahil olmak üzere, İspanya, Fransa veya Portekiz'de bu barbarca ve ölümcül gösteriyi, nerede olursa olsun desteklemek istemiyorlar.

AB doğrudan boğa güreşi desteklemiyor. Ancak, tarım arazisi için yapılan doğrudan sübvansiyonların 55 milyar avroluk kısmı, sözde güreşboğaları üreten çiftçilere akıyor.

Yeşiller tarafından, yıllık doğrudan veya dolaylı olarak boğa güreşi desteği 130 milyon avro tutarındaki sübvansiyonlar tahmin edilmektedir.

Alman gazetesi "taz" dan alıntı:

UCTL üretici üyelerinden oluşan derneklerin listesi ile İspanyol sübvansiyon veri tabanının tazminatının karşılaştırması bunu gösteriyor: 2009 yılında İspanya'da kayıtlı olan 1400 üreticiden 200'ü AB'den yaklaşık 26 milyon avro aldı. Bu, Alman vergi mükelleflerinin yüzde 20 oranında omuzlandırdığı çiftlik başına ortalama 130 bin avro idi. Son alıntı (18.11.2010 yazar Jost Maurin).

Ne yazık ki, bahsedilen tarımsal teşvik fonlarına ek olarak, Üye Devletlerin boğa güreşi yetiştirmek veya boğa güreşi alanlarını modernize etmek ve sürdürmek için dolaylı olarak Birlik Yapısal Fonlar fonlarını kullanacaklarından da korkmak gerekir.

Ne yazık ki, Avrupa düzeyinde yapısal politikanın uygulanmasından sorumlu olan Avrupa Komisyonu, bu konuda özel bilgi sağlayamayacaktır çünkü desteklenen ülkelerin seçiminden Üye Devletler sorumludur. Çok şüpheli bir uygulama.

Boğa güreşinin bu gizli sübvansiyonları, tabii ki, AB çapındaki vergi mükelleflerinin parası tarafından finanse edilmektedir ve anketlerin tekrar tekrar kanıtladığı gibi çoğu AB vatandaşının çıkarına değildir. Böylece, AB vatandaşları burada söz hakkına sahiptir.

 

Hayvan zulmünü finanse etmek için Avrupa vergi mükellefine görvi değildir.

 

Dilekçe:

Eş-imza sahipleri ve ben ve AB'nin genel ödemelerini, tarımsal ve yapısal fonların miktarını hayvan zulmünü teşvik etmek için kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak verilmesini talep ediyorum. Bu sübvansiyonlar hayvan zulümünü destekliyorsa, ya hiç veya daha az bir ölçüde ödenebilir. Boğa güreşi şüphesiz, hayvan refahı ile ilgilenmeyenlere bile, hayvan zulmüdür.

Ancak, bir üye ülke hayvan zulmü ve işkencenin destekliyorsa, kuşkusuz boğa güreşi böyle bir  şey, boğa güreşinin yasaklanmasını önlemek için sıkl karşı argüman olarak alınan idari çaba da çok sınırlıdır.

 

Saygılarımla,

Davacı Hans Joachim Richter

yanı sıra bu AB dilekçesinin imzacıları

When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.