Topic

Human Rights

2,904 petitions

Started 3 hours ago

Petition to Претседател на Република Македонија, Влада на Република Македонија, Собрание на Репулбика Македонија, President of the Republic of Macedonia, Government of the Republic of Macedonia, Assembly of the Republic of Macedonia, North Atlantic Treaty Organization - NATO, European Union - EU, United Nations, European Commission, Council of the European Union, European Parliament, President of the United States, United Nations Security Council, Donald Trump, Justin Trudeau, Theresa May MP, Angela Merkel (CDU), Angela Merkel, Emmanuel Macron, Gjorge Ivanov, Zoran Zaev, Nikola Dimitrov, Radmila Sekerinska, Hristijan Mickoski, Solza Grceva

Декларација #НиеСмеМакедонија Доста беше / Declaration #WeAreMacedonia Enough is Enough

Македонска Декларација Macedonian Declaration Ние, Македонците од Дијаспората, го известуваме Македонскиот народ во матичната татковина, Република Македонија, дека во недела, 14ти Јануари, 2018 година, пред Амбасадата на Република Македонија во САД, протестиравме против Владата на Република Македонија и пратениците на Собранието на Република Македонија, и ги известуваме дека дијаспората започнува масовно движење на Македонците во светот, #НиеСмеМакедонија, со единствена цел зачувување на засебноста на Македонецот како рамноправен и почитуван член во светското семејство, без нарушување на македонскиот иденитет, јазик и култура, и унитарноста на државата. We, the Macedonians from the Diaspora, inform the Macedonian people in our homeland, the Republic of Macedonia that on Sunday, January 14, 2018 in front of the Embassy of the Republic of Macedonia in the United States, we protested against the Government of the Republic of Macedonia and the MPs of the Assembly of the Republic of Macedonia, and we informing them that the Diaspora has started a massive global movement of the Macedonians in the world, #WeAreMacedonia, with the sole purpose of preserving the individuality of the Macedonian people as an equal and respected member of the world family of nations, without hindrence upon our Macedonian name, identity, language, culture, and unitary territorial integrity of Macedonia. Ние Македонците во светот, We Macedonians in the world, најостро ги осудуваме тековните разговори со Грција околу името на Република Македонија,  најостро го осудуваме неодговорниот и незаконски чин на пратениците во Собранието со изгласувањето на неуставниот закон за јазици  најостро го осудуваме разнебитувањето на унитарноста и суверенитетот на матичната држава.   strongly condemn the ongoing talks with Greece over the name of the Republic of Macedonia, strongly condemn the irresponsible and unlawful act of the MPs in the Macedonian Assembly by passing the unconstitutional law on languages strongly condemn the constant attacks upon the unitary territorial integrity and the sovereignty of Macedonia. Декларативно, користејќи ги сите алатки кои ни се на располагање, како и уставно загарантираното право на глас како Македонски граѓани и горди Македонци јавно изјавуваме дека дијаспората цврсто стои во одбрана на вековното македонско битие што ни е оставено во наследство од минатите генерации Македонци. Нашата цел e одбрана на идеалот за кој низ историјата го положија својот живот многу патриоти и бранители на Македонија.- суверена и независна Македонска држава на Македонците и сите малцинства што живеат во државата, а не федерализација или бинационализација на единствената држава ширум светот што Македонците ја нарекуваат своја татковина. Declaratively, using all the tools available to us, as well as the constitutionally guaranteed voting right as Macedonian citizens and proud Macedonians, we declare publicly that the diaspora firmly stands in defense of the centuries-old Macedonian struggle that has been left to us by the legacy of the past generations of Macedonians. Our goal is to defend the ideas by which many patriots and defenders of Macedonia have laid their lives in history for a sovereign and independent Macedonian state of Macedonians and all minorities living in the country, not the forced federalization or binationalization of the only nation-state in the world that Macedonians call their homeland. Притоа бараме: We demand the following: Итен прекин на разговорите околу името на државата што Владата на Република Македонија ги води во тајност под покровитество на ОН, и неменување на уставното име – Република Македонија, и поднесување резолуцијата во Генералното Собрание на ОН за признавање на истото, Ставање вето од страна на Претседателот на државата на противуставниот закон за јазици, и повлекување на истиот од понатамошнен процес во Собранието на РМ, Oрганизирање попис под мониторинг на реномирана меѓународна организација на територијата на Република Македонија во период не подолг од 6 месеци од приемот на оваа декларација, Неменување на историјата на Македонија, статусот на МПЦ – ОА и интензивирање на грижата за Македонците во соседните држави. Доколку Владата на Република Македонија не е способна да го стори горенаведеното, тогаш повикуваме на итно самораспуштање на Собранието на Република Македонија и организирање на непосредни избори каде што и на македонските граѓани од дијаспората ќе им бидат овозможени свои претставници во новиот парламентарен состав, според принципот на пропорционалност.   Immediate withdrawing of the talks on the name of Macedonia that the Government of the Republic of Macedonia are conducting secretly under the auspices of the United Nations, and no change to the constitutional name - the Republic of Macedonia, and submitting a resolution to the UN General Assembly for its recognition under such name, Placing a veto by the President of Macedonia to the unconstitutional law on languages, and withdrawal from further process in the Assembly of the Republic of Macedonia, Organizing a Census, under strict monitoring of a reputable international organization, of the entire population in Macedonia within a period not longer than six months from the receipt of this declaration, No change to the history of Macedonia, the status of the Macedonian Orthodox Church, and intensifying the fight for equal human rights for the Macedonians in the neighboring countries. If the Government of the Republic of Macedonia is not capable of doing the above, then we call for immediate self-dissolution of the Assembly of the Republic of Macedonia and organizing elections where the Macedonian citizens from the Diaspora will be able to exercise their right to elect their own representatives in the new parliamentary composition, according to the principle of proportionality. Движењето #НиеСмеМакедонија под кое се застанати Македонски организации и здруженија од светот, АКТИВНО и ЈАСНО ја изразува својата декларативна заложба дека активно ќе ги искористи сите средства со цел да го оневозможи најголемото разбитување на Македонскиот народ и понатомашното уништување на унитарноста на државата. The Global Movement #WeAreMacedonia, under which the Macedonian organizations and associations, and all Macedonians throughout the world stand by, ACTIVELY and UNEQUIVOCALLY express their declarative commitment to actively use all means in order to prevent the biggest human rights attack upon the Macedonian people and the further destruction of Macedonia’s unitary territorial integrity.

#WeAreMacedonia #НиеСмеМакедонија
253 supporters
Update posted 4 hours ago

Petition to Sgt Darren Bedford, West Yorkshire Police, Leeds Council, Fabian Hamilton, The Principal Enforcement Officer, Tom Riordan, Rachel Reeves

Stop kids from throwing stones and eggs on Taxis

As a taxi licensed holder in Leeds and surrounding areas, I along with other taxi drivers in the region demand for safety of ourselves, the customers and our cars from these kids throwing stones and eggs. Driving has been a nightmare for us drivers as the kids are throwing stones and eggs constantly without thinking of the consequences. Theyare not bothered as they or their parents are not paying for the damages of our cars and our time off work due to injuries we may receive due to this. It is not like driving taxis is stress free or easy making money, we put our hours in and hard work to put bread and butter on the table for our families. We pay money towards renewing our badges and vehicles licensing as well as other numerous costs such as daily filling up at stations and sky-high insurances and to add to this we now have these horrible kids who do not think of what the driver has done to buy the car they want to damage for whatever reason. They are not bothered they know us drivers can't say anything to them or even the police, hence why they keep doing this. This whole situation is going out of hand and causing us drivers severe stress. When it's after school time, we keep looking to see if there are kids on the road and not thinking of what's on the road ahead. This can cause a serious accidents and who will be responsible? Why should we be so stressed and keep looking at were the kids are. Last week we had received message on the PDA saying avoid Dewsbury road if possible as kids are throwing stones, and I had two passengers in the back who were going towards Dewsbury Road. I was not thinking of the traffic lights, the pot holes on road or anything that can cause accident, all I was doing was looking at pavements while driving, is this legal? no it's not but what would you do when reading a message like this? And on bright day, the passengers are so happy and opening windows, and keeps mentioning summer is around the corner, yes it is and we can't wait for summer as West Yorkshire hardly gets a good summer, so when we do get a nice hot day we'd like to enjoy with windows been open and get breath of fresh air, but at what cost? Now that summer is around the corner, kids will have 6 weeks of fun time throwing stones and damaging multiple taxis, unless you the police and council tackle this issue seriously. it is not a joke, it is an issue that can cause a serious incident. Please sign this petition to cause awareness and awake the west Yorkshire police and the council to tackle this issue and help us driversfrom these nightmares and lets work together for a safer west Yorkshire region. #TaxiStopKids Ps! I would like you all to read what happened to one of our driver to help you see the issue here and hopefully it may help you to make your mind up on whether to sign or not... http://www.bbc.co.uk/news/live/uk-england-leeds-39068451?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=58b03cf3e4b07f8d679fe657%26Taxi driver attacked by stone-throwing gang in Halifax%26&ns_fee=0#post_58b03cf3e4b07f8d679fe657

Faraz Khan
1,430 supporters
Update posted 4 hours ago

Petition to Tony Martinez, Jessica Tetreau, Cesar de Leon, Joel Munguia, Ben Neece, Ricardo Longoria, Rose Gowen

MOVE Jefferson Davis Monument to Museum

Many cities across the United States of America are removing statues/memorials from public spaces and renaming roads and buildings that honor Confederate leaders. Brownsville has had numerous racist incidents in the past. Our biggest one happened in 1906. Please Google: Brownsville Black Raid. The Brownsville Herald was biased in its reporting. The soldiers involved were later exonerated by President Nixon. We also had a bridge known as "N" bridge and it appeared on local maps with the racist slur. We can only imagine what took place on that bridge. Yes, we are a city full of history and we're proud of it. We can't deny that we were part of the Confederacy. But, what is the purpose of keeping the Jefferson Davis Memorial at Washington Park? It was originally on the corner of Elizabeth Street and Palm Blvd. It marked the Jefferson Davis Memorial Highway which never really took off. It was then moved to Washington Park in the 1970s. Hundreds of families enjoy this park, especially during big community events like Sombrero Festival and Cyclobia. What do you think the monument tells families when they are enjoying the park? We have a growing population of African-Americans in this community. This monument does not welcome the descendants of those who were enslaved and oppressed in the past. Our nation fought to unify our country during the Civil War. Sadly, many people did not obtain full rights until the 1960s. We don't need reminders of a bygone era in a space that should be welcoming. We need to stop kissing up to the Sons and Daughters of the Confederacy! They claim that it is heritage. Their heritage believes that it was a God-given right to own people. Washington Park currently has three monuments dedicated to: Miguel Hidalgo, Jose Marti, and Jefferson Davis. The first two were liberators. Davis was the opposite. He fought to keep human beings enslaved. He was not a liberator! He also saw mestizos (mixed European and Native American) as inferiors. The majority of Brownsville is mestizo. We don't want it destroyed. We are asking the City of Brownsville and the Brownsville Historical Association to place it in a museum. For many people, this monument represents HATE and feel that it doesn't belong in a public park. Washington Park should be welcoming to ALL people! Please VOTE on relocating it to the Historic Brownsville Museum.

Antonio Castillo
5,582 supporters
Update posted 5 hours ago

Petition to Congressional Committees on Commerce, Science and Transportation and on Energy and Commerce, U.S. Senate, U.S. House of Representatives

Hold Websites Accountable for Aiding and Abetting Human Trafficking

Did you know that when websites profit from the illegal activity of human trafficking, they are not held accountable? In the event that a company profits from the sale of victims of trafficking (including minors), they can use Section 230 of the Communications Decency Act as a defense. Section 230 provides websites with blanket immunity from “third party content”. This was designed to protect websites from being prosecuted when someone visiting their site posts inappropriate or even illegal content without the site’s knowledge or approval. It was NOT designed to grant immunity when a website actively PROFITS from third party content.  Eastern North Carolina Stop Human Trafficking Now is one of several anti-trafficking organizations that are seeking a change to the CDA.  In order to stop human trafficking, we must take action to make access to this crime more difficult. Section 230 had good intentions, but it has been used to protect various companies that profit from advertising sex trafficking of women and children.  If websites profit from crimes such as human trafficking, they should be held accountable.  We must urge lawmakers to amend the Communications Decency Act if we want to see a decrease in trafficking and exploitation in the US. Join us in asking Congress to amend  the Communications Decency Act so that 1. State and local law enforcement agencies have the authority to arrest and prosecute websites that advertise human trafficking victims and 2. The protections that websites currently enjoy from being held liable for third party content when they profit from that content is eliminated.

ENC Stop Human Trafficking NOW
6,641 supporters