Brüsszeli Nyilatkozat - Freedom of the Arts

Brüsszeli Nyilatkozat - Freedom of the Arts

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

Erhard Grundl started this petition to Alle

English | French | German | PolishRussianItalian | Spanish | Portuguese | Turkish | Hungarian

\\ BRÜSSZELI NYILATKOZAT //

\\ A MŰVÉSZET SZABADSÁGÁÉRT!

#fürdiefreiheitderkunst
#forthefreedomofthearts

A „Brüsszeli Nyilatkozat – a művészet szabadságáért!“ 2018 július elején politikusok és alkotóművészek akaratából jött létre Brüsszelben. A Nyilatkozat a művészet és kultúra jobboldali nacionalista bekebelezése elleni álláspont érdekében született.

A szabad véleménynyilvánítás, a művészet sokszínűsége és szabadsága veszélybe került Európában. Az ausztriai, magyarországi és lengyelországi jobboldali nacionalista kormányok máris arra tesznek kísérletet, hogy a nemzeti elzárkózás politikája révén a maguk céljaira sajátítsák ki a kreatív művészeteket. De Németországban is a "kulturális élet megtisztításának törekvéséről" beszélnek vagy arról, hogy a "balliberális pluralizmus-ideológiáját" képviselő színházaktól meg kell vonni az állami szubvenciót. Magyarország, Lengyelország és Ausztria etekintetben a nacionalista kulturális politika aggasztó példáivá válik, amely azonban Németországban is a restrikciót és a visszaszorítást képviseli. A művészet szabadsága elleni folytatott ideológiai harc egész kulturális életünket fenyegeti – és ezzel társadalmunk egyik alappillérét. Ez ellen tiltakozunk.

// A JOBBRÓL ÉRKEZŐ KULTÚRHARC

Ausztria, hat hónappal az ÖVP/FPÖ után: Az Osztrák Néppárt (ÖVP) kulturális és médiaügyi minisztere elrendelte, hogy országa úgynevezett „eredmény orientált kulturális támogatást“ folytasson, ami semmi más célt nem tűz ki maga elé, mint hogy szétrombolja az alternatív, szabad művészetet. Nem támogatják a kritikus vitát saját történelmükkel szemben, sokkal inkább a politika, a média és a gazdaság összefonódását. A miniszter hivatalba lépése óta minden dialógust megtagad a művészet-, a kultúra- és a médiacsinálók megválasztott képviselőivel. Heinz-Christian Strache alkancellár (FPÖ, Osztrák Szabadságpárt) kampányt folytat Armin Wolf független újságíró, az osztrák közszolgálati televízió, az ORF műsorvezetője ellen szemmel láthatóan szélsőjobboldali irányból. Nicolaus Schafhausen, a bécsi Kunsthalle igazgatója idő előtt lemondott posztjáról: „A művészet hatóereje a nacionalista politika időszakában erősen korlátozott.“

Magyarország, nyolc évnyi Orbván Viktor után: A „nemzeti“ mint fogalom Orbán óta rendkívül fontos, nagy jelentőséget kap a megbízásos politikai művészet. Az állami Magyar Művészeti Akadémiát a 2012-ben született új Alaptörvény keretében addig soha nem látott hatalommal, exkluzív infrastrukturális ellenőrző eszközökkel és óriási költségvetéssel látták el. A művészeti akadémiai tagság előfeltétele persze az ideológiai elvhűség és a nemzeti elkötelezettség, magyarázza Bálint Anna művészetkritikus és kurátor. Államilag csak azt támogatják, ami „kellemes“.

Az irodalomban jelenleg szélsőjobboldali szerzőket támogatnak, például Wass Albertet vagy Nyírő Józsefet – az egyik elítélt háborús bűnös és románellenes, a másik lelkes Goebbels-rajongó -, műveik időközben kötelező olvasmányok az iskolákban.

Lengyelország, két évnyi nemzeti konzervatív PiS (Jog és Igazságosság) után: A nemzeti konzervatív célok megvalósítása érdekében jelenleg átszabják a kulturális életet. Hatalomra kerülését követően a kormányzat több alkalommal is kiszorított nem kedvelt vezetőket állami kulturális intézményekből és kísérletet tesz arra, hogy kiállításokat és bemutatókat akadályozzon meg. A kritika nem kívánatos. „A kultúra szórakoztasson és segítse a nemzeti identitás létrejöttét“, mondja a PiS (Jog és Igazságosság pártja). Az Ida című film, amely 2013-ban a legjobb idegen nyelvű filmért járó Oscar-díjat kapta, kritikus módon konfrontálódik a lengyel antiszemitizmussal. Ezt a filmet a televízióban történt vetítés során „történelmi kommentárokkal“ feliratozták, amely annak „hibáit“ tematizálta. 2015 óta a lengyel kormány célzott személyzeti politikát folytat a PISF (lengyel filmintézet) állami filmtámogatásán belül. A grémiumokat a PiS-hez közeli személyekkel töltötték fel, akik a Jarosław Kaczyński pártelnök által propagált nacionalista történelmi képet követik.

Wim Wenders (többek között az EFA, az Európai Filmakadémia igazgatója) is nyílt levélben és érthető szavakkal fordult Piotr Gliński lengyel kulturális miniszterhez: „Hisszük, hogy a kormányoknak kell szolgálniuk a kultúrát és nem a kultúrának a kormányokat.“ A filmprodukciók és a televízió mellett most a színházak is bekerültek a kormány látókörébe. Már több intendánst lecseréltek és művészeti szempontból jelentéktelen erőkkel pótolták őket.. A PiS masszívan beavatkozik a múzeumok tevékenységébe is és ezeken a helyeken – Varsóban egy bírósági ítélettel betöltött múzeumi vezetés révén – egy nemzeti-konzervatív narratíva kiszolgálását határozzák meg.

\\ MIÉRT KELL MOST MINDEN KORÁBBINÁL KEMÉNYEBBEN HARCOLNI

A jobboldali nacionalisták, de egyre növekvő mértékben a konzervatív pártok képviselői is lépésről lépésre megpróbálkoznak azzal, hogy szétrombolják szabad, demokratikus értékeinket és társadalmi összefogásunk alapjait Németországban és Európában egyaránt. Már régen felismerték, hogy a kultúrát és a művészetet instrumentumnak lehet tekinteni. Ezt pedig nem fogjuk megengedni!

A 68-as mozgalom Európában – a jobboldalról érkező támadás bevallott céltáblája – nonkonformizmus, a gondolat szabadsága melletti hitvallásával, nyárspolgárság-ellenességével és a politikai vitával friss szelet fújt a talárok alá, a színpadokra, a műtermekbe és zenekarokba. A 68-asok megkezdték könyörtelen felvilágosító munkájukat az embert megvető nemzeti szocializmus és konokul javíthatatlan intézményi képviselőinek áporodottsága ellen a háborút követő Németországban. Helyükre azóta az ébredés, a megújulás és a sokszínűség került. Az 1989-es békés forradalomig a korábbi NDK-ban is ismerős volt, mit jelent, ha a politika visszaél a művészettel.

A politika ne ítélje meg a művészetet és nem szabad arra sem kísérletet tennie, hogy előírások alapján instrumentalizálja. A politikának meg kell őriznie a művészet szabadságát. Bízunk a művészet erejében és Európa kulturális sokszínűségében. A kultúra eszmecsere révén keletkezik, nem pedig az elzárkózás útján. Ezért kell megvédelmezni a kultúrát, támogatni a kulturális részesedést és javítani a művészek szociális biztonságát. A művészet szabad, nem kell tetszenie és nem szabad szolgálnia. Csak ebben az esetben fejtheti ki innovatív hatását és csak így nyithat számunkra mindig új perspektívákat.

Harcolunk a művészet szabadságáért!

\\ Kezdeményezők:

Erhard Grundl Bundestag-képviselő, kulturális politikai szóvivő, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciója

Claudia Roth Bundestag-képviselő, nemzetközi kulturális politikai szóvivő, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciója

\\ Első aláírók:

Hape Kerkeling, comedian, entertainer, színművész, énekművész

Olga és Wladimir Kaminer, írók

Inga Humpe, énekművésznő, zeneszerző, zenei producer

Alice Dwyer, színművésznő

Sasha Waltz, koreográfus

Feo Aladag, rendező

Frank Spilker, Die Sterne

Shermin Langhoff, Maxim Gorki Theater intendánsa, Berlin

Jens Hillje, a Maxim Gorki Theater társ-intendánsa, Berlin

Tayfun Bademsoy, színművész

Dirk von Lowtzow, zenész, Berlin

Paul Frielinghaus, színművész

Prof. Dr. Hermann Parzinger, a Stiftung Preußischer Kulturbesitz [porosz kulturális javak alapítványának] elnöke

Sona MacDonald, színművésznő, énekművésznő és táncosnő

Stefanie Könnecke, kultúrakutató tudós, Hamburg

Olaf Zimmermann, a Deutscher Kulturrat (a német kulturális tanács) ügyvezetője

Tommi Eckart, zenei producer, zeneszerző

Igor Levit, zongoraművész

Lars Lewerenz & Team, Audiolith International Kft.

Bernd M. Scherer, Haus der Kulturen der Welt [a világ kultúráinak háza] intendánsa, Berlin

Annalena Baerbock Bundestag-képviselő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt elnöke

Robert Habeck, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt elnöke

Prof. Dr. Frank Nonnenmacher, Goethe-egyetem, Frankfurt am Main

Simone Barrientos Bundestag-képviselő, kulturális politikai szóvivő, DIE LINKE [baloldal pártja] Bundestag-frakciója

Hartmut Ebbing, Bundestag-képviselő, kulturális politikai szóvivő, FDP [baloldal pártja] Bundestag-frakciója

Moritz Rinke, szerző

Beathoavenz, DJ- und Produzententeam [discjockey- és producerteam]

Matthias Lilienthal, dramaturg és a Münchner Kammerspiele színház intendánsa

Sabin Tambrea, színművész

Dominik und Benjamin Reding, rendezők és forgatókönyvírók, producerek

Udo Samel, színművész

Prof. Christian Höppner, a Deutscher Kulturrat (a német kulturális tanács) elnöke

Ingo Schulze, író

Petra Pau Bundestag-képviselő, DIE LINKE [baloldal pártja] Bundestag-frakciója

Banda Internationale und Comunale, Band

Katrin Göring-Eckardt Bundestag-képviselő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciójának elnöke

Anton Hofreiter Bundestag-képviselő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciójának elnöke

Hans-Jochen Wagner, színművész

Eva Leipprand, szerző, Augsburg volt polgármestere

Clemens Schick, színművész

Annemie Vanackere, HAU Hebbel am Ufer intendánsa és ügyvezetője, teamjével közösen

Helga Trüpel Európa-parlamenti képviselő, kulturális politikai szóvivő, Zöldek/EFA-frakció az Európa Parlamentben

Dörte Franke, szerző, Grimme-díjas

Cem Özdemir Bundestag-képviselő, a Közlekedési és Digitális Infrastruktúra Bizottság elnöke, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek]

Stefan Vogelmann, BROKEN SILENCE Independent Distribution

Josef Brustmann, kabarettista

Marc Bauder, rendező und Grimme-díjas

Katja Dörner Bundestag-képviselő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciójának elnökhelyettese

Peter Henze, Land & Kunst e.V.[Ország és művészet bejegyzett egyesület] művészeti vezetője

Dr. Kirsten Kappert-Gonther Bundestag-képviselő, a kulturális bizottság póttagja, egészségnevelési és kábítószer-politikai szóvivő, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciója

Andrea Rothaug, a Bundesverband Popularmusik e.V [a szórakoztató zenei országos szövetség bejegyzett egyesület] elnöke

Hans-Werner Meyer, színművész, a Bundesverband Schauspiel [országos színművész szövetség]

Uta Röpcke, a Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur [országos kulturális munkaközösség] szóvivője a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt kebelében, kultúrakutató tudós, M.A.

Oliver Keymis tartományi parlamenti képviselő, kulturális és médiapolitikai szóvivő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt tartományi parlamenti frakciója Észak-Rajna-Vesztfália tartomány parlamentje

Rainer Bode, LAG Soziokultureller Zentren [szociokulturális központok], Észak-Rajna-Vesztfália tartomány

Karsten Schölermann, LiveMusikKomission e.V. [bejegyzett egyesület] első elnöke

Tabea Rößner Bundestag-képviselő, hálózatpolitikai és fogyasztóvédelmi szóvivő, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt

Andreas Bomheuer, Essen város önkormányzata kulturális osztályának volt munkatársa

Notker Schweikhardt Berlin tartományi parlamenti képviselő, kulturális és kreatívgazdasági ügyek szóvivője, Berlin tartomány Képviselőházának tagja, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt

Etta Scollo, énekesnő, zeneszerző

Henrike Hahn, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt bajorországi tartományi szervezetének választmányi tagja

Olaf Kretschmar, a Berlin Music Commission ügyvezetője és választmányi elnöke

Henry Arnold, színművész és rendező, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt berlini szervezete tartományi kulturális munkaközösségének szóvivője

Eva Viehoff tartományi parlamenti képviselő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt tudományos és kulturális, felnőttképzési és munkaerő-piaci szóvivője a párt Alsó-Szászország tartományi parlamenti frakciójában

Christoph Nagel, szerző, elnökségi tag, 1910 – Museum für den FC St. Pauli e.V., Hamburg

Sönke Goldbeck, elnökségi tag, 1910 – Museum für den FC St. Pauli e.V., Hamburg

Dirk Scheelje, a Heinrich Böll Stiftung [Alapítvány] Schleswig-Holstein tartományi szervezetének elnökségi tagja

Uli Plessmann, színművész és énekes

Nima Pirooznia, a brémai tartományi parlament képviselő, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt brémai tartományi parlamenti frakciójának kulturális politikai, kreatív gazdasági, egészségpolitikai szóvivője

Günter Schiemann, LAG Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. [bejegyzett egyesület] ügyvezetője

Ute Fürstenberg, alkalmazott grafikus és művészeti menedzser

Christoph Fisser, Studio Babelsberg AG [Rt.] igazgató tanácsának tagja

Robert Forster, zenész

Anja Witt, Atelier Witt

Ina Keßler, az Initiative Musik [zenei alapítvány] ügyvezetője

Heinrich Schafmeister, színművész, a Bundesverband Schauspiel [országos színművész szövetség] pénztárnoka

Theresia Bauer, Tudományos, kutatási és művészeti miniszter Baden-Württemberg

Petra Olschowski, Kultúra titkár Baden-Württemberg

Dr. Wolfgang Zumdick, Research Consultant, Departement of Arts, Oxford Brookes University

Anders Petersen, a Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler [német országos képzőművész szövetség] Schleswig-Holstein tartományi szervezetének elnöke

Désiree J. Vach, Verband unabhängiger Musikunternehmen e.V. [a független zenei vállalkozások szövetsége bejegyzett egyesület] választmányi elnöke, Snowhite Records

Daniel Wesener Berlin tartományi parlamenti képviselő, a kulturális ügyek szóvivője, Berlin tartomány Képviselőházának tagja, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt

Uwe Kosubek, színművész, előadóművész, rendező

Dr. Harald Schmid, politológus és történész, Ahrensburg Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten [a Schleswig-Holstein tartományi emlékhelyeket ápoló Ahrensburg-alapítvány]

Michael Kellner, a Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt ügyvezetője

Susanne Degener, kulturális tanácsadó

Dr. Hanneke Heinemann, művelődéstörténész

Renate Lefeldt, fotográfus

Gernot Zeitlinger, pedagógus, Montessori Landesverband Rheinland [Montessori Rajna-vidéki szövetség] elnöke

Dr. Christian Walda, művészettörténész és múzeumi kurátor

Ulrike Suhk, grafikerus művész, idee-fix ügynökség

Eduardo Fernández-Tenllado Ramminger, szerkesztő, fotográfus

Tobias Bacherle, a „dit is schade e.V.“ fesztivált szervező bejegyzett egyesült elnökségi tagja

Daniela Weiß és Annekatrin Grimm, Montag könyvesbolt, Berlin

Lutz Herrmann, színházi és rendezvénytechnikai okleveles mérnök

Jessica Kordouni, filmművész, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Kiel városi önkormanyzati frakciójának kulturális politikai szóvivője

Manfred Kern MdL, kulturális politikai szóvivő, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt tartományi parlamenti frakciója Baden-Württemberg

Aram Lintzel, kulturális politikai referens, Bündnis 90/Die Grünen [Zöldek] párt Bundestag-frakciója, szabadfoglalkozású író


Elérhetőségek:

Erhard Grundl Bundestag-képviselő, erhard.grundl@bundestag.dewww.facebook.com/erhard.grundl

Claudia Roth Bundestag-képviselő, claudia.roth@bundestag.dewww.facebook.com/Roth

 

Források:

[1] vgl. https://www.zeit.de/2018/08/marc-jongen-afd-kulturbetrieb-entsiffung-aussage

[1] vgl. https://www.deutschlandfunk.de/reihe-die-parteien-und-ihre-kulturprogramme-die-afd.2016.de.html?dram:article_id=393904

[1] vgl. http://www.deutschlandfunk.de/protest-gegen-politisches-klima-in-oesterreich-es-faellt.691.de.html?dram:article_id=418645

[1] vgl. https://www.derstandard.de/story/2000070514831/regierungsprogramm-oevp-fpoe-kurz-strache-kultur

[1] vgl. https://derstandard.at/2000081099341/Wenn-Medien-Neutralitaet-zum-Kampfwort-wird

[1] vgl. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/fpoe-angriff-auf-orf-sorgt-fuer-protest-in-deutschland-15473907.html

[1] vgl. http://www.deutschlandfunk.de/protest-gegen-politisches-klima-in-oesterreich-es-faellt.691.de.html?dram:article_id=418645

[1] vgl. http://www.deutschlandfunk.de/serie-rechte-parteien-und-die-kultur-ungarn-und-die.691.de.html?dram:article_id=377593

[1] vgl. http://www.deutschlandfunk.de/serie-rechte-parteien-und-die-kultur-ungarn-und-seine.2016.de.html?dram:article_id=373730

[1] vgl. https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/ng-fea-pis-100.html

[1] vgl. https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-02/polen-jaroslaw-kaczynski-verteidigt-holocaust-gesetz

[1] vgl. https://www.mdr.de/heute-im-osten/filmfoerderung-in-polen-100.html

[1] vgl. https://www.mdr.de/kultur/kulturkampf-am-theater-in-polen-100.html

[1] vgl. https://www.mdr.de/heute-im-osten/warschau-museum-100.html

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!