Stop sexual harassment in the European Parliament! #metooEU

Petition Closed

Stop sexual harassment in the European Parliament! #metooEU

This petition had 140,395 supporters

Linnea Engström started this petition to Antonio Tajani (Presidente del Parlamento Europeo) and

DE / EN / SE / ES / IT / PL / FR

I EU-parlamentet förekommer sexuella övergrepp regelbundet. Sexism och sexuellt våld förekommer överallt i samhället. Det handlar alltid om makt. Män som har politiskt inflytande använder sin ställning för att kunna fälla sexistiska kommentarer eller ofreda kvinnor utan påföljd. 

Till följd av #metoo-kampanjen så har flera kvinnor inom parlamentet trätt fram och berättat om sina erfarenheter av att ha blivit sexuellt trakasserade av manliga EU-parlamentariker eller kollegor. Våld mot kvinnor förekommer överallt i samhället. Det är oacceptabelt!

Jag heter Linnéa Engström och är EU-parlamentariker och arbetar för ett jämställt och klimatsmart EU. Jag har också erfarenheter av sexuella trakasserier, och det vill jag berätta om för att förbättra arbetsmiljön i hela EU, speciellt för kvinnor.

Tillsammans med några kollegor har jag startat kampanjen #metooEU tillsammans med det feministiska nätverket Period Brussels. Vi kräver följande:

  1. Inrättandet av nolltolerans mot våld oavsett form, må den vara strukturell, sexuell psykisk eller fysisk. 
  2. Att förövare ställs till svars: utvidgande av tillgängliga lagar och sanktioner.
  3. Inrättandet av ett centralkansli som möjliggör rapportering av trakasserier inom alla EU-institutioner.
  4. Inrättandet av en självständig kommitté i Europaparlamentet, som inte styrs av politikerna, för att inte reproducera de interna maktstrukturerna.
  5. Offer och medhjälpare behöver visselblåsar-status och beskydd. Offer och de som anmäler trakasserier måste garanteras anonymitet och diskretion.
  6. Psykiskt stöd för offer: samtliga institutioner måste tillhandahålla en centralbyrå med läkare, sociala arbetare och rådgivare.
  7. Obligatorisk utbildning i vad sexuella trakasserier är och mobbning samt medvetandehöjande utbildning vad gäller existerande patriarkala strukturer för de som innehar maktpositioner.
  8. Möjlighet för personal i EU-institutionerna att ta del av utbildning och information gällande deras rättigheter efter sexuella övergrepp.

Vi uppmanar EU-kommissionen att ta fram en strategi med syfte att motverka våld mot kvinnor. Hittills har det fattats politisk vilja att ta itu med detta problem. Alla kvinnor i Europa förtjänar ett starkare skydd mot sexuella trakasserier och övergrepp!

Makt får aldrig missbrukas på detta sätt. Med denna kampanj så står vi sida vid sida med alla kvinnor som har talat ut. De nu kända fallen måste undersökas!

Vi behöver DIN hjälp, stöd oss med din signatur!

 

Petition Closed

This petition had 140,395 supporters