Topic

women

357 petitions

Started 1 day ago

Petition to The Walt Disney Company, Disney, The Walt Disney Company Benelux

Breng 'A Wrinkle In Time' naar Nederlandse bioscopen/support the Dutch theatre release!

[ENGLISH text below, please scroll down] Wij, Women’s March the Netherlands en CINE.nl, namens de inwoners en het bioscooppubliek van Nederland, roepen Disney NL en The Walt Disney Company op om de Nederlandse release van ‘A Wrinkle in Time’ op 4 april 2018 door te laten gaan. Op 19 maart jl. kondigde VPRO Cinema aan dat ‘A Wrinkle in Time’, de baanbrekende film van regisseur Ava DuVernay met rollen van o.a. Storm Reid, Oprah Winfrey, Mindy Kaling en Reese Witherspoon, niet meer in de Nederlandse en Belgische bioscopen wordt uitgebracht. Wij zijn extreem teleurgesteld in deze onverwachte beslissing waarover geen verdere uitleg is gedaan. Women’s March Netherlands en CINE willen daarom het maatschappelijk belang van deze film onderstrepen: De film laat het belang zien van representatie: een Afro-Amerikaans meisje speelt de hoofdrol, en vele van de prominente bijrollen worden ook vervuld door mensen van kleur, juist de mensen die zichzelf nauwelijks vertegenwoordigd zien in films (en al helemaal niet in sciencefiction films); De film laat het belang van sterke vrouwelijke karakters in cinema zien, welke ook ondervertegenwoordigd zijn; De regisseur van de film, Ava DuVernay, heeft als eerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse regisseur een budget van 100 miljoen dollar gekregen om een belangrijk verhaal over volharding en diversiteit neer te kunnen zetten. Het feit dat er niet eens een reden wordt gegeven door Disney NL waarom deze film niet in de Nederlandse en Belgische bioscopen wordt uitgebracht is nog schokkender. De verklaring kan duidelijk niet liggen in de verkoopcijfers in Amerika: er zijn vele andere films die een soortgelijke openingsweek hebben gehad maar vervolgens wel uit kwamen in Nederland. Dat leidt dus tot twee mogelijke verklaringen, die beide even onrustbarend zijn: Disney NL heeft niet het vertrouwen dat het Nederlandse en Belgische publiek zich kan vinden in een film waarin vrouwen centraal staan, en/of waar mensen van kleur meer vertegenwoordigd zijn dan in andere films. ‘A Wrinkle In Time’ is een film die gedreven wordt door vrouwen, maar dat betekent niet dat het alleen maar een meisjes-film is. Iedereen kan zich vinden in de boodschap en verhaallijn; sterker nog, dit soort films worden constant uitgebracht met mannen en jongens in de hoofdrollen, maar trokken toen ook vrouwen en meisjes in het publiek. Wat voor een signaal geeft Disney NL af door te besluiten dat juist deze film niet in Nederland en België wordt getoond? Dat het bioscooppubliek niet op waarde wordt geschat, omdat Disney denkt dat de film niet voldoende mannelijke of witte kijkers trekt? En al zou de film alleen maar voornamelijk vrouwen trekken, dan behoort dit nog geen probleem te zijn: er worden namelijk voortdurend zogenaamde ‘chick flicks’ ingezet die (in tegenstelling tot ‘A Wrinkle in Time’) enkel zijn gericht op het vrouwelijke publiek. Wellicht dat er bij Disney NL de opvatting bestaat dat een film waarin mensen van kleur centraal staan niet succesvol genoeg kan zijn in Nederland. Onze samenleving is met zo’n 200 nationaliteiten echter zeer divers, net als ons bioscooppubliek. Daarom is het juist belangrijk om deze innovatieve en toegankelijke film te tonen in de bioscopen. Een gemiste kans voor diversiteit, maar ook voor de inkomsten van Disney, die het blijkbaar prima vindt om miljoenen Nederlanders over het hoofd te zien. Sowieso zou Disney NL beter moeten weten dan zich hierdoor tegen te laten houden, vooral vanwege het recente succes van ‘Black Panther’ in Nederland. Zoals Entertainment Business schrijft: “In drie weken tijd bracht deze film in Nederland meer dan 5,6 miljoen euro op. Ter vergelijking: de animatiefilm Ferdinand bracht in elf weken een vergelijkbare omzet (5.9 miljoen) op. Het vakblad Variety meldt dat Black Panther de 33e film ooit is die wereldwijd meer dan een miljard dollar opbrengt. Extra bijzonder is dat de film dit bedrag realiseerde in 26 dagen.”  Kortom: er is geen enkele reden om A Wrinkle in Time niet in Nederland en België uit te brengen. Op z’n minst zou het mogelijk moeten zijn om een limited release in een selectief aantal bioscopen te realiseren. Wij roepen Disney NL daarom op om z.s.m. te reageren en met ons samen te werken om de April release van deze film te laten doorgaan. Was getekend, Women’s March the Netherlands CINE.nl View 'A Wrinkle in Time' trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UhZ56rcWwRQ ============================================= ENGLISH VERSION: We, Women’s March the Netherlands and CINE.nl, on behalf of Dutch cinema audiences, call on Disney NL and The Walt Disney Company to not cancel the Dutch release of ‘A Wrinkle in Time’, originally scheduled to premiere on April 4th, 2018. On March 19th, VPRO Cinema announced that ‘A Wrinkle in Time’, the groundbreaking movie by director Ava DuVernay with roles by Storm Reid, Oprah Winfrey, Mindy Kaling and Reese Witherspoon among others, is no longer scheduled to be released in Dutch and Belgian cinemas. We are extremely disappointed by this sudden decision, which has arrived without any further explanation. Women’s March Netherlands and CINE therefore want to emphasize the social importance of this movie: The movie shows the importance of representation: the lead role is played by a young black girl, and many other roles are also played by people of color, who are underrepresented in movies in general, but the science fiction genre in particular; The movie shows the importance of strong female characters in cinema, who are also underrepresented in movies in general; Ava DuVernay is the first female African-American director who received a budget of 100 million dollars for a movie, and created this important production which she clearly positioned as a story about endurance and diversity, providing role models that are never cast in this light. Even more shocking is the fact that Disney NL never issued an explanation on why the movie won’t appear in Dutch and Belgian cinemas. The amount of tickets sold in the opening week in the US can’t be too blame: many other (young adult) movies have had a similar opening week, which was still followed by a release in the Netherlands. This leads one to suspect there are two possible explanations, which are equally worrisome: Disney NL doesn’t believe that the Dutch and Belgian audiences can relate to a movie that centralizes female characters, and/or that features people of color more prominently than other movies. ‘A Wrinkle In Time’ is a female-driven movie, but that doesn’t make it a women’s or girls’ movie: as a matter of fact, movies generally portrays men and boys in the lead, but still managed to attract both men and women audiences. What kind of signal is Disney NL giving off by deciding to not show this movie in the Netherlands and Belgium? That they don’t trust filmgoers to relate to a movie that doesn’t revolve around white and/or male characters? Even if the movie would only draw female audiences, there’s no reason why this should be a problem: there are plenty of ‘chick flick’ releases throughout a year that are aimed at female viewers alone (unlike ‘A Wrinkle in Time’, which is accessible for all audiences). Perhaps Disney NL may feel that a movie with people of color in leading roles can’t be successful enough in the Netherlands (or Belgium). However, with as many as 200 nationalities living in our country, we’re a pretty diverse group of citizens and filmgoers. That’s why it’s important to show this innovative and accessible movie in our cinemas. A missed opportunity to show diversity, but also a loss for profits, as Disney NL apparently sees no harm in overlooking millions of Dutch people and potential ticket buyers for this movie. Disney NL should know better than to let any of those reasons stop them. The current success of ‘Black Panther’ in the Netherlands demonstrates that cinema audiences have no trouble relating to a cast of primarily people of color. As Entertainment Business writes: “Within three weeks, Black Panther made more than 5.6 million euros in the Netherlands. A quick comparison: the animation movie Ferdinand took eleven weeks to sell a comparable amount of tickets (5.9 million euros). Variety magazine indicates that Black Panther is the 33rd movie ever to make more than a billion dollars worldwide. This is particularly special since the movie managed to do this within 26 days.” In short: there is no reason not to release ‘A Wrinkle in Time’ in the Netherlands and Belgium. At the very least, it should be possible to launch a limited release in a couple of select cinemas. We call upon Disney to respond to us as soon as possible and to work with us to make the April release of ‘A Wrinkle in Time’ possible in the Netherlands and Belgium. Signed,Women’s March the Netherlands CINE.nl  

Women's March the Netherlands
331 supporters
Update posted 2 weeks ago

Petition to Henrietta Fore, UNICEF Executive Director, UNICEF

Demanding UNICEF Action on Sexual Harassment and Abuse of Authority

Demand Action: Sign a letter to UNICEF Senior Management demanding real changes and action on sexual harassment and abuse of authority.    UNICEF staff, partners and supporters are coming together to demand that senior management takes action to effectively address recent and historical cases of sexual misconduct and abuse of power towards members of staff. Sign this letter which will be sent to our Executive Director, Henrietta H. Fore, demanding that UNICEF live up to the ideals of human rights, protection, and integrity that it promotes around the world. Your information will not be shared, and you can choose to sign anonymously if preferred. Since the latest sexual misconduct allegations have surfaced surrounding our Deputy Executive Director, UNICEF has fallen short of publicly condemning his actions and acknowledging their role in recruiting him. We know that this is just the tip of the iceberg for UNICEF. Sexual harassment and abuse of authority are interlinked issues and many staff members – women and men – have suffered for too long in silence. When it comes to sexual harassment and abuse, we know that many staff are afraid of the repercussions of speaking up and reporting through existing channels.  For an organisation with a mandate for upholding the rights of women and children – this is truly disgraceful. We know that the issue is particularly prevalent in our country offices and emergency settings. We know that nationally-recruited and more junior staff face even bigger obstacles in reporting abuses of power, including sexual misconduct.  This is often due to the extreme hierarchical nature of the organisation's structure.  We know of cases where senior management has effectively silenced “difficult” individuals and sabotaged their careers.   We also know that very few sexual harassment and abuse of authority cases are actually reported due to the unclear, un-supportive, lengthy and overly bureaucratic reporting procedures, along with shame and fear of repercussion. A review of staff disciplinary actions from 2009-2016 did not reveal any action taken against staff members for sexual harassment or abuse. This, in addition to our slow, ineffective internal process is essentially silencing victims, robbing them of the justice they deserve.  For an organisation who is renowned for protecting women and children – this is truly shameful.  We therefore demand: Full enforcement of UNICEF’s zero tolerance policy for sexual harassment. This includes accountability and action at the most senior levels of leadership, along with improved HR processes to speed up investigations and dismissals as necessary.  A “demotion,” “early retirement” or “special leave without pay” is no longer an expectable way of dealing with sexual abuse.  Nor is moving a senior staff member to another country office or organisation.  Multiple reporting channels must be made available to survivors to be able to report misconduct, without fear of retribution. This must also include space for those victims who were unable to come forward for years and those that have now left the organisation. This includes the new anonymous reporting platform announced by the Executive Director, which must be made available to former staff.    The statute of limitations on reporting must be eliminated. The current statute of limitations for reporting is 6 months is far too short. Elimination of this will allow survivors of historical abuse to receive the justice they deserve. UNICEF must allocate resources to address sexual harassment and abuse of authority.  For example, hiring enough staff with appropriate expertise on addressing sexual harassment to provide timely support to investigation and provide safe and appropriate counselling and other support to survivors as necessary. Improved counselling services must also be made available to survivors.  UNICEF must take public responsibility for recruiting Justin Forsyth with his history of misconduct. It must also take additional steps to carry out mandatory background checks to ensure such a mistake does not happen again.   UNICEF staff are heartened by the recent steps announced by the Executive Director, but they must go further.  We want to see rapid and concrete action.  Many of us have dedicated our lives to UNICEF, and made significant sacrifices to work here.  We deserve to be protected by the organisation that we serve and are asking staff, partners and supporters to come together and help us fight for real change.

UNICEF Staff
2,626 supporters