Petition update

เราต่อต้านข้อเสนอโครงการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะ 3 เกาะเพิ่มขึ้นใน

Salma Khoo
George Town, 07, Malaysia

Jun 5, 2019 — 

BM / English中文 /  தமிழ் / 日本語 / BI / ภาษาไทย

Save Penang! Reject the 3-Islands Reclamation!

เราต่อต้านข้อเสนอโครงการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะ 3 เกาะเพิ่มขึ้นในบริเวณตอนใต้ของเกาะปีนัง ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดย มุขมนตรีแห่งปีนัง นายเชาคนเยียว (อ้างอิงจากข่าวในหนังพิมพ์ The Star ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม 2019/2562) โดยไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ รวมถึงไม่มีการทำประชาพิจารณ์ สำหรับอภิมหาโครงการพัฒนาที่ดินโดยการถมทะเลที่มีพื้นที่ถึง 4,500 เอเคอร์ หรือประมาณ 7 ตารางไมล์ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับโครงการ Forest City ในรัฐยะโฮร์

เราจึงขอร้องเรียนไปยัง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี แห่งประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการวางแผนทางกายภาพแห่งชาติ เพื่อโปรดพิจารณาไม่อนุมัติโครงการพัฒนาที่ดินโดยการถมทะเลบริเวณตอนใต้ของเกาะปีนัง Penang South Reclamation (PSR) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. โครงการนี้จะทำลายแหล่งชีวภาพการประมงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเกาะปีนัง ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรความมั่นคงทางด้านอาหารของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีปรากฏการณ์การลดลงของประชากรปลาอย่างต่อเนื่องทั่วโลก หากแหล่งพึ่งพิงทางอาหารของชาวปีนังและท้องถิ่นใกล้เคียงและตลอดถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกทำลายลง ราคาอาหารทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกินกำลังที่ชาวปีนังฐานะปานกลางจะรับได้
 2. ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงจำนวน 4,817 คนจะได้รับผลกระทบมากที่สุด พวกเขาได้ทำการประท้วงเรียกร้องหลายครั้งแล้วโดยมีผู้ร่วมประท้วงกลุ่มใหญ่ที่สุดจำนวน 1,500 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 14 ชมรมชาวประมงในเขต Pantai Sungai Batu, Teluk Kumbar  (นสพ. Berita Harian 13 ธ.ค. 2015) การประท้วงครั้งล่าสุดมีเมื่อต้นปี 2019  พวกเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่กำลังประสบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาที่ดินโดยการถมทะเลในบริเวณตอนเหนือของเกาะปีนังหรือ STP2   ซึ่งเห็นได้ว่าชาวประมงผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการปกป้องเยียวยาที่ดีจากภาครัฐแม้ว่าจะมีการให้คำมั่นไว้ก่อนแล้วก็ตาม
 3. ผลกระทบจากการขุดดูดทรายจะมีวงกว้างถึงชายทะเลบางส่วนในรัฐเประ โดยเขตพื้นดินใต้ทะเลส่วนที่ลึกที่สุดจะถูกดูดเจาะทำลาย และดังจะเห็นได้ในปัจจุบันจากผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่ดินโดยการถมทะเลในบริเวณตอนเหนือของเกาะปีนัง เมื่อชาวประมงลากแหอวนขึ้นมาพวกเขาต้องพบกับโคลนและก้อนหินที่ทำให้อุปกรณ์ฉีกขาดเสียหาย ต่อไปเราก็จะได้เห็นชะตากรรมนั้นเพิ่มขึ้นในหมู่ชาวประมงในปีนังและเพื่อนร่วมอาชีพอีก 6,080 คนในรัฐเประ
 4. สภาพแวดล้อมและความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลในเขต Permatang Damar Laut, Gertak Sanggul และTeluk Kumbar  ของปีนังจะถูกทำลายและเกิดมลพิษจากการดำเนินการโครงการซึ่งปราศจากความรับผิดชอบนี้ เป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 5. เป็นการคุกคามและทำลายล้างความหลากหลายของชีววิทยาทางทะเลอันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ผิวน้ำตามนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืน - SDG 14  ที่จัดอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยง อาทิเช่น การวางไข่ของเต่าหญ้าแปซิฟิก (Olive Ridley Turtle)  โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Indo-Pacific Humpback Dolphin and the Indo-Pacific Finless Porpoise)  มีการคาดการณ์ว่าภาวะปนเปื้อนมลพิษจะขยายวงกว้างไปจนถึงบริเวณแหล่งปะการังที่เกาะปูเลาเคนดี
 6. เป็นต้นเหตุการทำลายสภาพแวดล้อมที่สร้างปัญหาภาวะโลกร้อนที่โลกกำลังเผชิญ แม้ว่าโครงการจะตั้งเป้าว่าจะช่วยลดภาวะดังกล่าวได้ถึง 40% แต่ผลจากการศึกษารายงานว่าโครงการนี้จะปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกถึงปีละ 3.2 ล้านตัน (อ้างอิงจาก 18 Nasihat, 18 April 2019)
 7. การยกเอาโครงการแม่บทระบบการคมนาคมมูลค่า 4.6 พันล้านริงกิต (Penang Transport Master Plan -PTMP)  เป็นเหตุผลให้เกิดโครงการพัฒนาที่ดินโดยการถมทะเลเพื่อขายที่ดินและนำรายได้มาดำเนินการโครงการแม่บทเพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมคับคั่งเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีน้ำหนัก โครงการแม่บทระบบการคมนาคมที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นโครงการที่มีข้อบกพร่องและเป็นเพียงการรวมโครงการลูกย่อยๆที่มีค่าใช้จ่ายมหาศาลเข้าด้วยกันซึ่งมิใช่ระบบเครือข่ายที่เกื้อหนุนรองรับกันได้เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมอย่างได้ผล
 8. เหตุผลสนับสนุนอื่นๆของโครงการไม่น่าเชื่อถือ เช่นโครงการขยายท่าอากาศยานปีนังซึ่งก็ถูกระงับแล้วและทดแทนด้วยโครงการท่าอากาศยานนานาชาติกุลิม (Kulim International Airport –LTAK ) หรือการดำริสร้างศูนย์ราชการและบริการประชาชนในบริเวณที่ไม่น่าจะสะดวกสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ นอกจากนั้นการคาดการณ์ถึงการขยายตัวของประชากรเป็น 2.45 ล้านคน ก็เป็นตัวเลขที่ขัดแย้งและสูงมากกว่าตัวเลข 1.98 ล้านคนซึ่งคาดการณ์โดยสำนักงานสถิติ
 9. โครงการพัฒนาที่ดินโดยการถมทะเลมิใช่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ดิน แต่เนื่องมาจากการวางแผนที่ผิดพลาด องค์การพัฒนาเมืองปีนัง (Penang Development Corporation) มีที่ดินจำนวน 4,500 เอเคอร์ในเซอเบอรังไพร ในขณะที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยกำลังรอคอยการพัฒนาและสร้างระบบอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งตามคำมั่นในแผนพัฒนา2030 ของท่านมุขมนตรี ในส่วนนี้เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยพัฒนาต่อยอดรองรับจากสะพานปีนังที่ 2 ที่สร้างเสร็จแล้วด้วยระบบการขนส่งมวลชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ แทนการถมทะเลสร้างแผ่นดินใหม่
 10. โครงการนี้ของรัฐบาลปีนังไม่มีความโปร่งใส เริ่มตั้งแต่การเปิดแสดงเอกสารนำเสนอโครงการซึ่งมีเนื้อหารวม 20 เล่มอย่างกวดขันรัดกุมโดยไม่อนุญาตให้ทำสำเนาคัดลอกใดๆ และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าดูนำกล้องถ่ายรูปและโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วย และตราบจนปัจจุบันไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายใดๆของโครงการ PTMP รวมถึงโครงการรถมทะเล
 11. โครงการนี้กล่าวได้ว่าเป็นความโลภเป็นการหวังผลประโยชน์มิใช่เพื่อตอบสนองความจำเป็น ขณะนี้สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนคือห้องชุดคอนโดมิเนียมที่ว่างร้างดกดื่น โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ค้างเติ่งมากมาย และมีพื้นที่ที่จะเกิดจากโครงการถมทะเลตอนเหนือที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ(ประมาณ 900 เอเคอร์)  แต่รัฐบาลปีนังยังมุ่งที่จะเดินหน้าโครงการถมทะเลเพื่อสร้างพื้นที่เพิ่มอีก 3 เกาะ(พื้นที่รวม 4500เอเคอร์ ) โดยไม่มีการคำนึงถึงชะตากรรมการล้นทะลักของอสังหาริมทรัพย์
 12. โครงการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะจะเป็นภาระผูกพันในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ เราไม่ได้ต่อต้านการถมทะเลทุกกรณี แต่เราต่อต้านการสร้างเกาะเพื่อพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นนี้ การตกตะกอนสะสมในช่องแคบระหว่างเกาะจะเป็นภาระในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 13. มาเลเซียไม่จำเป็นต้องมี Forest City  อีกหนึ่งโครงการ  มีการคาดการณ์จำนวนประชากร 446,300 คน (ที่มา18 Nasihat ) ซึ่งน่าสนใจว่าชาวเกาะใหม่นี้จะเป็นใครมาจากไหน  เพราะโดยจะมีเพียง 6-20% ของพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีราคาระดับ “จับต้องได้” ในขณะที่พื้นที่จำนวนมากกว่าวางเป้าหมายเพื่อตลาดชาวต่างชาติระดับบน  ดังนั้นโครงการนี้จะกลายเป็นตัวเร่งให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มขึ้นหรือไม่
 14. รัฐบาลปีนังควรคำนึงถึงสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของชาวปีนังปัจจุบัน มากกว่าการพยายามเอาใจลูกค้าในอนาคต มีปัญหาที่ชาวปีนังได้พยายามเรียกร้องรัฐบาลให้ตระหนักถึงความเร่งด่วนอาทิภาวะน้ำท่วมที่ประชาชนทั้งบนเกาะและใน Seberang Perai บนแผ่นดินใหญ่ประสบอยู่ หรือภาวะไหล่เขาที่ถูกพัฒนาให้โล่งเตียนในเขต Tanjung Bungah, Botak Hill, Paya Terubong และ Bukit Kukus ที่มีปัญหาโคลนถล่ม  เหตุใดรัฐบาลปีนังจึงใฝ่ใจมุ่งแต่การสร้างเกาะที่ ‘อัจฉริยะและมีระบบนิเวศ’ ใหม่ 3 เกาะเพื่อเรียกลูกค้า แต่ละเลยที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวปีนังปัจจุบัน
 15. ความไม่โปร่งใสในการบริหารและดำเนินนโยบายทำให้ตีความได้ว่ามีวาระซ่อนเร้น เป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วโครงการถมทะเลมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุดรูโหว่ก้นตระกร้างบประมาณ การโก่งราคาค่าใช้จ่ายโครงการถมทะเล และการปั่นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในตอนใต้ของเกาะปีนัง อภิมหาโครงการพัฒนาที่ดินเช่นนี้ย่อมใช้เวลาดำเนินการยาวนานกว่าวาระของมุขมนตรีคนปัจจุบัน ดังนั้นจึงอาจจะถูกนำไปใช้เป็นฐานในการปั่นราคาที่ดิน การไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ และการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการเมืองที่ไม่เป็นที่เปิดเผย
 16. โครงการที่มีความเสี่ยงอาจจะมีผลกระทบด้านการเงินการคลังของรัฐบาล ด้วยรายได้ปีละ 1 พันล้านริงกิต รัฐจะขอกู้1 พันล้านริงกิต เพื่อใช้จ่ายในโครงการถมทะเลมูลค่า 1.6 หมื่นล้านริงกิต ทั้งๆที่ในปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังหดหายเนื่องด้วยประสบปัญหาขาดเงินสดหมุนเวียนและเงื่อนเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน  รัฐอาจต้องมีภาระซึ่งประมาณการไม่ได้เพิ่มขึ้นในการจำต้องเสาะหาเงินกู้ระยะสั้นสำหรับที่ดินที่ยังขายไม่ออก ในขณะที่ต้องจ่าย ค่าธรรมเนียม 6% ตามภาระผูกพัน ให้แก่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ อาจจะเป็นการก้าวเกินกำลังที่นำรัฐไปสู่หายนะทางการเงินได้
 17. เป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มกับผลประโยชน์สาธารณะเพียงน้อยนิด โครงการถมทะเลที่ไม่ประสบความสำเร็จจะเป็นภาระอันหนักอึ้งของปีนังโดยรวมในแง่ของหนี้สินและโครงการร้าง แต่ในขณะเดียวกันเป็นการเสียโอกาสอันประเมินค่าไม่ได้ของคนรุ่นลูกหลานในการปรับตัวได้ทันการณ์กับสภาวะภูมิอากาศของโลก และการได้รับการพัฒนาระบบนิเวศที่มีคุณภาพและสมดุล
 18. มีวิธีรับมือกับปัญหาที่ดีกว่า ประหยัดกว่า และใช้เวลาน้อยกว่า ถ้ารัฐลงทุนในการพัฒนาคุณภาพของการสื่อสารและขนส่งมวลชนให้มีโครงข่ายที่ดี และจูงใจชักชวนให้มีการใช้บริการเหล่านั้น(ตั้งเป้าหมายที่ประมาณ 40%)  เพียงเท่านี้ถนนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็จะรองรับการบริโภคได้ถึงปี 2030   อย่าลืมว่าเรากำลังมุ่งหน้าสู่ยุค Smart, shared mobility
 19. โครงการต้องแก้ปัญหาเพื่อชาวปีนังส่วนใหญ่  ในการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางทางด่วน Pan-Island Link  มูลค่า 9.6 พันล้านริงกิต และเส้นทางรถไฟฟ้า LRTมูลค่า 9 พันล้านริงกิต พบว่า การกระจายของการคมนาคมส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์สำหรับเกาะใหม่ 3 เกาะ และดังนั้นชาวปีนังปัจจุบัน(ดั้งเดิม) จะเป็นผู้แบกรับภาระผลกระทบด้านนิเวศและสภาพแวดล้อม
 20. โครงการต้องแก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมในสังคม  หากต้องการแก้ปัญหาการจราจรแออัดทำไมต้องสร้างถนนให้ผู้ใช้รถส่วนบุคคลบนความเดือดร้อนสูญเสียของผู้อื่น ทำไมต้องให้ชาวประมงและผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นละทิ้งการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนของพวกเขา เพียงเพราะผู้ใช้รถส่วนบุคคลบางกลุ่ม(เห็นแก่ตัว)ไม่ยอมแบ่งปันพื้นผิวถนนให้รถเมล์วิ่งกระนั้นหรือ

ปีนังโชคดีมากมายที่ไม่เพียงแต่มีธรรมชาติป่าเขาและท้องทะเลที่สวยงาม แต่ยังมีเมืองประวัติศาสตร์มีชีวิต George Town ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้อยู่ในบัญชีเมืองมรดกโลก เราเดินทางมาถึงจังหวะเวลาที่ต้องตัดสินใจ เราต้องมีวิสัยทัศน์ว่าจะให้ปีนังพัฒนาเติบโตไปทางใด จะพัฒนาให้เมืองคอนกรีตและรถล้นเมืองเช่นปัจจุบันขยายออกไปจนกลืนกินธรรมชาติป่าเขาและท้องทะเลจนหมดสิ้นหรือ หรือเราจะเลือกการพัฒนาให้ปีนัง เป็นสังคมอัจฉริยะ มีระบบนิเวศที่ดี ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง ด้วยจำนวนยานยนต์ที่จำกัดและไม่สร้างความแออัด เพื่อทุกคนอยู่ได้กันถ้วนหน้า

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการคำนึงถึงฐานะการเงินอย่างรอบคอบและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วนในสังคม เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของความเติบโตทางเศรษฐกิจ  เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบโลกที่ดีกว่าให้แก่ชนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆไปในอนาคต

ต่อต้านการถมทะเล เพื่อความอยู่รอดของระบบนิเวศและชาวประมง

แปลโดย วัลลภา บูรณวิจารณ์       จากเอกสารภาษาอังกฤษ

#SavePenang   #PenangTolakTambak

https://www.change.org/p/prime-minister-of-malaysia-save-penang-reject-the-3-islands-reclamation


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion