Build a massive pyramid in Catalonia

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Catalunya s'esta convertint en una regió polèmica, plena d'antipaties alienes i simpaties extranyes. Hi ha un conflicte patriòtic i polític que sembla que no s'arregli mai.

Al construïr una piramide de gegants dimensions podriem dir al mon que Catalunya es mereix respecte, simpatia, admiració i que no es mereix agressions. Una piramide amb espai per a tots els catalans, turistes i viatgers. Situada al centre de Catalunya i amb els vèrtex als punts cardinals. De centenars de kilometres cuadrats i molt molt alta.

Una piramide innovadora, on cultivar i intercanviar pau, bellesa i coneixements.

 

Catalonia is becoming a controversial region, full of alien antipaties and foreign affinities. There is a patriotic and political conflict that seems to never be addressed.


When constructing a pyramid of giant dimensions we could say to the world that Catalonia deserves respect, sympathy, admiration and that it does not deserve aggression. A pyramid with space for all Catalans, tourists and travelers. Located in the center of Catalonia and with the vertex at the cardinal points. Of hundreds of square kilometers and very very high.


An innovative pyramid, where cultivating and exchanging peace, beauty and knowledge.