Petición cerrada

Pel complet desplegament del programari lliure a les escoles catalanes

Esta petición ha conseguido 325 firmas


Demanem que el Departament d'Ensenyament destini una partida del seu pressupost a implementar un pla de desplegament de programari lliure a tots els centres educatius de Catalunya. Això és, bàsicament, el sistema operatiu de tots els equips informàtics.

Fa uns anys es van invertir molts esforços a dissenyar un sistema operatiu lliure basat en Linux específic per a la comunitat educativa catalana, la Linkat. No només això, sinó que es van mantenir els esforços perquè aquest sistema estigués dotat d'un servei de suport, tècnic i pedagògic, que ha donat molt bons fruits tal com s'ha pogut anar seguint al portal linkat.xtec.cat, tant en els fòrums on resoldre dubtes com en els articles i guies per solucionar tot tipus de problemes i implementar funcionalitats.

Malauradament, en el seu dia no es va apostar al 100% per aquesta operació, i es van deixar esfumar molt bona part d'aquests esforços en el moment en què els equips informàtics que lliurava el mateix Departament d'Ensenyament a les escoles portaven el sistema Windows per defecte, i Linkat només era una opció. En aquell moment vam perdre, entre tots, l'oportunitat de fer una transició a un sistema lliure que ens hauria estalviat molts mal de caps posteriors, i que, sobretot, hauria permès un gran estalvi en suport tècnic i manteniment.

Un exemple clar d'això és la situació creada el passat 15 de maig, arran del ciberatac massiu del programari maliciós de rescat «WannaCry» que va afectar diverses organitzacions de diferents països. Aquell dilluns el Departament d'Ensenyament, mitjançant una carta a tots els centres educatius del país, informava de la naturalesa de l'atac i apel·lava als directors dels centres, i per extensió, al personal d'aquests, demanant-los que estiguessin a l'aguait (fins aquí tot correcte) però també que realitzessin un seguit d'accions (eminentment de caràcter tècnic) que considerem que estan fora de l'abast de les funcions dels equips de personal dels centres educatius. En aquell moment alguns mestres d'aquests centres van qüestionar-se si el Departament d'Ensenyament era conscient que a les escoles públiques no hi ha el personal tècnic necessari per dur a terme les accions de manteniment necessàries per tenir al dia tot l'equipament informàtic, i encara menys, per implementar les solucions d'urgència que s'esmentaven en aquella carta per tal de pal·liar els efectes d'un ciberatac massiu.

Com és sabut, aquell atac només afectava el maquinari governat per sistemes operatius Windows sense les últimes actualitzacions de seguretat. Mantenir totes les màquines d'un centre educatiu actualitzades significa un bon grapat d'hores d'una persona amb els coneixements tècnics necessaris. Cap de les persones en plantilla d'un centre educatiu de primària té assignades aquestes hores, i encara menys té l'obligació de disposar d'aquests coneixements. Per altra banda, una escola en la que el sistema operatiu de tots els equips fos lliure, com la Linkat, per començar, era immune a aquest ciberatac, però en el supòsit que hagués estat vulnerable, l'aplicació automàtica de les actualitzacions de seguretat (sense la intervenció de ningú) que comporta el funcionament d'un sistema operatiu basat en Linux, hauria suposat zero hores de feina i la carta del Departament podria haver acabat amb una agradable frase del tipus «des dels centres no cal que dugueu a terme cap acció especial, ja que el sistema operatiu Linkat ja ha pres automàticament les mesures necessàries a totes les màquines».

És per això, i per molts motius més (des dels tècnics fins als pedagògics) que ja deveu conèixer, que demanem que es pressuposti i executi un pla de desplegament exhaustiu i integral de Linkat a tots els centres. Integral en tots els sentits:

  1. El pla ha d’incloure totes les hores necessàries de tècnics qualificats per implementar el sistema a totes les màquines del centre.
  2. La implementació només es pot donar per acabada quan tot l'equipament i serveis del centre puguin funcionar de forma igual (o equivalent), com a mínim, a com ho feien abans.
  3. S’ha d’incloure la formació necessària per utilitzar el nou sistema que tot el personal dels centres hauria de rebre de forma gratuïta i presencial, preferiblement en format de «formació en centre» per tal de garantir que s’arriba al màxim de professorat possible.
  4. Per coherència amb aquest pla entenem que el Departament d’Ensenyament s’hauria de comprometre a treballar amb documents en format lliure (no propietari) de manera que tota la documentació intercanviada amb els centres i els docents hauria de poder-se lliurar i rebre en documents d’aquest tipus, que són els que es poden llegir i editar amb el programari inclòs a la Linkat (i a qualsevol sistema operatiu lliure i d’accés universal).

Quina millor forma d'impulsar el programari lliure (i així també, de retruc, el català -que gaudeix de millor salut en el programari lliure que no pas en el privatiu-), que implementar un pla de desplegament d'aquest tipus?Hoy: Aleix cuenta con tu ayuda

Aleix Vidal necesita tu ayuda con esta petición «Meritxell Ruiz: Pel complet desplegament del programari lliure a les escoles catalanes». Únete a Aleix y 324 personas que ya han firmado.