#BringHerBack - domagamy się powrotu Ludmiły Kozłowskiej do UE!

#BringHerBack - domagamy się powrotu Ludmiły Kozłowskiej do UE!

0 have signed. Let’s get to 35,000!
More signatures will help this petition be get a reaction from a decision maker. Help take this petition to 35,000 signatures!

Lech Wałęsa started this petition to politycy UE and

WERSJA POLSKA / English / DeutscheFrançaise / Italiana / Українська / Русская

Autorytarne władze demontują rządy prawa i demokrację w krajach członkowskich UE. Nie pozwólmy im zrobić tego samego z Unią Europejską i układem z Schengen!

Wobec skandalicznego stosowania umowy Schengen przez władze w Polsce - jako narzędzia do prześladowania cudzoziemców i członków ich rodzin, zwracamy się do wszystkich polityków Unii Europejskiej o stanowczy wyraz solidarności i sprzeciwu wobec tego niesprawiedliwego postępowania.

Apelujemy o umożliwienie powrotu Ludmiły Kozłowskiej do jej domu w Unii Europejskiej, najlepiej w formie nadania jej obywatelstwa kraju UE. Pozwoli to jej połączyć się z rodziną w Polsce oraz kontynuować pracę jej fundacji, działającej na rzecz praw człowieka, na terytorium UE bez obawy o kolejną deportację.

Układ z Schengen zmienił oblicze Europy. Podróż z jednego kraju Europy do drugiego nigdy nie była łatwiejsza niż po jego wejściu w życie. Zniknęły przejścia graniczne, wzrosła turystyka i gospodarka, życie milionów obywateli stało się łatwiejsze.

Niestety polski rząd postanowił wykorzystać tą umowę do prześladowań politycznych. Bez podania jakichkolwiek przyczyn, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów, bez decyzji niezależnego sądu, bez możliwości skutecznego odwołania się, bez względu na sytuację osobistą i rodzinną, rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje przywileje umowy Schengen do deportacji cudzoziemców o niewygodnych dla siebie poglądach. Sposób, w jaki została potraktowana obywatelka Ukrainy, aktywistka obywatelska Ludmiła Kozłowska, jest normalnie stosowany wobec przestępców, szpiegów lub osób podejrzewanych o terroryzm.

Ludmiła mieszka w Polsce od 10 lat, od 5 lat jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski. Nigdy nie wchodziła w konflikt z prawem ani w żaden inny sposób nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Problemy Ludmiły rozpoczęły się, gdy jej mąż, aktywista Bartosz Kramek, zaczął krytykować PiS w mediach społecznościowych oraz uczestniczyć w protestach przeciw zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce.

Liczne kontrole, przeprowadzane w założonej przez Ludmiłę, broniącej prawa człowieka w krajach postsowieckich Fundacji Otwarty Dialog, nie wykryły żadnych uchybień, na postawienie jakichkolwiek zarzutów nie zdecydowały się organy ścigania, a sąd prawomocnie odrzucił wniosek o ustanowienie w fundacji rządowego komisarza.

Polskie władze sięgnęły więc po bardziej drastyczny środek represji w postaci wpisu do systemu SIS, skutkującego natychmiastowym wydaleniem ze strefy Schengen. Sposób i okoliczności, w jakich zostało to wykonane, budzi poważne obawy o naruszenie zobowiązań traktatowych przez Polskę.

Wzywamy polityków oraz rządy państw członkowskich UE do podjęcia działań w celu powstrzymania dalszych nadużyć władzy za pomocą układu z Schengen - przywileju danego nam przez Unię Europejską - do prześladowań politycznych. Europa nie może pozwolić na ustanowienie takiego niebezpiecznego precedensu. Musimy bronić fundamentalnych wartości, na których opiera się Unia Europejska, takich jak wolność, demokracja i rządy prawa, jak również osób, które mają odwagę stanąć w ich obronie.

#BringHerBack - umożliwijmy Ludmile powrót do UE!


Podpisane dnia 21-27 sierpnia 2018 w Brukseli 

Lech Wałęsa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, b. Prezydent RP

Anne Applebaum, Dziennikarka, laureatka Nagrody Pulitzera

Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon, b. Wysoki Przedstawiciel Bośni i Hercegowiny

Leszek Balcerowicz, prof. Dr. hab. ekonomii, b. Minister Finansów, b. Prezes NBP, Założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Obywatelskiego Rozwoju

Andrzej Blikle, Profesor matematyki, mistrz cukiernictwa

Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku wewnętrznego i Usług

Seweryn Blumsztajn, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny

Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, Polska), były Minister ds. Cyfryzacji

Franziska Brantner, Poseł do Niemieckiego Bundestagu (Zieloni)

Michał Broniatowski, Redaktor naczelny, POLITICO Polska

Yevhen Bystrytsky, Prof. dr. hab. wydziału filozofii, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

Tom Gerald Daly, Democratic Decay Resource (DEM-DEC), Melbourne Law School

Mady Delvaux-Stehres, Poseł do Parlamentu Europejskiego (ALDE, Luksemburg)

Mark Demesmaeker, Poseł do Parlamentu Europejskiego (ECR, Belgia)

Tadeusz Diem, b. Ambasador RP w Kanadzie, Wiceminister Edukacji, oraz Obrony Narodowej

Egipska Komisja Praw i Wolności

Johannes Feest, Niemiecki penalista i socjolog prawa, Profesor prawa karnego w stanie spoczynku, Bremmen University

Lotta Johnsson Fornarve, Poseł do Sejmu Szwecji (Left Party)

Anna Garmash, Prezes, Ukraine Action

Michał Głowiński, Polski filolog, Profesor w Istytucie Badań Literackich PAN

Ana Maria Gomes, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Portugalia)

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D)

Quentin Guillemain, Prezes, Cosmopolitan Project Foundation

Rebecca Harms, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Greens, Niemcy)

Laura Harth, Przedstawiciel przy ONZ, Transnational Nonviolent Radical Party

Patrick Henry, Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Wiceprezes Avocats Sans Frontières (Adwokaci Bez Granic)

Agnieszka Holland, Polska reżyserka filmowa i teatralna

Andey Illarionov, Profesor zwyczajny w Center of Global Liberty and Prosperity w Cato Institure, b. doradca w sprawach polityki gospodarczej przy prezydencie Rosji

Jarosław Kaczyński, Adwokat, obrońca m.in. manifestantów pod Sejmem

Tunne-Väldo Kelam, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Estonia)

Jędrzej Klatka, Radca prawny, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP)

Tetiana Kozachenko, b. Przewodnicząca Komitetu Lustracyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 

Krzysztof Król, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny

Tomasz Lis, Redaktor naczelny, Newsweek Polska

Krzysztof Lisek, b. Poseł do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego

Yuriy Lukanov, Ukraiński dziennikarz

Alexandru Machedon, Prezes, StarNet Moldova

Domnica Manole, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Kiszyniowie 

Marcin Matczak, prof. Dr. hab nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Mądrzycki, adwokat, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Lecha Wałęsy

Adam Michnik, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny, Redaktor naczelny, Gazeta Wyborcza

Claude Moraes, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Wielka Brytania), Przewodnicząca Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Natalia Morari, Dziennikarka, Prezes TV8, Mołdawia

Marcin Mycielski, Korespondent Gazety Wyborczej w Brukseli

Bartłomiej E. Nowak, Sekretarz ds. Spraw Zagranicznych, Nowoczesna

Sławomir Nowak, b. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Andrei Nastase, Prezydent Kiszyniowa (Mołdawia), założyciel i przewodniczący Proeuropejskiej Platformy Godność i Prawda (DA)

Evan O'Connell, Paryski ekspert ds stosunków europejskich

Laurent Pech, Profesor prawa europejskiego, Kierownik Wydziału Prawa i Politologii, Middlesex University

Tetyana Pechonchyk, Prezes, Human Rights Information Centre

Marco Perduca, b. Włoski Senator

Marta Petrusewicz, Profesor historii, City University of New York

Peter Pomerantsev, Profesor wizytujący, London School of Economics

Alexis Prokopiev, Współzałożyciel Russie-Libertés

Wojciech Przybylski, Redaktor naczelny Visegrad Insight, Prezes Res Publica Nowa

Helen Pushkarskaya, Naukowiec, Yale Medical School

Roberto Rampi, Włoski senator (Democratic Party)

Christine Révault d’Allonnes Bonnefoy, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Francja)

Małgorzata Rosłońska, Dyrektor Generalna, Stowarzyszenie Wolność Równość Demokracja

Wojciech Sadurski, prof. Dr. hab. nauk prawych, European University Institute, Sydney Unoversity, prof. nadzw. Uniwersytetu Warskiego

Judith Sargentini, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Groen, Holandia)

Paula Sawicka, Działaczka społeczna, Otwarta Rzeczpospolita

Marietje Schaake, Poseł do Parlamentu Europejskiego, (ALDE, Holandia)

Joanna Scheuring-Wielgus, Poseł do Sejmu RP, Koło poselskie Liberalno-Społeczni

Helmut Scholz, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Die Linke, Niemcy)

 Ryszard Schnepf, b. Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, Wiceminister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski, b. Marszałek Sejmu, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej

Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy

Antonio Stango, Prezes, Italian Federation for Human Rights

Maximilian Steinbeis, Redaktor naczelny, Verfassungsblog

Jaromír Štětina, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Czechy)

Iegor Soboliev, Poseł do Sejmu Ukrainy, b. Szef Komitetu Antykorupcyjngo

Alice Stollmeyer, Prezes, Defending Democracy

Petra De Sutter, Poseł do Sejmu Belgii (Groen)

Marcin Święcicki, Poseł do Sejmu RP (Platforma Obywatelska), b. Prezydent m.st. Warszawy i Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

Michał Szczerba, Poseł do Sejmu RP (Platforma Obywatelska)

Jacob Thaisen, Profesor nadzwyczajny, University of Oslo

Róża Thun, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, Polska)

Bakhytzhan Toregozhina, Prezes fundacji "Ar.Rukh.Khak" (Kazachstan)

Towarzystwo Dziennikarskie (Polska)

Alexei Tulbure, b. Ambasador Mołdawii przy ONZ, b. Stały przedstawiciel Mołdawii w Radzie Europy

Julie Ward, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Wielka Brytania)

Josef Weidenholzer, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący grupy S&D (Austria)

Kornelia Wróblewska, Poseł do Sejmu, Nowoczesna

Wojciech Wiślicki, Profesor fizyki, Dyrektor DUZ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Jakub Urbanik, prof. Dr. hab nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ana Ursachi, Mołdawska prawniczka, Założycielka ruchu #NuMaTem (pl. NieBojęSię)

Leyla Yunus, Dyrektor Instytutu na rzecz Pokoju i Demokracji, Kawaler Orderu Legii Honorowej, finalistka Nagrody Sakharova Parlamentu Europejskiego

Svitlana Zalishchuk, Poseł do Sejmu Ukrainy, członkini Podkomisji ds. Integracji Europejskiej i Transatlantyckiej

Tomáš Zdechovský, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Austria)

/ Jeśli chciałby Pan/Pani, lub organizacja którą Pan/Pani reprezentuje, dołączyć do tej listy, bardzo prosimy o email z podaniem nazwiska, tytułu lub stanowiska i/lub organizacji na adres BringHerBackPetition@gmail.com / Nie możemy gwarantować publikacji na liście. Zawsze jednak zapraszamy do podpisania petycji online /

0 have signed. Let’s get to 35,000!
More signatures will help this petition be get a reaction from a decision maker. Help take this petition to 35,000 signatures!