Decision Maker

Catiuscia Marini

  • Presidente Regione Umbria

Does Catiuscia Marini have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Catiuscia Marini, Mette Frederiksen, Pedro Sánchez, Andrea Nahles, Christian Kern, Elio Di Rupo, John Crombez, Antti Rine, Olivier Faure, Brendan Howlin, Maurizio Martina, Riccardo Nencini, Joseph ...

Sign the open letter to the leaders of the European Social-Democrat parties

Haideți să strângem împreună 100.000 de semnături. Punem presiune pe lideri social-democrați europeni să ia atitudine la ce se întâmplă în România.   Versiunea originala a scrisorii in daneza - https://www.facebook.com/notes/narcis-george-matache/open-letter-to-mette-frederiksen/1867056826694820/   Raspunsul la scrisoarea in daneza - https://www.facebook.com/havorla/videos/397266317471161/ (Video) https://www.facebook.com/MihaiGForlafu/photos/a.1377305139065159/1643602202435450/ (Scrisoare)  Reactia social-democratilor elvetieni - https://www.facebook.com/RezistZurich/  Scrisoarea in limba finlandeza - https://www.facebook.com/portoseb/posts/10156759437942848   Scrisoarea in limba portugheza - https://www.facebook.com/notes/petru-cotarcea/carta-aberta-para-carlos-cesar/1911801288881172/  Scrisoarea in limba italiana - https://www.facebook.com/notes/condurache-catalin/lettera-aperta-al-segretario-del-partito-democratico/2079169579001347/  Scrisoarea in limba germana - https://www.facebook.com/notes/vlad-chalapco/offener-brief-an-andrea-nahles-spd-vorsitzende/2044345072244199/  Scrisoarea in limba franceza - https://www.facebook.com/notes/andrei-corbu/p%C3%A9tition-pour-lexclusion-du-psd-roumain-du-parti-socialiste-europ%C3%A9en/10156661918194712/  Scrisoarea in limba engleza catre Jeremy Corbyn - https://www.facebook.com/notes/teo-manea/petition-for-the-exclusion-of-the-romanian-social-democrats-from-the-european-so/2458753647475884/  Scrisoarea in limba germana catre Social-Democrati din Austria https://www.facebook.com/notes/mihai-dragan/brief-an-herrn-mag-christian-kern/1914999748559544/ Scrisoarea in limba spaniola catre Pedro Sanchez  https://www.facebook.com/notes/radu-ghelmez/open-letter-to-pedro-s%C3%A1nchez/10155485692366150/   Versiunea in RO Stimati lideri social-democrati, Ca lideri al social-democraţilor, aveţi influenţă în Partidul Socialiştilor Europeni şi puterea de a propune excluderea social-democraţilor români. Social-democraţii români sunt “social-democraţi” doar cu numele şi distrug încrederea în democraţia socială din întreaga Europa. Ei au pierdut sprijinul oamenilor şi acum recurg la măsuri coercitive pentru a rămâne la putere. În ultimele luni, au schimbat legile Justiţiei pentru a-i salva pe politicienii corupţi de la închisoare şi, prin aceasta, au slăbit statul de drept în România. Mai mult, au demis-o pe şefa DNA pentru a opri procesul de curăţare a corupţiei în România. Acum, ei doresc să numească pe cineva care să le urmeze ordinele, la fel cum au făcut cu Poliţia şi Jandarmeria. Într-o ţară în care mor oameni nevinovaţi, din cauza administrării cu rea-credinţă şi incompetente, schimbările în sistemul judiciar şi demiterea şefei DNA au împins milioane de români din străinătate să reacţioneze prin organizarea unui protest, pe 10 august. Ei au dorit pur şi simplu să demonstreze că încă le pasă de persoanele pe care le-au lăsat în urmă în România, pentru a protesta împotriva politicienilor corupţi şi pentru a cere paşnic Guvernului să demisioneze. Din nefericire, guvernul social-democrat avea alte planuri şi a decis să folosească forţa Jandarmeriei împotriva oamenilor care s-au adunat în Piaţa Victoriei pentru a protesta paşnic. Peste 440 de persoane au fost rănite de Jandarmeria care a folosit tunuri cu apă, grenade lacrimogene, spray cu piper şi alte grenade, precum şi forţa directă. Printre persoanele rănite sunt bărbaţi, femei, copii, vârstnici şi chiar persoane cu dizabilităţi. De asemenea, printre persoanele atacate se găsesc rezidenţi din toate statele europene de origine română. Mulţi protestatari au fost luaţi în custodie de către Jandarmerie pentru a insufla teama în protestatari şi pentru a opri continuarea protestului. Dreptul de a protesta, asigurat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.9-11), este în pericol. Există zeci de dovezi-video online de la protest, care arată amploarea violenţei la care au fost expuşi cetăţenii din România (printre care şi rezidenţi din Diaspora). Este clar că guvernul social-democrat nu are nicio intenţie de a demisiona paşnic iar acum încearcă să creeze o diviziune în societatea românească, aducând instabilitate la graniţa de est a Uniunii Europene. Luând în considerare toate celelalte probleme cu care se confruntă Europa, o Românie instabilă este ultimul lucru pe care îl doriţi. Între 3 şi 5 milioane de români au părăsit ţara până acum, dar dacă acest lucru va continua, numărul acestora ar putea fi uşor dublat. “Declaraţia principiilor” PSE, care trebuie urmată de toate partidele membre, este dispreţuită de social-democraţii români, în special art.1 despre democraţie, art.2 despre statul de drept şi art.3 despre controlul oamenilor. De asemenea, am dori să vă reamintim art.12 despre solidaritatea internaţională. “Asigurarea prosperităţii, a stabilităţii şi, mai ales, a păcii de lungă durată necesită o coordonare eficientă în domeniul internaţional bazat pe democraţie, respect reciproc şi drepturile omului”. Luând în considerare toate acestea, noi, cetăţeni europeni, considerăm că social-democraţii români nu mai reprezintă principiile socialiste europene şi, prin urmare, vă rugăm să cereţi excluderea lor din Partidul Socialist European şi să condamnaţi acţiunile lor împotriva poporului român. Versiunea in EN  Dear leaders of the social-democrats,  As the leaders of the social-democrats, you have the influence in the Party of European Socialists, and the power to propose the Romanian Social-Democrats to be excluded. The Romanian social-democrats, are “social-democrats” just in name and are ruining the trust in the social democracy all over Europe. They have lost the support of the people, and now they resort to coercive measures to stay in power. In the past months, they have changed the judicial law in order to save the corrupt politicians from being jailed and by doing that, they have weakened the rule of law in Romania. Furthermore they fired the leader of the Anti-Corruption Agency, in order to stop the process of cleaning up corruption in Romania. Now, they want to name someone that will follow their orders instead, just like they have done with the Police and the Gendarmerie (some sort of a riot police). In a country where innocent people die, due to malevolent and incompetent administration, the changes in the judiciary and the firing of the Anti-Corruption Agency, has pushed the millions of Romanians abroad to react, by organizing a protest on 10th of August. They simply wanted to show that they still care about the people they left behind in Romania to deal with corrupt politicians, and ask for the government to resign in peace. Unfortunately the social-democrat government had other plans, and it decided to use the force of the “Gendarmerie (Riot Police)” against the people that gathered on the Victory Square to protest peacefully. Over 440 people were injured by the “Gendarmerie” which used water cannons, teargas grenades, pepper spray, and other grenades, as well as direct force. Among the people injured there are men, women, children, elderly and even disabled people.  Many protesters were taken into custody by the riot police, in order to instill fear in the protesters, and stop the continuation of the protest. The right to protest, ensured by the European Convention on Human Rights (art.9-11), is being under threat. There are dozens of video proofs online from the protest, that show the extent of the violence, that the citizens of Romania (European Union) were exposed to. It is clear, that the social-democrat government has no intention of resigning in peace, and now it is trying to create a divide in the Romanian society, bringing instability on the Eastern border of the European Union. Considering all the other problems that Europe is facing, an unstable Romania is the last thing you want. Between 3 and 5 million Romanians have left the country so far, but if this continues, those numbers could easily double. The “Declaration of Principles” of PES, that must be followed by all member parties, is being kept in disdain by Romanian social-democrats, especially art.1 about democracy, art.2 about rule of law and art.3 about control of the people. Also, we would like to remind you art.12 about international solidarity. “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.” Taking all these into consideration, we, concerned European Citizens, feel that the Romanian Social Democratic does not represent the European Socialist principles anymore and thus, we kindly ask you to pressure for their exclusion from the European Socialist Party and condemn their actions against the people of Romania.   Versiunea in suedeza  Kära Stefan Löfven! Som ledare av Socialdemokraterna i Sverige har du möjligheten att påverka de Europeiska Socialdemokraters Parti (PES) samt makt att föreslå att det Rumänska socialdemokratiska partiet bör uteslutas. Det rumänska socialdemokratiska partiet är endast socialdemokrater i teorin, och deras erkännande som socialdemokrater ödelägger tilliten för socialdemokratin i hela Europa. De har tappat det rumänska folkets förtroende, och använder nu tvång och våld för att stanna vid makten. Under de senaste månaderna har de genomfört lagändringar för att skydda korrupta politiker från att drömmas och fängslas, och således urholkat den rumänska rättsstaten. Utöver detta har de avskedat ledaren av den rumänska antikorruptionsbyrån, för att stävja det antikorruptionsarbete som pågår i landet. I hennes plats vill de nu tillsätta en ledare som kan gå deras ärenden, vilket de redan lyckats med inom polisväsendet (inkluderat kravallpolisen). I ett land där oskyldiga människor dör till följd av en illvillig och inkompetent regering, har dessa förändringar i rättssystemet samt avskedandet av landets främsta förespråkare för antikorruption tvingat tusentals rumäner som lever utanför Rumäniens gränser att återvända hem för en organiserad demonstration. Denna tog plats den 10e augusti 2018. Dessa europeiska medborgare av rumänskt ursprung ville visa sitt stöd för de vänner och släktingar som stannat kvar i landet, och som dagligen kämpar för en vardag fri från förtryck och korruption, samt be den nuvarande regeringen att frivilligt och fredligt avgå. Dessvärre hade det rumänska socialistiska partiet andra planer. De använde sig av kravallpolis mot de demonstranter som fredligt samlats på Victorieitorget. Över 440 människor skadades när kravallpolis använde sig av vattenkanoner, granater med tårgas, andra typer av granater, pepparspray och direkt våld. Bland de sårade fanns män, kvinnor, barn, äldre och handikappade. Bland de skadade fanns även svenska medborgare. Många demonstranter fängslades av polis, för att skapa rädsla och förhindra fortsatta demonstrationer. Rätten att demonstrera, som styrks av den europeiska människorättskonventionen (artikel 9-11), är således under direkt hot. Det finns dussintals med videobevis som påvisar vidden av det övervåld som rumänska likväl som svenska medborgare utsattes för. Det står nu klart att den socialdemokratiska regeringen i Rumänien inte ämnar att fredligt avgå. Istället verkar de för att splittra den rumänska befolkningen, och skapa instabilitet i den europeiska unionens östra gräns. Med tanke på de utmaningar den europeiska unionen redan står inför, ligger det i allas intresse att behålla ett stabilt Rumänien. Mellan 3 och 5 miljoner rumäner har hittills lämnat landet, men om dessa oroligheter får fortsätta, kan detta snabbt fördubblas. De europeiska socialdemokraternas principdeklaration, vilka skall följas av alla medlemmar, uppehålls inte av det rumänska socialdemokratiska partiet - i synnerhet inte artikel 1 om demokrati, artikel 2 om lag och rätt, samt artikel 3 om medborgares rättigheter. Därutöver önskar vi påminna dig om den artikel som behandlar internationell solidaritet: ”Ensuring long lasting prosperity, stability, and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.” Med allt detta taget i beaktning menar vi, bekymrade europeiska- och svenska medborgare, att de rumänska socialdemokraterna inte representerar de europeiska socialdemokratiska principerna, och därför vill vi vänligast be dig om att exkludera dem från de Europeiska Socialdemokraterna samt fördöma deras handlingar gentemot det rumänska folket. Med vänlig hälsning, Tradus si sustinut de Erika Lefter   Vor mai aparea in curand si altele! Stay tuned!  Initiativa pornita si sustinuta de Irina Elena Aurelia Costin / Narcis George Matache / Alain Kovacs / Stefan Frincu / Eugen Costin / Oana Luminita Gheorghita / Stefan Alexandru Constantinescu / Alexandru Stefan Vulpe / Margareta Bulala / Cosmin Sava / Andreas Beyer Gregersen / Sorin Sandu / Liliana Adina Sandu / Pierre Albert Lafargue / Irimia Ionel / Mihai-George Forlafu / Remus Pușpan / Filip Aghergheloaei / Cristina Smeu / Octavian Neagu / Dan Frunza / Eliza C. Andersen / Valerica Grynderup / Florica Iernila / Emilia Duleanti / Oana Onofrei / Borod Silvia / Silvia Iancu / Delia-Claudia Sima / Lucian Ionut Bruma / Irina Ionescu / Eliza Tatulescu / Nicolae Narcis Grigorescu / Alex Vinulescu si a altor oameni bine-voitori.  Petitia in media din Romania  https://www.digi-fm.ro/stiri/exclusiv-este-oficial-social-democratii-danezi-cer-excluderea-psd-din-pes-10306 https://b1.ro/stiri/politica/lovitura-pentru-psd-excludere-socialisti-europeni-236777.html https://republica.ro/revansa-diasporei-romanii-din-strainatate-au-obtinut-o-prima-victorie-la-cererea-lor-social-democratii https://www.g4media.ro/video-social-democratii-din-danemarca-anunta-ca-vor-propune-excluderea-psd-din-partidul-socialistilor-europeni.html https://www.romaniajournal.ro/danish-social-democrats-ask-for-psds-ousting-from-the-party-of-the-european-socialists/ https://adevarul.ro/news/politica/video-social-democratii-danemarca-vor-propune-excluderea-psd-partidul-socialistilor-europeni-1_5b76651bdf52022f757ab56c/index.html http://epochtimes-romania.com/news/efectul-romanilor-din-diaspora-social-democratii-danezi-cer-excluderea-psd-din-familia-europeana-s-d---277892 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/petitia-anti-psd-care-a-avut-succes-in-danemarca-va-fi-tradusa-in-mai-multe-limbi-europene-982087 https://adevarul.ro/news/politica/petitia-anti-psd-danemarca-extinde-alte-tari-europene-1_5b768b97df52022f757bdaae/index.html http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/politicienii-elvetieni-se-alatura-si-ei-miscarii-internationale-anti-psd-liviu-dragnea-papusarul-intregii-actiuni-de-la-protestele-violente-din-piata-victoriei-7384155 https://stirileprotv.ro/stiri/politic/catalin-ivan-lanseaza-petitia-prin-care-cere-excluderea-psd-din-partidul-socialistilor-europeni.html

Narcis George Matache
77,688 supporters
Victory
Petitioning Stefania Giannini

Pasta Rummo in tutte le scuole! #SaveRummo

Il Pastificio Rummo di Benevento produce pasta da oltre 160 anni, rappresentando in questo settore una delle eccellenze del made in Italy. La notte tra il 14 e il 15 ottobre questa storica azienda è stata duramente colpita dal nubifragio che si è abbattuto sul beneventano. Tutta la struttura produttiva è stata invasa da acqua e fango, alcuni macchinari e prodotti sono andati distrutti. Lo stabilimento sarà inagibile per parecchio tempo, mentre centinaia di dipendenti sono attualmente senza lavoro. In tanti si sono già mobilitati per dare una mano ad azienda e lavoratori, invitando quante più persone possibili a comprare pacchi di pasta Rummo. Sono un medico nutrizionista, mi piace scrivere di cibo e nel 2014 ho vinto la terza edizione di MasterChef Italia. Promuovo quotidianamente la gastronomia italiana di qualità, il cibo sano nelle scuole, la tutela dei mercati e la diffusione della cultura del cibo. In questi ultimi due anni ho girato le scuole d'Italia per parlare di gusto. E non sempre nella mensa della scuola ci sono grandi sorrisi. Malgrado gli sforzi di tutti. Sono le materie prime a fare la differenza e, tra i prodotti industriali, nella pasta Rummo la differenza si sente.  Mi piacerebbe che le mense di tutte le scuole italiane si impegnassero a utilizzare la pasta Rummo per la preparazione dei primi piatti, sostituendola per il momento a quella che utilizzano attualmente. Con un’azione del genere potremmo dare un grande aiuto al pastificio e allo stesso tempo nutrire i nostri bambini con un alimento eccellente, insegnando loro il valore dell'aiuto reciproco. Potremmo, insomma, farci del bene facendo del bene. Con gusto.  Per questo mi rivolgo al ministero dell’Istruzione e ai Presidenti di tutte le Regioni italiane, ai Presidi e a tutte le mamme, invitandoli a raccogliere il mio appello e ad adoperarsi perché i gestori di tutte le mense scolastiche italiane compiano questo gesto di grande solidarietà. A far del bene c'è più gusto! #SaveRummo

Federico Francesco Ferrero
66,948 supporters
Petitioning Christian Kern, Elio Di Rupo, John Crombez, Kornelia Ninova, Davor Bernardic, Davor Bernardic personal email, Marinos Sizopoulos, Marinos Sizopoulos personal email, Jan Hamácek, Mette Frederiksen, ...

Exclude romanian P.S.D from the Party of European Socialists family

  To all distiguished leaders of the Party of European Socialists Members parties, Associate parties and Observer parties, we, the signees, romanian and european citizens, coming from different social and political backgrounds but united under the same principles of democracy, would like to express concern over and bring to your attention the consecutive and continuous breaching of the PES Declaration of Principles by the romanian P.S.D led by president Liviu Dragnea. Multiple times, the romanian P.S.D tried to limit the freedom of speech regulating it both online and in written media (see Law project L534/2015 here https://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19265 ). Further more, the freedom of speech was severely suppressed under the P.S.D regime by: - citizens being sanctioned by Police officials for social media posts regarding PSD and its edicted laws - peaceful protesters against P.S.D governance were intentionally subjected to repeated abuses of civil rights by the police and gendarmerie (under the direct rule of an P.S.D named Ministry of Internal Affairs) using "attrition war" tactics where said individuals are fined repeatedly for non-existent offenses so that the accumulated fines value mixed with the tedious and overly long judicial process of having them dismissed by a judge, forces them to stop protesting. - several City Councils led by P.S.D (usually large cities ones like the Capital) actively blocked or denied citizen and press requests for publicly available by law documents and multiple times declined or boycotted requests for public gatherings. - changing and directly naming P.S.D politically affiliated individuals at the head of T.V.R (Romanian National Television), S.R.R (Romanian National Radio) and C.N.A (National Council of Audio-Visuals). Even though all 3 are publicly funded organisms, the first 2 become P.S.D propaganda outlets since the new namings and the 3rd one, which normally acts as the only allowed censorship organism, being held dormant. - actively funding media outlets owned by convicted patrons, sometimes by direct funding but mostly using public money under the disguise of "publicity contracts". In return, said media outlets became both propaganda mediums and media "denigration death squads", relentlessly gunning down public figures or individuals that spoke against the P.S.D without fear of being sanctioned by the neutered, P.S.D infested C.N.A. The current objective of the PSD governance is the subjugation of Justice by any means necessary which led to having 2 PSD prime minsters and cabinets changed by PSD over the course of 13 months. Multiple times, the romanian PSD actively blocked investigations of its own parliament members by voting against the lift of parliamentary immunity of said members. The local, regional and national levels of PSD administration are filled with corruption, waste of public money and nepotism proven accusations. Multiple law packages were or are ready to be adopted, all looking to gradually limit penal accountability for corruption acts, make prosecution of those acts downright impossible or completely halt ongoing investigations and trials, some of them involving high-ranking PSD members (like president Liviu Dragnea who is already convicted for elective fraud and currently trialed for abuse). None of the law packages adopted or soon to be adopted have the approval of the Romanian Superior Council of Magistracy and most of them were sanctioned as unlawful by renown international law institutions. In regard to the proposed law package, -Draft law amending Law 303/2004 on the statute of judges and prosecutors,-Draft Law amending Law no. 304/2004 on judicial organization,-Draft Law amending Law no. 317/2004 on the Superior Council of Magistracy. the Council of Europe’s Venice Commission concluded that the legislative process was "lacking transparency, and conducted in the absence of inclusive and effective consultations" , that the "proposed reforms could undermine the independence of judges and prosecutors" and recommended multiple re-considerations, re-examinations, removals and abandons of the proposed amendments (full report can be accessed here: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2018)007-e). Nevertheless, the romanian P.S.D decided to carry on completely disregarding the report, arguing that they weren't its solicitors to begin with and there's no legal ground that obliges them to pay any attention to it. The course of action chosen is jarring and denotes both ill intent and hidden agendas, considering the latest OLAF report that names Romania as the EU member with the highest number of EU funds fraud cases, one of which directly implicates party leader Liviu Dragnea itself. Additionally, a draft law aligning Romanian Constitution to the European ones which prohibits convicted individuals from being named/chosen in public servant functions is being constantly boycotted by P.S.D to such degree that its initiators must resort to population signatures gathering in order to have it included in the legiferation process, which on the long run, offers no success guarantees as the final say still rests in the hands of the PSD majoritarily ruled Parliament. Even if an referendum is forced in order to adopt such Constitutional change, the PSD has a history of refusing to implement Referendum voted amendments when it doesn't fit their interests (a referendum voted number of parliamentarians reduction to 300 is still pending promulgation since 2009). Such extreme legal workaround has no place in a democratic state, as identical prohibitions can be found in the Constitutions of all EU member states. Governance wise, the PSD runs a continuous long-term over-indebtment policy relying on disguised electoral bribes (unjustified and unsustainable salary raises for the public administration) as the "carrot" and subtle social blackmail (increased taxes that bleed one's income or pension dry, inflation, insignifiant pension or salary raises compared to the increased daily living prices) as the "stick" to keep it's electorate captive. Lack of legislative transparency and manipulative propaganda media outlets are used to keep said electorate uninformed and in a constant state of fear. Due to this and the general ideology of placing itself above the law that can be observed in most PSD governance acts and even public statements, Romania is in a constant and continuous state of protest for the last 2 and a half years which concluded with the most recent 10 august one where teargas, pepper spray, water cannons and overall unwarranted police/gendarmerie brutality was deployed resulting in almost 400 individual injuries (with children, women, elderly and even journalists among the victims) and a rising number of (well documented) police abuse complaints. Strong evidence points to the scenario where long-time, well known PSD hooligans (regularly used at its own rallies) were intentionally placed among the peaceful crowd in order to hijack the protest and constantly provoke the policemen so that their violent behavior could justify the brutal repression methods used. Furthermore, the current romanian P.S.D is plagued, as a whole and pretty much on every horizontal and vertical tier, with shady characters including convicted individuals (sometimes multiple convictions like Liviu Dragnea, the president), individuals that are part of ongoing investigations and individuals with severe, publicly declared, anti-semitic tendencies that steer the party's direction. To put it bluntly, these characters, having seized power from within, corrupted the party to its very core transforming it into a hideous breeding ground for corruption, nepotism, incompetence and fanaticism, all while promoting the deviant values associated with those behaviors. The situation is so dire that the measures we ask for aren't only for the sake of protecting Romania from the PSD party but also to protect and salvage what's left of the honest PSD from the PSD itself, as multiple PSD members that publicly spoke against or denounced PSD methods and governance ideology were swiftly removed from the party. For the aspects described above, the constant disregard of the Principles of Action and the increasingly totalitarian tendencies shown in last period, we kindly ask you to:- internally consult with your fellow members, associates and observers about the EXCLUSION of the romanian P.S.D from the European Socialist Party family it continues to bring shame upon- externally distance yourself from its members and publicly condemn its breaches of the P.E.S Declaration of Principles and its actions against justice and democracy in Romania. In hope of a favorable resolution,Thank you!The Signees.  ~~ VERSIUNEA IN LIMBA ROMANA ~~ Catre toti distinsii conducatori ai partidelor membre, partidelor asociate si partidelor observatoare ce compun Partidului Socialist European, noi semnatarii, cetateni romani si europeni, apartenenti a diferite categorii sociale si orientari politice dar uniti sub aceleasi principii ale democratiei, dorim sa ne exprimam ingrijorarea si va aducem la cunostiinta consecutivele si constantele incalcari a Declaratiei de Principii apartinand Partidului Socialist European de catre Partidul Social Democrat Roman sub conducerea presedintelui Liviu Dragnea. In repetate randuri, PSD Romania a incercat sa limiteze libertatea de exprimare cautand sa o reglementeze legal atat in mediul online cat si in presa (a se vedea proiectul de lege L534/2015 aici https://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=19265). Cu atat mai mult, libertatea de exprimare a fost suprimata in mod sever de catre regimul PSD prin: - sanctionarea contraventionala a cetatenilor de catre organele de politie pentru postari in social media referitoare la PSD si guvernarea sa - sanctionarea contraventionala repetata a protestatarilor pasnici pentru fapte inexistente de catre reprezentantii Jandarmeriei si Politiei aflate sub conducerea directa a Ministrului de Interne PSD, adoptand tactici de "razboi de atritie" in care sumele exorbitante cu care respectivii au fost sanctionati corelate cu procesul greoi si de lunga durata a anularii in instanta a contraventiilor cauta sa ii forteze sa se opreasca din exercitarea dreptului la libera exprimare in forma protestului public. - blocarea cererilor de acces la informatii de interes public sau refuzul nejustificat a eliberarii acestor documente de catre Primariile conduse de PSD (orase mari printre care si capitala) si refuzul cererilor de organizare a manifestatiilor pasnice sau boicotarea acestora de catre aceleasi primarii. - schimbarea si inlocuirea prin numire directa a unor membri sau simpatizanti PSD in pozitiile de conducere a Televiziunii Romane, a Serviciului Radio Romania si a Consiliului National al Audiovizualului. Cu toate ca cele 3 institutii sunt finantate din bani publici, odata cu noile numiri, primele 2 au devenit instrumente de propaganda PSD iar a 3-a, care in mod normal are rol de organism de cenzura, a fost trecuta in mod latent. - finantarea activa a trusturilor media detinute de patroni cu probleme penale (atat condamnati cat si parte a unor procese penale in desfasurare), uneori prin finantare directa dar preponderent prin finantare publica deghizata in "contracte de publicitate" - drept contra-prestatie, respectivele trusturi media au devenit atat instrumente de propaganda cat si "plutoane de executie mass-media", denigrand in mod neintrerupt orice persoana publica sau individ care se exprima impotriva PSD, fara a fi sanctionati de catre inactivul C.N.A parazitat PSD. Principalul obiectiv al guvernarii PSD este subjugarea justitiei prin orice mijloc posibil, actiune care a dus deja la schimbarea a 2 prim ministri PSD, de catre PSD in decurs de doar 13 luni. In nenumarate randuri, PSD prin majoritatea detinuta in Parlament a blocat in mod activ anchete penale prin votarea impotriva ridicarii imunitatii parlamentare a propriilor membri. Nivelele administratiei publice locale si nationale alcatuite predominant din membri PSD este notorie pentru acuzatii dovedite de coruptie, risipa a fondurilor publice si nepotism. Multiple initiative legislative, adoptate sau in curs de adoptare, au ca unic scop limitarea sau inlaturarea raspunderii penale privind faptele de coruptie, imposibilitatea obtinerii unei condamnari pentru acestea si tergiversarea anchetelor existente, unele implicand figuri conducatoare PSD (cum este cazul presedintelui Liviu Dragnea, condamnat penal definitiv pentru frauda electorala si condamnat in prima instanta pentru abuz in serviciu). Nici una dintre aceste initiative legislative nu are acorduri favorabile din partea Consiliului Superior al Magistraturii, masurile propuse fiind criticate de renumite organisme internationale. Astfel, referitor la intitiativele legislative, -Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,-Legea 304/2004 privind organizarea judiciara,-Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Comisia de la Venetia a concluzionat ca "procesul legislativ a fost lipsit de transparenta si efectuat in absenta consultarilor inclusive si efective" , ca "reformele propuse pot submina independenta judecatorilor si procurorilor" si a recomandat multiple re-considerari, re-examinari precum si inlaturarea sau abandonarea unora dintre amendamentele propuse (textul complet poate fi accesat aici: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2018)007-e). Cu toate acestea, conducerea PSD a decis continuarea procesului adoptarii proiectelor mentionate in forma neschimbata argumentand ca nu ei au cerut intocmirea respectivului raport si ca nu exista temei legal care sa ii oblige la respectarea recomandarilor cuprinse in el. Decizia este de'a dreptul ingrijoratoare denotand rea intentie si interese ascunse avand in vedere continutul ultimului raport OLAF care plaseaza Romania pe prima pozitie in topul cazurilor de frauda a fondurilor UE, unele dintre acestea implicandu-l in mod direct pe presedintele partidului Liviu Dragnea. In mod aditional, un proiect de lege vizand modificarea si alinierea Constitutiei Romaniei la Constutituiile statelor europene, prin introducerea interdictiei persoanelor condamnate penal definitiv de a ocupa functii publice este tergiversata si boicotata in mod constant de catre PSD, fortand initiatorii sa apeleze la suport popular pentru a introduce legea in procesul de legiferare, initiativa cu modice sanse de reusita avand in vedere ca tot in mainile majoritatii parlamentare PSD ar ajunge pentru a fi promulgata. Chiar daca modificarea respectiva ar fi supusa unui referendum popular, PSD-ul are antecedente in a tergiversa adoptarea deciziilor de acest fel (reducerea numarului de parlamantari la 300 votata prin referendum in 2009 nu este adoptata nici in ziua de azi). Acest gen de ocolisuri legislative nu isi au locul in procesul legislativ dintr-un stat democratic mai ales ca interdictii identice pot fi gasite in mai toate Constitutiile statelor membre UE. Din punct de vedere al guvernarii, PSD desfasoara o continua politica a indatorarii extreme pe termen lung, bazandu-se pe spagi electorale mascate (cresteri salariale nejustificate si nesustenabile in administratia publica infestata de membri sau simpatizanti PSD) drept "morcovi" si reforme sociale subtil santajiste (mariri de taxe si inflatie disproportionate masiv fata de venitul minim/mediu si costurile zilnice) drept "bete" pentru a-si tine electoratul captiv. Lipsa transparentei in procesul legislativ si propaganda manipulativa masiva sunt folosite pentru a tine acelasi electorat intr-o permanenta stare de dezinformare si frica. Datorita celor expuse mai sus si a ideologiei de a se plasa mai presus de lege usor observabila atat in actiunile PSD cat si in unele declaratii publice, Romania se afla de 2 ani si jumatate intr-o stare de protest constant si continuu, concluzionand cu protestul din 10 august la care s-au folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apa si metode nejustificat de violente de catre Politie si Jandarmerie pentru a suprima protestul, rezultand in aproximativ 400 de persoane vatamate ( printre care si femei, copii, batrani, jurnalisti) si un numar in crestere de plangeri penale pentru abuz in serviciu. De asemenea, multiple dovezi contureaza un scenariu in care grupuri de huligani notorii pentru apropierea fata de PSD (fiind folositi si la propriile mitinguri) au fost in mod inentionat infiltrati in multimea pasnica pentru a deturna violent protestul prin provocarea organelor de ordine, justificand astfel butalitatea metodelor folosite de catre acestia in dispersarea protestatarilor si terminarea manifestatiilor. In completare, actualul Partid Socialist Democrat roman este infestat, practic pe fiecare nivel, fie el vertical sau orizontal, de caractere cu o moralitate indoielnica incluzand indivizi condamnati penali (unii chiar multipli cum este presedintele Liviu Dragnea), indivizi suspecti in anchete penale in desfasurare si indivizi cu manifestari publice anti-semite/anti-europene aflati in functii cheie de conducere. Transant spus, aceste personaje, acaparand puterea din interior au corupt fundamental partidul transformandu-l intr-o mizerabila pepiniera a coruptiei, nepotismului, incompetentei si fanatismului, promovand intern in toate directiile valorile deviante asociate cu aceste mentalitati si comportamente. Situatia este atat de grava incat masurile asupra carora va cerem ajutorul nu sunt doar pentru a proteja Romania de partidul PSD ci sunt si pentru a proteja si salva PSD-ul minoritar ramas fidel principiilor P.S.E, de atacurile PSD-ului majoritar (multipli membri PSD care si-au expus public dezacordul fata de politicile PSD si ilegalitatea/imoralitatea lor, au fost in mod brutal si nedemocratic exclusi din partid). Datorita celor expuse mai sus, a dispretului constant fata de Principiile de Actiune a P.S.E si a tendintelor totalitare intensificate in ultima perioada, va rugam: - pe plan intern, consultati-va cu partidele membre, asociate si observatoare in legatura cu EXCLUDEREA P.S.D din familia Partidelor Socialiste Europene a carui imagine continua sa o denigreze.- pe plan extern, distantati-va de membrii P.S.D si condamnati public atat incalcarile repetate a principiilor cuprinse in "Declaratia de Principii" cat si actiunile impotriva justitiei si democratiei in Romania savarsite de catre acestia. In speranta unei rezolvari favorabile,Va multumim!Semnatarii.

Romanians for Democracy
24,048 supporters
Closed
Petitioning Assessore ai Trasporti Giunta Regionale dell'Umbria Giuseppe Chianella, Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria Catiuscia Marini, Giunta Regionale dell'Umbria

Modificare le nuove condizioni relative alla Carta Tutto Treno 2017 della Regione Umbria

Pochi giorni fa il gestore dei trasporti Trenitalia ha comunicato agli utenti del trasporto umbro, con un foglietto appeso nelle stazioni interessate, che in virtù del nuovo accordo con la Regione Umbria le condizioni per l’acquisto e l’utilizzo della Carta Tutto Treno Umbria sarebbero cambiate a far data dal 24/01/2017. Le nuove condizioni prevedono le seguenti modifiche:• Il costo della Carta Tutto Treno Umbria subisce un incremento del 30% passando per distanze fino ai 100 km da € 170 a € 250, per distanze superiori ai 100 km da € 350 a € 450 annuali,• Viene sospesa la vendita delle Carte Tutto Treno con validità semestrale,• vengono esclusi dai treni accessibili i treni Freccia Bianca,• viene prevista la possibilità di acquisto della Carta Tutto Treno Umbria esclusivamente in abbinamento ad abbonamenti regionali annuali. Traducendo in termini pratici:• c’è un aumento immediato e sostanzioso del 30% del costo della Carta Tutto Treno,• non sono più vendibili Carte Tutto Treno con validità semestrale• l’acquisto della Carta Tutto Treno Umbria è possibile solo per i possessori di abbonamento annuale ai treni regionali.• si nega agli abbonati di 1a classe di accedere alle carrozze IC di pari livello, ma solo alla 2a classe• si nega l’accesso ai treni Freccia Bianca ai possessori della Carta Tutto treno In una nota l’assessore ai trasporti della Regione Umbria Giuseppe Chianella ha evidenziato che “La Regione ha compiuto il massimo sforzo per venire incontro alle richieste dei pendolari umbri, ma ha dovuto rivisitare l’Accordo con Trenitalia della Carta tutto treno 2017 per contenere e rendere sostenibile la spesa a carico dell’ente. In particolare l’intervento economico di Palazzo Donini è passato dai 570 mila euro del 2010 ai 450 mila euro per l’anno in corso in conseguenza della periodica rivisitazione dell’accordo con Trenitalia che tiene conto del depauperamento dei servizi offerti dal gestore dei servizi ferroviari, ma che è anche finalizzata al contenimento dei costi a carico della Regione. Inizialmente ai possessori della Carta era consentito l’accesso ai servizi ferroviari dell’alta velocità con costi molto alti a carico dell’ente. Successivamente venne esclusa questa possibilità, conservando però quella dell’utilizzo della Carta per gli EuroStar, poi trasformati da Trenitalia in Intercity. Rimaneva quindi solo il Frecciabianca da e per Foligno, Roma: un servizio ferroviario dell’alta velocità con costi insostenibili per l’ente. Da qui la necessità di doverne escludere l’utilizzo nell’ambito dell’Accordo 2017, in analogia con quanto già fatto per i Frecciarossa. Per questo abbiamo modificato i contenuti dell’accordo con Trenitalia per questa l’agevolazione tariffaria che, in Umbria, riguarda il 2,4% della totalità degli utenti. Da un’analisi dei dati di rendicontazione della spesa annuale è inoltre emerso – ha proseguito l’assessore – che usufruiscono mediamente della Carta circa 600 pendolari umbri, con un costo annuo pro-capite a carico della Regione Umbria che è risultato tra i più alti fra quelli sostenuti dalle sole otto Regioni che in questi anni hanno adottato l’Accordo Carta Tutto Treno, mentre nelle rimanenti questo strumento non è stato mai attivato. Nel 2017 – ha concluso Chianella – la Regione Marche ha però deciso di non rinnovare l’Accordo, a conferma del peso economico che tale agevolazione ha sulle casse regionali” La contrattazione è stata quindi basata su una mera analisi di costi e numeri senza valutazione delle conseguenze reali sugli utenti colpiti da tali modifiche.Partendo dall’assunto che le condizioni mutate non si limitano alla sola esclusione dell’utilizzo dei Frecciabianca, peraltro prevista nella sola Regione Umbria delle 8 che hanno rinnovato l’accordo, ma che contemplano anche un incremento notevole dei costi a carico degli utenti, un obbligo di sottoscrizione di un abbonamento regionale annuale per l’utilizzo della carta, un obbligo di acquisto della carta annuale, le modifiche previste nell’accordo Regione Umbria Trenitalia hanno delle conseguenze rilevanti sulle condizioni di viaggio e di vita di coloro che sono già costretti come pendolari ad un stile di vita disagiato per poter lavorare. IN BUONA SOSTANZA VIENE RICHIESTO UN SOSTANZIOSO AUMENTO DEL CONTRIBUTO DEGLI UTENTI CON UNA RIDUZIONE NOTEVOLE DEL SERVIZIO “ACQUISTATO”. Entrando nel merito, l’esclusione dall’accordo dei Frecciabianca va a colpire (principalmente per quanto riguarda il FrecciaBianca 8852 in partenza da Roma Termini alle 17:38) tutti coloro che rientrano dalla propria giornata di lavoro in un orario cosiddetto di punta, in particolar modo madri di famiglia con figli in giovanissima età, che possono contare sull’unico trasporto che consenta loro di poter arrivare a casa in un orario decente e consono con i loro impegni familiari. A questo si aggiunga che anche il sovraffollamento del regionale successivo delle 17:58 rappresenterebbe un notevole problema anche in termini di sicurezza del trasporto e causerebbe problemi ad un numero ancora maggiore di lavoratori (anche della Regione Lazio, dato che il treno regionale ferma anche nella stazione di Orte). Si è argomentato che il costo che Trenitalia oggi chiede per l’accesso ai Frecciabianca con la Carta è insostenibile, che i numeri di utenti coinvolti sono troppo bassi per giustificarli, che il Frecciabianca sarebbe un servizio ferroviario dell’alta velocità con conseguenti costi insostenibili per l’ente.Nel merito sarebbe opportuno fare delle precisazioni:• numeri di utenti coinvolti troppo bassi per giustificare i costi, si valuta in circa 600 pendolari vale a dire (a detta dell’assessorato) il 2,4% della totalità degli utenti stimati in 25000 - dati reali riportati anche su quotidiani nazionali stimano in circa 1600 i pendolari sulla tratta Torino-Milano e in 2000 sulla tratta Roma-Napoli, in rapporto alla numerosità di popolazione crediamo che i 600 (da verificare) della Regione Umbria rappresentino un numero notevole (andrebbe precisato ulteriormente che nella stima della percentuale andrebbe effettuato un opportuno distinguo tra il viaggiatore occasionale e il pendolare/viaggiatore giornaliero)• Frecciabianca servizio ferroviario dell’alta velocità - Sebbene sulla prima parte della linea si potrebbe viaggiare fino a 250 Km/h, davvero Trenitalia sostiene che i Frecciabianca che transitano in Umbria sarebbero dei treni dell’Alta Velocità? L’Alta Velocità, semmai, non avendo una sua infrastruttura dedicata in ingresso e uscita dalla capitale, limita la possibilità di ampliare il servizio (e a volte riversa le sue problematiche e i suoi disagi) sulla Roma-Ancona in fasce orarie sempre più frequentate, questo è l’unico effetto sull’Umbria. Speriamo che l’azienda non chiami “alta velocità” un treno che impiega (sulla carta) 47 minuti per coprire i 95 Km senza fermate che separano Roma da Terni per poi proseguire su una linea con tratti a singolo binario. Sarebbe ormai più opportuno chiamarlo Intercity (l’upgrading del materiale rotabile previsto dal contratto nazionale andrà peraltro in questa direzione).A tal proposito la domanda che ci poniamo è ma quanti soldi Trenitalia chiede alla Regione Umbria? Quelle Regioni che tutt’ora stipulano l’accordo per le Carte Tutto Treno lo hanno sempre fatto ottenendo dei prezzi più bassi della Regione Umbria per l’utenza, tutti includendo anche i Frecciabianca e a parità di chilometraggio (e forse con offerta più ampia). Delle due l’una o le altre Regioni si fanno carico di costi davvero enormi, oppure alla Regione Umbria Trenitalia chiede contropartite davvero eccessive. In merito all’obbligo di stipula di abbonamento annuale regionale per poter usufruire dei “vantaggi” della Carta Tutto Treno Umbria e all’abolizione della Carta Tutto Treno semestrale ci poniamo una ulteriore domanda se l’azienda Trenitalia vuole alzare i prezzi, perché togliere le carte semestrali, che al confronto costavano più delle annuali? In aggiunta sempre più pendolari sono anche precari o professionisti, viaggiano in orari disparati (e in alcuni di questi orari non esistono alternative agli IC e al Frecciabianca) o lavorano a Roma per periodi brevi o medi solitamente molto inferiori all’anno previsto, per quali ragioni debbono sostenere una spesa molto più elevata per poter usufruire della Carta?Ancor di più obbligare gli utenti ad un esborso economico così sostanzioso come quello dell’abbonamento annuale, senza la possibilità di diluire lo stesso in quote mensili, RAPPRESENTA UN GRANDE PROBLEMA in quanto molte famiglie non possono permettersi di pagare la cifra prevista dall’abbonamento annuale in un'unica soluzione. Alla luce di tutto quanto detto chiediamo che la Regione Umbria congeli le decisioni prese in merito all’accordo con Trenitalia e torni sugli opportuni tavoli per rivedere la contrattazione fatta e RIPRISTINARE LE CONDIZIONI VALIDE FINO ALLO SCORSO ANNO IN MERITO AI COSTI E AI SERVIZI DELLA CARTA TUTTO TRENO UMBRIA, in linea con le altre regioni che hanno già stipulato gli accordi, SENZA GRAVARE DI ULTERIORI COSTI i pendolari e garantendo ALMENO i medesimi livelli di servizi.  

Giuseppe Schiavo
681 supporters
Closed
Petitioning Paola De Micheli, Luca Ceriscioli, Nicola Zingaretti, Catiuscia Marini, Luciano D'Alfonso

Sisma e burocrazia: testo unico coordinato delle disposizioni per la ricostruzione

La crisi sismica del 2016 che ha colpito alcune Regioni del Centro Italia ha travolto le certezze di tutti: cittadini, aziende ed Enti Locali, togliendoci casa, lavoro, speranze.  E’ imminente un disastro in termini di popolazione residente e cultura. Lo sforzo che ci aspetta è enorme, perché la devastazione copre un territorio molto vasto e nessuno vuol abbandonare le proprie terre, gli affetti e i ricordi di una vita. Qui si vuol ritornare e qui si vuol restare. Il territorio montano rischia irrimediabilmente lo spopolamento, l’azzeramento di un radicato sistema economico e del tessuto sociale e la scomparsa definitiva di un vero e proprio patrimonio italiano. Su queste montagne si offrono ancora servizi a chi è molto lontano dalla costa e vive nei borghi meta di turisti italiani e stranieri; ancora esiste un sistema sanitario funzionante per chi non può raggiungere primi soccorsi altrove; ancora c’è chi coltiva la terra ed alleva animali, le stesse “specialità” che spesso vengono definite eccellenze italiane, vanto del Paese.  Lo Stato con tutte le sue articolazioni è chiamato ad affrontare problemi, in parte, inimmaginabili e imprevedibili anche se, a volte, si ha l’impressione che non tutti siano consapevoli dei propri compiti e funzioni. Con il presente appello si chiede: Che gli Uffici del Commissario Straordinario provvedano quanto prima ad elaborare un testo unico o coordinato tra tutti i decreti, le leggi e le ordinanze del Commissario Straordinario per permettere a tutti i soggetti coinvolti di gestire le diverse problematiche quotidiane in maniera efficace ed efficiente, ed operare al meglio nel post emergenza e nella ricostruzione. Sino ad ora sono stati emessi provvedimenti della Protezione Civile, varie leggi e numerosissime ordinanze commissariali. Tra gli obiettivi dei vari provvedimenti vi è quello non solo di far fronte all’emergenza, ma anche quello di accelerare la ricostruzione, fissando date e scadenze che, certamente, non potranno essere rispettate: le disposizioni in materia non sono chiare, le normative si sovrappongono, gli atti non sono resi intellegibili, i “rimandi” ad altre norme sono continui e spesso anche errati. Pur essendo consapevoli che l’elaborazione di provvedimenti con le procedure di “rimandi” ad altre disposizioni è una prassi consolidata da decenni, tutto viene reso più difficile nel comprendere e nel decidere le scelte che ogni soggetto coinvolto, dal cittadino-sfollato al tecnico, deve fare. La complessità di tutto ciò rende, di fatto, impossibile programmare interventi ed adottare decisioni. I provvedimenti, così come redatti, provocano e provocheranno significativi ritardi nel predisporre progetti, nell’adozione di provvedimenti da parte dei Comuni e delle Regioni e dagli Uffici della Ricostruzione, che ancora, tra l’altro, non sono nel pieno delle proprie funzioni. Stentando perfino nel rispondere alle giornaliere istanze degli stessi tecnici a lavoro. Promotori della petizione: Officina2630.it, La Terra Trema Noi No

Officina2630.it Associazione
633 supporters