Sign the open letter to the leaders of the European Social-Democrat parties

0 have signed. Let’s get to 75,000!


Updates! 

Scrisoarea deschisa catre Mette Frederiksen a ajuns la conducerea social-democratilor danezi, care au discutat-o astazi (14.08) si au decis sa deschida o investigatie legata de social-democratii romani si rolul lor in PES. Maine pe seara (15.08) va veni si un raspuns public la scrisoare (care va contine exact aceeasi informatie). In acelasi timp, alti politicieni danezi vor iesi cu marturii publice in suportul initiativei. 

Asa ca noi mergem mai departe, redirectionam scrisoarea deschisa catre toti liderii social-democrati din Europa (mai putin cei care sunt la fel ca romanii). Pe rand, vor aparea scrisori in germana, spaniola, italiana, franceza, portugheza si finlandeza. Continuam lupta mai departe! 

P.S - Intre timp, grupului de romani din Danemarca (majoritatea din USR), s-au alaturat si alti voluntari din alte tari (majoritatea membri USR Diaspora). 

Aici poti sa gasesti originalul cu scrisoarea catre Mette Frederiksen - https://www.facebook.com/notes/narcis-george-matache/open-letter-to-mette-frederiksen/1867056826694820/ 

Aici poti sa gasesti scrisoarea publica facuta de USR direct catre conducerea PES - https://www.facebook.com/USRNational/posts/1839311896159986 

Versiunea in RO

Stimati lideri social-democrati,

Ca lideri al social-democraţilor, aveţi influenţă în Partidul Socialiştilor Europeni şi puterea de a propune excluderea social-democraţilor români. Social-democraţii români sunt “social-democraţi” doar cu numele şi distrug încrederea în democraţia socială din întreaga Europa. Ei au pierdut sprijinul oamenilor şi acum recurg la măsuri coercitive pentru a rămâne la putere.

În ultimele luni, au schimbat legile Justiţiei pentru a-i salva pe politicienii corupţi de la închisoare şi, prin aceasta, au slăbit statul de drept în România. Mai mult, au demis-o pe şefa DNA pentru a opri procesul de curăţare a corupţiei în România. Acum, ei doresc să numească pe cineva care să le urmeze ordinele, la fel cum au făcut cu Poliţia şi Jandarmeria.

Într-o ţară în care mor oameni nevinovaţi, din cauza administrării cu rea-credinţă şi incompetente, schimbările în sistemul judiciar şi demiterea şefei DNA au împins milioane de români din străinătate să reacţioneze prin organizarea unui protest, pe 10 august. Ei au dorit pur şi simplu să demonstreze că încă le pasă de persoanele pe care le-au lăsat în urmă în România, pentru a protesta împotriva politicienilor corupţi şi pentru a cere paşnic Guvernului să demisioneze.

Din nefericire, guvernul social-democrat avea alte planuri şi a decis să folosească forţa Jandarmeriei împotriva oamenilor care s-au adunat în Piaţa Victoriei pentru a protesta paşnic. Peste 440 de persoane au fost rănite de Jandarmeria care a folosit tunuri cu apă, grenade lacrimogene, spray cu piper şi alte grenade, precum şi forţa directă. Printre persoanele rănite sunt bărbaţi, femei, copii, vârstnici şi chiar persoane cu dizabilităţi. De asemenea, printre persoanele atacate se găsesc rezidenţi din toate statele europene de origine română.

Mulţi protestatari au fost luaţi în custodie de către Jandarmerie pentru a insufla teama în protestatari şi pentru a opri continuarea protestului. Dreptul de a protesta, asigurat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.9-11), este în pericol. Există zeci de dovezi-video online de la protest, care arată amploarea violenţei la care au fost expuşi cetăţenii din România (printre care şi rezidenţi din Diaspora).

Este clar că guvernul social-democrat nu are nicio intenţie de a demisiona paşnic iar acum încearcă să creeze o diviziune în societatea românească, aducând instabilitate la graniţa de est a Uniunii Europene. Luând în considerare toate celelalte probleme cu care se confruntă Europa, o Românie instabilă este ultimul lucru pe care îl doriţi. Între 3 şi 5 milioane de români au părăsit ţara până acum, dar dacă acest lucru va continua, numărul acestora ar putea fi uşor dublat.

“Declaraţia principiilor” PSE, care trebuie urmată de toate partidele membre, este dispreţuită de social-democraţii români, în special art.1 despre democraţie, art.2 despre statul de drept şi art.3 despre controlul oamenilor. De asemenea, am dori să vă reamintim art.12 despre solidaritatea internaţională. “Asigurarea prosperităţii, a stabilităţii şi, mai ales, a păcii de lungă durată necesită o coordonare eficientă în domeniul internaţional bazat pe democraţie, respect reciproc şi drepturile omului”.

Luând în considerare toate acestea, noi, cetăţeni europeni, considerăm că social-democraţii români nu mai reprezintă principiile socialiste europene şi, prin urmare, vă rugăm să cereţi excluderea lor din Partidul Socialist European şi să condamnaţi acţiunile lor împotriva poporului român.

Versiunea in EN 

Dear leaders of the social-democrats, 

As the leaders of the social-democrats, you have the influence in the Party of European Socialists, and the power to propose the Romanian Social-Democrats to be excluded. The Romanian social-democrats, are “social-democrats” just in name and are ruining the trust in the social democracy all over Europe. They have lost the support of the people, and now they resort to coercive measures to stay in power.

In the past months, they have changed the judicial law in order to save the corrupt politicians from being jailed and by doing that, they have weakened the rule of law in Romania. Furthermore they fired the leader of the Anti-Corruption Agency, in order to stop the process of cleaning up corruption in Romania. Now, they want to name someone that will follow their orders instead, just like they have done with the Police and the Gendarmerie (some sort of a riot police).

In a country where innocent people die, due to malevolent and incompetent administration, the changes in the judiciary and the firing of the Anti-Corruption Agency, has pushed the millions of Romanians abroad to react, by organizing a protest on 10th of August. They simply wanted to show that they still care about the people they left behind in Romania to deal with corrupt politicians, and ask for the government to resign in peace.

Unfortunately the social-democrat government had other plans, and it decided to use the force of the “Gendarmerie (Riot Police)” against the people that gathered on the Victory Square to protest peacefully. Over 440 people were injured by the “Gendarmerie” which used water cannons, teargas grenades, pepper spray, and other grenades, as well as direct force. Among the people injured there are men, women, children, elderly and even disabled people. 

Many protesters were taken into custody by the riot police, in order to instill fear in the protesters, and stop the continuation of the protest. The right to protest, ensured by the European Convention on Human Rights (art.9-11), is being under threat. There are dozens of video proofs online from the protest, that show the extent of the violence, that the citizens of Romania (European Union) were exposed to.

It is clear, that the social-democrat government has no intention of resigning in peace, and now it is trying to create a divide in the Romanian society, bringing instability on the Eastern border of the European Union. Considering all the other problems that Europe is facing, an unstable Romania is the last thing you want. Between 3 and 5 million Romanians have left the country so far, but if this continues, those numbers could easily double.

The “Declaration of Principles” of PES, that must be followed by all member parties, is being kept in disdain by Romanian social-democrats, especially art.1 about democracy, art.2 about rule of law and art.3 about control of the people. Also, we would like to remind you art.12 about international solidarity. “Ensuring long lasting prosperity, stability and above all, peace requires effective coordination in the international realm based on democracy, mutual respect and human rights.”

Taking all these into consideration, we, concerned European Citizens, feel that the Romanian Social Democratic does not represent the European Socialist principles anymore and thus, we kindly ask you to pressure for their exclusion from the European Socialist Party and condemn their actions against the people of Romania.

Versiunea in DE (germana)

Sehr geehrte Frau Nahles,

als Vorsitzende der Sozialdemokraten haben Sie den Einfluss als auch die Macht, die rumänischen Sozialdemokraten aus der Partei der Europäischen Sozialisten zum Ausschluss vorzuschlagen.  Die rumänischen Sozialdemokraten, sind "Sozialdemokraten" nur mit dem Namen und ruinieren das Vertrauen in die Sozialdemokratie in ganz Europa. Sie haben die Unterstützung der Menschen verloren und greifen nun zu Zwangsmaßnahmen an, um an der Macht zu bleiben.

In den vergangenen Monaten haben die PSD Abgeordnete das Justizgesetz geändert, um die korrupten Politiker vor einer Inhaftierung zu bewahren. Dadurch haben sie die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien geschwächt. Außerdem haben sie die Vorsitzende der Anti-Korruptions-Agentur entlassen, um den Prozess der Korruptionsbekämpfung in Rumänien zu stoppen. Jetzt wollen sie jemanden neu ernennen, der ihre Befehle folgt, genauso wie sie es im Falle der Polizei und der Gendarmerie getan haben.

In einem Land, in dem unschuldige Menschen aufgrund böswilliger und inkompetenter Verwaltung sterben, haben Änderungen in der Justiz Millionen von Rumänen aus dem Ausland dazu aufgefordert, am 10. August einen Protest zu organisiert. Sie wollten einfach zeigen, dass sie sich immer noch für die Menschen interessieren, die sie zurück im korrupten Rumänien zurückgelassen haben, und fordern, dass die Regierung friedlich zurücktritt.

Leider hatte die sozialdemokratische Regierung andere Pläne und beschloss, Gewalt der Gendarmerie gegen Menschen, die sich auf dem Siegesplatz versammelt hatten um friedlich zu protestieren, zu verwenden. Über 440 Menschen wurden von der Gendarmerie verletzt, die Wasserwerfer, Tränengasgranaten, Pfefferspray und andere Granaten sowie direkte Gewalt einsetzten. Unter den Verletzten sind Männer, Frauen, Kinder, ältere und sogar behinderte Menschen. Zwischen den Angegriffenen gibt es auch Menschen, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben und rumänischer Herkunft sind.

Viele Demonstranten wurden von der Gendarmerie in Gewahrsam genommen, um den Protestierenden Angst einzuflößen und den Protest zu enden. Das, durch die Europäische Menschenrechtskonvention (Art. 9-11) gewährleistete, Protestrecht ist bedroht. Es gibt Dutzende von Videos, die beweisen dass Demonstranten- unter anderem auch in Deutschland lebenden Menschen- mit viel Gewalt behandelt wurden.

Es ist uns klar, dass die sozialdemokratische Regierung keine Absichten hat, friedlich zurückzutreten. Jetzt versucht sie, eine Spaltung in der rumänischen Gesellschaft zu schaffen, die Instabilität an der Ostgrenze der Europäischen Union bringen sollte. Angesichts all der anderen Probleme, mit denen Europa konfrontiert ist, ist ein instabiles Rumänien das Letzte, was wir uns wünschen. Zwischen 3 und 5 Millionen Rumänen haben das Land bis jetzt verlassen, aber wenn die Situation weiter eskaliert, könnten sich diese Zahlen verdoppeln.

Die "Grundsatzerklärung" der SPE, die von allen Mitgliedsparteien befolgt werden muss, wird von den rumänischen Sozialdemokraten nicht eingehalten. Dabei handelt es sich um Artikel 1 über Demokratie, Artikel 2 über Rechtsstaatlichkeit und Artikel 3 über die Regierung. Wir möchten Sie auch auf Artikel 12 aufmerksam machen, der über internationale Solidarität berichtet: "Um Langfristigen Wohlstand, Stabilität und vor allem Frieden zu sichern, ist eine effektive Koordination im internationalen Bereich erforderlich, basierend auf Demokratie, gegenseitigem Respekt und Menschenrechten."

Als Schlussfolgerung sind wir, europäische Bürger mit dem Wohnsitz in Deutschland, besorgt, dass die rumänische Sozialdemokratische Partei nicht mehr die europäischen sozialistischen Prinzipien vertritt. Somit bitten wir Sie, Druck für den Ausschluss der rumänischen PSD aus der Europäischen Sozialistischen Partei auszuüben und die Aktionen dieser Partei gegen rumänischen Staatsbürgern zu verurteilen.

Tradus si sustinut de catre Vlad Chalapco, Andreea Purenciu, Liviu Jakob si Leonard Stoica

Versiunea in spaniola

Estimado Pedro Sanchez,

Como líder de Partido Socialista Obrero Español tiene influencia en el Partido Socialista Europeo y el poder de proponer la exclusión de los social-demócratas rumanos.

Los social-demócratas rumanos son "social-demócratas" solo de nombre y destruyen la confianza en la democracia social de toda Europa. Ellos han perdido el apoyo de la gente y ahora emplean métodos coactivos para mantenerse en el poder.

En los últimos meses, han cambiado las leyes para mantener a políticos corruptos fuera de prisión y, con eso debilitar el estado de derecho en Rumanía. Aún más, han despedido a la jefa de la DNA (Dirección Nacional Anticorrupción) para estancar el proceso de saneamiento de la corrupción en Rumanía. Ahora ellos quieren nombrar a alguien que siga sus órdenes, igual que han hecho con la Policía y la Gendarmería.

Eu un país en el que muere gente inocente por culpa de una administración de mala fe e incompetente, los cambios en el sistema judicial y el despido de la jefa de la DNA han impulsado a millones de rumanos que viven en el extranjero a reaccionar organizando una protesta el día 10 de agosto.

Ellos simplemente han querido demonstrar que todavía les importan las personas que han dejado atrás en Rumanía, para protestar contra los políticos corruptos y pedir, de manera pacífica, la dimisión del Gobierno.

Infelizmente, el gobierno social-demócrata tenía otros planes y ha decidido utilizar la fuerza de la Gendarmería en contra de las personas que acudieron a Piata Victoriei para protestar de manera pacífica. Más de 440 personas resultaron heridas por la Gendarmería, que utilizó cañones de agua, granadas y spray gas lacrimógeno, así como fuerza bruta. Entre los heridos hay hombres, mujeres, niños, mayores e incluso personas con discapacidad. También, entre ellos se encuentran residentes de España de origen rumano.

Muchos protestatarios han sido detenidos para infundir miedo y parar el desenvolvimiento de la protesta. El derecho de protestar, establecido por la Convención Europea de Derechos Humanos (art. 9-11), peligra. Existen decenas de pruebas online, en formato video, de la protesta, que muestran la amplitud de la violencia a la que han sido expuestos los ciudadanos de Rumanía (entre los cuales también se encuentran residentes en España).

Está claro que el gobierno social-demócrata no tiene ninguna intención de dimitir y ahora intentan crear división en la sociedad rumana, trayendo inestabilidad en la frontera del este de la Unión Europea. Teniendo en cuenta todos los demás problemas de actualidad en Europa, una Rumanía inestable es lo último que deseamos. Entre 3 y 5 millones de rumanos han emigrado de Rumania y si este fenómeno continúa, la cifra seguirá creciendo.

La "Declaración de Principios" del PSE, que tiene que ser seguida por todos los partidos políticos, es menospreciada por los social-demócratas rumanos, especialmente el art. 1 sobre la democracia, art. 2 sobre el estado de derecho y el art. 3 sobre el control de la gente. También deseamos recordarles el art. 12 sobre la solidaridad internacional. "Para asegurar la prosperidad, la estabilidad y, sobre todo, la paz de larga duración se necesita una coordinación eficiente en el marco internacional, basada en la democracia, respeto mutuo y los derechos humanos."

Teniendo en cuenta todo esto, nosotros, ciudadanos europeos (y residentes españoles), consideramos que los social-demócratas rumanos ya no representan los principios socialistas europeos y, por consiguiente, les solicitamos excluirles del Partido Socialista Europeo y condenar sus acciones en contra del pueblo rumano.

Tradus si sustinut de - Clementina Maria Plăieșu 

Vor mai aparea in curand si altele! Stay tuned! 

Initiativa pornita de membrii USR Danemarca si sustinuta de Irina Elena Aurelia Costin / Narcis George Matache / Alain Kovacs / Stefan Frincu / Eugen Costin / Oana Luminita Gheorghita / Stefan Alexandru Constantinescu / Alexandru Stefan Vulpe / Margareta Bulala / Cosmin Sava / Andreas Beyer Gregersen / Sorin Sandu / Liliana Adina Sandu / Pierre Albert Lafargue / Irimia Ionel / Mihai-George Forlafu / Remus Pușpan / Filip Aghergheloaei / Cristina Smeu / Octavian Neagu / Dan Frunza / Eliza C. Andersen / Valerica Grynderup / Florica Iernila / Emilia Duleanti / Oana Onofrei / Borod Silvia / Silvia Iancu / Delia-Claudia Sima / Lucian Ionut Bruma / Irina Ionescu / Eliza Tatulescu / Nicolae Narcis Grigorescu / Alex Vinulescu, cu ajutor din partea membrilor USR Diaspora, si altor oameni bine-voitori. 

 

 

 Today: Narcis George is counting on you

Narcis George Matache needs your help with “European Social-Democrats: Sign the open letter to the leaders of the European Social-Democrat parties”. Join Narcis George and 52,159 supporters today.