Topic

transgender rights

79 petitions

Update posted 2 days ago

Petition to Jonas Andersson, Regionstyrelsen

Minska köerna i transvården! - Lower the waiting time for transgender care!

Minska köerna i transvården! Antalet sökande för behandling av könsdysfori har ökat enormt mycket de senaste åren. Orsaken till detta är oklar, men med tanke på att även medvetenheten om transidentiteter har ökat explosionsartat, kan det vara så att fler förstår vad de upplever och känner mer stöd från sin omgivning. Detta har i sin tur överbelastat transvården, så som den ser ut idag, till den grad att den är näst intill ofunktionell. Väntetiderna för tillgång till hormonbehandling, vilket i de flesta fall är det första steget i könsbekräftande behandling, kan sträcka sig till två- och ett halv år eller mer i Västra Götaland. Detta efter en väntetid på att få utredas på upp till 1 år och därefter en utredning på 1-2 år. För tillfället har Sahlgrenska Universitetssjukhuset en enda endokrinolog, (Läkare med inriktning på hormoner.) med en arbetsdag i veckan som ska behandla alla transpersoner diagnostiserade med könsdysfori i hela Västra Götaland. Vi har inte lyckats hitta någon pålitlig statistik för hur många som har sökt könsbekräftande behandling i Västra Götaland. Dock finns det statistik för ökningen av antal inkommande remisser till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Med största sannolikhet är utvecklingen väldigt snarlik runt om i hela landet. Obehandlad könsdysfori är väldigt påfrestande och sambandet med självmord och självskadebeteende är starkt. Det är fullständigt oacceptabelt att utsätta folk för detta. Vi kräver därför att Västra Götalands Vård- och hälsostyrelse, Regionsstyrelse, och Regionsfullmäktige tar denna fråga på större allvar och därmed bör allokera mer resurser till transvården. Den nuvarande situationen är inhuman och ovärdig ett välfärdssamhälle som Sverige.   Vi har sammanställt statistik och annan information från folkhälsomyndigheten och läkartidningen nedan:   http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/MY/[EFMY]/2016-157_001_webb.jpg Källa: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/   Citat från läkartidningen: “Flertalet ungdomar med könsdysfori utvecklar med tiden allt mer psykiatrisk problematik, medan de med extremt tidig debut ofta har hög funktionsnivå. Enligt en studie uppfyllde mer än hälften av unga med könsdysfori DSM-kriterierna för minst en psykiatrisk diagnos. Vanligast är ångest, depression och självskadebeteende, vilket antas bero på den utsatthet i samhället och de påfrestningar denna patientgrupp upplever. Begreppet »transpersoner« omfattar transsexuella, transvestiteter och personer som identifierar sig som transgender eller intergender. Folkhälsomyndigheten genomförde år 2015 en enkätundersökning omfattande 800 transpersoner som visar att deras hälsa försämrats sedan den senaste undersökningen (2005) . Unga rapporterade sämre psykisk hälsa än äldre i undersökningen, och fler än var tredje person uppgav att de under det senaste året övervägt att ta sitt liv; varannan hade upplevt kränkande behandling och undvek vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering. Dessutom uppgav transpersoner lågt förtroende för polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst – instanser vars uppgift är att ha en skyddande och främjande roll i samhället.” (http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/   Citat från Folkhälsomyndigheten: “Tankar på självmord eller självmordsförsök är ett förekommande problem hos transpersoner En studie av riskfaktorer för självmordstankar och/eller självmordsförsök hos transpersoner visar att det finns samband med tidigare depressioner och med utsatthet för psykisk och fysisk våld på grund av könsidentitet eller könsuttryck.” (https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf   Undertecknat, Amanda Hansson, Ordförande The Association for Trans-rights through Art Sebastian Janssen, Styrelseledamot The Association for Trans-rights through Art Moa Randén, Styrelseledamot The Association for Trans-rights through Art Lovis Myrhill, Styrelseledamot The Association for Trans-rights through Art Samt resten av medlemmarna i föreningen ATRA  

The Association for Trans-rights through Art
2,565 supporters
Started 2 weeks ago

Petition to Jerry Brown, Edmund G. Brown Jr.

Grant Clemency for Rickie Blue-Sky!

Rickie Blue-Sky (W20937) is a Native-American transgender man who has been incarcerated for 35 years. He is now 72 years old and has been denied parole for 18 years. Please join our coalition in urging Governor Brown to grant clemency for Rickie Blue-Sky. Blue-Sky was unable to have a fair trial in 1984 because of the persistent gender discrimination he experienced in court, including by his own attorney. Despite the fact that the prosecution relied on unsubstantiated and questionable claims, Blue-Sky’s defense failed to effectively challenge his criminalization. His trial became a media circus, as attorneys, jurors and journalists speculated about what Blue-Sky’s non-conforming gender and sexuality meant about his “criminal nature.” After 35 years in prison, Blue-Sky continues to be incarcerated because of gender discrimination at parole as well as unlawful bias against him for maintaining his innocence. In multiple hearings, the parole board and District Attorney have used Blue-Sky’s transgender identity as evidence of his deception and dangerousness, thereby deeming him a risk to public safety. Despite his achievements in prison, his exemplary prison record, and his well-developed parole plans, Blue-Sky has been denied parole since 2000.   Blue-Sky’s positive programming and 35 years of non-violent conduct speak to his clear preparedness for release. In a prison context where transgender people face increased hostility and violence, Blue-Sky is a peaceful leader, a well-respected elder and a mentor. He has worked tirelessly for transgender and Native American rights while imprisoned, including facilitating two-spirit/transgender support groups, and winning the right for people in California prisons to conduct Native American religious programs. Blue-Sky has the support of a wide network of family, friends and advocates who are eager to welcome him home. With your help, he will return to his beloved sisters and his Coeur d’Alene Tribe in Idaho, where extensive elder services and community support await him. Rickie Blue-Sky is a peacemaker who strives to create a more just world everyday. Our communities will benefit greatly from his release. Please join us in asking Governor Brown to grant Executive Clemency to Rickie Blue-Sky and release him after 35 years of incarceration. Transgender Advocacy Group (TAG): Transgender, Gender Variant, Intersex Justice Project, California Coalition for Women Prisoners, Legal Services for Prisoners with Children, Justice Now, Medina Orthwein LLP, National Lawyers Guild: Prisoner Advocacy Project

Transgender Advocacy Group
908 supporters
Update posted 3 weeks ago

Petition to U.S. House of Representatives

Change the Selective Service requirement for Transgender People Assigned Male at Birth

I am a 24-year-old transgender nonbinary individual born biologically male. I reside in the Portland metro area here in Oregon. I am living at home with family who is low-income, so I have limited resources when it comes to getting vocational opportunities. I am totally blind and hard-of-hearing. Although I am petitioning a problem that has been around for a long time, I am not arguing on the basis of disability. About six years ago, when I graduated high school and attempted to get federal student aid through the FAFSA web-site in the fall of 2012, I was informed by a community college financial aid office that I wouldn’t be able to make progress until I had registered with selective service.   What is Selective Service? The Military Selective Service Act, passed and signed on May 18, 1917, was designed to require people who identify as male, or are assigned male at birth to register upon reaching the age of 18 and no later than their twenty-sixth birthday. Why did Congress pass this law, and why did they only require males to register? At the time that this went into effect, people who identified as female had little freedom to work outside the house and perform manual labour. At that time, it was believed that females were incapable of fulfilling combat roles the way males could. So, the military began putting restriction on these roles for females. Given the ten major wars we fought, our country has developed strategies to call people to do their duty for Uncle Sam, even if they didn't agree with it. Failure to register for Selective Service would result in a huge fine, or five years imprisonment. Also, considering the recent wars in Vietnam and Korea, some people expressed their beliefs that the draft has been overused rather than being reserved for actual emergencies. Although this is my opinion, I feel that we as a country have lost almost every good value today. The only thing we're good at is war.   If there hasn't been a draft in a long time, why should males still have to register? Certain benefits are gained by being registered for Selective Service. If you got a job at a federal government agency, you might be required to register for selective service. Likewise, if you attempted to get financial aid to attend college, you will most likely be required to register, as well. Since I do not consider myself to be male, even though I am still considered to be male by the government, I decided, from this point forward, that I would boycott financial aid and other services that depend on Selective Service until they either A. Eliminate the selective service Act altogether, or B. Require that everyone sign up no matter what sex or gender they were assigned at birth.   Here's some of the problems we're dealing with, at the moment. The federal government is still based on the gender binary. Oregon, and probably Washington, are two of the first states to legally recognise gender non-binary individuals. I changed my gender on my new state ID card to reflect this new law early this year.The other problem is that this society, like most societies, is male-dominated, especially by cisgender heterosexual males, which means that this is probably going to be harder to fight. Before making this petition, I attempted to find out whether I would have a legal argument to file litigation with the Selective Service or any other branch of the United States government on the basis that selecting, picking out, or subjecting a specific group of individuals on the basis of sex and gender constituted as discrimination, which is illegal in almost all jurisdictions. In this last round of contacting different legal organisations, an attorney informed me that this matter of a substantially similar nature has already been addressed by the United States Supreme court in the case of Rostker v. Goldberg, 448 U.S. 1306, 101 S.Ct. 1, 65 L.Ed.2d 1098 (1980).   This is part of what my attorney said.At that time, the Court held in a six to three decision that Congress's decision to exempt women from registration 'was not the "accidental by-product of a traditional way of thinking about females"'. The Court found that men and women, because of combat restrictions on the latter, were not 'similarly situated' for the purposes of draft registration. The Court also upheld Congress's judgment that the administrative and military problems that would be created by drafting women for noncombat roles were sufficient to justify the Military Selective Service Act. Although the military has been relenting on this position in recent years, there is no legal precedent stating that the Constitution requires it to do so. One of the members of the National Centre for Transgender and Intersex equality informed one of the queer resource centre's coordinators a year ago that there have been some effort made by congress to eliminate Selective Service, but as of today, it still remains unclear what the future will hold. They might either eliminate it, or expand the registration to females. They might forget about it and keep things as they are. I decided that if they weren't going to change this policy, we would have to petition them. So, What's the next step? I think that you (and I) as private citizens, should come together and make our voices heard and redefine what America was meant to be, a country where all human beings, not men, are created equal. The supreme court ruled in favour of same sex marriage in 2016, and as a result, people of the same sex can legally marry in all fifty states including the territories.. Judges have been working on blocking Trump’s attempts at banning transgender service members from joining the military. We would need to work at lifting the combat restrictions on female soldiers so Congress would be forced to reconsider mandatory registrations for everybody. The only time people should be excluded or exempted is if they were full-time parents or if they had a disability or chronic illness, but it should never be based on gender or sex. Those belong in the nineteenth century, and it's already the twenty-first century. A little over a hundred-one years and we're still dealing with this problem.   If we can change this for future LGBTQIA community, you can help me out by being one of the first to help make change to allow anyone, not just transgender individuals, who are male or were assigned male at birth, to attend the college of their choice and receive financial student aid, if they can't afford paying for college, without having to worry that they will have to sign up for selective service simply because they were told that only males are required to register. If Selective Service is here to stay, then people should get assurance that everyone would be required to register. If jury duty does not discriminate on the basis of sex or gender, Selective Service ought to be the same. I had a great chance to go to college and pursue a career in biotechnology to help develop new methods for transgender reproduction and reassignment several years ago, but because of this unequal treatment and ideologies I disagree with, all of my plans came to naught. I don't want others in my position to experience what I went through. For now, I plan to make a living by being an advocate for my people and my community.   Please share his petition far and wide. Get the media involved. Send this to any political advocacy organisations and help bring this to victory.

Ulysses Garcia
30 supporters
This petition won 4 weeks ago

Petition to Joel Silver, Rupert Sanders, New Regency, Scarlett Johansson

Don't Let Scarlett Johansson Play a Transman

The lifelong journey of a trans individual is one that is measured in years, not days. The process of transitioning physically and emotionally is nuanced and complicated, as well as being very unique to each person. There is also an inherit danger in being trans in today's society, and there was even more danger in being trans in decades past. Scarlett Johansson is mocking this journey by agreeing to play Dante Gill, a transmale crime boss in the 70's in a movie insultingly titled "Rub & Tug".  Having an actress who is famed for her femininity and beauty take on the masculine role of a transman sends a strong message: look at how we transformed her into a him, and now applaud her acting skills. For the public it gives an unrealistic image of the physical changes trans folks go through, and for trans people it gives a harmful image of what they "should" be able to do. It puts an incredible pressure on the need to pass. When someone of the Hollywood elite who is cis is cast to play someone trans, it is a slap to the face. It sends the message that being trans is a costume and it begs viewers to look in awe at how the actor transformed into the opposite gender. These actors are given professional stylist teams, photoshop, and movie magic to look exactly how they are 'supposed to'. The choices made in casting movies speak volumes: from whitewashing to the specific roles reserved for minorities (the thug, the gay best friend, etc). When a role that is meant to celebrate a minority group is given to someone of the majority in Hollywood, it perpetuates the very issue facing actors who actually belong to that group who want an opportunity to act as well. Movies about trans icons could be incredibly powerful tools and help make our society more accepting: but we need those movies to celebrate and elevate trans individuals instead of treating them as the costume of the day. If movie makers really want to be allies, then they need to reach out to the very communities they are trying to portray.

David Cameron
472 supporters