Petition Closed

!زاینده رود صدایم می زند

This petition had 3,817 supporters


زاینده رود صدایم می زند

هموطن! یگانه رود دائمی فلات مرکزی ایران، زاینده رود، شاهرگ حیاتی سرزمینمان که تا دیروز زنده بود و زاینده، امروز در حال جان دادن است
زاینده رود تنها یک رود نیست که بر بلندای کوهها زاده شود و در مسیر خود تمدن بیافریند و بر تالاب شگفت انگیز گاوخونی، سر بر زمین فرو برد و صدها کیلومتر دورتر، دگرباره قصه زندگی را در مظهر قناتها زایش کند، زاینده رود و گاوخونی و دیگر رودها و دیگر تالابها، همه و همه در زنجیره ای به هم متصلند که چون یکی فرو افتد، دیگران نیز فرو می افتند
اواخر دهه هفتاد و در تمامی سالهای بعد آن، زاینده رود دردمندانه ناله کرد و ما نشنیدیم، او کمک خواست و ما چشم فرو بستیم و اینک خشک شدن میلیونها اصله درخت و نابودی دهها گونه جانوری، اکوسیستم فلات مرکزی ایران را چنان سوگوار کرده که دیرزمانی نخواهد پایید تا دود آن بر چشم یکایک ایرانیان فرو رود! چنان که می بینیم ریزگردهای سرطان زای تالاب گاوخونی، چگونه مرزهای جغرافیایی استان ها را در می نوردد و پس از آلوده ساختن چند استان حتی تا پایتخت نیز پیش می رود
تا دیروز زاینده رود بسان دستی سخاوتمند، جلگه حاصلخیز اصفهان را سرزنده و زمینهای خشک و سرکش دورتر از این جلگه در مرکز میهن را آرام نگاه داشته بود و به آنها سبزی و سرزندگی می بخشید، اینک اما در کوران سوء مدیریتها، زاینده رود از نفس افتاده و کویر، عنان گسیخته تر از همیشه به جای جای ایران زمین خواهد تاخت
خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی، سبب نابودی هزاران هکتار زمین کشاورزی و آسیب به زندگی میلیون ها هم وطن ساکن استان اصفهان شده و ادامه آن سبب از بین رفتن معیشت پایدار در فلات مرکزی ایران خواهد شد
نظر به اراده ملت و دولت برای حل بحران های محیط زیستی، از تمام دوستداران محیط زیست و میراث طبیعی و فرهنگی و افراد ذی نفوذ در نهادهای علمی و اقتصادی در سطح ملی و بین المللی در خواست می شود که همه توان خود را بکار گیرند تا صدای مردم را به جامعه جهانی رسانده و با این عزم، تالاب بین المللی گاوخونی و زاینده رود را بصورت پایدار احیا نماییم. در این شرایط اقدام فوری در مدیریت فراگیر و یکپارچه منابع و مصارف آب، نباید بیش از این مورد اغماض و تعلل قرار گیرد
ره آورد تمدن ساز زاینده رود "اصفهان" موزه شهری که گنجینه ای بی بدیل از آثار ارزشمند فرهنگ و تمدن جهان محسوب می شود، به علت خطر فرونشست زمین و بحران آب در معرض آسیب جدی قراردارد. نگاهداشت این میراث ارزشمند که نشانه هویت ملی  و فرهنگ بشری می باشد، وظیفه ملی و دینی ماست
این سرزمین تشنه، دیرزمانیست که دست نیاز به سوی ما دراز کرده، یاریش کنیم

هموطن! زاینده رود صدایت می زند. بیاییم با امضای این متن و یا

 ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۲۰۴ حمایت خود را از برقراری جریان دائمی آب در زاینده رود مبارک از سراب تا تالاب بین المللی گاوخونی، اعلام کنیم

https://telegram.me/zayanderood_calls_me

https://www.instagram.com/zayanderood_calls_me/

https://www.facebook.com/Zayanderood.Calls.Me

https://twitter.com/savezayanderoodToday: Zayandehrood is counting on you

Zayandehrood Iran needs your help with “Zayanderood calls me!”. Join Zayandehrood and 3,816 supporters today.