Wag hayaang ipagkait sa atin ang ating karapatang pumili ng alternatibo sa paninigarilyo!

Wag hayaang ipagkait sa atin ang ating karapatang pumili ng alternatibo sa paninigarilyo!

Started
7 March 2021
Petition to
World Health Organization
Signatures: 3,091Next goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Started by voices 4vape

Wag tayong papayag na mawalan tayo ng karapatang makapamili ng alternatibo sa paninigarilyo!

Overview
Dahil sa vape o pagvavape ay nakapagbagong buhay ang napakaraming mga maninigarilyo sa buong mundo. Para sa milyun-milyong kataong mga natulungan nito, ang pagvavape ay itinuturing na pinakamabisang paraan para ng pagtigil sa paninigarilyo.

Hindi na nakagugulat na ang milyun-milyong mga dating maninigrilyo na nakalipat na sa mas ligtas na nicotine products ay nabubuhay na nang mas maayos. Nabubuhay sila nang mas ayos hindi lamang para sa kanilang mga sarili kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay din. Walang pagsunog, walang usok = mas maayos na buhay para sa lahat.

Main Issue
Ang World Health Organisation Framework Convention of Tobacco Control (WHO FCTC) ay magpupulong ngayong November para magsagawa ng bagong guidelines kontra paninigarilyo. Sa kanilang pre-conference guidance para sa mga miyembrong bansa ay tuloy na ipinagpipilitan pa rin ng WHO na ang mga mas ligtas na nicotine products tulad ng mga vape at e-cigarette ay kasing delikado at kasingsama sa kalusugan ng sigarilyo. Ang mga pahayag nilang ito ay walang katuturan sapagkat pilit silang nagbibingi-bingihan sa mga napakaraming mga pag-aaral ng iba’t ibang mga independent at peer reviewed na ebidensyang galling sa pag-aaral ng mga scientist. Ayon sa mga ebidensyang ito ay klarong-klaro na ang pagvavape ay 95% na mas ligtas kumpara sa paninigarilyo.

Kapag pinabayaan natin silang ikalat ang kanilang paniniwala baluktot ay maaaring umabot sa punto na ipagbawal o i-regulate nang sobra ng gobyerno itong mga mas ligtas na nicotine products. Kapag mangyari ito ay maraming tao ang maapektohan at hindi na makakapili ng mas ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. Marami ang mapupunta sa peligro at maaaring bumalik ulit sa paninigarilyo kahit na nakapag palit na sila sa mas ligtas na alternatibo noong araw. Kailangan nang sundin ng WHO-FCTC ang kanilang mandato – na hanggang ngayon ay sadya nilang hindi kinakamtan dahil sa pansariling interes.

Demands

1.       Itigil ang pagsisinungaling at magbigay ng tamang gabay na base sa scientific facts, methodologies, at principles.

"Professionals committed to excellence in health - We uphold the highest standards of professionalism across all roles and specializations, We are guided by the best available science, evidence and technical expertise."

2.       Ibase ang pagregulate sa scientific facts at isama ang paglahok ng mga consumer bilang parte ng proseso pagsasagawa ng mga desisyon.

“Persons of integrity - We practice the advice we give to the world, We engage with everyone honestly and in good faith, We hold ourselves and others accountable for words and actions.”

3.       Wag balewalain ang karapatan ng bawat tao para sa harm reduction na isa sa mga founding principles ng WHO.

“To serve public health at all times – to put people’s health interests first”.

4.       Itigil ang paghadlang sa karapatan ng mga nasa tamang edad sa maalam na pagpili patungkol sa kanilang kalusugan at kagalingan.

"Our actions and recommendations are independent, our decisions are fair, transparent and timely.”

5.       Wag magdiskrimina laban sa mga naninigarilyo o mga gumagamit ng mas ligtas na nicotine products dahil lamang hindi nila ginagawa ang gusto ninyong gawin nila.

"People caring about people - We courageously and selflessly defend everyone’s right to health, We show compassion for all human beings and promote sustainable approaches to health, We strive to make people feel safe, respected, empowered, fairly treated and duly recognized”

6.       Sundin ang inyong mandato na “Collaboration with colleagues and partners - We engage with colleagues and partners to strengthen impact at country level, We recognize and use the power of diversity to achieve more together, We communicate openly with everyone and learn from one another”

7.       Wag gamitin ang COVID-19 pandemic bilang dahilan sa pagbalewala sa aming karapatan para pumili ng mga alternatibo.

“Professionals committed to excellence in health - We uphold the highest standards of professionalism across all roles and specializations, We are guided by the best available science, evidence and technical expertise, We continuously develop ourselves and innovate to respond to a changing world.”

Conclusion
Dapat lahat tayo sa buong mundo ay magkaisa para marinig ang ating mga hinaing ng mga taong nagbibingi-bingihan. Dahil tayo ay nasa tamang edad na, mmayroon tayong karapatan para pumili kung paano natin gusting mabuhay. May karapatan tayong pumili nang maalam patungkol sa ating kalusugan, kasama na rito ang pagpili na gumamit ng mas ligtas na nicotine product bilang alternatibo sa paninigarilyo. HINDI tayo mananahimik. HINDI tayo magpapanggap na walang nangyayari. TAYO ay magkakapit-bisig para sa ating mga sarili at sa mahigit isang bilyong maninigarilyo sa buong mundo na hindi nakakapili at makakapili ng alternatibo sa paninigarilyo. Hindi natin pwedeng hayaan ipagpatuloy ng WHO ang pagkalat ng mga mapanghusga, mapanlinlang, at nakakapinsalang retorika at kasinungalingan.

Mayroon nang solusyon sa problema ng buong mundo sa paninigarilyo. Kailangan nating iparinig ang ating mga boses sa WHO FCTC.

Support now
Signatures: 3,091Next goal: 5,000
Support now