Voor het Recht op e-lezen

Petition Closed

Voor het Recht op e-lezen

This petition had 21,900 supporters

Geef lezers het recht op e-lezen: zorg voor een wettelijke regeling zodat bibliotheken e-books kunnen uitlenen!

 

Juist in deze tijd van technologische vooruitgang, worden bibliotheken belemmerd in het kopen en uitlenen van e-books. Dit beperkt de bijna 100 miljoen bibliotheekgebruikers in Europa in hun vrije toegang tot kennis. Daardoor komen democratie, leren, wetenschappelijk onderzoek, en de actieve betrokkenheid van burgers bij de kennissamenleving in het geding.

 

Daarom roepen 65.000 bibliotheken en hun 100 miljoen gebruikers de Europese Unie op om een helder, modern auteursrecht te ontwikkelen, dat bibliotheken in staat stelt hun kerntaak ook in de 21ste eeuw te vervullen: Europese burgers onbelemmerde toegang verschaffen tot een rijkdom aan kennis. Ongeacht of dit in de bibliotheek, erbuiten of online is.

 

We willen:

·         bibliotheekgebruikers van de nieuwste e-books kunnen voorzien zoals ze dat ook kunnen met gedrukte boeken;

·         e-books kunnen kopen tegen faire prijzen en kunnen uitlenen op basis van redelijke voorwaarden;

·         dat alle burgers – ongeacht hun inkomen – profijt hebben van onbelemmerde toegang tot e-books in bibliotheken;

·         dat auteurs / auteursrechthebbenden een eerlijke vergoeding ontvangen voor het uitlenen van hun e-books.

 

We hebben Europees auteursrecht nodig dat aan deze doelen beantwoordt en bibliotheken in staat stelt e-books te kopen en uit te lenen.

 

Daarom doen we een beroep op de Europese Commissie om te zorgen voor een modern auteursrecht dat bibliotheken in staat stelt e-books te verwerven en uit te lenen, met daarvoor een redelijke vergoeding aan auteurs en rechthebbenden. Een modern auteursrecht dient het de bibliotheken mogelijk te maken om met hun diensten te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van alle Europese burgers.

 

We doen een beroep op de regeringen van de Europese staten om de onbelemmerde toegang tot informatie voor alle burgers te verzekeren en het recht op e-lezen via bibliotheken te realiseren.

Petition Closed

This petition had 21,900 supporters

Share this petition