Da se u FBiH uvede zakon o besplatim lijekovima za djecu oboljele od malignih oboljenja.

Da se u FBiH uvede zakon o besplatim lijekovima za djecu oboljele od malignih oboljenja.

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Ivana Pekic started this petition to Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i uskladjenost sa propisima EU Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Problem
Djeci u Bosni i Hercegovini oboljeloj od malignih oboljenja nisu omogućena prava na besplatne lijekove koji su im nužno potrebni za terapije i liječenje. Često roditelji nisu u mogućnosti iz financijskih razloga da pribave potrebne lijekove za liječenje njihove djece. Zar ćemo vječno putem SMS skupljati novac za liječenje najmanjih i da li će njihov život ovisiti o količini prikupljenog novca za njihovo liječenje.

Solution
Tražimo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da hitno donese zakon o besplatnim lijekovima za djecu oboljelu od malignih oboljenja. Da financiranje tih lijekova ide direktno iz državnog budžeta. Kada se može naći novac za službena putovanja državnih dužnosnika, može se naći i za liječenje naših najmanjih građana.

0 have signed. Let’s get to 150,000!
At 150,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!