Victoria

Demanem una solució definitiva per la Biblioteca Comarcal de Sort!

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 754 firmas!


Fa deu anys que es van abandonar les obres de l’edifici que havia d’albergar la nova biblioteca de Sort que també havia de ser la biblioteca central comarcal. Als peus del castell de Sort, el seu esquelet evidencia la incapacitat dels organismes públics, responsables d'aquest equipament, per trobar una solució definitiva a una necessitat social. 

Ara aquest tema torna a estar d’actualitat perquè la biblioteca de sempre, situada a l’edifici de la Caixa de Pensions, ha de deixar aquest espai. El contracte de lloguer s’ha acabat i els baixos han de quedar buits el proper mes de febrer.

On s'ubicarà (provisionalment) la biblioteca? Quin és el futur que plantegen l’Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal per aquest equipament? Quan es donarà una resposta definitiva, segons el que estipula el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya?

L'ESTAT DE LA QUESTIÓ

El projecte de la biblioteca central comarcal està aturat des de l’any 2005 i la ubicació prevista sota el castell ja va despertar molta controvèrsia entre la població.

Durant anys els responsables van evitar donar-ne explicacions i van ignorar les directrius del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya que, com a eina de planificació, estableix els paràmetres mínims que corresponen a les biblioteques segons el municipi o comarca (un mínim de 585m2 en el cas de la biblioteca de Sort).

Mentrestant, la biblioteca actual, que ja està sent buidada, disposava tan sols d’uns 105 m2 i, no només distava molt de complir el que determina el Departament de Cultura de la Generalitat, sinó que era insuficient per a la demanda del servei.

La CUP de Sort i algunes persones a títol individual, s’han estat interessant per l’interrogant que obre el nou emplaçament. Des de l'Ajuntament se'ns ha informat que s’opta per ubicar-la provisionalment al local de lloguer que havia albergat l'antiga llar d'infants. Després, potser es traslladarà a l'edifici de l'Oficina Comarcal de Turisme i, més endavant, a l’edifici a mig construir de sota el castell.

Des de la CUP posem de manifest la nostra disconformitat vers aquest tipus de solucions provisionals que, un cop adoptades, es prolonguen excessivament en el temps. Creiem que el projecte de la nova biblioteca s’ha d’abordar amb sentit comú, però també d’acord amb la normativa i amb celeritat, per tal de garantir als habitants de la comarca l'accés als serveis i als recursos que els corresponen.

És per això que volem fer arribar a l'Ajuntament de Sort una sèrie de peticions per tal de trobar una solució realista i definitiva. La nostra proposta passaria per una ubicació diferent a la de sota el castell i permetria, fins i tot, plantejar el futur desmantellament de l'esquelet abandonat, podent recuperar així l'espai públic que ara ocupa. Sigui com sigui, creiem que l'Ajuntament hauria d'informar a la població de les diferents opcions i obrir un procés participatiu al respecte.

PETICIONS A L'AJUNTAMENT DE SORT:

1. Demanem que la ubicació definitiva de la biblioteca central comarcal de Sort sigui a la primera planta de l’edifici de l’Oficina Comarcal de Turisme, al costat del Telecentre. Concretament, s'haurien de destinar un mínim de 585 m2 segons el Mapa de la Lectura pública de Catalunya distribuïts entre:
1) àrea de lectura i de biblioteca general
2) zona infantil de lectura i de joc
3) espai de connexió a Internet (que en el nou emplaçament podria ser el mateix Telecentre)
4) sala polivalent amb la possibilitat de funcionar com a aula o sala d'actes
5) espai d’arxiu i zones de treball destinades al personal 
6) serveis higiènics
L’edifici proposat ja disposa d’una caldera de biomassa per l’escalfament i només caldria adequar-ne el terra, les parets i fer les instal·lacions elèctriques, de calefacció, d'aigua i de xarxa.

2. Proposem que l’espai final tingui en compte, com a mínim, el repartiment de metres quadrats proposat al projecte de l’edifici de sota del castell. Segons el projecte original, es destinaven uns 370m2 entre espai d’acollida, sala polivalent i espai general de biblioteca, uns 80m2 a l’espai infantil i uns altres 100m2 a espai de treball intern.

3. Com a CUP i, des de l’aposta per una cultura democràtica, considerem oportú i viable obrir un procés participatiu per la concreció final dels diferents espais
un cop resoltes les exigències que estipulen les normatives, tal i com s’ha fet en equipaments d’altres municipis, de la mà d’experts en aquest tipus de dinàmiques.

4. Demanem que hi hagi un compromís per part de l’Ajuntament de pactar la data límit d'un any per al trasllat definitiu
i, per tant, d’utilitzar l’espai provisional només temporalment fins que la planta de l'edifici de Turisme estigui adequada. Volem posar especial èmfasi en què aquest compromís no s'ha de veure afectat per l'agenda de les properes eleccions municipals si també es troba el suport de la resta de grups municipals.

5. Demanem que es dediquin els recursos humans que li pertoquen a una biblioteca central comarcal (un equip mínim format per un bibliotecari i dos tècnics) i que l’horari del servei passi de 20 a 30 hores setmanals,
oferint una major atenció als usuaris.

6. Demanem que des de l'ajuntament es faci una aposta clara per una política cultural activa i participativa
per aquest equipament, generant un programa d'activitats estable i continuat.

7. Demanem un exercici de transparència per part de l’Ajuntament de Sort
i exigim que es faci pública tota la informació relativa a pressupostos, despeses materials, contractacions i finançament del projecte de la biblioteca des del projecte original del 2005 fins al tancament del projecte final.
-----------

Considerem que la manca d'aquest equipament és un tema prou important com per fomentar una plataforma en defensa de la Biblioteca Central Comarcal de Sort. Per tant, volem demanar el suport i les aportacions d’altres entitats, associacions i forces polítiques del municipi de Sort i de la resta de la comarca.

FES TEVES AQUESTES DEMANDES I SIGNA AQUESTA PETICIÓ DIRIGIDA A L'AJUNTAMENT DE SORTHoy: CUP cuenta con tu ayuda

CUP Sort necesita tu ayuda con esta petición «Solucio definitiva biblioteca de Sort». Únete a CUP y 753 personas que ya han firmado.