PSİKOLOGLAR SAĞLIK BAKANLIĞININ 18.000' lik SAĞLIK ALIMINDA EN AZ 1000 KADRO İSTİYOR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.

7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

                                                         07.05.2018       

      Günümüz Türkiyesi'nde ihmal edilen bir meslek dalı olan Psikoloji Biliminin gidişatı biz psikologları endişelendirmektedir. Türkiye'de şu aşamada toplumun her kesimine ulaşması gereken; önleme, tedavi ve sürdürme çalışmalarında yer alan mevcut psikologlar ne yazık ki her yere ulaşamamaktadır. Ruh sağlığının kolay etkilenebildiği günümüz dünyasında, özel anlamda bireylerin, genel anlamda ise toplumun sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi önem taşımaktadır. Gelinen noktada ise ruh sağlığı alanında yeterli önleme ve destek çalışmaları yapılamadığını üzülerek görmekteyiz, ülkemizin bu alanda hizmet verecek profesyonellere ihtiyacı bulunmaktadır. Psikolojinin, hayatın işlevselliği üzerindeki rolünü bildiğimiz halde mesleğimizin bu derece ihmal edilmesinin ve sömürüye açık konumda olmasının mantıklı açıklamasını bulamamaktayız. 

2016 KPSS puanı baz alınarak yapılan Sağlık Bakanlığı psikolog atamalarına bakıldığında,

2016/6 atamasında 25 personel;

2016/7 atamasında 115 personel;

2017/5 atamasında 73 personel;

2018/4 atamasında 54 personel istihdam edildiği görülmektedir.

      Bu sayılar hizmet etmeyi umduğumuz topluma ulașabilmemiz için malesef yeterli değildir. Biz psikologlar olarak, sağlıklı birey ve toplum için fiziksel sağlığın yanında ruh sağlığının da önemi üzerinde duruyor, haziran ayında yapılacak olan alımda en az 1000 psikolog istihdam edilmesini talep ediyoruz.