Retirada de su web de las Fallas como cultura catalana

Petición cerrada

Retirada de su web de las Fallas como cultura catalana

Esta petición ha conseguido 30.176 firmas
Jaume Hurtado ha iniciado esta petición dirigida a Generalitat de Catalunya y

Les Falles son una festa valenciana que es celebra en multitut de municipis de tota la geografia valenciana. Tambe dites estes josefines o festes de Sant Josep es celebren en honor a Sant Josep, patro dels fusters. Està catalogada com a festa d'Interes Turístic Internacional.

La denominacio de falles correspon a les construccions artistiques de materials combustibles en el seu conjunt, que representen figures (ninots) i composicions d'elements. A lo llarc de l'historia els materials han anant evolucionant, pero tradicionalment, els ninots eren de cera. Enguany, la festa de les Falles opta a ser proclamada per la UNESCO com patrimoni cultural inmaterial de l´humanitat.

Recentment, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha catalogat dins de la seua pagina web, les Falles com patrimoni cultural català. Igualment, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya cataloga com cultura catalana, les Fogueres de Sant Joan, l´oli de la Serra d´Espadà, els jardins botanics de Valencia, la ciutat de Morella, l´Albufera, la marjal de Pego-Oliva, les salines de Santa Pola o el Misteri d´Elig

Solicitem a la Generalitat de Catalunya que elimine les Falles, les Fogueres de Sant Joan, l´oli de la Serra d´Espadà, els jardins botanics de Valencia, la ciutat de Morella, l´Albufera, la marjal de Pego-Oliva, les salines de Santa Pola, el Misteri d´Elig i qualsevol element cultural de l´autonomia valenciana, de Castello, Alacant i Valencia de la seua pagina web, a on es cataloga com patrimoni cultural català.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 30.176 firmas

Comparte esta petición