Chrońmy demokrację podczas pandemii koronawirusa!

Chrońmy demokrację podczas pandemii koronawirusa!

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!

#ProtectDemocracyDuringCorona started this petition to European Commission and

EN - DE - CZ - IT - ES - RO - BU - GR - FI - FR - NL - HU

Pandemia koronawirusa wymaga pilnej reakcji. Muszą zostać podjęte działania mające na celu ochronę ludzi, ich źródeł dochodów oraz gospodarek krajów. Jednak ochrony podczas pandemii koronawirusa wymaga również demokracja. Wszystkie nadzwyczajne środki podejmowane przez rządy powinny być demokratyczne, transparentne i zgodne z prawem. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy ograniczane są podstawowe prawa obywateli. Takie działania należy wprowadzać przy jak największym poparciu demokratycznej większości, a nie przeciwko opozycji.

Niestety, niektóre środki nadzwyczajne podjęte przez rządy, nie mają nic wspólnego z walką z wirusem. Walczą raczej z przeciwnikami, opozycją czy wolnością słowa. Prawicowe i populistyczne rządy w Europie wykorzystują walkę z koronawirusem jako zasłonę dymną. Domagają się wprowadzenia przepisów i rozporządzeń zawieszających demokratycznie wybrane parlamenty. Zamykają usta opozycji i zawieszają podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność mediów. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że te nadzwyczajne przepisy przekształcą liberalne demokracje w systemy autokratyczne.

Europa musi to teraz zatrzymać!

Najgorsze przykłady stanowiące zagrożenie dla demokracji i praworządności:

- Premier Węgier, Viktor Orbán, wprowadza stan wyjątkowy, który zawiesza pracę parlamentu na czas nieokreślony. Pozwala mu to sprawować rządy poprzez dekrety i zawiesić wybory. Wprowadzono przepisy nakładające kary do 5 lat więzienia za głoszenie „fałszywych” i „siejących lęk” informacji na temat koronawirusa, które równie dobrze mogą być użyte przeciwko niewygodnym dziennikarzom. Projekt ustawy dający premierowi niemal nieograniczoną władzę, został przegłosowany większością ⅔ głosów partii Orbána w poniedziałek 30 marca.

-Kiedy polski rząd ogłosił stan „zagrożenia epidemicznego”, wszyscy kandydaci z wyjątkiem kandydata rządowego, zawiesili swoje kampanie przed zbliżającymi się w maju wyborami prezydenckimi. Rząd jednakże odmawia przełożenia wyborów. Obecny prezydent, Andrzej Duda, wykorzystuje sytuację, aby zapewnić sobie przewagę. Rząd zmienił także prawo wyborcze na sześć miesięcy przed wyborami, naruszając tym samym polską konstytucję.

Działacze społeczni ostro krytykują powyższe działania gdyż mogą doprowadzić one do powstania autorytarnych systemów politycznych. Na Węgrzech istnieje silna obawa, że Viktor Orbán próbuje przekształcić kraj w dyktaturę.

W świetle tych zmian żądamy:

- Środki nadzwyczajne wprowadzane we wszystkich państwach członkowskich UE muszą mieć datę końcową, z możliwością jej przedłużenia w razie konieczności. Podjęte działania nie mogą uniemożliwiać dziennikarzom i posłom sprawowania funkcji kontroli demokratycznej.

- Komisja Europejska musi zająć wyraźne stanowisko przeciwko niewłaściwemu wykorzystaniu kryzysu związanego z koronawirusem do przejęcia władzy przez rządy autorytarne.

- Po zawieszeniu kontroli parlamentarnej nad działaniami rządu na Węgrzech, Komisja Europejska powinna przestać wypłacać fundusze UE rządowi w Budapeszcie. Zamiast tego fundusze UE powinny być rozdzielane bezpośrednio przez Komisję.

- Organizacje społeczne i prasa nie mogą być ograniczane w swojej działalności. Są one istotnym elementem społeczeństw demokratycznych i należy im umożliwić kontynuowanie pracy.

Pierwsi sygnatariusze:

Malgorzata Tracz - Poseł na Sejm i Współprzewodniczący Polskiej Partii Zielonych

Wojciech Kubalewski - Współprzewodniczący Polskiej Partii Zielonych

Ulszula Zielińska - Poseł na Sejm (Zieloni, Polska)

Tomasz Aniśko - Poseł na Sejm (Zieloni, Polska)

Fundacji ePaństwo

Daniel Freund, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy)

Lara Wolters, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Niderlandy)

Guy Verhofstadt, Poseł Do PE (Liberałowie, Belgia)

Petri Sarvamaa, Poseł Do PE (Chrześcijańscy Demokraci, Finlandia)

Ramona Strugariu, Poseł Do PE (Liberałowie, Rumunia)

Mikuláš Peksa, Poseł Do PE (Piraci, Republika Czeska)

Terry Reintke, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy)

Stelios Kouloglou, Poseł Do PE (Lewica, Grecja)

Moritz Körner, Poseł DoPE (Liberałowie, Niemcy)

Pascal Durand, Poseł Do PE (Liberałowie, Francja)

Gabriele Bischoff, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Niemcy)

Sergey Lagodinsky, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy)

Tiemo Wölken, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Niemcy)

Viola von Cramon-Taubadel, POSEŁ DO PE (Zieloni, Niemcy)

Franziska Brantner, Poseł do Parlamentu (Zieloni, Niemcy)

Helmut Scholz, Poseł Do PE (Lewica, Niemcy)

Margarida da Silva, Corporate Europe Observatory

Alberto Alemanno, Jean Monnet Professor, HEC Paris

Helen Darbishire, Access Info Europe

Jamila Schäfer, Zastępca przywódcy partii Niemieccy Zieloni

Domenèc Ruiz Devesa, Poseł Do PE (Socjaldemokraci, Hiszpania)

Fabio Massimo Castaldo, Poseł Do PE (5 Gwiazdek, Włochy)

Niklas Nienass, Poseł Do PE (Zieloni, Niemcy)

Patrick Breyer, Poseł Do PE (Piraci, Niemcy)

Heidi Hautala, Poseł Do PE (Zieloni, Finaland)

Imke Dierßen, LobbyControl

Transparency International EU

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Poseł Do PE (prawicowo-konserwatywny, Słowacja)

Sandro Gozi, Przewodniczący Unii Europejskich Federalistów / POSEŁ DO PE (Group Renew, Francja)

Norwegian Helsinki Committee

Human Rights Movement “Bir Duino - Kyrgyzstan”

Civil Rights Defenders

Free Press Unlimited

Center for Civil Liberties

Human Rights House Zagreb

Netherlands Helsinki Committee

Centre for Peace Studies Zagreb

Judith Sargentini, ex-Poseł Do PE (Zieloni, Niderlandy)

Inge Gräßle, ex-Poseł Do PE (Chrześcijańscy Demokraci, Niemcy)

DRA (Giełda Niemiecko-Rosyjska, Berlin)

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 

Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia

European Federation of Journalists

0 have signed. Let’s get to 75,000!
At 75,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!