Aturem el boicot del COAC al 30% d'habitatge protegit

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


No en el nostre nom!
Manifest del col·lectiu d'arquitectes a favor del 30% d'habitatge protegit a Barcelona i contra el boicot del COAC al dret a l'habitatge.

El col·lectiu d'arquitectes sotasignats volem transmetre la nostra indignació per la postura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) davant la Modificació del Pla General Metropolità per al destí del 30% d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat al municipi de Barcelona, aprovada de forma inicial el 18 de juny de 2018, a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, i que actualment es troba en fase d’al·legacions i participació, a l’espera de ser aprovada definitivament a partir del proper mes de setembre.

El text aprovat inicialment dona compliment a la moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Barcelona el febrer de 2018 i recolzada per la majoria de grups municipals. Conté quatre mesures principals, la primera de les quals suposa l’obligació per als promotors de destinar el 30% del sostre de tota nova construcció o gran rehabilitació a habitatge protegit. Davant les grans dificultats per accedir a un habitatge assequible a causa de la manca d’un parc públic suficient, l'increment imparable del preu del lloguer i els efectes negatius de la bombolla immobiliària i la gentrificació per part d’especuladors o portals d'allotjaments turístics, diferents entitats socials com la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH-BCN), el Sindicat de Llogaters i l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) van impulsar l’aplicació d’aquestes mesures, que ja estaven incloses en la Llei de l’Habitatge del 2007 i previstes al Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025. Cal recordar que aquesta mateixa mesura disposa d'acords polítics favorables pendents d'executar-se a altres Ajuntaments, com, per exemple, el de Terrassa i que, per tant, posa en relleu una greu problemàtica d'abast ampli a molts municipis de Catalunya.

Per tot això, no entenem que el COAC presenti al·legacions a una mesura necessària per revertir el dèficit històric d’habitatge assequible a la ciutat de Barcelona i exigeixi, entre d'altres coses, una moratòria de dos anys en la seva aplicació, retard que pot provocar una allau de sol·licituds de llicències d'obra abans de l'entrada en vigor. Pensem que el COAC no està legitimat per fer-ho sense un debat previ i menys encara parlant en nom de totes les persones col·legiades. Quan, des del COAC, es diu que cal escoltar el sector, caldria recordar que va ser la ceguera del mateix sector el que ens va empényer a la pitjor bombolla immobiliària que ha patit el país en dècades i que van ser els agents socials els qui van impulsar l'apoderament de la gent i van plantar cara al drama dels desnonaments i el sensellarisme, treballant per la cohesió social i el dret a l’habitatge.

El COAC no es pot permetre continuar sent ambigu en la defensa del dret a l'habitatge i el dret a la ciutat. Si de debò es vol recuperar la funció social de la professió, cal no oblidar com es va guanyar el seu prestigi i quins van ser els seus aliats en els moments clau. Davant l'emergència habitacional, ara toca ser al costat de les entitats socials i la ciutadania, per facilitar la construcció de mesures que ens apropin al dret a l'habitatge i el dret a la ciutat. Per fer-ho possible, cal aprovar definitivament la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció del 30% d’habitatge protegit en sòl urbà consolidat a Barcelona i que sigui d'aplicació el més aviatpossible.