Petition Closed

Save Cardiff Bay's Last Green Space

This petition had 4,333 supporters


                                          #SaveOurBae

We need to protect Cardiff Bay's Britannia and Waterfront Parks from the proposed Association of British Ports (ABP) Dolffin Quay development. This development would replace the last remaining green space in Cardiff Bay with a collection of residential and commercial buildings.

The grassed area and children’s playground on the Britannia Park site are the last remaining ones of their kind easily available to local families with children in the area.

Cardiff Bay is a unique and world renowned waterfront. Britannia Park has been a vital part of Cardiff Bay since 1993. It is much loved, not only by Cardiff residents, but also by visitors who come to enjoy the outside spaces, art and heritage.

Most properties in Cardiff Bay are without gardens. It is vital that we protect the only remaining green space.

We therefore call upon Cardiff City Council to reject any application from ABP that would remove the Britannia and Waterfront Parks.

Join our campaign to #saveourbae and protect Cardiff Bay's last green space.

 

                                        ***********************

 

Y mae'n rhaid inni amddiffyn parciau Britannia a Waterfront Bae Caerdydd rhag y datblygiad a gynigiwyd gan Gymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP). Fe fyddai'r datblygiad yma yn cael gwared o'r man gwyrdd diwethaf yn y Bae i wneud lle i gasgliad o adeiladau preswyl a masnachol. Y man gwyrdd a'r cae chwarae plant ym Mharc Britannia yw'r diwethaf o'u math yn yr ardal sydd ar gael yn hawdd i deuluoedd lleol a'u plant. Y mae Bae Caerdydd yn unigryw gyda enw byd eang. Y mae Parc Britannia wedi bod yn  rhan hanfodol o Fae Caerdydd er 1993

Y mae pawb wrth eu bodd gyda'r parc. Y mae'n cael ei fwynhau nid yn unig gan bobl sydd yn byw yng Nghaerdydd, ond hefyd gan ymwelwyr sydd yn dod i fanteisio ar y mannau agored, y celfyddyd a'r hanes yma. Y mae rhan fwyaf o'r cartrefi ym Mae Caerdydd heb ardd. Y mae'n holl bwysig i warchod yr unig fannau gwyrdd ar ol. Galwn felly ar Gyngor Prifddinas Caerdydd i wrthod unrhyw gais datblygu oddi wrth ABP a fyddai'n lleihau neu gael gwared ar Parciau Britanni a Waterfront. 

 
Ymunwch a'n ymgyrch i warchod ein bae (#saveourbae)- y man gwyrdd agored olaf yn y bae. 

 Today: Cardiff Bay is counting on you

Cardiff Bay Residents needs your help with “Cardiff City Council: Save Cardiff Bay's Last Green Space”. Join Cardiff Bay and 4,332 supporters today.