Moratorium Bersasar & Keberdayaan Hutang Peminjam

Moratorium Bersasar & Keberdayaan Hutang Peminjam

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
WAN MOHD SAFWAN WAN ARIFF started this petition to Bank Negara Malaysia (Bank Negara Malaysia) and

1. Ramai yang telah bercakap berkenaan moratorium lanjutan, moratorium bersasar, pengeluaran akaun 1 KWSP sebagai langkah-langkah meringankan beban kewangan di zaman pandemik Covid-19 ini.

2. Mengambil kira bahawa institusi-institusi pemberi pinjaman mengamalkan Rule of 78 dalam kaedah penentuan jadual bayaran balik bagi mengoptimumkan keuntungan bagi setiap kemudahan pinjaman. 

Jadual Pembayaran dalam Rule of 78 https://www.drcalculator.com/calc/rule78.html

Apa itu Rule of 78?

3. Mengambil kira pengimbangan antara pemulihan keberdayaan berhutang peminjam bagi jangka masa panjang, aliran tunai & jaminan permulangan dana kepada institusi pemberi pinjaman dan impak besar kehilangan daya membayar hutang jangka masa pendek bagi peminjam dalam cadangan di bawah.

3. Terdapat 3 cadangan dalam petisyen ini

CADANGAN 1: MORATORIUM BERSASAR

Kriteria:

 1. Kehilangan / Berkurangan pendapatan (peminjam individu) bagi tempoh moratorium sekurang-kurangnya 12 bulan.
 2. Masalah kewangan (peminjam syarikat) yang menyebabkan peminjam perlu mengurangkan gaji pekerja / membuang pekerja /  menutup perniagaan / menangguhkan perniagaan.

Kaedah: Penangguhan pembayaran pinjaman sekurang-kurangnya 12 bulan.

CADANGAN 2: PEMBAYARAN MUDAH DENGAN MEMULIHKAN KEBERDAYAAN HUTANG PEMINJAM

Kriteria:

 1. Peminjam (individu / syarikat) yang tidak berada dalam moratorium dalam tempoh berbaki perlaksanaan kaedah ini.
 2. Tempoh pinjaman belum melepasi 80% dari jumlah tempoh keseluruhan. (Tempoh baki > 20%)

Kaedah:

 1. Nisbah bayaran prinsipal kepada keuntungan institusi pemberi pinjam sebanyak 85:15 (lebih kepada mengurangkan prinsipal) atau lebih besar.
 2. Tempoh penguatkuasaan sekurang-kurangnya 36 bulan.
 3. Terpakai kepada pinjaman baru dan lama yang memenuhi kriteria.
 4. Automatik tanpa permohonan. Makluman kepada peminjam degan jadual baru pembayaran.
 5. Tertakluk kepada maksimum ansuran bulanan yang telah dipersetujui dalam penjanjian.

CADANGAN 3: HYBRID CADANGAN 2 DAN PENGURANGAN ANSURAN BULANAN

Kaedah:

 1. Dengan permohonan peminjam.
 2. Jadual bayaran baru menggunakan Cadangan 2 di atas dengan jumlah ansuran dikurangkan mengikut kemampuan jangka pendek peminjam.

Mengambil kira kesemua cadangan di atas, menandatangani petisyen adalah bersetuju dengan kesemua cadangan diberikan. 

Terima kasih dan sila kongsi!

#KitaJagaKita

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!