Bitkide tekele ve ithale HAYIR!!!

Bitkide tekele ve ithale HAYIR!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
KIK ve tarafına Herhangi Biri bu kampanyayı başlattı

Özel ve kamu kurumlarında çizilen peyzaj bitkilendirme projelerinde çizen kişiler sadece tek bir firmada bulunan (özellikle de yurtdışında bulunan veya ithal edilip buradaki aracı firmalar tarafından satılan), projeye koyulduğunda birden fiyatları katlanarak artan bitkilerin yerine; Türkiye’deki üretimin artması, rekabetin oluşabilmesi, ülke ekonomisinin çıkarları doğrultusunda Türkiye koşullarında ayrı bölgelerde üretilebilen ve bu ülkenin ikliminde yetişmiş, daha dayanıklı bitkilerin seçimini özellikle devlet kurumu olan Belediye projelerinde ve özel projelerde düzenleme ve yerli bitki kullanımının zorunlu hale getirilmesi, projelerin tek bir firmaya ait ürünün özellikleri esas alınarak tekele meydan verecek şekilde hazırlanmaması konusunda çalışma yapılmasını arz ederiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.