Babam #Enver Altaylı için özgürlük

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.


Turkish | English | German

73 yaşındaki Enver Altaylı için özgürlük

Babam Enver Altaylı 73 yaşında olan bir aydın ve yazar ( son kitabı → A Dark Path to Freedom ). Fakat her şeyden önce çocukları ve torunları için daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir dünya isteyen bir aile babasıdır. Yardımsever ve cömert bir insandır. Çözüm odaklı yapısıyla, ailesine ve çevresine daima yardım etmeye gayret etmiştir.

Babam Enver Altaylı Türkiye’de bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. Kendisine isnat olunan suça ilişkin makul sayılabilecek deliller bulunmamaktadır. Ve iddianamesi bugüne değin hazırlanmamıştır. Buna rağmen, bir yıldan uzun bir süredir adeta tecrit koşullarında yalnız başına bir odada tutulmaktadır.

Babamın tutuklama sürecinin ufku belirsizdir. Bununla beraber, yüksek tansiyon ve guatr hastalıklarıyla mücadele eden 73 yaşında olan babamın bu sürece daha ne kadar dayanabileceğini de bilemiyoruz.

Bu kampanyayı imzalayarak, babam Enver Altaylı’nın serbest bırakılarak daha adil şartlarda yargılanmasına destek olabilirsiniz.

Enver Altaylı hayatı boyunca bağımsız ve liberal bir Türkiye’nin savunculuğunu yapmıştır. 1960’ların sonunda MİT’e girmiş, ve Sovyetoloji alanında yüksek tahsil görmesi için Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Doğu Hukuku Enstitüsüne gönderilmiştir. 1973 yılında MİT’ten istifa etmiştir, ve Türkiye’nin Sovyetler Birliği karşısında  bağımsızlığının davasını Milliyetçi Hareket Partisinin bünyesinde savunmaya devam etmiştir. Bu dönemde, Esir Türk İllerinde 90 Gün ve Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti isimli eserlerini kaleme almıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girdiği 1990’lı yılların başında, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Orta Asya danışmanlığını yapmıştır.

Babam Enver Altaylı Türkiye’nin hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve liberal demokrasiye bağlı bir devlet olarak varlığını sürdürmesi konusunda kayda değer hassasiyetler taşımaktaydı.

Desteğiniz için teşekkür ediyorum. 

Zeynep ve Altaylı ailesi