Tütünüme Dokunma

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Tütün yasası

01/07/2020 tarihinde yürürlüğe girecek 5607 sayılı Yasanın 3/20. Maddesinde yapılan değişiklikle sarmalık tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Bilindiği üzere tütün ülkemizde yetişen diğer tarım ürünleri gibi yerli ve milli bir üründür. Bir çok ilimizde(26 il) bir çok ailenin geçim kaynağı tütün tarımıdır. Bizler yıllardır geçimimizi tütünden sağlamaktayız. Çocuklarımızı tütün sayesinde okutmaktayız. Oğullarımızı tütün sayesinde evlendirmekteyiz. Kızlarımız tütün sayesinde çeyizlerini almaktadır. Askerimize tütün sayesinde harçlık göndermekteyiz. Kısacası tütün sayesinde başımız dik alnımız ak gezmekte ve namerde muhtaç değiliz.

Bu yasa değişikliği milli bir ihtiyaç değildir ve vatanımıza ve birliğimize hiçbir katkısı olmayacaktır. Aksine vatandaşı küstürecektir. Zira sadece evini geçindirmek için tütün üretip ve/veya satan kişiler 3 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Düşünsenize bu ülkede bazı dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik ve kaçakçılık suçlarının cezası 1 yıl hapis cezasından başlarken, kendi tarlasına tütün ekip yerli tütünü satan yada alıp satan için en az 3 yıl hapis cezası öngörülmüştür. Bir üreticinin yerli ve milli ürün olan tütün satması yada pazarda tezgahta yerli sarmalık kıyılmış tütünün satılmasının vatanımıza milletimize ne gibi zararı olabilir ki hırsızdan, dolandırıcıdan ve sahtekardan daha fazla ceza öngörülmüştür. Vergi derseniz kesinlikle kabul etmiyoruz. Zira ülkemizde vergi borcunu ödememek suç olmadığı gibi nitekim halihazırda ülkemizde ki bütün büyük holding ve şirketlerin milyonlarca lira vergi borcu bulunmaktadır. Kaldı ki üretici ve satıcıların tamamının vergi kaydı bulunmakta ve vergilerini ödemektedir. Ayrıca yabancı çok uluslu sigara firmalarının aksine çok zor şartlarda tütünden para kazanan üretici/satıcı, kazandığını ülke içerisinde harcadığından ekonomiye ve dolaylı vergi alımına yine katkı sağlamaktadır.

Bu arada ülkemiz sigara pazarının toplam %90 na hakim olan ilk üç sigara fabrikası yabancı çok uluslu sigara şirketi olup üretmiş oldukları sigarada kullanmış oldukları tütün harmanının sadece %10 lık kısmında yerli ve milli Türk tütünü kullanmakta, kalan %90 lık kısmı ise ithal tütün kullanılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda tütün fonunun da kalkması sonucu dışarıdan çok ucuza bu tütünleri ithal etmektedirler. Aslında bu yasayla dolaylı olarak milli değerimiz olan Türk tütünü bitirilmek istenmektedir. Bu yasayla üretici serbest ekonomi piyasasından mahrum bırakılıp sadece bahsi geçen yabancı çok uluslu sigara şirketlerine mahkum edilmek istenmektedir. Ve bu şirketler zaten çok ucuza tütün ithal ettiklerinden, sigara harmanında sadece %10 yerli tütün kullandıklarından, üreticiye çok düşük bedellerle tütün almayı teklif edecek. Nihayetinde maliyeti karşılamadığı için üretici tarlasına tütün ekmekten vazgeçecek ve neticede milli ve yerli değerimiz olan tütün ekimi zamanla bitirilecektir. Tıpkı diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi yavaş yavaş bu millet üretici toplumdan tüketici topluma dönüştürülecek ve dışa bağımlı hale getirilecektir.

Yasa yürürlüğe girerse 02 temmuz 2020 itibarıyla yüzbinlerce kişi hapis cezası yaptırımı sebebiyle tütün üretip alıp satmayacak ve bunun doğal sonucu olarak büyük bir işsiz sınıf ortaya çıkacaktır. Bu durum ilk etapta yerel ilerleyen aşamada ulusal ölçekte ekonomiyi etkileyecektir. Aileler mağdur olacaktır. Nesillerdir tütün alıp satan aileler bir anda işsiz aşsız kalacaktır.

Tüm bu gerçekler dikkate alınarak, yerli ve milli değerimiz olan tütün tarımının bitmemesi ve geçimlerini tütünden sağlayan ailelerin mağdur olmaması için yasanın önce ertelenmesini ve ertelendikten sonra mağduriyetlerin önlenmesi ve adaletin sağlanması için yasa değişikliğinin gözden geçirilmesini arz ederim.