Decision Maker

Raquel Sánchez

  • Alcaldessa de Gavà

Alcaldessa de Gavà. Us convido a utilitzar aquest espai per fer-me arribar peticions per millorar la ciutat.


Does Raquel Sánchez have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Obras y Reapertura de la Pisicina Municipal Can Sellares

Soy consciente del interés que suscita entre una parte de la ciudadanía de Gavà el hecho de disponer de una piscina descubierta. Para que sea una realidad, desde el Gobierno Municipal estamos estudiando y trabajando la necesidad de este equipamiento y cuales podrían ser las alternativas existentes. Entre estas posibilidades se ha contemplado en algún momento la opción de recuperar la piscina que había existido en Can Sellarés, pero todo hace pensar que por razones eminentemente técnicas, de seguridad y de las condiciones que tiene este espacio, actualmente no se podría reutilizar la piscina descubierta de Can Sellarés. Compartimos el objetivo de conseguir que Gavà tenga una piscina descubierta en las mejores condiciones posibles. En Can Sellarés, hoy esto es prácticamente imposible. Pero reitero que trabajaremos para conseguirlo, y si es necesario, hacerlo a través de la colaboración público-privada.

3 years ago
Atureu l’abocament d’aigües fecals a la Riera dels Canyars!

He rebut, a través de Change.org, la vostra petició i us agraeixo que me la feu arribar per col·laborar en la millora de la ciutat. L’Ajuntament de Gavà ha reclamat reiteradament i periòdicament a l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme dependent de la Generalitat que faci les actuacions necessàries per evitar els sobreseïments a les rieres dels Canyars i de les Parets. El sistema de sanejament de Gavà funciona com un sistema unitari, cosa que fa que les aigües de la xarxa en baixa, de competència municipal, tant les que procedeixen de la pluja com les que procedeixen dels domicilis, s’ajustin un cop arriben als col·lectors en alta, que són competència de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, en cas d’episodis de pluja de certa intensitat, es produeix al col·lector en alta un sobreseïment puntual en proporció molt baixa d’aigües grises respecte de les blanques. Aquest sobreseïment puntual discorre per la riera de les Parets i desprès per la riera dels Canyars on, en arribar a la platja, si les condicions de la barra de mar són les adequades (concretament si està oberta) es produeix un abocament diluït. En cas contrari, les aigües queden embassades al tram final, on es barregen amb aigües superficials. Així doncs, la problemàtica d’abocament d’aigües residuals a la platja, la provoca el disseny i funcionament del sistema en alta, concretament el col·lector de la riera de les Parets al qual es connecta la xarxa municipal. L’Ajuntament ha demanat per això en reiterades ocasions actuacions urgents per part de l’ACA perquè posi fi a aquesta situació que es repeteix quan plou amb certa intensitat. La última petició va ser acordada per la Junta de Govern Local el passat 5 de febrer on textualment vam reclamar a l’ACA “que es facin les actuacions necessàries per a l’adequació de la xarxa en alta, de les aigües canalitzades cap a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Viladecans, per evitar sobreseïments a les rieres de les Parets i dels Canyars del municipi de Gavà en episodis de pluja” Dit això vull deixar palès que aquests abocaments puntuals no suposen cap risc per a la salut pública. I així mateix, les anàlisis periòdiques que es fan de l’estat de qualitat de l’aigua donen com a resultat la qualificació d’excel·lent en la pràctica totalitat dels mesuraments fets els darrers temps, inclòs aquest any 2014. Cordialment, Raquel Sánchez Jiménez Alcaldessa de Gavà

5 years ago
Atureu l’abocament d’aigües fecals a la Riera dels Canyars!

He rebut, a través de Change.org, la vostra petició i us agraeixo que me la feu arribar per col·laborar en la millora de la ciutat. L’Ajuntament de Gavà ha reclamat reiteradament i periòdicament a l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme dependent de la Generalitat que faci les actuacions necessàries per evitar els sobreseïments a les rieres dels Canyars i de les Parets. El sistema de sanejament de Gavà funciona com un sistema unitari, cosa que fa que les aigües de la xarxa en baixa, de competència municipal, tant les que procedeixen de la pluja com les que procedeixen dels domicilis, s’ajustin un cop arriben als col·lectors en alta, que són competència de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, en cas d’episodis de pluja de certa intensitat, es produeix al col·lector en alta un sobreseïment puntual en proporció molt baixa d’aigües grises respecte de les blanques. Aquest sobreseïment puntual discorre per la riera de les Parets i desprès per la riera dels Canyars on, en arribar a la platja, si les condicions de la barra de mar són les adequades (concretament si està oberta) es produeix un abocament diluït. En cas contrari, les aigües queden embassades al tram final, on es barregen amb aigües superficials. Així doncs, la problemàtica d’abocament d’aigües residuals a la platja, la provoca el disseny i funcionament del sistema en alta, concretament el col·lector de la riera de les Parets al qual es connecta la xarxa municipal. L’Ajuntament ha demanat per això en reiterades ocasions actuacions urgents per part de l’ACA perquè posi fi a aquesta situació que es repeteix quan plou amb certa intensitat. La última petició va ser acordada per la Junta de Govern Local el passat 5 de febrer on textualment vam reclamar a l’ACA “que es facin les actuacions necessàries per a l’adequació de la xarxa en alta, de les aigües canalitzades cap a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Viladecans, per evitar sobreseïments a les rieres de les Parets i dels Canyars del municipi de Gavà en episodis de pluja” Dit això vull deixar palès que aquests abocaments puntuals no suposen cap risc per a la salut pública. I així mateix, les anàlisis periòdiques que es fan de l’estat de qualitat de l’aigua donen com a resultat la qualificació d’excel·lent en la pràctica totalitat dels mesuraments fets els darrers temps, inclòs aquest any 2014. Cordialment, Raquel Sánchez Jiménez Alcaldessa de Gavà

5 years ago