Petición cerrada

Atureu l’abocament d’aigües fecals a la Riera dels Canyars!

Esta petición ha conseguido 208 firmas


PEL MEDI AMBIENT I LA SALUT DE LES PESONES, RECLAMEM A LES ADMINISTRACIONS QUE ACTUIN PER ACABAR AMB ELS PROBLEMES DE LA RIERA

Valor del tram final de la riera dels Canyars

La riera dels Canyars recull les aigües d’una àmplia conca, des del cim del Garraf (La Morella) i part del Delta del Llobregat, que travessa fins arribar al mar al barri de Gavà-Mar, encara que bona part de l’any baixa seca per la major part del seu recorregut a causa del nostre clima.

Té un paper molt important en la connexió ecològica entre aquests dos espais naturals o seminaturals (Garraf i Delta), i a més la seva desembocadura és un espai humit, un aiguamolls, d’un gran interès a nivell local i de la plana deltaica.

En aquest aiguamoll s’hi poden trobar moltes espècies de fauna interessants. Ocells (ànec collverd, cabusset, fotja, polla d’aigua), amfibis (granotes i gripaus), peixos (anguila), libèl·lules, papallones i altres. Tota aquesta fauna, en un espai urbà, és una raresa i un valor afegit del barri de Gavà-Mar, per als seus habitats i també per als visitats, que poden observar animals de ben aprop en família, contribuint a l’educació ambiental dels més petits.

Problemàtica

La riera pateix des de fa anys d’abocaments irregulars d’aigües residuals del casc urbà de Gavà, que en comptes d’anar a tractament a una depuradora, baixen per la riera.

Aquesta contaminació provoca greus efectes sobre el medi ambient i sobre les persones:

  • Mortaldat de fauna per la contaminació en sí mateixa i pel creixement desmesurat d’algues que esgoten l’oxigen a l’aigua estancada. S’han trobat sovint episodis de mort de desenes de peixos, ànecs, etc.
  • Pudors que afectes especialment els veïns i veïnes del barri de Gavà-Mar i proliferació de mosquits.
  • Contaminació de les aigües de bany litorals, cada cop que s’obre la sorra i l’aigua estancada surt al mar, amb el risc per a la salut pública que això representa.

RECLAMEM

A les administracions públiques responsables (Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, i Ajuntament de Gavà):

  1. Actuacions urgents per a evitar la il·legalitat que representa l’abocament d’aigües fecals a un curs fluvial com és la Riera dels Canyars.
  2. Actuacions per a aprofitar l’aigua neta efluent de les depuradores per a mantenir un bon estat ecològic de la riera.
  3. Garantir la salubritat del barri de Gavà-Mar, evitant les pudors i limitant la presència d’insectes perillosos per la salut humana. 

 Hoy: Jaume cuenta con tu ayuda

Jaume Grau necesita tu ayuda con esta petición «Agència Catalana de l'Aigua i Ajuntament de Gavà: Atureu l’abocament d’aigües fecals a la Riera dels Canyars!». Únete a Jaume y 207 personas que ya han firmado.