Decision Maker

Oriol Junqueras

Titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda


Does Oriol Junqueras have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Oriol Junqueras, Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Lluís Rabell, Xavier García Albiol, Antonio Baños, Raül Romeva, Diputats del Parlament de Catalunya, Jordi Turull, Carles Puigdemont

Volem pluralitat educativa i dret a escollir l'escola dels nostres fills! #quenoetdesconcertin

364.954 nens i nenes de Catalunya estan escolaritzats a les escoles d'iniciativa social, que forma part del servei d'educació de Catalunya. Darrerament des d'alguns entorns polítics es reclama la progressiva supressió de l'escola concertada i la imposició d'un model educatiu uniforme que deixaria sense possibilitats d'escollir a milers de famílies, sobretot les que disposen de menys recursos. Com a mares i pares, constatem:- La voluntat expressada reiteradament d'imposar un model educatiu uniforme, públic i laic, en detriment de l'actual sistema on es reconeix el servei d'interès públic que ofereix l'educació concertada com a complement a la pública.- La voluntat d'ignorar els consensos assolits al Pacte Nacional per a l'Educació i a la LEC.- L'atac continuat i reiterat a les escoles amb un caràcter propi religiós, als col·legis d'educació diferenciada, a les escoles bressol privades, als centres educatius ubicats a zones amb escassa complexitat sociodemogràfica... Demanem:- Que es respecti la legalitat vigent, el consens del Pacte Nacional per l'Educació, la LEC i la realitat actual que deriva del seu desenvolupament, sense excloure cap centre dels que actualment atenen els nostres fills i filles.- Que cessin els atacs contra l'escola concertada com si fos la causant de la precarietat de recursos, quan està estalviant molts diners a la societat.- Que es doti d'autonomia real als centres educatius per decidir el seus projectes educatius amb la participació de les famílies i sense direccions imposades des de fora.- Que s'apliquin mesures legislatives i econòmiques per garantir la qualitat educativa, la sostenibilitat i la gratuïtat real de l'educació tant pels pares de la pública com de la concertada, en concret:1. Que es dediqui el percentatge de recursos a l'educació que hi dediquen països del nostre entorn.2. Que s'apliquin les mesures correctores que corresponguin per aconseguir la gratuïtat real (increment de la dotació del mòdul del concert, desgravació de les aportacions realitzades, xec escolar, increment de les beques menjador...).Volem pluralitat educativa i dret a escollir l'escola dels nostres fills!

Carmen Padilla
10,262 supporters
Closed
Petitioning Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Mariano Rajoy

Si quieres a Catalunya y te gustaría que se quede

Estamos viviendo estos días unos de los más tristes que nos han tocado vivir como habitantes de este trozo de la Península Ibérica al que llamamos España. Soy de Madrid. Nacido en Madrid, con abuelos de Madrid, y amo a Catalunya igual que a todos los lugares de España que conozco. Pero no me refiero a su territorio, que es único y precioso también, sino a la gente, cultura, idioma y costumbres, y me he sentido siempre orgulloso de formar parte del mismo proyecto, compartiendo idiomas (una miqueta) y sintiéndome en mi casa siempre que he estado allí, porque así me han hecho sentir. Ante la inoperancia de nuestros políticos (todos) para resolver esta situación de forma civilizada, inteligente y aplicando la razón, buscando lo común en lugar de dividirnos, únicamente pretendo poder transmitir a todos los catalanes (se sienta como se sienta cada uno y piense como piense, a todos) que la mayoría de españoles les estima molt, y que sería una tristeza perderles como compañeros en nuestro viaje hacia el futuro. Es poco probable que ocurra, pero me encantaría que en toda España saliésemos millones a la calle a decirles a todos los catalanes que este es su país y que se les quiere a todos, piensen como piensen, y que no queremos que se vaya ni uno solo de ellos. Ni uno. Todos somos necesarios en este proyecto para mejorar el futuro de la vida de todos nuestros hijos. Estem vivint aquests dies uns dels més tristos que ens han tocat viure com habitants d'aquest tros de la Península Ibèrica que anomenem Espanya. Sóc de Madrid. Nascut a Madrid, amb avis de Madrid, i estimo Catalunya igual que a tots els llocs d'Espanya que conec. Però no em refereixo al seu territori, que és únic i preciós també, sinó a la gent, cultura, idioma i costums, i m'he sentit sempre orgullós de formar part del mateix projecte, compartint idiomes (una miqueta) i sentint-me a casa meva sempre que he estat allà, perquè així m'han fet sentir.Davant la inoperància dels nostres polítics (tots) per resoldre aquesta situació de forma civilitzada, intel·ligent i aplicant la raó, buscant el comú en lloc de dividir-nos, únicament pretenc poder transmetre a tots els catalans (se senti com se senti cada un i pensi com pensi, a tots) que la majoria d'espanyols els estima molt, i que seria una tristesa perdre'ls com a companys en el nostre viatge cap al futur.És poc probable que passi, però m'encantaria que a tot Espanya sortíssim milions al carrer a dir-los a tots els catalans que aquest és el seu país i que se'ls vol a tots, pensin com pensin, i que no volem que es vagi cap ni un només d'ells. Ni un. Tots som necessaris en aquest projecte per millorar el futur de la vida de tots els nostres fills i filles.  

Enrique Pérez
723 supporters
Petitioning Gerard Piqué, Marc Muniesa, Josep Guardiola, Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Federació Catalana de Futbol, ANC, Omnium, ERC, CDR's , Vilaweb , PDeCat , JxCat , CUP, Carles Puigdemont, Oriol Ju...

#AmbNosaltresNoCompteu

Fruit de la situació que viu el país, considerem que, fins que surtin els presos polítics catalans, als jugadors de qualsevol disciplina esportiva que essent catalans actualment disputen alguna competició de caràcter internacional amb Espanya, els demanem que renuncien a qualsevol convocatòria que puguin ser cridats per anar-hi. Considerem que no seria lògic ajudar, en aquests moments, a un estat que ens priva de la nostra llibertat sols per no pensar com ells volen que pensem. No és gens de gust, després de veure com les forces de seguretat de l'estat fregeixen a cops de porra a la població civil catalana i empresonen als líders polítics catalans, veure als nostres jugadors defensant la samarreta "rojigualda". Fem un èmfasi especial al món del futbol per tot el que envolta i més en concret a la Copa del Món de Rússia 2018. I li preguem als jugadors catalans que, a la petició d'anar a jugar el mundial amb Espanya, la seva resposta sigui no. Volem recordar que cap jugador no té l'obligació d'anar-hi, per tant no s'estaria incomplint cap llei ni cap contracte. Que s'apanyin ells sols! #AmbNosaltresNoCompteu   ---------------------------------------------------------------- Fruto de la situación que vive el país, consideramos que, hasta que salgan de la cárcel los presos políticos catalanes, los jugadores de cualquier disciplina deportiva que siendo catalanes actualmente disputan alguna competición de carácter internacional con España, les pedimos que renuncien a cualquier convocatoria que puedan ser llamados para ir. Consideramos que no sería lógico ayudar, en estos momentos, a un estado que nos priva de nuestra libertad sólo por no pensar como ellos quieren que pensemos. No es muy agradable, después de ver como las fuerzas de seguridad del estado fríen a porrazos a la población civil catalana y encarcelan a los líderes políticos catalanes, ver a nuestros jugadores defendiendo la camiseta "rojigualda". Hacemos especial énfasis en el mundo del fútbol por todo lo que conlleva y más en concreto a la Copa Mundial de Rusia 2018. Y le rogamos a los jugadores catalanes que, a la petición de ir a jugar el mundial con España, su respuesta sea no. Queremos recordar que ningún jugador tiene la obligación de ir, por tanto no estaría incumpliendo ninguna ley ni ningún contrato. ¡Qué se apañen ellos solos! #AmbNosaltresNoCompteu (con nosotros no contéis)

Patriotes Catalans
332 supporters
Closed
Petitioning Gobierno de España

LEY DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, CERO EMISIONES

Para permitir la reducción de emisiones contaminantes en el transporte por carretera reclamamos la consideración de servicio público esencial al establecimiento y puesta a disposición de servicios de recarga rápida de vehículos no contaminantes, 100% eléctricos, en las principales vías del territorio español. Sr. Presidente del Gobierno, miembros del Gobierno de España, Señoras y Señores líderes de la oposición, Señoras y Señores diputados del Congreso, legisladores todos:  Mediante la presente carta, los firmantes, solicitamos la propuesta de ley que, al igual que sucede en otros territorios de Europa y de los Estados Unidos, ampare, como servicio público esencial, el establecimiento y puesta a disposición de los sistemas para la recarga rápida de vehículos eléctricos 100% eléctricos, cero emisiones contaminantes, que permita la utilización de estos vehículos, para los desplazamientos interurbanos, a lo largo de las principales vías de España.  Se comercializan ya en nuestro país más de una docena de modelos de vehículos 100% eléctricos, cero emisiones, con autonomías superiores a los 200 Km y capaces de recargar en pocos minutos, en tomas de corriente trífásica alterna a razón de 22kw/h y 48kw/h y en los de corriente continua a 50, 80 y 120 kw/h.  Mientras que en la mayoría de los países europeos existen tomas de recarga de estas características a lo largo de las principales vías, que por ley se han establecido inicialmente como mínimo cada 50 o 60 km dependiendo del territorio, en España no sucede así.  Aún habiéndose contemplado en anteriores legislaturas planes y medidas para el fomento de la utilización de vehículos cero emisiones, 100% eléctricos, por la carencia en años anteriores de vehículos en el mercado dotados de sistema de recarga rápida y atendiendo a las recomendaciones y normativa de la Unión Europea , estos planes de fomento de la movilidad no contaminante, se centraron exclusivamente en la reducción de emisiones contaminantes en los núcleos urbanos de las grandes ciudades.  A pesar de los compromisos establecidos en la reciente cumbre de Paris sobre el Clima para la reducción de emisiones contaminantes y el reconocimiento de la necesidad de impulsar las alternativas reales, presentes y posibles para la generación no contaminante y renovable de energía y su aprovechamiento, también, para el transporte de personas y mercancías por carretera, con vehículos 100% eléctricos, aún carecemos de una norma en España que garantice al ciudadano una infraestructura mínima de recarga que permita la utilización de estos vehículos para los desplazamientos por las principales vías del territorio español y con ello la decidida contribución a la necesaria y ahora también determinante reducción de las emisiones contaminantes en nuestro País.  Más allá de la reconocida necesidad de eliminar la dependencia de la quema masiva de combustibles fósiles, tanto para la generación energética como para el transporte, de tal forma que podamos mitigar cuanto antes los catastróficos e irreparables efectos del calentamiento global extremo, la Organización Mundial de la Salud ha elevado a primera causa de muerte prematura, el empobrecimiento de la calidad del aire, principalmente debido a las emisiones contaminantes de los vehículos de motor de combustión.   Más de dos mil muertes prematuras al año en la ciudad de Madrid, cuatro mil en Londres, 130.000 en los EEUU y más de 300.000 en China.  Por todo ello reclamamos el derecho a garantizar por ley la posibilidad de recargar los vehículos no contaminantes, 100% eléctricos, al menos cada 50-60 km en las principales vías del territorio nacional como ya sucede en Holanda, Noruega, Estonia y California.  Esta posibilidad va a permitir la rápida adopción de la tecnología eléctrica para el transporte de personas y mercancías por carretera libre de emisiones contaminantes y por ello la necesaria reducción de la actual dependencia de la ineficiente y dañina quema de combustibles fósiles.  Muchas gracias por atender con la diligencia oportuna esta demanda.  Recibid nuestros mejores deseos.  Ricardo Fraguas Poole Embajador de la Sostenibilidad  Emisión Cero EVOLUTION. Electric Car Club AGENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

EMISIÓN CERO
282 supporters
Petitioning Assemblea Nacional Catalana, Junts per Catalunya, PDeCat , ERC, CUP, Carles Puigdemont, Carles Mundó, Josep Rull, Neus Munté, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Joan Tardà, Òmnium cultural, Pilar Rahola...

Denúncia al jutge Llarena per prevaricació / Denuncia al juez Llarena por prevaricación

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha comès prevaricació, des del nostre punt de vista, al no deixar sortir Jordi Sànchez de la presó per assistir al ple d'investidura sense haver-hi una sentència ferma que l'impossibiliti el seu dret a vot, vulnerant així el seu dret de sufragi passiu com també el dret de sufragi actiu de tots els ciutadans de Catalunya. Aquesta decisió trepitja la voluntat del poble expressat a les urnes en les eleccions autonòmiques del dia 21 de desembre del 2017. D'aquesta manera el poder judicial interfereix en el poder legislatiu i s'acaba vulnerant la separació de poders, que és el fonament bàsic del dret democràtic. És per això que demanem a qualsevol demòcrata, sigui del signe polític que sigui, que firmi aquesta petició per a querellar-se contra el jutge Pablo Llarena perquè sigui inhabilitat. ------------------------------------------------------- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cometido prevaricación, desde nuestro punto de vista, al no dejar salir a Jordi Sànchez de la prisión para asistir al pleno de investidura sin haber una sentencia firme que imposibilite su derecho a voto, vulnerando así su derecho de sufragio pasivo como también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña. Esta decisión traspasa la voluntad del pueblo expresado en las urnas en las elecciones autonómicas del día 21 de Diciembre del 2017. De esta manera, el poder judicial interfiere en el poder legislativo vulnerando la separación de poderes, que es el fundamento básico del derecho democrático. Es por eso que pedimos a cualquier demócrata, sea del signo político que sea, que firme esta petición para querellarse contra el juez Pablo Llarena para que éste sea inhabilitado.

Patriotes.cat
258 supporters
Closed
Petitioning Meritxell Ruiz, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carmina Pinya Salomó SSTT MVO Departament Ensenyament, Rafael Ribó, Esquerra Republicana, Partit Democrata Català

Meritxell Ruiz, dimissió ja!

Exigim la dimissió immediata de la Consellera del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz Isern i de la Directora dels Serveis Territorials dels Maresme Vallès Oriental, Carmina Pinya Salomó. El passat divendres 29 d'abril del 2016 els SSTT Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament va acordar dins la taula mixta amb l'Ajuntament de Premià de Mar el tancament d'una escola pública del municipi, amb un projecte educatiu singular, a esquenes de la comunitat educativa. Tots els esforços realitzats per una majoria de famílies del centre, grups municipals de l'Ajuntament de Premià de Mar, grups parlamentaris, sindicats, FAPAC,... han resultat infructuosos per convèncer al departament que aturi aquest tancament i promogui un debat en el si de la comunitat educativa del municipi per tal de trobar una solució de consens. Hem topat amb la intransigència dels estaments tècnic i polític dels SSTTMVO que no entren a discutir altres alternatives i que no accepten la seva negligència en la gestió desatrossa de l'escola en els darrers 2 anys. Dóna la impressió que la Directora dels SSTTMVO té molta presa a tancar un centre amb una AMPA molt mobilitzada i crítica per tal de tapar el més aviat possible la seva mala gestió. Un cop perduda la possibilitat de poder arribar a acords amb els SSTTMVO, les famílies hem buscat més comprensió a la conselleria i Meritxell Ruiz no ens ha volgut rebre i ha transferit l'afer al seu director de centres públics, Lluís Baulenas, que ha continuat mostrant una actitud d'enrocament total. Arribats a aquest punt només podem fer pública la nostra consternació i indignació i exigir la dimissió de la consellera d'ensenyament i de la seva directora dels SSTTMVO. No podem consentir tenir una administració pública tant important com és el Departament d'Ensenyament amb dirigents tècnics i polítics que actuen sense comptar amb l'opinió i sensibilitats dels ciutadans a qui han de servir des de la defensa del bé comú i no de l'arbitrarietat política i prepotència i negligència tècnica. D'ON VENIM: L'Escola Mar Nova de Premià de Mar és una de les moltes joves escoles, "de nova creació" a Catalunya, allotjada des de fa 9 anys en mòduls prefabricats però amb un projecte educatiu que no utilitza els llibres de text, els deures o els exàmens. El projecte pedagògic de la nostra escola es materialitza amb una metodologia que utilitza l'interès del propi alumne a través de projectes i racons des de l'inici del P3 d'educació infantil fins el 6è de primària. Aquest fet ha convertit la nostra escola amb una opció educativa singular al municipi per a moltes famílies interessades en la renovació pedagògica que actualment estan impulsant a Catalunya, entre moltes altres organitzacions vinculades amb el món educatiu, la Fundació Bofill i EscolaNova21. Però l'aplicació rotunda i sense compassió del nou Decret de direccions de la Generalitat de Catalunya actualitzat a partir de la LOMCE i la consegüent imposició d'una direcció externa el passat estiu 2015 va ser l'inici d'una cadena d'accions polítiques del Departament d'Ensenyament i l'equip de Govern de l'Ajuntament de Premià de Mar dirigides a tancar un centre educatiu que aglutina docents i famílies compromeses amb una altra manera d'entendre l'educació i una opinió incòmode per aquestes administracions. Aquest passat mes d'abril la comissió selectiva que avaluava la única candidatura a dirigir la nostra escola els propers quatre anys decidia no aprovar un projecte educatiu innovador deixant un curs més la direcció de l'escola Mar Nova en una situació precària i provisional per al proper curs 2016/17. Una comissió composada per 9 membres, 5 dels quals representants del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Premià de Mar que van fer una avaluació del projecte excepcionalment exigent i estricte com mai s'ha vist. Tot plegat amb una estratègia clarament definida i planificada: tancar l'Escola Mar Nova de Premià de Mar. En el Consell Escolar de Centre del passat 3 de maig del 2016 l'inspector de zona del SSTT del Maresme Vallès Oriental del Departament d'Ensenyament i la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Premià de Mar notificaven oficialment a les famílies el tancament de la línia de P3 pel curs 2016/17 i el trasllat de la resta d'escola a una altre centre a l'altre extrem del municipi. És per tot això que denunciem una estratègia clarament planificada i executada pels SSTT Maresme Vallès Oriental d'Ensenyament de la GENCAT, amb l'acceptació o passivitat de l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, de revisió del mapa escolar del municipi sense cap tipus de debat amb la comunitat educativa. QUE DEMANEM: Que el Departament abandoni l'actual estratègia de desmantellament de l'escola pública, ja que és una xarxa de gran valor que proporciona equitat, qualitat i laicitat en l'educació dels nostres infants i joves i que no ens podem permetre el luxe de perdre. Que la consellera, Meritxell Ruiz i la directora dels SSTTMVO, Carmina Pinya, esmenin aquest greu error polític i tècnic o bé abandonin el seu càrrec. Més info de la nostra lluita: http://ampamarnova.teclliure.net/category/premsa/

Jordi Estarlich Corominas
200 supporters
Closed
Petitioning Council of the European Union, European Commission, European Parliament, Donald Tusk, Angela Merkel (CDU), Emmanuel Macron, Guðni Jóhannesson, Mark Rutter, Mark Rutte, Charles Michel, Sergio Mattar...

Asking the EU and World Rulers to Embrace and Recognize the Catalunya Independence!

 Dear Governors of the Free World, I hope to find you all in good health and ready to re-establish democracy in Spain. The EU has been refusing to deal with the issues, but it is only damaging its own image. Refusal to acknowledge the politicide of Spain against Catalunyans is closing a blind eye to the hierarchy of laws, considering that EU law is above Spanish law and Human Rights laws are universal.  I am not alone, I have the support of 109 EU citizens as of today, October 24, 2017. I am not accusing you of anything, but I need you to use not only legal arguments but your hearts and historical knowledge, in order for you to help me and all people to stop the rise of undemocratic governments in the EU, especially Spain. The Catalans are the indigenous peoples of the Iberia peninsula. Catalunya means, the Gothsland, or the land of the Visigoths. They were there before the name Iberia and before the Romans. They didn't agree to be part of Spain. Spain didn't conquer it. Please read about the marriage of Queen Isabella de Aragon with King Ferran V. The relationship between Catalans and Spain stopped there in the middle ages. You cannot allow a marriage of nobles of the past, to allow a people to be a colony of Spain in the 21st century. Please, we need the EU and World Leaders to intervene and try a peaceful dialogue with Spain because it is a moral and a legal obligation of citizens and governments to denounce illegal acts of their own and also of other governments, when it infringes "jus cogens" or any of the crimes, humanitarian laws have been created to abolish. Hitler, Julius Cesar, Napoleon Bonaparte, Alexander the Great committed politicide. Recently we say in Srebrenica, that the international community could have intervened, but it was waiting too long and when it did, it was too late. However, Kosovo independence was recognized by the UN, and it is a much smaller and less economically developed than Catalunya. We do not wish Catalunya to end as Srebrenica, but we have seen how the Guardia Civil violently reacted towards innocent Catalans.Also, the aggressive measures by Mr. Rajoy and his government and judicial authorities, which we know, are permeated of political motives and illegality at the light of international law. We cannot accept the EU and the UN to turn their blind eyes.Spain is behaving as a dictatorship. And even if you say, they are using the law, Hitler used Nurenberg laws to commit genocide. Moreover, when 450.000 people as on the 21 of October go to the streets to protest Spanish actions, which law can resist the democratic appeal and rights of the people? Accepting art. 155 is to ignore DEMOCRACY, where its a prerrogative of the people to choose their own governments and laws! This is a very urgent call for intervention in Spain. The government has threatened Catalunya to take its autonomy, but it has already done it for the last four years, invalidating 24 laws of Catalunya's self-government. Since September, they have intervened on banks and legally decided to cancel the right to self-determination of the people, where there is nothing in the Constitution prohibiting such acts, long before the referendum on October 1st, 2017. The reason why I and many other EU citizens are contacting you is that we all believe in the EU, democracy and Human Rights. We kindly ask you to do with Spain what the EU did to Poland. We expect that the EU will call the attention of Spain and take serious measures to stop what we citizens consider an abuse of power and unconstitutional behavior of Spain. They insist on defending the indivisibility of the State, but, the Constitution refers also to Human Rights, where the Spaniards are obliged to defend, Please read the English version of the Spanish Constitution, before the Spanish government changes it, as they have this month decided to do. No matter if they do it, Catalunya's problem happened long before art. 155, which is in line with the founders of the PP, who were directly connected to Franco as history shows. Please Help! Defending Catalunya is defending human rights and democracy, which is protected by UN Human Rights laws, article 2 of the Lisbon Treaty and therefore, above any Spanish rule. The EU has been reported saying that the Catalunyan issue, is Spain's issues and that you all wish both parties will respect Spanish Constitution. Well, the Catalans respect it. If you look at the preamble of the Constitution, one will see, human rights are above the rights of indivisibility, which is attributed only to the Spaniards. The Constitution discriminates Catalans, which are the people. However, the Constitution urge the Spanish nation to respect the people: "Guarantee democratic coexistence within the Constitution and the laws, in accordancewith a fair economic and social order.Consolidate the State of Law which ensures the rule of law as the expression of thepopular will.Protect all Spaniards and peoples of Spain in the exercise of human rights, of theirculture and traditions, languages and institutions." (Preamble of the Spanish Constitution). I beg you to acknowledge the EU was not made only to serve economic matters. It is no longer just, an economic area, but the EU of citizens. Obviously, you have given too much money to Spain, and therefore, do not wish Catalunya to leave, but that would be inhumane if you close your eyes to the rights of self-determination of the people. I am here because Spain is violating my rights and the rights of EU citizens in Catalunya.It is my right because I do not wish to be a witness of an EU State violence against others. I and all citizens expect you to defend human rights. I've read all EU laws and they all claim that the condition To be a member of the EU one has to respect the same human rights, you, myself and the Catalans are entitled to have. As a human I have empathy and I can no longer watch TV or read the News, without seeing the suffering of Catalans and how the EU is not reading the Spanish Constitution and acknowledging the fact, the Catalans are simply claiming for human rights, which are UNIVERSAL issues. EU citizens like me and I ask myself: what is the EU doing with the public money, that they are not doing their job to protect citizens rights and do not stop an aggressive State like Spain? I am here to ask you to break your silence regarding the Spanish violation of self-determination of Catalunyans, which is an inviolable right. Silence in this issue will undermine the EU provisions which as far as I know, are all based on human rights. The Lisbon Treaty, article 2, protects human rights to all peoples. Mr.Tusk said recently, after the Spanish, Guardia Civil violence on October 1st, that he knew how a police batton hurts. However, the EU has been silent, when they could be screaming, a perfectly normal reaction when violence happens to your neighbors or to yourself. The EU justified the silence, arguing that it is a Spanish issue!!!  When human rights are at stake, I understand it is a universal issue, not by chance protected by international and EU law. I can't be silent because "it is not easy to keep silent when silence is a lie." (Victor Hugo). I am sorry to bother you, but as far as I know, EU institutions are paid with the tax-payer money, and when the public money is used, and the people are not getting the chance to express themselves, it is not a Catalunyan or Spanish problem only, it is my problem too. I beg you to listen because SILENT hurts. Preliminarily, I would like to kindly ask you to acknowledge, the problems in Catalunya aren't only a problem for Spain. Moreover, the Constitution of Spain doesn't allow for the argument of Mr. Rajoy, "Catalunya's independence is unconstitutional". That indivisibility so much used in the discourse of the Spanish PM, might be valid for Spaniards, but the Constitution makes a distinction between Catalans, there referred to as "people" or "the nationalities", and the Spaniards and THEIR NATION OF SPAIN. More important is the fact, the Constitution orders the Spaniards to protect and respect the people's human rights! I have sympathy for you all very important people, our great leaders sometimes, and I understand that the misconception comes from the fact the EU is quite apprehensive, because of the Brexit, so do I, and lots of other people, but we cannot turn the blind eye to the fact, human rights is a universal problem, not only that of the Catalunyans and Spaniards, but as well of all of us in the European Union. I do not have sympathy for the fact, the EU, insists that human rights, such as the right to self-determination are not an EU issue, I beg your pardon, but you cannot ignore our own EU laws. You cannot just insist for other people around the world to respect human rights if you cannot recognize the issues and laws which are being infringed by Spain. With all respect for Spain and the EU, human rights are above any other regional or local laws. That is what EU law says, and that is why the UN, has been employing human rights and many Western nations have been using these laws to justify intervention in other sovereign nations, why not interfere in Spain? I am a pro-European Union citizen and have studied the EU for my whole life. And therefore, I do not understand why, the EU is having a double standard, taking very harsh decisions against Poland for not accepting refugees and taking absolutely, no clear steps, to stop Spain's government, financial recklessness attitude towards its own economy and towards the minority of people, they colonized but recently has been proven, has no legitimacy or consent from them. Why can't the EU stop the arrogance, threats to take away Catalunya's autonomy, and violence coming from Spain and seen by the whole world? Catalunyans call for independence cannot just be seen, as "a cultural, traditional thing" as it has been said. It is a legitimate call for the independence of a people that Spain forced its own rule over, and the current government more than any other has obviously no CONSENT from the Catalunyan people to govern them. Perhaps we should have some history classes to understand that Spain has not been the most decent power in the world. Pope Alexander VI, divided the world in two, arguing that "DIVINE POWERS" gave Spaniards such a right. Is Spain still believing they have such powers? When most colonies have already become independent, what they did and continue doing against Catalans CAN AS WELL, be subjected to Human Rights Courts. We can't accept Spanish imperialism and dominance in the 21st century. We need a change and I thought the EU by helping change Spain, would be helping us citizens, to avoid another Brexit. Catalunyans independence has nothing to do with that. It is an internal matter for Catalunya, as you have said about Spain, justifying your non-intervention. With all respect Dear EU, I don't think EU citizens want an undemocratic institution, be it Spain or the EU as a whole. By not interfering and punishing Spanish abuses, you are risking to lose our trust in the European Union! Many, before you, have worked hard for a democratic EU, I believe you are also doing and exercising democracy. For that matter, I find it unfair that Spain is damaging that image.And, putting the burden on Catalans, abusing of the fact, it is an EU member. It hurts, it is a moral cause for EU citizens, to defend Catalunya Independence, because otherwise, we are seeing the annihilation of democracy. I believe we do not want this to happen. I understand that the EU is about unity, but what is the price are you EU authorities willing to take to keep such unity? Use the tax-payers money to invest in the Spanish economy, when there have been clear signs, Spanish government might be in need of a replacement? If there is no capacity to manage Spanish economy, one should acknowledge the problem is from the representatives of that government. That is one more reason why Catalunyans can no longer stand paying an excessive amount of taxes to a government of inertia.Catalunya economy is the only thriving economy in the country and they deserve to be independent.  Perhaps the EU has lessons to learn from Catalunya. And there are many. One of them is how to exercise democracy in a peaceful way? Lessons from Gandhi, which you've recently celebrated. In the name of democracy, I would like to ask you to investigate if Spain is acting as a democratic country in relation to the Catalans right to self-determination. Although I believe, the images, many citizens uploaded on the Internet, show how the reality looks like. And it is scary to see how the Guardia Civil, cracked down on innocent people, young and old, even children. It didn't matter if there were elderly people among them, if somebody had a heart condition or others that could be aggravated by the "shock" or if they would have serious health issues after that. I believe, you all at the EU saw it. It was the ugliest thing my children and I have seen on TV and on the Internet! Moreover, not only Catalan citizens and pro-democracy defenders like me, have been harassed, even companies have been pressured to leave Catalunya as it is the case of SEAT, which has been reported by Spanish newspapers such as Elpais.(https://elpais.com/ccaa/2017/10/19/catalunya/1508401516_828888.html Therefore, nobody can blame Catalunya for the Spanish disasters, when the government in that country seem to have adopted "medieval" tactics, against Catalans, without being critical of the people making that government. I have been affected directly, because, an innocent interest in the independence of Catalunya, has attracted many trolls from Spain as they were writing to me in Spanish and stalking me online, to the point, there were "unknown" activity in my account, and it was blocked. I'm not the only one, many people have complained that their accounts were closed. Not only Catalans but Spanish citizens, that condemn their own government. When Spain allows for political prisoners and accused them of a crime, which lawyers have found impossible, one can imagine, the extent and seriousness of the situation. I come to the conclusion that freedom of expression is not that free in the European Union and I am deeply concerned. We have to deal with the causes of such lack of democracy before it is too late. Spain has shown the world, that it has refused (several times) to have a dialogue with Catalunyans, has intervened in the State autonomy, since September, and has ordered the Guardia Civil to stop the elections as way to take away the ballots, breaching the most important symbol of democracy, which is the VOTE! Such behavior has destroyed the image of Spain, which is the sole responsibility for its financial issues, not Catalunya! The Spanish bank crisis is not a Catalan problem. It is Spanish internal politics and lack of managerial skills and if you look deep in that might also be corruption, admitted by several representatives in the government. Also, wrong economic measures. The Noble Prize Economist Stiglitz Also, wrong economic measures were taken to make things even more difficult.The Noble Prize in Economics, Joseph Stiglitz in his expert opinion, attributes that also to the EU, arguing, "what the European Union has done so far has been minimal and wrong in it is policy direction because austerity measures to restore risk have the effect of reducing growth and increasing debt."  (source: https://www.huffingtonpost.com/2012/06/10/joseph-stiglitz-spain-bank-bailout-euro-reforms_n_1585399.html Spain has in a few days, destroyed its democratic efforts in circa 40 years, and it is affecting the EU. I wonder why the EU has not yet punished Spain when it deserves to explain to citizens of the EU, not only to EU authorities, why it had to use such a medieval approach against citizens of the EU. The Catalans, until now, have been citizens of the EU! According to EU law, the non-obedience of Community rules, by any EU country might end up in the coercive payment of fines. Which fines will Spain pay for behaving so badly? I am sorry to see that Spain didn't change much since George Orwell, wrote his "Homage to Catalunya" and I should fear Spanish vengeance for me to speaking up and asking you to protect democracy, but I don't see a reason, so I ask you: why the Catalunyans cannot become independent and be embraced by the EU? You have condemned many countries in the world, why does Spain act the way it does, when the EU has an obligation to protect its citizens?  Moreover, why the EU has not stopped Spain when democracy is not only a regional issue but the interest of the EU and citizens all over the world? If you did, we haven't seen it. It is in the interest of the public and the EU as a credible institution, that the competent authorities, investigate some of the acts attributed to Spain, denounced by the people affected and I hope you'll agree, these are serious breaches of human rights: The Spanish government has frozen essential bank accounts, violated private correspondences, breaching postal secrecy, imposing censorship on the Internet, and Media, imposing detention of public servants, and allowing for a brutal police violence against voters during the referendum (10.01.2017). Considering that such abuse of power might force Catalunya to remain in Spain, one cannot say that Spanish rule is legitimate. The element of CONSENT is seriously compromised, and a people oppressed one day, might have to respond. People have waged war for much less than that. The EU should praise Catalunyans for their peaceful protests and do not wait for Spain to recognize it. Independence is inevitable. If Catalunyans have no voice, we need to lend our voice and recognize their independence. What is democracy for you? To me, it is the most important reason, why life is worth living. I can't imagine myself living in a dictatorship, therefore I am proud of being a citizen of the European Union. I see the Spanish reaction to Catalunya independence as a frightening moment in our history and I beg you to enlighten us, on what is right or wrong. Are the Catalans wrong to exercise their right to freedom and self-determination or is it Spain, that can't even discuss the issues, accusing Catalans of unconstitutional actions? Well, Spanish Constitution assures the human rights of peoples. If you agree, I urge you to ask Spain to stop harassing the Catalans.  Today, the Catalan people are living in fear, of a so-called "democratic government", which is unable to have a dialogue with the people the Spanish State insists belong to Spain. History, however, tells us, Spain hasn't treated the Catalans in the same way, it treats the Spaniards. We saw this also, during protests, where the Catalans were met with aggression by the Spanish police, while the Spaniards, saluting each other as in the Franco regime, weren't stopped by the same police, that tried to stop voters during a referendum. Catalunya never forgets the execution of one of its democratic leaders, and the way, a marriage of nobilities decided their future. The very connection of Catalan with Spain is one that reminds us of imperialism, authoritarianism and undemocratic behavior that do not belong in the 21st century! Today, Catalunia is suffering as a consequence, tomorrow could be any of us if we allow Spain to continue threatening to take autonomy of an independent people, who voted to be free! I fear we do not have a Catalunya-Spanish crisis, we have a crisis of democracy! Making use of my democratic right to freedom of expression and to question our authorities acts, and demand clarification as needed, I humbly ask your help and attention to the need to prevent the danger of undemocratic behavior of State Members of the EU. If Spain is acting this way, as an EU citizen, I beg you that the country is reminded of the very reason why it has joined the community: the need for observance and respect for human rights. The Spanish government has, unfortunately, shown, a regretful inability to discuss the political issue of independence of Catalunya, inclusive rejecting advice to deal with the issues, that aren't new, it goes back to the middle ages. He refused to listen to everyone that gave him advice. It was reported that even Mr. Jean-Claude Junker,  was concerned. Countries like Switzerland and Belgium PM, and many others that offered to advise/mediate were denied the opportunity. Spanish PM Rajoy, has incredibly, over-reacted in regard to the Catalan referendum, a democratic right, which Spanish Courts vetted, in a manner which is contrary to our current human rights laws and can be challenged. The vote is a democratic expression of freedom and no arguments by Madrid can change it. Moreover, the Catalunyans have been severely attacked, and even the life of their President, was apparently threatened recently, by the Spanish PP (government party) member Casado, said that Catalunyan President Puigdemont can end up as Lluis Companys, the only democratically elected President in Europe, who was tortured and shot by the Spanish State, ordered by General Franco (https://vozlibre.com/actualidad/enganchon-pablo-casado-pablo-iglesias-companys-5228/). I appeal for your Excellencies sense of justice, not only as authorities of a democratic world but as humans, in the name of human rights. Begging you to reflect on the reason why the Human Rights Convention was enacted, soon after the second world war, to prevent that the crimes committed by Hitler don't happen again. Also, to ask you to defend the rights of Catalans to independence. They dreamt of it, they voted for it, and Spain is threatening the Catalonian government in front of our eyes. As if people's aspiration for independence is something illegal! If you think Prime Minister Rajoy is right to threaten and ignore the rights of the peoples, I also ask you to publically tell the Catalan people, that Spain is right, and if you do so, please refer to any law that allows Spain to impede the independence of Catalunya and I will move on. And the people will certainly move on.  I don't know any laws against the rights to self-determination, so I will wait for you to tell me otherwise, so I will stop asking you to defend Catalunya and the Catalans. However, this is what I know: If you look at article 2 of the EU Lisbon Convention, you will see, human rights can't be negotiated. And, I do not have to tell you which articles in human rights conventions defend the rights to self-determination of peoples, you have all signed it, including Spain. Moreover, the preamble of Spain Constitution recognizes the peoples have rights. Why doesn't Spain respect it? If a dream of independence was illegal, none of us would live in a sovereign country considering all nations, in a certain period of time, had to fight for such right. It is in our historical records, the fact, independence had to be fought, and military superiority and the use of force, was essential for many countries to become independent. Catalunya has no military power, they have been asking peacefully for Spain to recognize it, without violence.  Spain has shown us all, that the vote, is so powerful they the government had to attack innocent people, that believe in human rights. Please, use your power democratic nations to allow the Catalunians its independence, because it is a moral right and obligation of all humans. We can only guarantee democracy in our countries, if you governing powers, defend universal human rights and insist for Spain to recognize Catalunya's independence is a fact, with or without a declaration of independence. Please, do not allow Spain to make it impossible. A people that had the courage to face the Guardia Civil, to vote doesn't need a piece of paper, or ruler to declare independence, but President Carles Puigdemont recognized that and signed it. Nevertheless, a Spanish parliamentarian publically warned Mr. Puigdemont of what happened to another elected Catalan ruler, who was executed by Franco, for speaking of independence.  I am not a politician, I'm a simple EU citizen, and I find it hard to see, the Spaniards from Madrid threatening punishment to a region, which never belonged to Spain and do not feel Spanish, and where, the Constitution of Spain recognizes they have a distinct nationality. PM Rajoy, noticing that wants to change the Constitution. But, the people in question, they are Catalans.The only reason Spain wants them to stay is money. However the Catalans aren't for sale, they have a will and a nation of their own! Catalunians aren't slaves of Madrid. Catalunyans, young and old went to vote, despite being the target of the Guardia Civil of a country that calls itself a democracy: Spain. Catalunians are living in fear. The scenes of October 1st will never disappear. If it continues under Spanish rule, due to collective distress, the huge amount of people suffering will increase the costs of the State. Independence is therefore, not only in the benefit of Catalunyans but to the benefit of Spain and in the benefit of the European Union.  It is in your conscious and in our conscious, to recognize, Catalunians do not have to beg for independence, but they do. In the end, in a hundred years from now, October 1st, 2017, might be referred to as the day, not only Catalunyans have won their independence and respect, but the day the EU recognized and supported democracy. If not, it might be remembered as a day, when democracy lost. This is not what we wish. I hope, we all believe human rights are above any authoritarianism, laws or States. The people voted because they believed, every human in a democratic world has the right to vote. Apparently, Spain doesn't see the vote as a democratic expression of peaceful and respectful exercise of freedom. What Madrid government forgot, was its obligation towards the UN and the EU, institutions that were created to defend democratic principles.  When Mr. Rajoy went on Spanish TV to deny the referendum, which we saw happening despite the Spanish police brutality, I hope you will agree, something is wrong in Spain. It is our obligation as citizens to condemn the brutalities and remind Spain of its commitment not only to Spaniards and Catalans but to the international democratic order that many of us Europeans, gave our lives to defend and to keep. Catalunyans have always been treated as inferiors in relation to the Spaniards. Even the Catalunya language was forbidden by Franco (https://www.youtube.com/watch?v=KXPXFR9LVZM) Every year, the Catalans beg for their independence on September 11th, which became their national day. The current Spanish Constitution was enacted soon after Franco's death, and the way it was written, denounces its strong emphasis on the Spaniards as the ones that grant rights and obligations to peoples as the Catalunyans, not a unified nation governing together. It makes a distinction between the "nation" and the peoples. That explains the Prime Minister Rajoy order to stop the referendum now in 2017. However, it doesn't justify the brutality. The Spanish PM talks about illegality, but his own Constitution talks about human rights and self-determination is the most important. It is governed by international law, which States Constitution signatories of human rights convention, have no option, but to fully obey. Spain's government behavior, as seen by the Guardia Civil on October 1st, threatens democratic efforts of the European Union, and offends human dignity, not only in Europe, but it has been seen by the rest of the world as an aggression to all humans. Spain takes an excessive amount of money from Catalunya (https://www.youtube.com/watch?v=WpoA23fn71o a region, which has been clearly discriminated by the government, which in its Constitution refers to Spain as a nation and its superiority towards the people (see preamble of Spanish Constitution). Indivisibility is, therefore, an obligation for Spaniards, not for the peoples, who are governed by the Spaniards according to the Constitution, implying that the Catalans and other people's minority in Spain, have to accept what the majority of Spaniards decide for them. Catalunyans speak a distinct language, and matters of nationality are dealt with by the local, regional government, allowed by the Constitution to govern themselves. Spain's Constitution, says, it respects human rights, and self-determination is the most important of them for the peoples.The ambiguous text of the Spanish Constitution discriminates between Spaniards and the peoples of Spain, but curiously recognized the right of the peoples, to be self-governed, and their right to self-determination, as it recognizes human rights “for all”.The indivisibility which has been used by Prime Minister Rajoy and any argument by the EuropeanUnion if based on the Constitution of Spain falls short of reasons and lack legal grounds. That is enough to say, Spanish Constitution has no provisions that could be applied to condemn Catalonia referendum (October 1st) and Declaration of independence (October 10th., 2017), witnessed by the rest of the world as well as the unreasonable attack of the Guardia Civil.The Spanish Constitution which has been used by PM Mariano Rajoy, to threaten the application of article 155, in its preamble, guarantees the protection not only of the Spaniards but of the” peoples” exercise of human rights:“Protect all Spaniards and peoples of Spain in the exercise of human rights, of their culture and Catalunya has been asking for a dialogue on independence, since the Middle Ages, and at the time of Portugal independence of Spain. The only historical connection of the Catalunyan people with Spain, was a fatal marriage between Ferdinand II of Aragon king of Aragon who became the King of Castille as Ferdinand V after his marriage to Isabella I. Catalonia's struggle and rebellion against Spain during Portugal's struggle, helped not only Portugal but The Netherlands and these two countries became independent. Not only that, all the Spanish colonies became independent in the 1800s, and in Europe,  Luxembourg became independent, the Republic of Ireland became independent after bloody wars, but Catalunya has always chosen the peaceful way. This pacific spirit didn't stop Franco from killing the democratic elect Companys. Now in 2017, when Catalunya again, in a Pacific way, decided to pursue a referendum on October 1st, Spain gave instructions to the Guardia Civil to stop the referendum and they did, in a Franconian way, as you all can see from the videos here below, where the violence was denied and hidden from viewers of Spanish TV's but although foreign Media, was denied access, they could document the violence, condemned by Human Rights Watch: https://www.youtube.com/watch?v=E1UyWA6oL-4 https://www.youtube.com/watch?v=j9UGpBZz7WU Mr. Mariano Rajoy denied the referendum took place: https://www.youtube.com/watch?v=DR6he2pS0-A Casado threatening Mr. Puigdemont: https://vozlibre.com/actualidad/enganchon-pablo-casado-pablo-iglesias-companys-5228/ Trusting that democracy will prevail, and Catalunya will not longer live in fear of what the Spaniards will do against them. Spain has never been united and to force the Catalunians to accept a ruler they do not want, is also against human rights and morals. Trusting in you, you will support Catalunya's independence! In the name of democracy, I, a humble EU citizen ask you to recognize, that the democratic rights of Catalunya, are the same rights that have given you all the right to rule our countries, in the EU or otherwise. I do this, for myself, and for my children, as I want them to live in a democratic world. Catalunya is not paying me for that, but I do it anyway because if their democratic rights are denied, we citizens of the free world are in danger. With Kind Regards, L.L.M.Eliana Santos L.L.M in Business & Trade Law    

Eliana Santos
163 supporters