Decision Maker

Oriol Junqueras

Titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda


Does Oriol Junqueras have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Closed
Petitioning Ada Colau, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Meritxell Ruiz

Prou barracons, després de 9 anys, escola definitiva La Maquinista, ja!

Aquest any serà el primer que una generació de nens i nenes surten de l'escola La Maquinista (al barri de Bon Pastor, districte de Sant Andreu, Barcelona) de la mateixa manera que van entrar... en barracons. I sense data per una solució definitiva. Aquests infants, des de P3 a 6è (de 3 a 12 anys d'edat) han gaudit d'un professorat i una comunitat educativa envejable, amb un projecte educatiu pioner, orientat a projectes, que han aconseguit fites com col·laborar en la construcció d'una escola al Senegal amb un projecte d'empreses desenvolupat pels infants (premi internacional a la col·laboració), impulsora de la xarxa +Educació al districte, referent a la xarxa Escola Nova 21,... i el més important, han après a esdevenir petites grans persones. Malauradament durant aquests 9 anys han hagut de conviure amb la precarietat de disposar d'unes instal·lacions de barracons temporals, que han dificultat la realització del projecte educatiu de l'escola. Creiem que després de 9 anys, del 2008 al 2017, la situació és alarmant i és urgent que es converteixi en una situació prioritària en l'agenda política, fet que clarament no ha succeït fins ara. Demanem als màxims responsables polítics del país desbloquejar la cessió de terrenys de les negociacions amb el Centre Comercial La Maquinista i disposar d'una escola definitiva en els terrenys actuals per iniciar el curs 2018-2019. No volem més generacions de nens en uns barracons precaris. No podem esperar 4 anys més per disposar de l'escola definitiva. Creiem que cap escola hauria d'estar més de 3 anys en uns barracons temporals. Si entens el nostre problema i estàs d'acord en la nostra proposta de solució, et demanem que col·laboris amb nosaltres signant en aquesta petició. Volem recollir el nombre màxim de firmes i fer entrega d'aquestes a les màximes autoritats d'aquest país, perquè entenguin que l'educació i els infants són un tema prioritari i la ciutadania així ho reclama. Si voleu més informació sobre el nostre problema, disposeu d'aquests canals: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat -------------------------------------------------------------------------------------------- Este año será el primero que una generación de niños y niñas salen de la escuela La Maquinista (barrio de Bon Pastor, distrito de Sant Andreu, Barcelona) del mismo modo que entraron... en barracones. Y sin fecha por una solución definitiva. Estos niños, desde P3 a 6o (de 3 a 12 años de edad) han disfrutado de un profesorado y una comunidad educativa envidiable, con un proyecto educativo pionero, orientado a proyectos, que han conseguido hitos como colaborar en la construcción de una escuela en el Senegal, con un proyecto de empresas desarrollado por los niños (premio internacional a la colaboración), impulsora de la red +Educació en el distrito, referencia en la red Escola Nova 21,... y el más importante, han aprendido a convertirse en pequeñas grandes personas. Desgraciadamente durante estos 9 años han tenido que convivir con la precariedad de disponer de unas instalaciones de barracones temporales, que han dificultado la realización del proyecto educativo de la escuela. Creemos que después de 9 años, del 2008 al 2017, la situación es alarmante y es urgente que se convierta en una situación prioritaria en la agenda política, hecho que claramente no ha sucedido hasta ahora. Pedimos a los máximos responsables políticos del país desbloquear la cesión de terrenos de las negociaciones con el Centro Comercial La Maquinista y disponer de una escuela definitiva en los terrenos actuales para iniciar el curso 2018-2019. No queremos más generaciones de niños en unos barracones precarios. No podemos esperar 4 años más para disponer de la escuela definitiva. Creemos que ninguna escuela tendría que estar más de 3 años en unos barracones temporales. Si entiendes nuestro problema y estás de acuerdo en nuestra propuesta de solución, te pedimos que colabores con nosotros firmando en esta petición. Queremos recoger el número máximo de firmas y hacer entrega de estas a las máximas autoridades de este país, para que entiendan que la educación y los niños son un tema prioritario y la ciudadanía así lo reclama. Si queréis más información sobre nuestro problema, disponéis de estos canales: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat -------------------------------------------------------------------------------------------- This year will be the first that a generation of children leave the school La Maquinista (the neighborhood of Bon Pastor, district of Sant Andreu, Barcelona) just as they entered ... in barracks. And undated for a definitive solution. These children from P3 to 6è (from 3 to 12 years old) have enjoyed a teaching staff and an enviable educational community with a pioneering educational project, project oriented, that have achieved milestones such as collaborating in the construction of a school in Senegal with a business project developed by the children (international collaboration award), promoter of the network +Education in the district, in relation to the network Escola Nova 21, ... and the most important, have learned to happen small big people. Unfortunately during these 9 years they have had to coexist with the precariousness of having temporary barracks facilities, which have made it difficult to carry out the educational project of the school. We believe that after 9 years, from 2008 to 2017, the situation is alarming and it is urgent that it becomes a priority situation on the political agenda, a fact that clearly has not happened until now. We ask the top political leaders of the country to unblock the transfer of land from the negotiations with La Maquinista Shopping Center and to have a definitive school in the current land to start the course 2018-2019. We do not want more generations of children in precarious barracks. We can not wait 4 more years to have the definitive school. We believe that no school would have to be more than 3 years in temporary barracks. If you understand our problem and you agree on our proposed solution, we ask you to collaborate with us in this petition. We want to collect the maximum number of signatures and deliver these to the highest authorities in this country, because they have to understand that education and children are a priority issue and the citizens claim it. If you want more information about our problem, you have these channels: Web: http://www.escolalamaquinista.cat/escola-definitiva/ Twitter: @lamaquiprotesta @ceiplamaquinista Email: lamaquiprotesta@gmail.com ampa@escolalamaquinista.cat

LaMaquiProtesta
11,514 supporters
Closed
Petitioning Oriol Junqueras, Inés Arrimadas, Miquel Iceta, Lluís Rabell, Xavier García Albiol, Antonio Baños, Raül Romeva, Diputats del Parlament de Catalunya, Jordi Turull, Carles Puigdemont

Volem pluralitat educativa i dret a escollir l'escola dels nostres fills! #quenoetdesconcertin

364.954 nens i nenes de Catalunya estan escolaritzats a les escoles d'iniciativa social, que forma part del servei d'educació de Catalunya. Darrerament des d'alguns entorns polítics es reclama la progressiva supressió de l'escola concertada i la imposició d'un model educatiu uniforme que deixaria sense possibilitats d'escollir a milers de famílies, sobretot les que disposen de menys recursos. Com a mares i pares, constatem:- La voluntat expressada reiteradament d'imposar un model educatiu uniforme, públic i laic, en detriment de l'actual sistema on es reconeix el servei d'interès públic que ofereix l'educació concertada com a complement a la pública.- La voluntat d'ignorar els consensos assolits al Pacte Nacional per a l'Educació i a la LEC.- L'atac continuat i reiterat a les escoles amb un caràcter propi religiós, als col·legis d'educació diferenciada, a les escoles bressol privades, als centres educatius ubicats a zones amb escassa complexitat sociodemogràfica... Demanem:- Que es respecti la legalitat vigent, el consens del Pacte Nacional per l'Educació, la LEC i la realitat actual que deriva del seu desenvolupament, sense excloure cap centre dels que actualment atenen els nostres fills i filles.- Que cessin els atacs contra l'escola concertada com si fos la causant de la precarietat de recursos, quan està estalviant molts diners a la societat.- Que es doti d'autonomia real als centres educatius per decidir el seus projectes educatius amb la participació de les famílies i sense direccions imposades des de fora.- Que s'apliquin mesures legislatives i econòmiques per garantir la qualitat educativa, la sostenibilitat i la gratuïtat real de l'educació tant pels pares de la pública com de la concertada, en concret:1. Que es dediqui el percentatge de recursos a l'educació que hi dediquen països del nostre entorn.2. Que s'apliquin les mesures correctores que corresponguin per aconseguir la gratuïtat real (increment de la dotació del mòdul del concert, desgravació de les aportacions realitzades, xec escolar, increment de les beques menjador...).Volem pluralitat educativa i dret a escollir l'escola dels nostres fills!

Carmen Padilla
10,264 supporters
Closed
Petitioning Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Mariano Rajoy

Si quieres a Catalunya y te gustaría que se quede

Estamos viviendo estos días unos de los más tristes que nos han tocado vivir como habitantes de este trozo de la Península Ibérica al que llamamos España. Soy de Madrid. Nacido en Madrid, con abuelos de Madrid, y amo a Catalunya igual que a todos los lugares de España que conozco. Pero no me refiero a su territorio, que es único y precioso también, sino a la gente, cultura, idioma y costumbres, y me he sentido siempre orgulloso de formar parte del mismo proyecto, compartiendo idiomas (una miqueta) y sintiéndome en mi casa siempre que he estado allí, porque así me han hecho sentir. Ante la inoperancia de nuestros políticos (todos) para resolver esta situación de forma civilizada, inteligente y aplicando la razón, buscando lo común en lugar de dividirnos, únicamente pretendo poder transmitir a todos los catalanes (se sienta como se sienta cada uno y piense como piense, a todos) que la mayoría de españoles les estima molt, y que sería una tristeza perderles como compañeros en nuestro viaje hacia el futuro. Es poco probable que ocurra, pero me encantaría que en toda España saliésemos millones a la calle a decirles a todos los catalanes que este es su país y que se les quiere a todos, piensen como piensen, y que no queremos que se vaya ni uno solo de ellos. Ni uno. Todos somos necesarios en este proyecto para mejorar el futuro de la vida de todos nuestros hijos. Estem vivint aquests dies uns dels més tristos que ens han tocat viure com habitants d'aquest tros de la Península Ibèrica que anomenem Espanya. Sóc de Madrid. Nascut a Madrid, amb avis de Madrid, i estimo Catalunya igual que a tots els llocs d'Espanya que conec. Però no em refereixo al seu territori, que és únic i preciós també, sinó a la gent, cultura, idioma i costums, i m'he sentit sempre orgullós de formar part del mateix projecte, compartint idiomes (una miqueta) i sentint-me a casa meva sempre que he estat allà, perquè així m'han fet sentir.Davant la inoperància dels nostres polítics (tots) per resoldre aquesta situació de forma civilitzada, intel·ligent i aplicant la raó, buscant el comú en lloc de dividir-nos, únicament pretenc poder transmetre a tots els catalans (se senti com se senti cada un i pensi com pensi, a tots) que la majoria d'espanyols els estima molt, i que seria una tristesa perdre'ls com a companys en el nostre viatge cap al futur.És poc probable que passi, però m'encantaria que a tot Espanya sortíssim milions al carrer a dir-los a tots els catalans que aquest és el seu país i que se'ls vol a tots, pensin com pensin, i que no volem que es vagi cap ni un només d'ells. Ni un. Tots som necessaris en aquest projecte per millorar el futur de la vida de tots els nostres fills i filles.  

Enrique Pérez
723 supporters
Petitioning Gerard Piqué, Marc Muniesa, Josep Guardiola, Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Federació Catalana de Futbol, ANC, Omnium, ERC, CDR's , Vilaweb , PDeCat , JxCat , CUP, Carles Puigdemont, Oriol Ju...

#AmbNosaltresNoCompteu

Fruit de la situació que viu el país, considerem que, fins que surtin els presos polítics catalans, als jugadors de qualsevol disciplina esportiva que essent catalans actualment disputen alguna competició de caràcter internacional amb Espanya, els demanem que renuncien a qualsevol convocatòria que puguin ser cridats per anar-hi. Considerem que no seria lògic ajudar, en aquests moments, a un estat que ens priva de la nostra llibertat sols per no pensar com ells volen que pensem. No és gens de gust, després de veure com les forces de seguretat de l'estat fregeixen a cops de porra a la població civil catalana i empresonen als líders polítics catalans, veure als nostres jugadors defensant la samarreta "rojigualda". Fem un èmfasi especial al món del futbol per tot el que envolta i més en concret a la Copa del Món de Rússia 2018. I li preguem als jugadors catalans que, a la petició d'anar a jugar el mundial amb Espanya, la seva resposta sigui no. Volem recordar que cap jugador no té l'obligació d'anar-hi, per tant no s'estaria incomplint cap llei ni cap contracte. Que s'apanyin ells sols! #AmbNosaltresNoCompteu   ---------------------------------------------------------------- Fruto de la situación que vive el país, consideramos que, hasta que salgan de la cárcel los presos políticos catalanes, los jugadores de cualquier disciplina deportiva que siendo catalanes actualmente disputan alguna competición de carácter internacional con España, les pedimos que renuncien a cualquier convocatoria que puedan ser llamados para ir. Consideramos que no sería lógico ayudar, en estos momentos, a un estado que nos priva de nuestra libertad sólo por no pensar como ellos quieren que pensemos. No es muy agradable, después de ver como las fuerzas de seguridad del estado fríen a porrazos a la población civil catalana y encarcelan a los líderes políticos catalanes, ver a nuestros jugadores defendiendo la camiseta "rojigualda". Hacemos especial énfasis en el mundo del fútbol por todo lo que conlleva y más en concreto a la Copa Mundial de Rusia 2018. Y le rogamos a los jugadores catalanes que, a la petición de ir a jugar el mundial con España, su respuesta sea no. Queremos recordar que ningún jugador tiene la obligación de ir, por tanto no estaría incumpliendo ninguna ley ni ningún contrato. ¡Qué se apañen ellos solos! #AmbNosaltresNoCompteu (con nosotros no contéis)

Patriotes Catalans
328 supporters
Closed
Petitioning Gobierno de España

LEY DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, CERO EMISIONES

Para permitir la reducción de emisiones contaminantes en el transporte por carretera reclamamos la consideración de servicio público esencial al establecimiento y puesta a disposición de servicios de recarga rápida de vehículos no contaminantes, 100% eléctricos, en las principales vías del territorio español. Sr. Presidente del Gobierno, miembros del Gobierno de España, Señoras y Señores líderes de la oposición, Señoras y Señores diputados del Congreso, legisladores todos:  Mediante la presente carta, los firmantes, solicitamos la propuesta de ley que, al igual que sucede en otros territorios de Europa y de los Estados Unidos, ampare, como servicio público esencial, el establecimiento y puesta a disposición de los sistemas para la recarga rápida de vehículos eléctricos 100% eléctricos, cero emisiones contaminantes, que permita la utilización de estos vehículos, para los desplazamientos interurbanos, a lo largo de las principales vías de España.  Se comercializan ya en nuestro país más de una docena de modelos de vehículos 100% eléctricos, cero emisiones, con autonomías superiores a los 200 Km y capaces de recargar en pocos minutos, en tomas de corriente trífásica alterna a razón de 22kw/h y 48kw/h y en los de corriente continua a 50, 80 y 120 kw/h.  Mientras que en la mayoría de los países europeos existen tomas de recarga de estas características a lo largo de las principales vías, que por ley se han establecido inicialmente como mínimo cada 50 o 60 km dependiendo del territorio, en España no sucede así.  Aún habiéndose contemplado en anteriores legislaturas planes y medidas para el fomento de la utilización de vehículos cero emisiones, 100% eléctricos, por la carencia en años anteriores de vehículos en el mercado dotados de sistema de recarga rápida y atendiendo a las recomendaciones y normativa de la Unión Europea , estos planes de fomento de la movilidad no contaminante, se centraron exclusivamente en la reducción de emisiones contaminantes en los núcleos urbanos de las grandes ciudades.  A pesar de los compromisos establecidos en la reciente cumbre de Paris sobre el Clima para la reducción de emisiones contaminantes y el reconocimiento de la necesidad de impulsar las alternativas reales, presentes y posibles para la generación no contaminante y renovable de energía y su aprovechamiento, también, para el transporte de personas y mercancías por carretera, con vehículos 100% eléctricos, aún carecemos de una norma en España que garantice al ciudadano una infraestructura mínima de recarga que permita la utilización de estos vehículos para los desplazamientos por las principales vías del territorio español y con ello la decidida contribución a la necesaria y ahora también determinante reducción de las emisiones contaminantes en nuestro País.  Más allá de la reconocida necesidad de eliminar la dependencia de la quema masiva de combustibles fósiles, tanto para la generación energética como para el transporte, de tal forma que podamos mitigar cuanto antes los catastróficos e irreparables efectos del calentamiento global extremo, la Organización Mundial de la Salud ha elevado a primera causa de muerte prematura, el empobrecimiento de la calidad del aire, principalmente debido a las emisiones contaminantes de los vehículos de motor de combustión.   Más de dos mil muertes prematuras al año en la ciudad de Madrid, cuatro mil en Londres, 130.000 en los EEUU y más de 300.000 en China.  Por todo ello reclamamos el derecho a garantizar por ley la posibilidad de recargar los vehículos no contaminantes, 100% eléctricos, al menos cada 50-60 km en las principales vías del territorio nacional como ya sucede en Holanda, Noruega, Estonia y California.  Esta posibilidad va a permitir la rápida adopción de la tecnología eléctrica para el transporte de personas y mercancías por carretera libre de emisiones contaminantes y por ello la necesaria reducción de la actual dependencia de la ineficiente y dañina quema de combustibles fósiles.  Muchas gracias por atender con la diligencia oportuna esta demanda.  Recibid nuestros mejores deseos.  Ricardo Fraguas Poole Embajador de la Sostenibilidad  Emisión Cero EVOLUTION. Electric Car Club AGENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

EMISIÓN CERO
282 supporters
Petitioning Assemblea Nacional Catalana, Junts per Catalunya, PDeCat , ERC, CUP, Carles Puigdemont, Carles Mundó, Josep Rull, Neus Munté, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Joan Tardà, Òmnium cultural, Pilar Rahola...

Denúncia al jutge Llarena per prevaricació / Denuncia al juez Llarena por prevaricación

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha comès prevaricació, des del nostre punt de vista, al no deixar sortir Jordi Sànchez de la presó per assistir al ple d'investidura sense haver-hi una sentència ferma que l'impossibiliti el seu dret a vot, vulnerant així el seu dret de sufragi passiu com també el dret de sufragi actiu de tots els ciutadans de Catalunya. Aquesta decisió trepitja la voluntat del poble expressat a les urnes en les eleccions autonòmiques del dia 21 de desembre del 2017. D'aquesta manera el poder judicial interfereix en el poder legislatiu i s'acaba vulnerant la separació de poders, que és el fonament bàsic del dret democràtic. És per això que demanem a qualsevol demòcrata, sigui del signe polític que sigui, que firmi aquesta petició per a querellar-se contra el jutge Pablo Llarena perquè sigui inhabilitat. ------------------------------------------------------- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cometido prevaricación, desde nuestro punto de vista, al no dejar salir a Jordi Sànchez de la prisión para asistir al pleno de investidura sin haber una sentencia firme que imposibilite su derecho a voto, vulnerando así su derecho de sufragio pasivo como también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos de Cataluña. Esta decisión traspasa la voluntad del pueblo expresado en las urnas en las elecciones autonómicas del día 21 de Diciembre del 2017. De esta manera, el poder judicial interfiere en el poder legislativo vulnerando la separación de poderes, que es el fundamento básico del derecho democrático. Es por eso que pedimos a cualquier demócrata, sea del signo político que sea, que firme esta petición para querellarse contra el juez Pablo Llarena para que éste sea inhabilitado.

Patriotes.cat
241 supporters