Decision Maker

Jean-Claude Juncker


Does Jean-Claude Juncker have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Paul Magnette, Jean-Claude Juncker, francois hollande, Charles Michel, Donald Tusk, Guy Verhofstadt

Soutien à Paul Magnette contre le #CETA et par extension contre #TAFTA

Fin octobre, par son refus de se compromettre avec un accord intolérable, que ce soit pour la Wallonie ou pour l'ensemble de l'Europe et même du Canada, Paul Magnette a tenu en échec tous les lobbies et politiciens favorables au traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Qu'est-ce que le CETA, ce traité qui limite les droits des peuples à être souverains y compris contre les entreprises multinationales ? Malheureusement, on ne peut en dire énormément, les négociations sont tellement secrètes que même les parlements des pays membres n'ont pas vu le texte. Nous avons quelques infos dont les principales sont : des tribunaux d'arbitrage qui seront aptes à juger des conflits entre entreprises et Etats dès lors qu'une entreprise considère qu'un Etat adopte des positions contraires à ses propres intérêts. On est dans l'opposition entre intérêts privés et intérêt général. la suppression des droits de douanes sur quasi tous les produits et surtout les produits agricoles. Comment limiter alors l'arrivée de produits autorisés en Amérique mais interdits en Europe comme les animaux élevés aux hormones ou aux OGM ? Si nous refusons, les tribunaux d'arbitrage se chargeront de nous y contraindre. un cheval de Troie pour le TAFTA. Bien des entreprises américaines qui ont vu leurs espoirs mourir avec la non signature du TAFTA se relèvent avec le CETA car elles ont toutes des filiales au Canada. Si le CETA passe, le TAFTA revivra. Paul Magnette a refusé de signer ce traité engageant la Wallonie. Dans un entretien au Monde (1), il reprenait ces trois points pour dénoncer les dérives que cela va entraîner. Les pressions ont été permanentes pour forcer M. Magnette à courber l'échine. M. Trudeau a encore dit lundi 24/10, que la signature était toujours possible pour le jeudi 26/10. Malheureusement, il avait raison. Par cette pétition, nous, citoyens de cette Europe, encourageons Paul Magnette malgré les pressions de l'Europe menées par M. Juncker, M. Tusk ou par le Canada via M. Trudeau et Mme Freeland, à reprendre la main. Em. CETA, citoyen de l'Europe et du Monde (1) http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/10/20/accord-ceta-on-ne-peut-pas-nous-dire-ce-traite-est-parfait-vous-avez-le-choix-entre-oui-et-oui_5017564_3234.html

Em. CETA
235,080 supporters
Petitioning Jean-Claude Juncker

Za tvrdé a exemplárne opatrenia proti JM Barrosovi za to, že sa pridal ku Goldman Sachs

Petícia za tvrdé a exemplárne opatrenia proti José Manuel Barrosovi, ktorý poškodil európsku verejnú službu a Európsku úniu ako celok NIE V NAŠOM MENE ! Sme kolektív zamestnancov europskych inštitúcií, viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorý vznikol preto, že sme stále viac znepokojení poškodzovaním obrazu európskeho projektu v rámci našich rodín, priateľov, susedov a u všetkých občanov, s ktorými sa stretávame všade v Európe. V piatok 8. júla 2016, niekoľko dní po hlasovaní za Brexit v Spojenom kráľovstve, sme sa dozvedeli, že bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Durao Barroso, sa čoskoro pripojí k londýnskej kancelárii investičnej banky Goldman Sachs « ako nevýkonný prezident a poradca » [1] s cieľom prispieť k zníženiu negatívnych účinkov « Brexitu ». Toto rozhodnutie pracovať pre jednu z bánk, ktoré sa najviac podieľajú na kríze podpôr, ktorá viedla k finančnej kríze 2007-2008, najhoršej od krízy v roku 1929, ale tiež banky vemi zapletenej do gréckej krízy, kde pomáhala zakryť deficit predtým ako v rokoch 2009-2010 špekulovala o gréckom dlhu, ktorého neudržateľnosť evidentne poznala, je ďalším príkladom nezodpovednej « pantouflage » [2]. Toto je veľmi škodlivé pre orgány spoločenstva, a hoci to nie je nelegálne, je to morálne nečestné. Je to nezodpovedné, pretože to živí kontext, ktorý je nielen euroskeptický, ale odteraz aj eurofóbny. Dnes skutočne niektorí politici napriek tomu, že pochádzajú z väčšiny v Európskom parlamente, prichádzajú so spochybňovaním samotnej existencie Európskej komisie a komunitárneho postupu práce spoločenstva, ktorý v krízových situáciách a napriek ním umožňoval od Rímskej zmluvy budovanie Európskej únie. Je to škodlivé pre orgány spoločenstva v citlivom kontexte zvládania niekoľkých navzájom sa prekrývajúcich kríz: migračná kríza, kríza vyvolaná hlasovaním v referende o Brexite, pretrvávajúca hospodárska kríza, kríza nami chcenej vízie Európy. Je to pre Úniu katastrofálny symbol v najnepríhodnejšej chvíli a voda na mlyn pre eurofóbov, že sa bývalý predseda Komisie pridal k bezuzdnej finančnej inštitúcii bez morálnych hodnôt, čo Goldman Sach stelesňuje. Je morálne nečestné v tom, že je to v rozpore so cťou a poctivosťou európskej verejnej služby, ktorá predpokladá obranu všeobecných európskych záujmov. Všetci bývalí členovia musia rešpektovať svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti v súlade s článkom 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to aj po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa odovzdania funkcií. Zvlášť pán Barroso, bývalý predseda, ktorý bol dvakrát navrhnutý šéfmi štátov a vlád ako aj potvrdený Európskym parlamentom. Z týchto dôvodov vyzývame všetkých európskych občanov, aby sa touto petíciou obrátili na najvyššie úrady Európskeho spoločenstva, presnejšie na Radu Európskej únie a Kolégium Európskej komisie, na dve inštitúcie oprávnené obrátiť sa na Európsky súdny dvor podľa článku 245 Zmluvy o fungovaní EÚ: • Aby sa neobmedzili len na konštatovanie, že pán Barroso odstúpil zo svojich funkcii pred viac než 18 mesiacmi, • Aby podrobne a transparentným spôsobom preskúmali, či pán Barroso rešpektoval svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti voči Európskej únii; • Aby prijali tvrdé silné a exemplárne sankcie proti José Manuel Barrosovi, ako napríklad:1. pozastavenie platieb dôchodku ako bývalého predsedu Európskej komisie v čase jeho zamestnania u Goldman Sachs a mimo neho,2. pozastavenie všetkých možných vyznamenaní v súvislosti s európskymi inštitúciami; • Aby posilnili etické pravidlá a pravidlá boja proti « pantouflage » aplikovateľné na bývalých členov Komisie, vo vzťahu ku škodám, ktoré ich budúce správanie môže predstavovať pre európsku verejnú službu a Európsku úniu, čiže prísnejšie pravidlá pre bývalých predsedov alebo podpredsedov ako pre bývalých komisárov. Táto petícia bude predložená predsedom troch európskych inštitúcií: Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ako aj zástupcovom zamestnancov európskych inštitúcií. Ako vyzývame všetkých európskych občanov, aby podpísali a zdieľať túto petíciu, vyzývame tiež všetkých zamestnancov európskych inštitúcií, ktorí zdieľajú naše obavy, bez ohľadu na ich status, aby nám dali vedieť, že podporujú túto petíciu (identita zamestnancov zostane prísne anonymná), a prípadne sa pripojili k nášmu kolektívu, ktorého členov identita zostane tiež striktne anonymná, tak, že nás budú kontaktovať na EUemployees@gmail.com, aby sme mohli spustiť nové akcie s cieľom uľahčiť zosúladenie medzi Európskou úniou a jej občanmi. V Bruseli dňa 11. júla 2016, Spontánny kolektív zamestnancov európskych inštitúcií Táto petícia bude začiatkom októbra 2016 odovzdaná: Európskej komisiijej predsedovi Jeanovi-Claude Junckerovi Rade Európskej úniejej predsedovi Donaldovi Tuskovi Európskemu parlamentu jeho predsedovi Martinovi Schulzovi [1] http://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/jose-manuel-barroso-appointed.html [2] pantouflage - termín, ktorým sa familiárnym spôsobom označuje skutočnosť, keď štátny funkcionár odchádza pracovať do súkromného sektoru čiže konflikt záujmov Petícia vo francúzštinePetícia v angličtinePetícia v nemčinePetícia v španielčine Petícia v taliančine Prehľad tlače : 16.09.2016 Postoj (SK): https://www.postoj.sk/17155/co-sa-deje-v-europarlamente-anonymna-peticia-proti-barrosovi 14.09.2016 France 24 (video starts from 18'03 EN): http://www.france24.com/en/20160914-debate-europe-juncker-brexit-part-two 14.09.2016 (PT): Diário de Notícias: http://www.dn.pt/portugal/interior/aumenta-a-pressao-sobre-durao-barroso-em-bruxelas-5385933.html 14.09.2016: Público (PT): https://www.publico.pt/mundo/noticia/funcionarios-europeus-estao-chocados-com-durao-barroso-1743953 14.09.2016: Rádio Nova (PT): http://www.radionova.fm/noticias/ler/29351 14.09.2016: Dinheiro Vivo (PT): https://www.dinheirovivo.pt/economia/barroso 14.09.2016: O Observador (PT): http://observador.pt/2016/09/13/multiplicam-se-as-criticas-a-barroso-e-pedidos-para-perda-de-privilegios/ 14.09.2016: SIC Notícias (PT): http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2016-09-13-140-mil-assinaram-peticao-para-Durao-Barroso-perder-reforma-da-Comissao-Europeia 12.09.2016 Le Monde (FR): lemonde.fr/economie/article/2016/09/12/l-affaire-barroso-rebondit-a-bruxelles_4996252_3234.html 07.09.2016 CNN (EN): http://www.snappytv.com/tc/2755490 07.09.2016 France TV-Info (FR): http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-bruxelles-france2/2016/09/07/la-commission-sommee-de-sexpliquer-sur-laffaire-barroso.html 07.09.2016 Reuters (EN): http://www.reuters.com/article/us-eu-ethics-idUSKCN11D2FV 07.09.2016 CNN (EN): http://money.cnn.com/2016/09/07/news/goldman-sachs-barroso-eu-petition/index.html 06.09.2016 Financial Times (EN): https://www.ft.com/content/7ff044e6-7449-11e6-bf48-b372cdb1043a 06.09.2016 The Guardian (EN): https://www.theguardian.com/business/2016/sep/06/eu-ethics-watchdog-intervenes-on-jose-manuel-barroso-goldman-job?CMP=twt_gu 06.09.2016 Les Echos (FR): http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211262448610-laffaire-barroso-sinvite-a-la-rentree-de-la-commission-europeenne-2025274.php 06.09.2016 The Irish Times (EN): http://www.irishtimes.com/business/work/ombudsman-seeks-clarity-on-barroso-move-to-goldman-sachs-1.2781445?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 06.09.2016 NRC (NL): https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/06/eu-ombudsvrouw-eist-opheldering-over-stap-barroso-naar-zakenbank-a1520032 06.09.2016 The Guardian (EN): https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-finance/2016/sep/06/jose-manuel-barroso-goldman-job-puts-european-commission-in-a-tight-spot?CMP=twt_a-world_b-gdnworld 06.09.2016 La Presse (FR): http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201609/06/01-5017474-barroso-chez-goldman-sachs-lue-veut-des-clarifications.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 06.09.2016 Bloomberg (EN): http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-06/goldman-sachs-brexit-adviser-role-probed-by-eu-ethics-watchdog?utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-business 06.09.2016 NEW EUROPE (EN): https://www.neweurope.eu/article/russia-declares-levada-pollster-foreign-agent/ 06.09.2016 POLITICO (EN): http://www.politico.eu/pro/eu-watchdog-demands-answers-on-goldman-barroso-hire/ 01.09.2016 L'OBS (FR): http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/27229-ue-barroso-barroso-goldman-sachs-petition-employes.html 30.08.2016 Financial Times (EN): https://www.ft.com/content/de5f7b0c-6df3-11e6-9ac1-1055824ca907 30.08.2016 Radio du Financial Times (EN) - débute à 8'18'' http://podcast.ft.com/2016/08/30/cbi-on-brexit-barrosos-goldman-job-and-fed-policy-options/ 30.08.2016 CNBC (video - EN): http://www.cnbc.com/2016/08/30/ex-eu-leader-under-fire-for-taking-goldman-sachs-job.html 30.08.2016 Huffingtonpost and Euronews (video - EN): http://shows.huffingtonpost.com/video/barroso-goldman-sachs-pension-protest-petition-grows-57c5ae861c689948191748d1?context=PC:tech:PL6781:1463438174585 30.08.2016 Euronews (video - FR): http://fr.euronews.com/2016/08/30/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-reclame-des-sanctions 30.08.2016 Euronews (video - DE): http://www.aol.de/video/fast-80-000-gegen-goldman-sachs-banker-barroso-57c5e2f01c6899481917def5/ 30.08.2016 Handelsblatt (DE): http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/goldman-sachs-und-jose-manuel-barroso-nicht-in-unserem-namen/14473668.html 30.08.2016 The Guardian (EN): http://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/eu-staff-petition-attacks-former-ec-president-over-goldman-sachs-job 30.8.2016 La Tribune (FR): http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-fait-rebondir-la-polemique-595180.html 30.8.2016 Euractiv (FR): http://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-fait-rebondir-la-polemique/ 30.08.2016 Corriere Della Sera (IT) http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Goldman-Sachs-petizione-Change-org-nomina-Barroso-raccolte-76mila-firme/30-08-2016/1-A_031564124.shtml 30.08.2016 La Repubblica (IT) http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/09/01/proteste-contro-barroso-restituisca-bonus22.html?ref=search 30.08.2016 City AM (EN): http://www.cityam.com/248440/petition-piles-pressure-barroso-goldman-sachs-job-reaches 30.08.2016 ZAP (PT): http://zap.aeiou.pt/peticao-para-tirar-reforma-a-durao-barroso-ja-tem-76-mil-assinaturas-127567 30.08.2016 El Confidencial (ES): http://www.elconfidencial.com/economia/2016-08-30/durao-barroso-goldman-sachs-peticion-perder-pension-ue_1252855/ 29.08.2016 Expansion (ES): http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/08/29/20160829174439.html 29.08.2016 Dinheirovivo Bibo (PT): https://www.dinheirovivo.pt/economia/trabalhadores-da-ue-pedem-medidas-duras-e-exemplares-contra-barroso/ 29.08.2016 Nogocios (PT): http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/detalhe/76000_pedem_que_durao_barroso_perca_reforma_da_comissao.html 30.08.2016 Algarve Daily news (EN): http://algarvedailynews.com/news/9693-barroso-should-lose-pension-for-bringing-eu-into-disrepute-2 07.08.2016 Médiapart (FR): https://www.mediapart.fr/journal/international/070816/comment-sanctionner-barroso-apres-son-embauche-goldman-sachs 06.08.2016 Euronews (EN) http://www.euronews.com/2016/08/06/thousands-call-on-eu-chiefs-to-act-over-barroso-controversy 15.07.2016 La Libre (FR): http://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-empecher-barroso-de-devenir-lobbyiste-5787c76935705dcbd6ff4be9 19.07.2016 Stand Up For Europe (EN): http://www.standupforuseurope.eu/c-p-j-m-barroso-chez-goldman-sachs/ 13.07.2016 Libération (FR): http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2016/07/13/barroso-pris-la-main-dans-le-sachs/

EU employees
154,035 supporters
Petitioning Matteo Renzi

Défendons la ville de Florence contre McDonald's

Aujourd'hui, McDonald's réclame 19,8 millions de dollars à la ville de Florence pour avoir essuyé un refus d'implantation d'un "restaurant" de la marque sur la Piazza del Duomo, classée au patrimoine mondial de l’UnescoLa Piazza del Duomo est un joyau mondial, elle fait partie de notre patrimoine commun. La ville de Florence, en Toscane, essaie de promouvoir la SlowFood, la culture culinaire locale, elle étudie l’implantation de jardins collectifs et de toits potagers, cette ville promeut une alimentation plus saine pour ses citoyens et tente de préserver son patrimoine tant culinaire qu'historique.Avons-nous là un aperçu des recours que les grandes multinationales pourront intenter demain en toute légalité ? Engager des procès contre des territoires qui veulent conserver une identité culinaire, des valeurs, un patrimoine ? Mc Donald's dénonce une "injustice manifeste", un obstacle à la liberté d'entreprendre et réclame 17,8 millions d'euros de dommages & intérêts pour le manque à gagner d'un "restaurant" qui n'existe pas ! Mais comment cela est-il possible ? Comment protéger nos territoires contre l'appétit de ces grandes multinationales ? Est-ce là un avant-goût sauce burger des accords en cours de tractation entre l'Europe et le continent Américain ?Nous, Citoyens Européens, soutenons la courageuse ville de Florence et son maire Dario Nardella dans cette lutte. Protégeons l'historique Piazza del Duomo de l'arche jaune et de son appétit insatiable, sauvegardons le patrimoine du centre historique de cette magnifique ville qu'est Firenze !Article du Wall Street JournalArticle de La TribuneArticle de Le Monde  

Yann WEB
134,205 supporters
Petitioning Matteo Renzi

Défendons la ville de Florence contre McDonald's

Aujourd'hui, McDonald's réclame 19,8 millions de dollars à la ville de Florence pour avoir essuyé un refus d'implantation d'un "restaurant" de la marque sur la Piazza del Duomo, classée au patrimoine mondial de l’UnescoLa Piazza del Duomo est un joyau mondial, elle fait partie de notre patrimoine commun. La ville de Florence, en Toscane, essaie de promouvoir la SlowFood, la culture culinaire locale, elle étudie l’implantation de jardins collectifs et de toits potagers, cette ville promeut une alimentation plus saine pour ses citoyens et tente de préserver son patrimoine tant culinaire qu'historique.Avons-nous là un aperçu des recours que les grandes multinationales pourront intenter demain en toute légalité ? Engager des procès contre des territoires qui veulent conserver une identité culinaire, des valeurs, un patrimoine ? Mc Donald's dénonce une "injustice manifeste", un obstacle à la liberté d'entreprendre et réclame 17,8 millions d'euros de dommages & intérêts pour le manque à gagner d'un "restaurant" qui n'existe pas ! Mais comment cela est-il possible ? Comment protéger nos territoires contre l'appétit de ces grandes multinationales ? Est-ce là un avant-goût sauce burger des accords en cours de tractation entre l'Europe et le continent Américain ?Nous, Citoyens Européens, soutenons la courageuse ville de Florence et son maire Dario Nardella dans cette lutte. Protégeons l'historique Piazza del Duomo de l'arche jaune et de son appétit insatiable, sauvegardons le patrimoine du centre historique de cette magnifique ville qu'est Firenze !Article du Wall Street JournalArticle de La TribuneArticle de Le Monde  

Yann WEB
134,205 supporters
Petitioning Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Charles Michel, Paul Magnette, francois hollande

Gegen CETA: Wir stehen hinter dem wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette

Der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette hat durch seine Verweigerung gegenüber dem untragbaren CETA-Vertragswerk im Interesse der Wallonie und ganz Europas gehandelt. Damit hielt er wochenlang all jene Politiker und Lobbyisten in Schach, die das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und Europa befürworten. Doch was steckt hinter CETA, einer Vereinbarung, die die Souveränität des Volkes durch die Interessen multinationaler Konzerne beschränkt? Das kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, da die Verhandlungen so intransparent geführt wurden, dass nicht einmal die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsländer den gesamten Vertragstext gesehen haben. Die wichtigsten Informationen, die wir haben sind: Schiedsgerichte werden Urteile zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatunternehmen und Staaten fällen können, sobald ein Unternehmen die Auffassung vertritt, dass die Gesetze eines Landes gegen seine Interessen verstoßen. Tarife sämtlicher Waren, insbesondere landwirtschaftlicher Güter, würden ausgehebelt. Wie sollen wir zukünftig den Import von Produkten kontrollieren, die zwar in Europa illegal, in den USA oder Kanada zugelassen sind (z.B genetisch veränderte Organismen (GVO) oder mit Wachstumshormonen gefütterte Tiere). Wenn wir uns weigern, werden uns die Schiedsgerichte wahrscheinlich zwingen, diese Waren zuzulassen. CETA ist ein trojanisches Pferd für TAFTA. Viele Konzerne die mit dem Ende von TAFTA ihre Hoffnungen begraben hatten, hoffen nun auf CETA. Die Unterzeichnung von CETA ist eine Wiederbelebung von TAFTA. Paul Magnette hat im Namen der Wallonie seine Unterschrift für dieses Abkommen verweigert. In einem Interview mit der französischen Le Monde, hat er neben den drei genannten viele weitere Gefahren benannt. Natürlich versucht man ihn jetzt zu zwingen, sich zu doch noch dem immensen und stetigen Druck zu beugen. Laut Justin Trudeau, dem kanadischen Premierminister, könne CETA noch immer unterzeichnet werden. Mit dieser Petition möchten wir Bürgerinnen und Bürger Europas Herrn Paul Magnette unterstützen und ihn ermutigen, gegenüber Juncker, Tusk, Freeland und Trudeau standhaft zu bleiben! Emmanuel Chaumery, Europäer und Weltbürger

Em. CETA
235,080 supporters
Petitioning Angela Merkel (CDU)

Stoppt das Sterben auf dem Mittelmeer!

Sie alle haben einen Namen, jeder einzelne der 700 Menschen, die am Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind: Sie alle haben einen Namen und eine Vergangenheit. Ich weiß, ich könnte problemlos einer von ihnen sein. Mein Name ist Tareke Brhane. Ich floh mit 17 Jahren aus Eritrea, um dem Militär, dem Krieg und einer furchteinflößenden Diktatur zu entkommen. Ich war verzweifelt. Nichts hätte mich aufhalten können, nicht einmal die Angst davor, auf See zu sterben. Beim ersten Mal wurde abgewiesen, aber ich versuchte es erneut. Als ich 2005 in Italien ankam, begann ich für verschiedene Organisationen zu arbeiten, um Menschen, die sich auf der Flucht befinden - wie ich damals - zu helfen. Die Tragödie dieses Wochenende ist das bisher größte Einzelunglück im Mittelmeer, in dem Flüchtlinge und Migranten starben. Und erst in der Woche davor kamen bei einem ähnlichen Unglück 400 Menschen ums Leben. Tausende mehr werden in den kommenden Wochen sterben, wenn die EU jetzt nicht handelt. Unterzeichnen Sie diese Petition und fordern Sie die Europäische Union auf, eine funktionsfähige Seenotrettung einzurichten. 2014 haben etwa 219.000 Menschen das Mittelmeer überquert, 3.500 Menschen kamen dabei ums Leben. Es kann nicht sein, dass Europa nur die Opfer zählt und es vermeidet, einen Rettungsplan umzusetzen. Die aktuelle EU-Operation Triton ist hauptsächlich auf den Schutz der Grenzen fokussiert. Diese Operation sollte verstärkt und ihr Fokus auf das Retten von Menschenleben gerichtet werden. Neben einer solchen weiterentwickelten Operation steht Europa in der Pflicht, legale und zuverlässige Fluchtkanäle zu installieren, über die Menschen aus Konfliktzonen fliehen können. Unterzeichnen Sie diese Petition und fordern Sie damit die EU auf, eine dringend notwendige und großangelegte Such- und Rettungsmission für das Mittelmeer einzurichten, und außerdem legale Fluchtkanäle einzurichten für Menschen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen und dabei nicht vor tödlichen Routen zurückschrecken. Tareke Brhane ist Präsident des 3. Oktober-Kommitees, einer Non-Profit-Organisation, die als Reaktion auf das Lampedusa-Unglück vom 3.Oktober 2013 gegründet wurde, bei dem 368 Menschen starben. Ziel der Organisation ist die Einführung eines Gedenktags am 3.Oktober für die Flüchtlinge, die bereits starben sowie für die Menschen, die ihr Leben riskieren, um solche Unglücke zu verhindern. Tareke wurde 2014 während des 14. Friedensnobelpreis-Gipfels mit der Medaille für sozialen Aktivismus ausgezeichnet. Italiano Español Français English

Tareke Brhane - Comitato 3 Ottobre
416,369 supporters
Petitioning Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Robert Fico, Dimitris Avramopoulos, Federica Mogherini, Fabrice Leggeri, Jose Carreira, Antonio Tajani, Joseph Muscat

#StopTheDeal: salvemos a Shabbir y paremos el acuerdo entre la UE y Turquía

Esto es más que la historia de un hombre. Es una oportunidad para salvar la vida de un hombre y acabar con el vergonzoso acuerdo sobre refugiados ente la UE y Turquía. Te necesitamos para que lo hagas posible. Shabbir tiene 40 años, de profesión ingeniero eléctrico. Está casado y tiene dos hijos. Shabbir vivía en un pueblo en Pakistán, donde regentaba un negocio de alquiler de coches. Un día, a finales de diciembre de 2015, un grupo local de extremistas islámicos atacaron a un vecino cristiano de Shabbir. Shabbir acudió en su defensa. Y este simple acto cambió la vida de Shabbir irremediablemente. Por haber ayudado a un cristiano, fue tildado de hereje y forzado a abandonar su hogar. Varios miembros de su familia y su círculo próximo han sido asesinados por los extremistas. Su mujer e hijos han tenido que esconderse. Hoy, tras un viaje horrible en el que también falleció su padre, Shabbir vive en una situación de limbo en Lesbos, Grecia, donde ha estado desde marzo de 2016. Ahora corre el riesgo de ser deportado según los términos del acuerdo UE-Turquía. Si Shabbir vuelve a casa, los extremistas, con casi total seguridad, intentarán asesinarle. Un equipo de voluntarios en España y Grecia, liderados por el eminente exfiscal anticorrupción español Carlos Jiménez Villarejo, está trabajando para salvar a Shabbir. El 29 de noviembre de 2016, presentaron un recurso legal ante el Tribunal de Justicia europeo, para conseguir la anulación del acuerdo UE-Turquía y consecuentemente detener la deportación de Shabbir y de miles de personas en su misma situación. Si este caso consigue tener éxito, logrará mucho más que salvar la vida de un hombre: podría destruir el acuerdo UE-Turquía de una vez por todas. Firma esta petición y apoya el caso de Shabbir. Ayúdanos a salvar a Shabbir y acabar con este acuerdo vergonzoso. En marzo de 2016, el polémico acuerdo UE-Turquía entró en vigor. Este establecía que todos los “nuevos inmigrantes irregulares” (un eufemismo para los refugiados y solicitantes de asilo) que llegaran a Grecia desde esa fecha en adelante serían devueltos a Turquía. Este es un acuerdo vergonzoso que manda un mensaje aterrador al resto del mundo: que los hombres, mujeres y niños que consigan sobrevivir al peligroso viaje y a los horrores de la guerra, a la persecución y a la extraordinaria vulnerabilidad, no son bienvenidos en Europa. No tiene por qué ser así. Como DiEM25, respaldamos una acción legal única que podría tumbar este acuerdo, mejorando potencialmente las vidas de millones de personas que intentan llegar a Europa por pura necesidad y desesperación. Firma esta petición y únete a nosotros. Juntos podemos parar este acuerdo vergonzoso. Puedes encontrar más información sobre lo que puedes hacer para detener el acuerdo (#StopTheDeal) aquí. ¡Muchas gracias!

DiEM25
71,584 supporters
Petitioning Jean-Claude Juncker

Etiquetage nutritionnel: pour un logo "couleurs" obligatoire dans toute l'Europe

Alors que la France vient de décider de mettre en place un étiquetage nutritionnel "5-couleurs" facultatif (1), il faut maintenant que l'Europe reprenne en main cette question pour rendre l'étiquetage "couleurs" obligatoire dans toute l'Europe. Il ne faut pas laisser les grandes multinationales faire la loi dans l’UE, comme elles sont en train d’essayer de le faire (2), la balle est maintenant entre les mains des autorités européennes. Les consommateurs ont le droit de savoir, par un étiquetage clair, si les aliments qu'ils consomment et qu'ils achètent pour leurs enfants, sont bons ou non pour leur santé. Consommateurs européens, signez pour interpeller directement le président de la Commission européenne, à qui je me chargerai de remettre cette pétition. En attendant qu'un cadre européen clair soit mis en place, nous demandons aussi aux industriels d'étiqueter leurs produits en France avec le logo "5-couleurs", au lieu de mettre en place des logos concurrents qui ne feraient que porter à confusion. Michèle Rivasi, députée européenne  (1)http://www.leparisien.fr/societe/marisol-touraine-annonce-pour-avril-le-logo-qui-classe-les-aliments-par-couleur-15-03-2017-6762966.php (2)http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/03/09/nutrition-l-offensive-surprise-de-l-agrobusiness_5091929_3244.html

Michèle RIVASI
71,873 supporters
Petitioning Jean-Claude Juncker

Etiquetage nutritionnel: pour un logo "couleurs" obligatoire dans toute l'Europe

Alors que la France vient de décider de mettre en place un étiquetage nutritionnel "5-couleurs" facultatif (1), il faut maintenant que l'Europe reprenne en main cette question pour rendre l'étiquetage "couleurs" obligatoire dans toute l'Europe. Il ne faut pas laisser les grandes multinationales faire la loi dans l’UE, comme elles sont en train d’essayer de le faire (2), la balle est maintenant entre les mains des autorités européennes. Les consommateurs ont le droit de savoir, par un étiquetage clair, si les aliments qu'ils consomment et qu'ils achètent pour leurs enfants, sont bons ou non pour leur santé. Consommateurs européens, signez pour interpeller directement le président de la Commission européenne, à qui je me chargerai de remettre cette pétition. En attendant qu'un cadre européen clair soit mis en place, nous demandons aussi aux industriels d'étiqueter leurs produits en France avec le logo "5-couleurs", au lieu de mettre en place des logos concurrents qui ne feraient que porter à confusion. Michèle Rivasi, députée européenne  (1)http://www.leparisien.fr/societe/marisol-touraine-annonce-pour-avril-le-logo-qui-classe-les-aliments-par-couleur-15-03-2017-6762966.php (2)http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/03/09/nutrition-l-offensive-surprise-de-l-agrobusiness_5091929_3244.html

Michèle RIVASI
71,873 supporters
Petitioning United Nations, Harald Braun, Nikki Haley, Roman Oyarzun Marchesi, Asoke Kumar Mukeri, Desra Percaya, Datuk Hussein Haniff, Libran N. Cabactulan, Norachit Sinhaseni, Liu Jieyi, Antonio de Aguiar Pa...

The United Nations is to outlaw crimes against humanity!

Video Der Petitionstext in Deutsch: http://www.akt-mitweltethik.de/images/aktuelles/2017/petition/petition_uno_german.pdf die französische Version (Traduction français ci-dessous): http://www.akt-mitweltethik.de/images/aktuelles/2017/petition/petition_uno_french.pdf, die chinesische Version (致聯合國的 聯署 信(節錄本) 聯合國應遏止不人道的罪行!): http://www.akt-mitweltethik.de/images/aktuelles/2017/petition/petition_uno_chinese.pdfdf  I am Peter H. Arras and have been fighting against injustice and for the defenceless since I was a child. The most defenceless beings are animals, which is why 30 years ago I founded the NGO “AKT - Action for Consequent Animal Welfare" in Germany www.akt-mitweltethik.de For a long time, I have known about incomprehensible animal torture, especially in countries where there is no animal welfare legislation. These practices are committed for the fun of tormenting others, and they are taking on ever-worsening forms. They are filmed, photographed and placed on the Internet and viewed by people - including adolescents - around the world. These crimes brutalize countless people and lead to imitation, or they disturb compassionate people and lead to mental suffering – as it continues to happen with me, because the pictures and films of, for example, animals who have been skinned alive or boiled alive, who are tormented to death for days and hours, do not let go. Because we live in a world of globalization, what happens in China, for example, is the same as if it happened in my neighbourhood. Therefore, I must step in and take action against such atrocities, and I hope for vast support: It must be the task of the United Nations (UN) in the 21st century to pacify our world and to outlaw and ban sadism - against animals, too - in any form. Hitherto, the UN is in no way dealing with intercultural issues of ethics – there is not even a department on this important topic. However, globalization cannot work unless the ethics of life also are modernized and have validity in all the world. With this petition, we call on the UN to: 1. Ostracise all kinds of animal torture, since there can be no reasonable justifications for that.2. Intervene immediately in all States which do not have animal welfare legislation to pass animal welfare acts without delay. 3. Establish a UN department for intercultural ethics and to develop ethical standards in accordance with scientific knowledge.4. Establish a UN organization for animal welfare and animal rights.5. Make the proclamation that also non-humans are inhabitants of this planet and have a natural right to life, protection and habitat, which must be respected and maintained by mankind in principle. The measures which I demand are the minimum requirements for an international community that consists of us all, since "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." (Mahatma Gandhi) Everybody can sign my petition, because a world community that tolerates such atrocities loses its claim to be a human one. Please sign my petition and spread it in all the world!   Deutsche Version der Petition:Vereinte Nationen sollen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ächten! Ich bin Peter H. Arras und kämpfe seit Kindesbeinen gegen Unrecht und für Wehrlose. Die Wehrlosesten sind Tiere, weswegen ich vor 30 Jahren die AKT- Aktion Konsequenter Tierschutz in Deutschland www.akt-mitweltethik.de gegründet habe. Seit langem weiß ich um unfassbare Tierfolterungen vor allem in jenen Ländern, in denen es kein Tierschutzgesetz gibt. Diese Praktiken werden aus Spaß am Quälen begangen und nehmen immer schlimmere Formen an. Sie werden gefilmt, fotografiert und ins Internet gestellt und von Menschen – auch Jugendlichen -  auf der ganzen Welt betrachtet. Diese Verbrechen verrohen zahllose Menschen und stiften zur Nachahmung an, oder sie verstören Mitfühlende und führen zu seelischen Leidzuständen – wie z. B. bei mir, denn die Bilder und Filme von z. B. lebendig gehäuteten oder gekochten Tieren, die man über Tage und Stunden absichtlich zu Tode quält, lassen mich nicht mehr los. Weil wir in einer globalisierten Welt leben, ist das, was z. B. in China geschieht gleichbedeutend mit dem, was mein Nachbar tut – deshalb muss ich dagegen vorgehen und hoffe auf breite Unterstützung. Es muss Aufgabe der Vereinten Nationen (UN) im 21. Jahrhundert sein, unsere Welt zu befrieden und Sadismus in jedweder Form – auch gegenüber Tieren - zu ächten. Die UN sind bezüglich interkultureller Fragen der Ethik in keinster Weise aufgestellt – es gibt nicht einmal ein Ressort zu dieser bedeutenden Thematik. Globalisierung kann aber nicht funktionieren, solange nicht auch die Ethik gegenüber Leben weltweit modernisiert wird. Mit dieser Petition fordern wir die UN zu folgenden Maßnahmen auf: 1.) Ächtung von Tierfolterungen, da es hierzu keinen vernünftigen Grund geben kann.2.) Intervention bei allen Staaten, die kein Tierschutzgesetz aufweisen, ein solches unverzüglich zu erlassen.3.) Einrichtung eines UN-Ressorts für interkulturelle Ethik und deren Entwicklung gemäß wissenschaftlicher Erkenntnisse.4.) Gründung einer UN-Organisation für Tierschutz und Tierrechte.5.) Proklamation, dass auch Nichtmenschen Bewohner dieses Planeten sind und ein naturgewolltes Anrecht auf Leben, Schutz und artgemäßen Lebensraum aufweisen, das von der Menschheit grundsätzlich zu respektieren und zu wahren ist. Die von mir geforderten Maßnahmen sind das Mindeste, wozu eine Staatengemeinschaft – jeder von uns -  verpflichtet ist, denn „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“  (Mahatma Gandhi)  JEDER kann meine Petition unterschreiben, denn eine Weltgemeinschaft, die diese Verbrechen toleriert, verliert ihren Anspruch, menschlich zu sein! Bitte unterschreibt und verbreitet diesen Aufruf überall auf der Welt – er ist in Deutsch, Englisch, Französisch und in Chinesisch abgefasst!    

AKT-Aktion Konsequenter Tierschutz
43,764 supporters