Decision Maker

Jean-Claude Juncker


Does Jean-Claude Juncker have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Sergio Mattarella, Jean-Claude Juncker, António Guterres, Angela Merkel, Sergio Mattarella, Theresa May MP, Emmanuel Macron, Wladimir Wladimirowitsch Putin, Donald Tusk, Antonio Tajani, Angela Merk...

Solidaritat amb Catalunya – pel dret a l’autodeterminació pacífica!

deutsch / català / castellano / português / italiano / français / românesc / english / 简体中文 / 繁體中文 / русский / 日本語 /  lingua Europaea / العربية / български / tiếng việt / فارسی / ქართული / ελληνικά / türk / magyar / hrvatski / polski / हिन्दी / 한국의 / తెలుగు / svenska / српски / dansk / nederlands / norsk / Catalunya és la major nació europea sense estat propi. Els catalans són conscients, amb orgull, d’una història de més de mil anys. La seva magnífica literatura i cultura és una part essencial d’Europa. La llengua catalana és la llengua materna de milions d'europeus. L’any 1934, el president de la Generalitat de Catalunya va declarar la independència de Catalunya d'Espanya. L’any 1936, el general Francisco Franco va començar (amb l’ajuda d’Alemanya) el seu cop d’estat i va esclatar la Guerra Civil espanyola, que va donar lloc a un nou període de supressió de la nació català i de la seva llengua. Al segle XXI, no s’ha de permetre que l’exèrcit espanyol sigui posat en marxa contre el poble català que desitja aconseguir, d’una manera pacífica, la seva independència estatal. Europeus de tots els països i nacions han de fer tot lo possible per assegurar que el conflicte entre el govern central espanyol i Catalunya sigui resolt, aquesta vegada, d’una manera pacífica. El dret a la autodeterminació lliura, pacífica i democràtica d’una nació està a damunt dels límits legals d'un estat que vol imposar el seu sistema legal a milions de persones que se senten tractades en ell i per ell com a ciutadans de segona classe. Catalunya pertany incondicionalment a Europa. La Unió Europea i tots els països europeus han d’expressar clarament que qualsevol ús de la força militar en el conflicte actual seria inacceptable i que, si de fet nasqués un nou estat català, seria tan benvingut a la Unió Europea com ho va ser, fins ara, la regió de Catalunya amb la seva metròpoli Barcelona i com continuarà sent també Espanya. ************************************************************************** Declaració oficial de l'Expert Independent del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides per a la promoció d'un ordre mundial democràtic i just, Prof. Dr. Alfred de Zayas, sobre les violacions de Drets Humans del poble català per l´Estat espanyol: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22295&LangID=E Declaració oficial del Relator Especial de l'ONU sobre la promoció i la protecció de la llibertat d'expressió, Prof. Dr. David Kaye, sobre la persecució jurídica de polítics catalans per la justícia de l´Estat espanyol: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22928&LangID=E ************************************************************************** Articles publicats a la pàgina catalana d´aquesta petició (n´hi ha més articles a les pàgines en altres llengües, sobretot en la pàgina alemanya): 69. «Les inflades quimeres d’un periodista: sobre un article de Michael Ebmeyer a ‘Zeit Online’» (6. 8. 2018). 68. «El critòcrata espanyol Pablo Llarena retira altra vegada ordres europees de detenció» (23. 7. 2018). 67. «Crida Nacional per la República Catalana» (21. 7. 2018). [...] 10. «Legalitat penal i procés independentista (12. 11. 2017). 9. «Carta des de la presó espanyola del vice-president del govern legítim de Catalunya, Oriol Junqueras» (10. 11. 2017). 8. «Carta des de Bèlgica del president de la Generalitat de Catalunya i de quatre consellers del govern» (9. 11. 2017). 7. «OPEN LETTER TO UPHOLDING THE RULE OF LAW IN THE EUROPEAN UNION» (3. 11. 2017). 6. «UN independent expert urges Spanish Government to reverse decision on Catalan autonomy» (3. 11. 2017). 5. «La desdemocratització d’Espanya ha començat!» (30. 10. 2017). 4. «La República de Catalunya – ha nascut un nou estat europeu» (29. 10. 2017). 3. «Ajuda a Catalunya! Ajuda a Europa!» (24. 10. 2017). 2. «El referèndum suec de 2017 (versió catalana)» (18. 10. 2017). 1. «El referèndum suec — una ucronia de l’any 2017» (13. 10. 2017). **************************************************************************  

Prof. Dr. Axel Schönberger
473,559 supporters
Closed
Petitioning Audiencia Nacional

Libertad Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

[Català] [English] El día 16 de octubre de 2017 la Audiencia Nacional mediante la jueza Carmen Lamela decretó prisión incondicional sin fianza para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, respectivamente. Se les acusa de sedición por las manifestaciones que han promovido desde sus respectivas asociaciones. Según la Real Academia de la Lengua Española sedición significa: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Todas las manifestaciones producidas a lo largo de estos 7 años se han caracterizado por su carácter absolutamente pacífico. La represión del estado español ya hace tiempo que ha ido demasiado lejos. NO DEJAR VOTAR Y TENER PRESOS POLÍTICOS NO ES DEMOCRACIA!

Llibertat Presos Polítics
183,194 supporters
Closed
Petitioning Jean-Claude Juncker

Za tvrdé a exemplárne opatrenia proti JM Barrosovi za to, že sa pridal ku Goldman Sachs

Petícia za tvrdé a exemplárne opatrenia proti José Manuel Barrosovi, ktorý poškodil európsku verejnú službu a Európsku úniu ako celok NIE V NAŠOM MENE ! Sme kolektív zamestnancov europskych inštitúcií, viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorý vznikol preto, že sme stále viac znepokojení poškodzovaním obrazu európskeho projektu v rámci našich rodín, priateľov, susedov a u všetkých občanov, s ktorými sa stretávame všade v Európe. V piatok 8. júla 2016, niekoľko dní po hlasovaní za Brexit v Spojenom kráľovstve, sme sa dozvedeli, že bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Durao Barroso, sa čoskoro pripojí k londýnskej kancelárii investičnej banky Goldman Sachs « ako nevýkonný prezident a poradca » [1] s cieľom prispieť k zníženiu negatívnych účinkov « Brexitu ». Toto rozhodnutie pracovať pre jednu z bánk, ktoré sa najviac podieľajú na kríze podpôr, ktorá viedla k finančnej kríze 2007-2008, najhoršej od krízy v roku 1929, ale tiež banky vemi zapletenej do gréckej krízy, kde pomáhala zakryť deficit predtým ako v rokoch 2009-2010 špekulovala o gréckom dlhu, ktorého neudržateľnosť evidentne poznala, je ďalším príkladom nezodpovednej « pantouflage » [2]. Toto je veľmi škodlivé pre orgány spoločenstva, a hoci to nie je nelegálne, je to morálne nečestné. Je to nezodpovedné, pretože to živí kontext, ktorý je nielen euroskeptický, ale odteraz aj eurofóbny. Dnes skutočne niektorí politici napriek tomu, že pochádzajú z väčšiny v Európskom parlamente, prichádzajú so spochybňovaním samotnej existencie Európskej komisie a komunitárneho postupu práce spoločenstva, ktorý v krízových situáciách a napriek ním umožňoval od Rímskej zmluvy budovanie Európskej únie. Je to škodlivé pre orgány spoločenstva v citlivom kontexte zvládania niekoľkých navzájom sa prekrývajúcich kríz: migračná kríza, kríza vyvolaná hlasovaním v referende o Brexite, pretrvávajúca hospodárska kríza, kríza nami chcenej vízie Európy. Je to pre Úniu katastrofálny symbol v najnepríhodnejšej chvíli a voda na mlyn pre eurofóbov, že sa bývalý predseda Komisie pridal k bezuzdnej finančnej inštitúcii bez morálnych hodnôt, čo Goldman Sach stelesňuje. Je morálne nečestné v tom, že je to v rozpore so cťou a poctivosťou európskej verejnej služby, ktorá predpokladá obranu všeobecných európskych záujmov. Všetci bývalí členovia musia rešpektovať svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti v súlade s článkom 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to aj po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa odovzdania funkcií. Zvlášť pán Barroso, bývalý predseda, ktorý bol dvakrát navrhnutý šéfmi štátov a vlád ako aj potvrdený Európskym parlamentom. Z týchto dôvodov vyzývame všetkých európskych občanov, aby sa touto petíciou obrátili na najvyššie úrady Európskeho spoločenstva, presnejšie na Radu Európskej únie a Kolégium Európskej komisie, na dve inštitúcie oprávnené obrátiť sa na Európsky súdny dvor podľa článku 245 Zmluvy o fungovaní EÚ: • Aby sa neobmedzili len na konštatovanie, že pán Barroso odstúpil zo svojich funkcii pred viac než 18 mesiacmi, • Aby podrobne a transparentným spôsobom preskúmali, či pán Barroso rešpektoval svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti voči Európskej únii; • Aby prijali tvrdé silné a exemplárne sankcie proti José Manuel Barrosovi, ako napríklad:1. pozastavenie platieb dôchodku ako bývalého predsedu Európskej komisie v čase jeho zamestnania u Goldman Sachs a mimo neho,2. pozastavenie všetkých možných vyznamenaní v súvislosti s európskymi inštitúciami; • Aby posilnili etické pravidlá a pravidlá boja proti « pantouflage » aplikovateľné na bývalých členov Komisie, vo vzťahu ku škodám, ktoré ich budúce správanie môže predstavovať pre európsku verejnú službu a Európsku úniu, čiže prísnejšie pravidlá pre bývalých predsedov alebo podpredsedov ako pre bývalých komisárov. Táto petícia bude predložená predsedom troch európskych inštitúcií: Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ako aj zástupcovom zamestnancov európskych inštitúcií. Ako vyzývame všetkých európskych občanov, aby podpísali a zdieľať túto petíciu, vyzývame tiež všetkých zamestnancov európskych inštitúcií, ktorí zdieľajú naše obavy, bez ohľadu na ich status, aby nám dali vedieť, že podporujú túto petíciu (identita zamestnancov zostane prísne anonymná), a prípadne sa pripojili k nášmu kolektívu, ktorého členov identita zostane tiež striktne anonymná, tak, že nás budú kontaktovať na EUemployees@gmail.com, aby sme mohli spustiť nové akcie s cieľom uľahčiť zosúladenie medzi Európskou úniou a jej občanmi. V Bruseli dňa 11. júla 2016, Spontánny kolektív zamestnancov európskych inštitúcií Táto petícia bude začiatkom októbra 2016 odovzdaná: Európskej komisiijej predsedovi Jeanovi-Claude Junckerovi Rade Európskej úniejej predsedovi Donaldovi Tuskovi Európskemu parlamentu jeho predsedovi Martinovi Schulzovi [1] http://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/jose-manuel-barroso-appointed.html [2] pantouflage - termín, ktorým sa familiárnym spôsobom označuje skutočnosť, keď štátny funkcionár odchádza pracovať do súkromného sektoru čiže konflikt záujmov Petícia vo francúzštinePetícia v angličtinePetícia v nemčinePetícia v španielčine Petícia v taliančine Prehľad tlače : 16.09.2016 Postoj (SK): https://www.postoj.sk/17155/co-sa-deje-v-europarlamente-anonymna-peticia-proti-barrosovi 14.09.2016 France 24 (video starts from 18'03 EN): http://www.france24.com/en/20160914-debate-europe-juncker-brexit-part-two 14.09.2016 (PT): Diário de Notícias: http://www.dn.pt/portugal/interior/aumenta-a-pressao-sobre-durao-barroso-em-bruxelas-5385933.html 14.09.2016: Público (PT): https://www.publico.pt/mundo/noticia/funcionarios-europeus-estao-chocados-com-durao-barroso-1743953 14.09.2016: Rádio Nova (PT): http://www.radionova.fm/noticias/ler/29351 14.09.2016: Dinheiro Vivo (PT): https://www.dinheirovivo.pt/economia/barroso 14.09.2016: O Observador (PT): http://observador.pt/2016/09/13/multiplicam-se-as-criticas-a-barroso-e-pedidos-para-perda-de-privilegios/ 14.09.2016: SIC Notícias (PT): http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2016-09-13-140-mil-assinaram-peticao-para-Durao-Barroso-perder-reforma-da-Comissao-Europeia 12.09.2016 Le Monde (FR): lemonde.fr/economie/article/2016/09/12/l-affaire-barroso-rebondit-a-bruxelles_4996252_3234.html 07.09.2016 CNN (EN): http://www.snappytv.com/tc/2755490 07.09.2016 France TV-Info (FR): http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-bruxelles-france2/2016/09/07/la-commission-sommee-de-sexpliquer-sur-laffaire-barroso.html 07.09.2016 Reuters (EN): http://www.reuters.com/article/us-eu-ethics-idUSKCN11D2FV 07.09.2016 CNN (EN): http://money.cnn.com/2016/09/07/news/goldman-sachs-barroso-eu-petition/index.html 06.09.2016 Financial Times (EN): https://www.ft.com/content/7ff044e6-7449-11e6-bf48-b372cdb1043a 06.09.2016 The Guardian (EN): https://www.theguardian.com/business/2016/sep/06/eu-ethics-watchdog-intervenes-on-jose-manuel-barroso-goldman-job?CMP=twt_gu 06.09.2016 Les Echos (FR): http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211262448610-laffaire-barroso-sinvite-a-la-rentree-de-la-commission-europeenne-2025274.php 06.09.2016 The Irish Times (EN): http://www.irishtimes.com/business/work/ombudsman-seeks-clarity-on-barroso-move-to-goldman-sachs-1.2781445?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 06.09.2016 NRC (NL): https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/06/eu-ombudsvrouw-eist-opheldering-over-stap-barroso-naar-zakenbank-a1520032 06.09.2016 The Guardian (EN): https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-finance/2016/sep/06/jose-manuel-barroso-goldman-job-puts-european-commission-in-a-tight-spot?CMP=twt_a-world_b-gdnworld 06.09.2016 La Presse (FR): http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201609/06/01-5017474-barroso-chez-goldman-sachs-lue-veut-des-clarifications.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 06.09.2016 Bloomberg (EN): http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-06/goldman-sachs-brexit-adviser-role-probed-by-eu-ethics-watchdog?utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-business 06.09.2016 NEW EUROPE (EN): https://www.neweurope.eu/article/russia-declares-levada-pollster-foreign-agent/ 06.09.2016 POLITICO (EN): http://www.politico.eu/pro/eu-watchdog-demands-answers-on-goldman-barroso-hire/ 01.09.2016 L'OBS (FR): http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/27229-ue-barroso-barroso-goldman-sachs-petition-employes.html 30.08.2016 Financial Times (EN): https://www.ft.com/content/de5f7b0c-6df3-11e6-9ac1-1055824ca907 30.08.2016 Radio du Financial Times (EN) - débute à 8'18'' http://podcast.ft.com/2016/08/30/cbi-on-brexit-barrosos-goldman-job-and-fed-policy-options/ 30.08.2016 CNBC (video - EN): http://www.cnbc.com/2016/08/30/ex-eu-leader-under-fire-for-taking-goldman-sachs-job.html 30.08.2016 Huffingtonpost and Euronews (video - EN): http://shows.huffingtonpost.com/video/barroso-goldman-sachs-pension-protest-petition-grows-57c5ae861c689948191748d1?context=PC:tech:PL6781:1463438174585 30.08.2016 Euronews (video - FR): http://fr.euronews.com/2016/08/30/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-reclame-des-sanctions 30.08.2016 Euronews (video - DE): http://www.aol.de/video/fast-80-000-gegen-goldman-sachs-banker-barroso-57c5e2f01c6899481917def5/ 30.08.2016 Handelsblatt (DE): http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/goldman-sachs-und-jose-manuel-barroso-nicht-in-unserem-namen/14473668.html 30.08.2016 The Guardian (EN): http://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/eu-staff-petition-attacks-former-ec-president-over-goldman-sachs-job 30.8.2016 La Tribune (FR): http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-fait-rebondir-la-polemique-595180.html 30.8.2016 Euractiv (FR): http://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-fait-rebondir-la-polemique/ 30.08.2016 Corriere Della Sera (IT) http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Goldman-Sachs-petizione-Change-org-nomina-Barroso-raccolte-76mila-firme/30-08-2016/1-A_031564124.shtml 30.08.2016 La Repubblica (IT) http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/09/01/proteste-contro-barroso-restituisca-bonus22.html?ref=search 30.08.2016 City AM (EN): http://www.cityam.com/248440/petition-piles-pressure-barroso-goldman-sachs-job-reaches 30.08.2016 ZAP (PT): http://zap.aeiou.pt/peticao-para-tirar-reforma-a-durao-barroso-ja-tem-76-mil-assinaturas-127567 30.08.2016 El Confidencial (ES): http://www.elconfidencial.com/economia/2016-08-30/durao-barroso-goldman-sachs-peticion-perder-pension-ue_1252855/ 29.08.2016 Expansion (ES): http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/08/29/20160829174439.html 29.08.2016 Dinheirovivo Bibo (PT): https://www.dinheirovivo.pt/economia/trabalhadores-da-ue-pedem-medidas-duras-e-exemplares-contra-barroso/ 29.08.2016 Nogocios (PT): http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/detalhe/76000_pedem_que_durao_barroso_perca_reforma_da_comissao.html 30.08.2016 Algarve Daily news (EN): http://algarvedailynews.com/news/9693-barroso-should-lose-pension-for-bringing-eu-into-disrepute-2 07.08.2016 Médiapart (FR): https://www.mediapart.fr/journal/international/070816/comment-sanctionner-barroso-apres-son-embauche-goldman-sachs 06.08.2016 Euronews (EN) http://www.euronews.com/2016/08/06/thousands-call-on-eu-chiefs-to-act-over-barroso-controversy 15.07.2016 La Libre (FR): http://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-empecher-barroso-de-devenir-lobbyiste-5787c76935705dcbd6ff4be9 19.07.2016 Stand Up For Europe (EN): http://www.standupforuseurope.eu/c-p-j-m-barroso-chez-goldman-sachs/ 13.07.2016 Libération (FR): http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2016/07/13/barroso-pris-la-main-dans-le-sachs/

EU employees
154,035 supporters
Petitioning United Nations, Christoph Heusgen, Nikki Haley, Roman Oyarzun Marchesi, Asoke Kumar Mukeri, Desra Percaya, Datuk Hussein Haniff, Libran N. Cabactulan, Norachit Sinhaseni, Liu Jieyi, Antonio de Agui...

The United Nations is to outlaw crimes against humanity!

Der Petitionstext in Deutsch,die französische Version (Traduction français ci-dessous),die italienische Version (Versione italiana della petizione),die spanische Version (Versión en español),die portugiesische Version (Versão em português),die tschechische Version (česká verze),die norwegische Version (den norske versjonen), die russische Version (русская версия),die chinesische Version (致聯合國的 聯署 信(節錄本) 聯合國應遏止不人道的罪行!). I am Peter H. Arras and have been fighting against injustice and for the defenceless since I was a child. The most defenceless beings are animals, which is why 30 years ago I founded the NGO “AKT - Action for Consequent Animal Welfare" in Germany www.akt-mitweltethik.de For a long time, I have known about incomprehensible animal torture, especially in countries where there is no animal welfare legislation. These practices are committed for the fun of tormenting others, and they are taking on ever-worsening forms. They are filmed, photographed and placed on the Internet and viewed by people - including adolescents - around the world. These crimes brutalize countless people and lead to imitation, or they disturb compassionate people and lead to mental suffering – as it continues to happen with me, because the pictures and films of, for example, animals who have been skinned alive or boiled alive, who are tormented to death for days and hours, do not let go. Because we live in a world of globalization, what happens in China, for example, is the same as if it happened in my neighbourhood. Therefore, I must step in and take action against such atrocities, and I hope for vast support: It must be the task of the United Nations (UN) in the 21st century to pacify our world and to outlaw and ban sadism - against animals, too - in any form. Hitherto, the UN is in no way dealing with intercultural issues of ethics – there is not even a department on this important topic. However, globalization cannot work unless the ethics of life also are modernized and have validity in all the world. With this petition, we call on the UN to: 1. Ostracise all kinds of animal torture, since there can be no reasonable justifications for that.2. Intervene immediately in all States which do not have animal welfare legislation to pass animal welfare acts without delay. 3. Establish a UN department for intercultural ethics and to develop ethical standards in accordance with scientific knowledge.4. Establish a UN organization for animal welfare and animal rights.5. Make the proclamation that also non-humans are inhabitants of this planet and have a natural right to life, protection and habitat, which must be respected and maintained by mankind in principle. The measures which I demand are the minimum requirements for an international community that consists of us all, since "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." (Mahatma Gandhi) Everybody can sign my petition, because a world community that tolerates such atrocities loses its claim to be a human one. Please sign my petition and spread it in all the world!   Deutsche Version der Petition:Vereinte Nationen sollen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ächten! Ich bin Peter H. Arras und kämpfe seit Kindesbeinen gegen Unrecht und für Wehrlose. Die Wehrlosesten sind Tiere, weswegen ich vor 30 Jahren die AKT- Aktion Konsequenter Tierschutz in Deutschland www.akt-mitweltethik.de gegründet habe. Seit langem weiß ich um unfassbare Tierfolterungen vor allem in jenen Ländern, in denen es kein Tierschutzgesetz gibt. Diese Praktiken werden aus Spaß am Quälen begangen und nehmen immer schlimmere Formen an. Sie werden gefilmt, fotografiert und ins Internet gestellt und von Menschen – auch Jugendlichen -  auf der ganzen Welt betrachtet. Diese Verbrechen verrohen zahllose Menschen und stiften zur Nachahmung an, oder sie verstören Mitfühlende und führen zu seelischen Leidzuständen – wie z. B. bei mir, denn die Bilder und Filme von z. B. lebendig gehäuteten oder gekochten Tieren, die man über Tage und Stunden absichtlich zu Tode quält, lassen mich nicht mehr los. Weil wir in einer globalisierten Welt leben, ist das, was z. B. in China geschieht gleichbedeutend mit dem, was mein Nachbar tut – deshalb muss ich dagegen vorgehen und hoffe auf breite Unterstützung. Es muss Aufgabe der Vereinten Nationen (UN) im 21. Jahrhundert sein, unsere Welt zu befrieden und Sadismus in jedweder Form – auch gegenüber Tieren - zu ächten. Die UN sind bezüglich interkultureller Fragen der Ethik in keinster Weise aufgestellt – es gibt nicht einmal ein Ressort zu dieser bedeutenden Thematik. Globalisierung kann aber nicht funktionieren, solange nicht auch die Ethik gegenüber Leben weltweit modernisiert wird. Mit dieser Petition fordern wir die UN zu folgenden Maßnahmen auf: 1.) Ächtung von Tierfolterungen, da es hierzu keinen vernünftigen Grund geben kann.2.) Intervention bei allen Staaten, die kein Tierschutzgesetz aufweisen, ein solches unverzüglich zu erlassen.3.) Einrichtung eines UN-Ressorts für interkulturelle Ethik und deren Entwicklung gemäß wissenschaftlicher Erkenntnisse.4.) Gründung einer UN-Organisation für Tierschutz und Tierrechte.5.) Proklamation, dass auch Nichtmenschen Bewohner dieses Planeten sind und ein naturgewolltes Anrecht auf Leben, Schutz und artgemäßen Lebensraum aufweisen, das von der Menschheit grundsätzlich zu respektieren und zu wahren ist. Die von mir geforderten Maßnahmen sind das Mindeste, wozu eine Staatengemeinschaft – jeder von uns -  verpflichtet ist, denn „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“  (Mahatma Gandhi)  JEDER kann meine Petition unterschreiben, denn eine Weltgemeinschaft, die diese Verbrechen toleriert, verliert ihren Anspruch, menschlich zu sein! Bitte unterschreibt und verbreitet diesen Aufruf überall auf der Welt – er ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Norwegisch und in Chinesisch abgefasst!    

AKT-Aktion Konsequenter Tierschutz
91,254 supporters
Closed
Petitioning Jean-Claude Juncker

Pour la liberté et l'Etat de droit en Catalogne

Monsieur Juncker, Le 20 septembre 2017, le gouvernement de M. Rajoy, sous prétexte de défendre la "légalité", a suspendu de facto l'autonomie de la Catalogne en vue de rendre impossible la tenue d'un référendum d'auto-détermination prévu pour le 1er octobre. - Des fonctionnaires en plein exercice ont été arrêtés - Des maires soutenant l'organisation du référendum ont été cités à comparaître en justice - Le siège de certains journaux ont été perquisitionnés, ainsi que le siège de certaines formations politiques (le siège national de la CUP candidatura d'unitat popular) - Du matériel de vote (bulletins, urnes) a été depuis quelques semaines littéralement pourchassé par la Guardia Civil, au vu et su de tous les citoyens espagnols, de l'Europe et du monde entier. - Une censure d'Etat s'est exercée, sur la presse et internet, limitant le droit à l'information et exerçant une pression sur les journalistes et les intellectuels. - Il s'agit d'un mépris ahurissant de la constitution espagnole elle-même garantissant l'autonomie de la Generalitat de Catalogne (gouvernement autonome), violant ainsi ses propres lois en plus de violer les principes universels de la démocratie et de l'Etat de droit, et cela en 2017, en plein cœur de notre Europe. - Il s'agit d'une résurgence de pratiques franquistes dont la Monarchie espagnole n'a jamais su se débarrasser depuis 1978, le spectre de la funeste Guerre Civile de 1936 rôde autour de ces scènes d'une police arrêtant des élus, molestant des manifestants et perquisitionnant des journaux. - L'Europe semble à nouveau ahurie et impuissante. - Pourtant, des personnalités politiques internationales de premier ordre ont témoigné  - et ce depuis plusieurs années, de leur souhait que puisse se tenir, face à une telle situation, un référendum sous contrôle international, dans le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est -faut-il le rappeler?, un principe fondateur de notre Europe.  - Il s'agit enfin d'un mépris de la volonté générale catalane, volonté s'exprimant doublement: 1° par la voix de ses élus, qui ne font qu'accomplir, en menant à terme ce référendum, un programme pour lequel ils ont été élus comme représentants du peuple au Parlament de Catalogne. 2° par les manifestations massives qui depuis plus de 5 ans témoignent sans aucune équivoque de la volonté populaire catalane de "voter" (plus d'1 million de personnes le 11 septembre dernier à Barcelone) et des manifestations spontanées unissant des milliers de personnes issues de toutes les strates de la société catalane, manifestations qui s'organisent à Barcelone, en Catalogne et dans toute l'Espagne depuis qu'a eu lieu ce véritable coup d'État institutionnel du 20 septembre. Monsieur Juncker,  Vous ne pouvez demeurer silencieux. Si le mot "Europe" a encore un sens, vous ne pouvez rester muet et inactif face à ce déni manifeste des principes les plus fondamentaux de l'Etat de droit et de la liberté civile. Le gouvernement de M. Rajoy doit mettre fin à cette campagne de répression digne des heures les plus tragiques de l'histoire espagnole, afin d'accepter une solution politique à la question du référendum en Catalogne.  La Catalogne doit voter.  Il ne s'agit plus d'une "affaire interne" à l'État espagnol il en va désormais de l'honneur de l'Europe et de sa mission.  Respectueusement   English version: For Freedom and Rule of Law in Catalonia Mr. Juncker,On the 20th of September 2017, Rajoy's government, under the pretext of defending "legality", de facto suspended the autonomy of Catalonia in order to make it impossible to hold a self-determination referendum on the October 1st. - Officials in full exercise have been arrested- Mayors supporting the organization of the referendum were summoned to appear in court- Headquarters of some newspapers were searched, as well as headquarters of political formations (national headquarters of the CUP )- Voting material (ballot papers, urns) has been literally chased by the Guardia Civil, with the full knowledge of all Spanish citizens, Europe and the whole world.- State censorship has been exerted on the press and the Internet, limiting the right to information and exerting pressure on journalists and intellectuals.- This is a bewildering disregard for the Spanish Constitution itself, which guarantees the autonomy of the Autonomous Government of Catalonia, violating its own laws and violating the universal principles of democracy, and this, in 2017, in the heart of our Europe. - It is a resurgence of dictatorial practices that the Spanish Monarchy has never been able to get rid of since 1978, the ghost of the Civil War of 1936 prowls around these scenes of a police arresting elected officials, molesting demonstrators and searching newspapers' office. - Europe seems once again helpless. - However, international political figures have testified - for several years, of their wish that a referendum under international control can be held in the face of such a situation, while respecting the right of peoples o self-determination, which is - we must remember - a founding principle of our Europe. Finally, it is a contempt for the general will of Catalonia, a will expressing itself doubly:(1) by the voice of its elected representatives, who only carry out a program for which they have been elected as representatives of the people in the Parliament of Catalonia, by carrying out this referendum.(2) by the massive demonstrations which for more than five years have been an unequivocal testimony to the Catalan popular will to "vote" (more than 1 million people on September 11th in Barcelona) and spontaneous demonstrations bringing together thousands of people from all classes of Catalan society, organized in Barcelona, ​​Catalonia and even throughout all Spain since this institutional Coup d'Etat took place on the 20th of september. Mr. Juncker,You can not remain silent.If the word "Europe" still makes sense, you can not remain silent and inactive in front of this manifest denial of the most fundamental principles of the rule of law and civil liberty.Mr. Rajoy's government must put an end to this campaign of repression worthy of the most tragic hours in Spanish history, in order to accept a political solution to the question of the referendum in Catalonia. Catalonia must vote. It is no longer an "internal affair" for the Spanish State, but for the honor of Europe and its mission.Respectfully  https://www.change.org/p/la-catalogne-doit-voter

Iniciativa per Occitània
87,994 supporters
Closed
Petitioning Jean-Claude Juncker

Quand la loi appauvrit la biodiversité et notre alimentation, changeons-la!

Le saviez vous ? Une loi constitue un frein à la biodiversité alors que 90%* des variétés cultivables ont déjà disparu au cours du XXème siècle. Le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 bloque la commercialisation des semences de fruits et légumes de variétés paysannes, ce qui empêche par conséquent les paysans de les cultiver librement et les consommateurs d’y goûter. Quand la loi n'est pas bonne il est bon de vouloir la changer. Les variétés paysannes sont des fruits et légumes issus de semences qui ne sont pas industrialisées. Ces semences ne figurent pas sur le catalogue officiel qui autorise leur vente car elles ne correspondent pas aux critères d’homogénéité d’une loi qui favorise la standardisation et ne défend pas assez la biodiversité. Depuis des millénaires, les paysans ont soigneusement sélectionné leurs semences de variétés paysannes pour leurs goûts variés et leur adaptation naturelle aux différents terroirs et écosystèmes. Ils les ont toujours cultivées, échangées, et revendues entre eux. Ainsi, ils ont toujours contribué à la transmission et à l’enrichissement de notre patrimoine agricole. Pourquoi ce droit essentiel leur est-il refusé ? Ce qui empêche l’inscription des variétés paysannes au catalogue est justement ce qui fait leur force. Les fruits et légumes issus de semences paysannes sont tous différents dans le champ. Ce sont eux qui assurent le maintien de la biodiversité agricole. Ces fruits et légumes pourraient nous apporter une alimentation riche en nutriments et en goût, mais l’agriculture intensive et la consommation de masse ont fait la part belle aux variétés qui assurent un meilleur rendement, qui sont plus résistantes aux transports et dépendantes des pesticides. Ainsi des fruits et légumes toujours plus standardisés ont pris le pas sur toutes les autres variétés. Cela fragilise notre écosystème agricole et appauvrit notre alimentation en fruits et légumes à un moment critique pour la planète. Car face au réchauffement climatique nous ne devrions pas limiter la biodiversité mais la promouvoir. Ce qu’il est possible de changer concrètement dans la loi : Au nom de la préservation du patrimoine agricole et alimentaire, il faudrait simplifier la loi pour permettre aux petits paysans de commercialiser en circuit court leurs semences librement reproductibles. Par ailleurs, il faudrait ouvrir le catalogue officiel à ces semences paysannes, pour que les fruits et légumes qui en sont issus puissent être commercialisés plus largement auprès de tous les consommateurs. Cela exige l’assouplissement des critères actuels d’enregistrement des semences des paysans au catalogue et une exemption de paiement de cette inscription pour les petites structures. L’objectif est bien de faire entrer le modèle de production des semences paysannes dans la légalité, afin que le consommateur puisse avoir accès librement à ces produits. Ainsi, le modèle standard et le modèle paysan pourront coexister, différents mais égaux dans la loi. Nous avons une mission en commun avec le législateur, c’est de faire toujours progresser la qualité alimentaire. Il est de notre devoir, en tant que distributeur, de tout mettre en œuvre pour faire changer la loi quand elle ne correspond pas aux attentes des consommateurs. C’est pourquoi Carrefour rejoint le combat des producteurs en créant avec eux le Marché Interdit. Un lieu dans ses magasins pour vous faire découvrir ces fruits et légumes, un lieu pour faire changer la loi. Petit à petit, ensemble, on peut tout changer. Carrefour, meilleur chaque jour.   *À l’échelle mondiale selon une estimation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.  

Carrefour FRANCE
83,354 supporters
Closed
Petitioning Angela Merkel (CDU)

Stoppt das Sterben auf dem Mittelmeer!

Sie alle haben einen Namen, jeder einzelne der 700 Menschen, die am Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind: Sie alle haben einen Namen und eine Vergangenheit. Ich weiß, ich könnte problemlos einer von ihnen sein. Mein Name ist Tareke Brhane. Ich floh mit 17 Jahren aus Eritrea, um dem Militär, dem Krieg und einer furchteinflößenden Diktatur zu entkommen. Ich war verzweifelt. Nichts hätte mich aufhalten können, nicht einmal die Angst davor, auf See zu sterben. Beim ersten Mal wurde abgewiesen, aber ich versuchte es erneut. Als ich 2005 in Italien ankam, begann ich für verschiedene Organisationen zu arbeiten, um Menschen, die sich auf der Flucht befinden - wie ich damals - zu helfen. Die Tragödie dieses Wochenende ist das bisher größte Einzelunglück im Mittelmeer, in dem Flüchtlinge und Migranten starben. Und erst in der Woche davor kamen bei einem ähnlichen Unglück 400 Menschen ums Leben. Tausende mehr werden in den kommenden Wochen sterben, wenn die EU jetzt nicht handelt. Unterzeichnen Sie diese Petition und fordern Sie die Europäische Union auf, eine funktionsfähige Seenotrettung einzurichten. 2014 haben etwa 219.000 Menschen das Mittelmeer überquert, 3.500 Menschen kamen dabei ums Leben. Es kann nicht sein, dass Europa nur die Opfer zählt und es vermeidet, einen Rettungsplan umzusetzen. Die aktuelle EU-Operation Triton ist hauptsächlich auf den Schutz der Grenzen fokussiert. Diese Operation sollte verstärkt und ihr Fokus auf das Retten von Menschenleben gerichtet werden. Neben einer solchen weiterentwickelten Operation steht Europa in der Pflicht, legale und zuverlässige Fluchtkanäle zu installieren, über die Menschen aus Konfliktzonen fliehen können. Unterzeichnen Sie diese Petition und fordern Sie damit die EU auf, eine dringend notwendige und großangelegte Such- und Rettungsmission für das Mittelmeer einzurichten, und außerdem legale Fluchtkanäle einzurichten für Menschen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen und dabei nicht vor tödlichen Routen zurückschrecken. Tareke Brhane ist Präsident des 3. Oktober-Kommitees, einer Non-Profit-Organisation, die als Reaktion auf das Lampedusa-Unglück vom 3.Oktober 2013 gegründet wurde, bei dem 368 Menschen starben. Ziel der Organisation ist die Einführung eines Gedenktags am 3.Oktober für die Flüchtlinge, die bereits starben sowie für die Menschen, die ihr Leben riskieren, um solche Unglücke zu verhindern. Tareke wurde 2014 während des 14. Friedensnobelpreis-Gipfels mit der Medaille für sozialen Aktivismus ausgezeichnet. Italiano Español Français English

Tareke Brhane - Comitato 3 Ottobre
416,689 supporters
Petitioning Governo Italiano, Istituzioni italiane, Associazioni, Presidenza della Repubblica Italiana, Angelino Alfano, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani, Donald Tusk

Salviamo Hamed, condannato a morte in Yemen per la sua fede Bahá’í - #HamedLibero

Lo scorso 2 gennaio la Corte criminale specializzata di Sana’a, nello Yemen, ha condannato a morte Hamed bin Haydara, un membro della comunità Bahá’í locale, ingiustamente imprigionato quattro anni fa solo e soltanto per il suo credo religioso. Hamed è stato arrestato arbitrariamente sul suo posto di lavoro il 3 dicembre 2013 e da allora si trova in carcere, dove ha trascorso oltre un anno in isolamento. Durante la detenzione ha subito ogni tipo di tortura. Dopo tre anni in attesa di giudizio, dall’aprile 2016 Hamed è stato convocato in tribunale per 14 udienze, ma gli è stato concesso di presenziare solo a tre di esse. Una delle imputazioni mosse a carico di Hamed da parte dei suoi accusatori è «di aver dimostrato un elevato livello di moralità, tramite il quale si è conquistato la fiducia dei suoi concittadini». L’unica colpa di cui si è macchiato Hamed è di essere un credente Bahá’í. La comunità Bahá’í è la realtà religiosa geograficamente più diffusa al mondo dopo il cristianesimo con circa 8 milioni di credenti. In Italia è presente in più di 250 località con circa 5.000 fedeli. La fede Bahá’í, espressione religiosa geograficamente più diffusa al mondo dopo il cristianesimo con otto milioni di credenti, professa l’esistenza di un unico Dio, la pace, la tolleranza, l’unità dei popoli, la parità tra uomo e donna, il rifiuto di ogni forma di violenza e il superamento di qualsiasi frammentazione razziale, politica e sociale. In tutto il mondo è in corso una mobilitazione per salvare la vita di Hamed bin Haydara. L’Italia e l’Europa, patrie del diritto, della tolleranza, della pace fra i popoli e della salvaguardia del valore della vita, non possono accettare una simile condanna alla libertà religiosa, diritto umano fondamentale. Per questo chiediamo a tutti i rappresentanti del Parlamento, delle istituzioni italiane e del mondo delle associazioni di prendere pubblicamente posizione per chiedere la liberazione di Hamed, aderendo alla campagna #HamedLibero.

Comunità bahá’í d’Italia
66,567 supporters