Decision Maker

Donald Tusk

Change.org profile of Donald Tusk, President of the European Council. http://european-council.europa.eu/the-president


Does Donald Tusk have the power to decide or influence something you want to change? Start a petition to this decision maker.Start a petition
Petitioning Audiencia Nacional

Libertad Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

[Català] [English] El día 16 de octubre de 2017 la Audiencia Nacional mediante la jueza Carmen Lamela decretó prisión incondicional sin fianza para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, respectivamente. Se les acusa de sedición por las manifestaciones que han promovido desde sus respectivas asociaciones. Según la Real Academia de la Lengua Española sedición significa: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Todas las manifestaciones producidas a lo largo de estos 7 años se han caracterizado por su carácter absolutamente pacífico. La represión del estado español ya hace tiempo que ha ido demasiado lejos. NO DEJAR VOTAR Y TENER PRESOS POLÍTICOS NO ES DEMOCRACIA!

Llibertat Presos Polítics
181,050 supporters
Closed
Petitioning Paul Magnette, Jean-Claude Juncker, francois hollande, Charles Michel, Donald Tusk, Guy Verhofstadt

Soutien à Paul Magnette contre le #CETA et par extension contre #TAFTA

Fin octobre, par son refus de se compromettre avec un accord intolérable, que ce soit pour la Wallonie ou pour l'ensemble de l'Europe et même du Canada, Paul Magnette a tenu en échec tous les lobbies et politiciens favorables au traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Qu'est-ce que le CETA, ce traité qui limite les droits des peuples à être souverains y compris contre les entreprises multinationales ? Malheureusement, on ne peut en dire énormément, les négociations sont tellement secrètes que même les parlements des pays membres n'ont pas vu le texte. Nous avons quelques infos dont les principales sont : des tribunaux d'arbitrage qui seront aptes à juger des conflits entre entreprises et Etats dès lors qu'une entreprise considère qu'un Etat adopte des positions contraires à ses propres intérêts. On est dans l'opposition entre intérêts privés et intérêt général. la suppression des droits de douanes sur quasi tous les produits et surtout les produits agricoles. Comment limiter alors l'arrivée de produits autorisés en Amérique mais interdits en Europe comme les animaux élevés aux hormones ou aux OGM ? Si nous refusons, les tribunaux d'arbitrage se chargeront de nous y contraindre. un cheval de Troie pour le TAFTA. Bien des entreprises américaines qui ont vu leurs espoirs mourir avec la non signature du TAFTA se relèvent avec le CETA car elles ont toutes des filiales au Canada. Si le CETA passe, le TAFTA revivra. Paul Magnette a refusé de signer ce traité engageant la Wallonie. Dans un entretien au Monde (1), il reprenait ces trois points pour dénoncer les dérives que cela va entraîner. Les pressions ont été permanentes pour forcer M. Magnette à courber l'échine. M. Trudeau a encore dit lundi 24/10, que la signature était toujours possible pour le jeudi 26/10. Malheureusement, il avait raison. Par cette pétition, nous, citoyens de cette Europe, encourageons Paul Magnette malgré les pressions de l'Europe menées par M. Juncker, M. Tusk ou par le Canada via M. Trudeau et Mme Freeland, à reprendre la main. Em. CETA, citoyen de l'Europe et du Monde (1) http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/10/20/accord-ceta-on-ne-peut-pas-nous-dire-ce-traite-est-parfait-vous-avez-le-choix-entre-oui-et-oui_5017564_3234.html

Em. CETA
235,208 supporters
Closed
Petitioning Jean-Claude Juncker

Za tvrdé a exemplárne opatrenia proti JM Barrosovi za to, že sa pridal ku Goldman Sachs

Petícia za tvrdé a exemplárne opatrenia proti José Manuel Barrosovi, ktorý poškodil európsku verejnú službu a Európsku úniu ako celok NIE V NAŠOM MENE ! Sme kolektív zamestnancov europskych inštitúcií, viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorý vznikol preto, že sme stále viac znepokojení poškodzovaním obrazu európskeho projektu v rámci našich rodín, priateľov, susedov a u všetkých občanov, s ktorými sa stretávame všade v Európe. V piatok 8. júla 2016, niekoľko dní po hlasovaní za Brexit v Spojenom kráľovstve, sme sa dozvedeli, že bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Durao Barroso, sa čoskoro pripojí k londýnskej kancelárii investičnej banky Goldman Sachs « ako nevýkonný prezident a poradca » [1] s cieľom prispieť k zníženiu negatívnych účinkov « Brexitu ». Toto rozhodnutie pracovať pre jednu z bánk, ktoré sa najviac podieľajú na kríze podpôr, ktorá viedla k finančnej kríze 2007-2008, najhoršej od krízy v roku 1929, ale tiež banky vemi zapletenej do gréckej krízy, kde pomáhala zakryť deficit predtým ako v rokoch 2009-2010 špekulovala o gréckom dlhu, ktorého neudržateľnosť evidentne poznala, je ďalším príkladom nezodpovednej « pantouflage » [2]. Toto je veľmi škodlivé pre orgány spoločenstva, a hoci to nie je nelegálne, je to morálne nečestné. Je to nezodpovedné, pretože to živí kontext, ktorý je nielen euroskeptický, ale odteraz aj eurofóbny. Dnes skutočne niektorí politici napriek tomu, že pochádzajú z väčšiny v Európskom parlamente, prichádzajú so spochybňovaním samotnej existencie Európskej komisie a komunitárneho postupu práce spoločenstva, ktorý v krízových situáciách a napriek ním umožňoval od Rímskej zmluvy budovanie Európskej únie. Je to škodlivé pre orgány spoločenstva v citlivom kontexte zvládania niekoľkých navzájom sa prekrývajúcich kríz: migračná kríza, kríza vyvolaná hlasovaním v referende o Brexite, pretrvávajúca hospodárska kríza, kríza nami chcenej vízie Európy. Je to pre Úniu katastrofálny symbol v najnepríhodnejšej chvíli a voda na mlyn pre eurofóbov, že sa bývalý predseda Komisie pridal k bezuzdnej finančnej inštitúcii bez morálnych hodnôt, čo Goldman Sach stelesňuje. Je morálne nečestné v tom, že je to v rozpore so cťou a poctivosťou európskej verejnej služby, ktorá predpokladá obranu všeobecných európskych záujmov. Všetci bývalí členovia musia rešpektovať svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti v súlade s článkom 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to aj po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa odovzdania funkcií. Zvlášť pán Barroso, bývalý predseda, ktorý bol dvakrát navrhnutý šéfmi štátov a vlád ako aj potvrdený Európskym parlamentom. Z týchto dôvodov vyzývame všetkých európskych občanov, aby sa touto petíciou obrátili na najvyššie úrady Európskeho spoločenstva, presnejšie na Radu Európskej únie a Kolégium Európskej komisie, na dve inštitúcie oprávnené obrátiť sa na Európsky súdny dvor podľa článku 245 Zmluvy o fungovaní EÚ: • Aby sa neobmedzili len na konštatovanie, že pán Barroso odstúpil zo svojich funkcii pred viac než 18 mesiacmi, • Aby podrobne a transparentným spôsobom preskúmali, či pán Barroso rešpektoval svoju povinnosť poctivosti a diskrétnosti voči Európskej únii; • Aby prijali tvrdé silné a exemplárne sankcie proti José Manuel Barrosovi, ako napríklad:1. pozastavenie platieb dôchodku ako bývalého predsedu Európskej komisie v čase jeho zamestnania u Goldman Sachs a mimo neho,2. pozastavenie všetkých možných vyznamenaní v súvislosti s európskymi inštitúciami; • Aby posilnili etické pravidlá a pravidlá boja proti « pantouflage » aplikovateľné na bývalých členov Komisie, vo vzťahu ku škodám, ktoré ich budúce správanie môže predstavovať pre európsku verejnú službu a Európsku úniu, čiže prísnejšie pravidlá pre bývalých predsedov alebo podpredsedov ako pre bývalých komisárov. Táto petícia bude predložená predsedom troch európskych inštitúcií: Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ako aj zástupcovom zamestnancov európskych inštitúcií. Ako vyzývame všetkých európskych občanov, aby podpísali a zdieľať túto petíciu, vyzývame tiež všetkých zamestnancov európskych inštitúcií, ktorí zdieľajú naše obavy, bez ohľadu na ich status, aby nám dali vedieť, že podporujú túto petíciu (identita zamestnancov zostane prísne anonymná), a prípadne sa pripojili k nášmu kolektívu, ktorého členov identita zostane tiež striktne anonymná, tak, že nás budú kontaktovať na EUemployees@gmail.com, aby sme mohli spustiť nové akcie s cieľom uľahčiť zosúladenie medzi Európskou úniou a jej občanmi. V Bruseli dňa 11. júla 2016, Spontánny kolektív zamestnancov európskych inštitúcií Táto petícia bude začiatkom októbra 2016 odovzdaná: Európskej komisiijej predsedovi Jeanovi-Claude Junckerovi Rade Európskej úniejej predsedovi Donaldovi Tuskovi Európskemu parlamentu jeho predsedovi Martinovi Schulzovi [1] http://www.goldmansachs.com/media-relations/press-releases/current/jose-manuel-barroso-appointed.html [2] pantouflage - termín, ktorým sa familiárnym spôsobom označuje skutočnosť, keď štátny funkcionár odchádza pracovať do súkromného sektoru čiže konflikt záujmov Petícia vo francúzštinePetícia v angličtinePetícia v nemčinePetícia v španielčine Petícia v taliančine Prehľad tlače : 16.09.2016 Postoj (SK): https://www.postoj.sk/17155/co-sa-deje-v-europarlamente-anonymna-peticia-proti-barrosovi 14.09.2016 France 24 (video starts from 18'03 EN): http://www.france24.com/en/20160914-debate-europe-juncker-brexit-part-two 14.09.2016 (PT): Diário de Notícias: http://www.dn.pt/portugal/interior/aumenta-a-pressao-sobre-durao-barroso-em-bruxelas-5385933.html 14.09.2016: Público (PT): https://www.publico.pt/mundo/noticia/funcionarios-europeus-estao-chocados-com-durao-barroso-1743953 14.09.2016: Rádio Nova (PT): http://www.radionova.fm/noticias/ler/29351 14.09.2016: Dinheiro Vivo (PT): https://www.dinheirovivo.pt/economia/barroso 14.09.2016: O Observador (PT): http://observador.pt/2016/09/13/multiplicam-se-as-criticas-a-barroso-e-pedidos-para-perda-de-privilegios/ 14.09.2016: SIC Notícias (PT): http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2016-09-13-140-mil-assinaram-peticao-para-Durao-Barroso-perder-reforma-da-Comissao-Europeia 12.09.2016 Le Monde (FR): lemonde.fr/economie/article/2016/09/12/l-affaire-barroso-rebondit-a-bruxelles_4996252_3234.html 07.09.2016 CNN (EN): http://www.snappytv.com/tc/2755490 07.09.2016 France TV-Info (FR): http://geopolis.francetvinfo.fr/bureau-bruxelles-france2/2016/09/07/la-commission-sommee-de-sexpliquer-sur-laffaire-barroso.html 07.09.2016 Reuters (EN): http://www.reuters.com/article/us-eu-ethics-idUSKCN11D2FV 07.09.2016 CNN (EN): http://money.cnn.com/2016/09/07/news/goldman-sachs-barroso-eu-petition/index.html 06.09.2016 Financial Times (EN): https://www.ft.com/content/7ff044e6-7449-11e6-bf48-b372cdb1043a 06.09.2016 The Guardian (EN): https://www.theguardian.com/business/2016/sep/06/eu-ethics-watchdog-intervenes-on-jose-manuel-barroso-goldman-job?CMP=twt_gu 06.09.2016 Les Echos (FR): http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211262448610-laffaire-barroso-sinvite-a-la-rentree-de-la-commission-europeenne-2025274.php 06.09.2016 The Irish Times (EN): http://www.irishtimes.com/business/work/ombudsman-seeks-clarity-on-barroso-move-to-goldman-sachs-1.2781445?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 06.09.2016 NRC (NL): https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/06/eu-ombudsvrouw-eist-opheldering-over-stap-barroso-naar-zakenbank-a1520032 06.09.2016 The Guardian (EN): https://www.theguardian.com/business/nils-pratley-on-finance/2016/sep/06/jose-manuel-barroso-goldman-job-puts-european-commission-in-a-tight-spot?CMP=twt_a-world_b-gdnworld 06.09.2016 La Presse (FR): http://affaires.lapresse.ca/economie/services-financiers/201609/06/01-5017474-barroso-chez-goldman-sachs-lue-veut-des-clarifications.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 06.09.2016 Bloomberg (EN): http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-06/goldman-sachs-brexit-adviser-role-probed-by-eu-ethics-watchdog?utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-business 06.09.2016 NEW EUROPE (EN): https://www.neweurope.eu/article/russia-declares-levada-pollster-foreign-agent/ 06.09.2016 POLITICO (EN): http://www.politico.eu/pro/eu-watchdog-demands-answers-on-goldman-barroso-hire/ 01.09.2016 L'OBS (FR): http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/27229-ue-barroso-barroso-goldman-sachs-petition-employes.html 30.08.2016 Financial Times (EN): https://www.ft.com/content/de5f7b0c-6df3-11e6-9ac1-1055824ca907 30.08.2016 Radio du Financial Times (EN) - débute à 8'18'' http://podcast.ft.com/2016/08/30/cbi-on-brexit-barrosos-goldman-job-and-fed-policy-options/ 30.08.2016 CNBC (video - EN): http://www.cnbc.com/2016/08/30/ex-eu-leader-under-fire-for-taking-goldman-sachs-job.html 30.08.2016 Huffingtonpost and Euronews (video - EN): http://shows.huffingtonpost.com/video/barroso-goldman-sachs-pension-protest-petition-grows-57c5ae861c689948191748d1?context=PC:tech:PL6781:1463438174585 30.08.2016 Euronews (video - FR): http://fr.euronews.com/2016/08/30/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-reclame-des-sanctions 30.08.2016 Euronews (video - DE): http://www.aol.de/video/fast-80-000-gegen-goldman-sachs-banker-barroso-57c5e2f01c6899481917def5/ 30.08.2016 Handelsblatt (DE): http://www.handelsblatt.com/unternehmen/banken-versicherungen/goldman-sachs-und-jose-manuel-barroso-nicht-in-unserem-namen/14473668.html 30.08.2016 The Guardian (EN): http://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/eu-staff-petition-attacks-former-ec-president-over-goldman-sachs-job 30.8.2016 La Tribune (FR): http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-fait-rebondir-la-polemique-595180.html 30.8.2016 Euractiv (FR): http://www.euractiv.fr/section/justice-affaires-interieures/news/barroso-chez-goldman-sachs-une-petition-fait-rebondir-la-polemique/ 30.08.2016 Corriere Della Sera (IT) http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Goldman-Sachs-petizione-Change-org-nomina-Barroso-raccolte-76mila-firme/30-08-2016/1-A_031564124.shtml 30.08.2016 La Repubblica (IT) http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/09/01/proteste-contro-barroso-restituisca-bonus22.html?ref=search 30.08.2016 City AM (EN): http://www.cityam.com/248440/petition-piles-pressure-barroso-goldman-sachs-job-reaches 30.08.2016 ZAP (PT): http://zap.aeiou.pt/peticao-para-tirar-reforma-a-durao-barroso-ja-tem-76-mil-assinaturas-127567 30.08.2016 El Confidencial (ES): http://www.elconfidencial.com/economia/2016-08-30/durao-barroso-goldman-sachs-peticion-perder-pension-ue_1252855/ 29.08.2016 Expansion (ES): http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/08/29/20160829174439.html 29.08.2016 Dinheirovivo Bibo (PT): https://www.dinheirovivo.pt/economia/trabalhadores-da-ue-pedem-medidas-duras-e-exemplares-contra-barroso/ 29.08.2016 Nogocios (PT): http://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao_europeia/detalhe/76000_pedem_que_durao_barroso_perca_reforma_da_comissao.html 30.08.2016 Algarve Daily news (EN): http://algarvedailynews.com/news/9693-barroso-should-lose-pension-for-bringing-eu-into-disrepute-2 07.08.2016 Médiapart (FR): https://www.mediapart.fr/journal/international/070816/comment-sanctionner-barroso-apres-son-embauche-goldman-sachs 06.08.2016 Euronews (EN) http://www.euronews.com/2016/08/06/thousands-call-on-eu-chiefs-to-act-over-barroso-controversy 15.07.2016 La Libre (FR): http://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-empecher-barroso-de-devenir-lobbyiste-5787c76935705dcbd6ff4be9 19.07.2016 Stand Up For Europe (EN): http://www.standupforuseurope.eu/c-p-j-m-barroso-chez-goldman-sachs/ 13.07.2016 Libération (FR): http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2016/07/13/barroso-pris-la-main-dans-le-sachs/

EU employees
154,036 supporters
Closed
Petitioning Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Charles Michel, Paul Magnette, francois hollande

Gegen CETA: Wir stehen hinter dem wallonischen Ministerpräsidenten Paul Magnette

Der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette hat durch seine Verweigerung gegenüber dem untragbaren CETA-Vertragswerk im Interesse der Wallonie und ganz Europas gehandelt. Damit hielt er wochenlang all jene Politiker und Lobbyisten in Schach, die das Freihandelsabkommen zwischen Kanada und Europa befürworten. Doch was steckt hinter CETA, einer Vereinbarung, die die Souveränität des Volkes durch die Interessen multinationaler Konzerne beschränkt? Das kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen, da die Verhandlungen so intransparent geführt wurden, dass nicht einmal die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsländer den gesamten Vertragstext gesehen haben. Die wichtigsten Informationen, die wir haben sind: Schiedsgerichte werden Urteile zu Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatunternehmen und Staaten fällen können, sobald ein Unternehmen die Auffassung vertritt, dass die Gesetze eines Landes gegen seine Interessen verstoßen. Tarife sämtlicher Waren, insbesondere landwirtschaftlicher Güter, würden ausgehebelt. Wie sollen wir zukünftig den Import von Produkten kontrollieren, die zwar in Europa illegal, in den USA oder Kanada zugelassen sind (z.B genetisch veränderte Organismen (GVO) oder mit Wachstumshormonen gefütterte Tiere). Wenn wir uns weigern, werden uns die Schiedsgerichte wahrscheinlich zwingen, diese Waren zuzulassen. CETA ist ein trojanisches Pferd für TAFTA. Viele Konzerne die mit dem Ende von TAFTA ihre Hoffnungen begraben hatten, hoffen nun auf CETA. Die Unterzeichnung von CETA ist eine Wiederbelebung von TAFTA. Paul Magnette hat im Namen der Wallonie seine Unterschrift für dieses Abkommen verweigert. In einem Interview mit der französischen Le Monde, hat er neben den drei genannten viele weitere Gefahren benannt. Natürlich versucht man ihn jetzt zu zwingen, sich zu doch noch dem immensen und stetigen Druck zu beugen. Laut Justin Trudeau, dem kanadischen Premierminister, könne CETA noch immer unterzeichnet werden. Mit dieser Petition möchten wir Bürgerinnen und Bürger Europas Herrn Paul Magnette unterstützen und ihn ermutigen, gegenüber Juncker, Tusk, Freeland und Trudeau standhaft zu bleiben! Emmanuel Chaumery, Europäer und Weltbürger

Em. CETA
235,208 supporters
Petitioning Angela Merkel (CDU)

Stoppt das Sterben auf dem Mittelmeer!

Sie alle haben einen Namen, jeder einzelne der 700 Menschen, die am Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind: Sie alle haben einen Namen und eine Vergangenheit. Ich weiß, ich könnte problemlos einer von ihnen sein. Mein Name ist Tareke Brhane. Ich floh mit 17 Jahren aus Eritrea, um dem Militär, dem Krieg und einer furchteinflößenden Diktatur zu entkommen. Ich war verzweifelt. Nichts hätte mich aufhalten können, nicht einmal die Angst davor, auf See zu sterben. Beim ersten Mal wurde abgewiesen, aber ich versuchte es erneut. Als ich 2005 in Italien ankam, begann ich für verschiedene Organisationen zu arbeiten, um Menschen, die sich auf der Flucht befinden - wie ich damals - zu helfen. Die Tragödie dieses Wochenende ist das bisher größte Einzelunglück im Mittelmeer, in dem Flüchtlinge und Migranten starben. Und erst in der Woche davor kamen bei einem ähnlichen Unglück 400 Menschen ums Leben. Tausende mehr werden in den kommenden Wochen sterben, wenn die EU jetzt nicht handelt. Unterzeichnen Sie diese Petition und fordern Sie die Europäische Union auf, eine funktionsfähige Seenotrettung einzurichten. 2014 haben etwa 219.000 Menschen das Mittelmeer überquert, 3.500 Menschen kamen dabei ums Leben. Es kann nicht sein, dass Europa nur die Opfer zählt und es vermeidet, einen Rettungsplan umzusetzen. Die aktuelle EU-Operation Triton ist hauptsächlich auf den Schutz der Grenzen fokussiert. Diese Operation sollte verstärkt und ihr Fokus auf das Retten von Menschenleben gerichtet werden. Neben einer solchen weiterentwickelten Operation steht Europa in der Pflicht, legale und zuverlässige Fluchtkanäle zu installieren, über die Menschen aus Konfliktzonen fliehen können. Unterzeichnen Sie diese Petition und fordern Sie damit die EU auf, eine dringend notwendige und großangelegte Such- und Rettungsmission für das Mittelmeer einzurichten, und außerdem legale Fluchtkanäle einzurichten für Menschen, die vor Konflikten und Verfolgung fliehen und dabei nicht vor tödlichen Routen zurückschrecken. Tareke Brhane ist Präsident des 3. Oktober-Kommitees, einer Non-Profit-Organisation, die als Reaktion auf das Lampedusa-Unglück vom 3.Oktober 2013 gegründet wurde, bei dem 368 Menschen starben. Ziel der Organisation ist die Einführung eines Gedenktags am 3.Oktober für die Flüchtlinge, die bereits starben sowie für die Menschen, die ihr Leben riskieren, um solche Unglücke zu verhindern. Tareke wurde 2014 während des 14. Friedensnobelpreis-Gipfels mit der Medaille für sozialen Aktivismus ausgezeichnet. Italiano Español Français English

Tareke Brhane - Comitato 3 Ottobre
416,529 supporters
Closed
Petitioning Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Robert Fico, Dimitris Avramopoulos, Federica Mogherini, Fabrice Leggeri, Jose Carreira, Antonio Tajani, Joseph Muscat

#StopTheDeal: salvemos a Shabbir y paremos el acuerdo entre la UE y Turquía

Esto es más que la historia de un hombre. Es una oportunidad para salvar la vida de un hombre y acabar con el vergonzoso acuerdo sobre refugiados ente la UE y Turquía. Te necesitamos para que lo hagas posible. Shabbir tiene 40 años, de profesión ingeniero eléctrico. Está casado y tiene dos hijos. Shabbir vivía en un pueblo en Pakistán, donde regentaba un negocio de alquiler de coches. Un día, a finales de diciembre de 2015, un grupo local de extremistas islámicos atacaron a un vecino cristiano de Shabbir. Shabbir acudió en su defensa. Y este simple acto cambió la vida de Shabbir irremediablemente. Por haber ayudado a un cristiano, fue tildado de hereje y forzado a abandonar su hogar. Varios miembros de su familia y su círculo próximo han sido asesinados por los extremistas. Su mujer e hijos han tenido que esconderse. Hoy, tras un viaje horrible en el que también falleció su padre, Shabbir vive en una situación de limbo en Lesbos, Grecia, donde ha estado desde marzo de 2016. Ahora corre el riesgo de ser deportado según los términos del acuerdo UE-Turquía. Si Shabbir vuelve a casa, los extremistas, con casi total seguridad, intentarán asesinarle. Un equipo de voluntarios en España y Grecia, liderados por el eminente exfiscal anticorrupción español Carlos Jiménez Villarejo, está trabajando para salvar a Shabbir. El 29 de noviembre de 2016, presentaron un recurso legal ante el Tribunal de Justicia europeo, para conseguir la anulación del acuerdo UE-Turquía y consecuentemente detener la deportación de Shabbir y de miles de personas en su misma situación. Si este caso consigue tener éxito, logrará mucho más que salvar la vida de un hombre: podría destruir el acuerdo UE-Turquía de una vez por todas. Firma esta petición y apoya el caso de Shabbir. Ayúdanos a salvar a Shabbir y acabar con este acuerdo vergonzoso. En marzo de 2016, el polémico acuerdo UE-Turquía entró en vigor. Este establecía que todos los “nuevos inmigrantes irregulares” (un eufemismo para los refugiados y solicitantes de asilo) que llegaran a Grecia desde esa fecha en adelante serían devueltos a Turquía. Este es un acuerdo vergonzoso que manda un mensaje aterrador al resto del mundo: que los hombres, mujeres y niños que consigan sobrevivir al peligroso viaje y a los horrores de la guerra, a la persecución y a la extraordinaria vulnerabilidad, no son bienvenidos en Europa. No tiene por qué ser así. Como DiEM25, respaldamos una acción legal única que podría tumbar este acuerdo, mejorando potencialmente las vidas de millones de personas que intentan llegar a Europa por pura necesidad y desesperación. Firma esta petición y únete a nosotros. Juntos podemos parar este acuerdo vergonzoso. Puedes encontrar más información sobre lo que puedes hacer para detener el acuerdo (#StopTheDeal) aquí. ¡Muchas gracias!

DiEM25
72,076 supporters
Petitioning Governo Italiano, Istituzioni italiane, Associazioni, Presidenza della Repubblica Italiana, Angelino Alfano, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani, Donald Tusk

Salviamo Hamed, condannato a morte in Yemen per la sua fede Bahá’í - #HamedLibero

Lo scorso 2 gennaio la Corte criminale specializzata di Sana’a, nello Yemen, ha condannato a morte Hamed bin Haydara, un membro della comunità Bahá’í locale, ingiustamente imprigionato quattro anni fa solo e soltanto per il suo credo religioso. Hamed è stato arrestato arbitrariamente sul suo posto di lavoro il 3 dicembre 2013 e da allora si trova in carcere, dove ha trascorso oltre un anno in isolamento. Durante la detenzione ha subito ogni tipo di tortura. Dopo tre anni in attesa di giudizio, dall’aprile 2016 Hamed è stato convocato in tribunale per 14 udienze, ma gli è stato concesso di presenziare solo a tre di esse. Una delle imputazioni mosse a carico di Hamed da parte dei suoi accusatori è «di aver dimostrato un elevato livello di moralità, tramite il quale si è conquistato la fiducia dei suoi concittadini». L’unica colpa di cui si è macchiato Hamed è di essere un credente Bahá’í. La comunità Bahá’í è la realtà religiosa geograficamente più diffusa al mondo dopo il cristianesimo con circa 8 milioni di credenti. In Italia è presente in più di 250 località con circa 5.000 fedeli. La fede Bahá’í, espressione religiosa geograficamente più diffusa al mondo dopo il cristianesimo con otto milioni di credenti, professa l’esistenza di un unico Dio, la pace, la tolleranza, l’unità dei popoli, la parità tra uomo e donna, il rifiuto di ogni forma di violenza e il superamento di qualsiasi frammentazione razziale, politica e sociale. In tutto il mondo è in corso una mobilitazione per salvare la vita di Hamed bin Haydara. L’Italia e l’Europa, patrie del diritto, della tolleranza, della pace fra i popoli e della salvaguardia del valore della vita, non possono accettare una simile condanna alla libertà religiosa, diritto umano fondamentale. Per questo chiediamo a tutti i rappresentanti del Parlamento, delle istituzioni italiane e del mondo delle associazioni di prendere pubblicamente posizione per chiedere la liberazione di Hamed, aderendo alla campagna #HamedLibero.

Comunità bahá’í d’Italia
57,228 supporters
Closed
Petitioning Paul Magnette, Jean-Claude Juncker, francois hollande, Charles Michel, Donald Tusk, Guy Verhofstadt

Soutien à Paul Magnette contre le #CETA et par extension contre #TAFTA

Fin octobre, par son refus de se compromettre avec un accord intolérable, que ce soit pour la Wallonie ou pour l'ensemble de l'Europe et même du Canada, Paul Magnette a tenu en échec tous les lobbies et politiciens favorables au traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Qu'est-ce que le CETA, ce traité qui limite les droits des peuples à être souverains y compris contre les entreprises multinationales ? Malheureusement, on ne peut en dire énormément, les négociations sont tellement secrètes que même les parlements des pays membres n'ont pas vu le texte. Nous avons quelques infos dont les principales sont : des tribunaux d'arbitrage qui seront aptes à juger des conflits entre entreprises et Etats dès lors qu'une entreprise considère qu'un Etat adopte des positions contraires à ses propres intérêts. On est dans l'opposition entre intérêts privés et intérêt général. la suppression des droits de douanes sur quasi tous les produits et surtout les produits agricoles. Comment limiter alors l'arrivée de produits autorisés en Amérique mais interdits en Europe comme les animaux élevés aux hormones ou aux OGM ? Si nous refusons, les tribunaux d'arbitrage se chargeront de nous y contraindre. un cheval de Troie pour le TAFTA. Bien des entreprises américaines qui ont vu leurs espoirs mourir avec la non signature du TAFTA se relèvent avec le CETA car elles ont toutes des filiales au Canada. Si le CETA passe, le TAFTA revivra. Paul Magnette a refusé de signer ce traité engageant la Wallonie. Dans un entretien au Monde (1), il reprenait ces trois points pour dénoncer les dérives que cela va entraîner. Les pressions ont été permanentes pour forcer M. Magnette à courber l'échine. M. Trudeau a encore dit lundi 24/10, que la signature était toujours possible pour le jeudi 26/10. Malheureusement, il avait raison. Par cette pétition, nous, citoyens de cette Europe, encourageons Paul Magnette malgré les pressions de l'Europe menées par M. Juncker, M. Tusk ou par le Canada via M. Trudeau et Mme Freeland, à reprendre la main. Em. CETA, citoyen de l'Europe et du Monde (1) http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2016/10/20/accord-ceta-on-ne-peut-pas-nous-dire-ce-traite-est-parfait-vous-avez-le-choix-entre-oui-et-oui_5017564_3234.html

Em. CETA
235,208 supporters
Petitioning Donald Tusk

I liberi professionisti NON SONO IL SALVADANAIO DELL'INPS !

Alla c.a. Del Presidente del Consiglio europeo Alla c.a. Del Presidente del Parlamento europeo Alla c.a. Del Presidente della Corte dei Conti europea Alla c.a. Del Presidente della Repubblica italiana Alla c.a. Del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore Alla c.a. Del Ministro del Lavoro, delle politiche e della Previdenza sociale pro tempore Premesso che: Nel 2011 l’ I.N.P.S., ente previdenziale nazionale dello Stato italiano, avvia una operazione, in concerto con l’Agenzia delle Entrate italiana, definita “Poseidone” per il recupero di oltre 6 milioni di euro di contributi PRESUNTIVAMENTE sommersi attraverso l'iscrizione d'ufficio alla propria gestione separata, di professionisti già iscritti ad un albo dotato di cassa previdenziale, come ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, medici, soci amministratori di società semplici e avvocati; l'operazione, contestuale ALLA INCORPORAZIONE dell’INPDAP e quindi all’aggravamento del buco di bilancio dell’ente summenzionato, porta all'invio di centinaia di migliaia di raccomandate con richieste di pagamento per somme relative al 2005 e 2006, la maggior parte delle quali già prescritte, causando, quindi, uno SPRECO DI DENARO PUBBLICO; i soggetti coinvolti intraprendono azioni giudiziali in tutta Italia e l'Inps risulta soccombente nel 99% dei casi; a febbraio 2012, il Governo pro tempore blocca l'operazione; tra giugno e luglio 2015, quando il buco di bilancio dell'Inps arriva ad oltre 40 miliardi di euro, l'Istituto riprende l'operazione, questa volta denominandola «Poseidone 2»;  le richieste sono pari ad 2.500/3.000 euro ad avviso, ma arrivano anche fino a 30.000, garantendo una sostanziosa iniezione di liquidità all’ente suindicato; non solo tali versamenti non concorrono ad assicurare e produrre una pensione (al contrario di ciò che lo Stato italiano ha provato a fare, per raddrizzare il tiro, con l’emendamento alla finanziaria 2017 ove si prevede il cumulo gratuito, inapplicabile tra ente pubblico e privato se non in maniera eccessivamente sfavorevole), ma l’ I.N.P.S. ha applicato e continua ad applicare alle proprie richieste sanzioni pari a quasi il 100% dell'importo richiesto, sanzioni che entrano per legge nel bilancio ordinario dell’ente e non invece nel montante previdenziale dei contribuenti; a partire da gennaio 2017, l'Inps, in violazione dell'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1999, ha dato persino seguito alla procedura di riscossione coatta, emettendo e notificando avvisi di addebito e fermi di veicoli e conti correnti, ma non avendone assolutamente titolo; per il 2017 l’ente si è giustificato asserendo che si fosse trattato di un “errore tecnico dovuto al malfunzionamento dei terminali”, ma nel 2018 ha reiterato il medesimo comportamento illegittimo, anche per il quale, in tutta Italia, e per tutti i soggetti coinvolti, sono pendenti azioni giudiziarie, con ulteriore SPRECO DI RISORSE DELLA COLLETTIVITÀ; il comportamento è evidentemente illegittimo posto che l’ I.N.P.S. reinterpreta una norma di legge, ovvero l’art 18 L.111/2011 (di interpretazione autentica dell’art 2 c. 26 L.335/95, legge “Dini”), in senso difforme e contrario a quello della lettera della NORMA stessa (tentando quindi di trovare una soluzione per sé, pur essendo perfettamente consapevole della “forzatura” operata nel proprio esclusivo interesse); Riprova ne è il fatto che la RELAZIONE accompagnatoria del Senato della Repubblica XVI legislatura, n. 2814, per la conversione in legge del D. L. 6/7/2011 n. 98 art. 18, dopo aver sancito che la necessità dell'approvazione di una norma di interpretazione autentica rileva dal conflitto derivato da enti previdenziali pubblici e privati a causa della Operazione Poseidone iniziata dall’INPS, recita che “sono soggetti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps coloro che svolgono attività il cui esercizio NON È SUBORDINATO ALL’ISCRIZIONE AD APPOSITI ALBI O ELENCHI”; Non tutti gli 800.000 professionisti coinvolti (fascia giovane - 30/40 anni - e di basso reddito - entro i 5000 euro, nella maggior parte dei casi) saranno in futuro in grado di corrispondere i pagamenti ILLEGITTIMI o di continuare nelle azioni giudiziarie che l’ I.N.P.S. non interrompe, e quindi molti di loro si troveranno (se già non si trovano) costretti a cessare le loro attività cancellandosi dagli albi (e AUMENTANDO LA PERCENTUALE DI DISOCCUPAZIONE), o a ipotecare le loro abitazioni, se non a rischiare addirittura di perderle; sono state già fatte negli anni (da ultimo ad ottobre 2017) diverse interrogazioni parlamentari nazionali, che non hanno sortito alcun effetto. Tanto premesso, Si chiede alle autorità cui la presente petizione è indirizzata, a voler effettuare tutte le azioni necessarie per BLOCCARE ED ANNULLARE IN MANIERA DEFINITIVA l’operazione suddescritta onde evitare danni di natura economica e di conflitto giudiziario e normativo in Italia. Con osservanza. https://www.avvocatirandogurrieri.it/Ilaria-Gadaleta-e-l-esercito-dei-100000-Avvocati-contro-l-operazione-Poseidone-dell-INPS.htm    

Ilaria Gadaleta
22,925 supporters
Petitioning Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Martin Schulz, Koen Lenaerts, Court Of Justice Of The European Union (ECJ), Marita Arvela, Frans Timmermans, Gian Luca Galletti, Karmenu Vella, Daniel Calleja Cres...

Stop the Illegal Killing and Illegal Trapping of Millions of Wild Birds

  Ask the governments to protect millions of wild birds and stop the illegal killing, illegal trapping, and illegal trading. Leave a comment (COMMENT=MORE IMPACT) These wild birds are either: Illegally sold to restaurants or private dealers, at a high price, as an expensive illegal “delicacy” to be eaten Illegally traded and illegally sold as caged pets Illegally killed for fun or sport The illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of birds extends throughout the Mediterranean, in over 25 countries. Cruel, illegal methods include bow traps, snare traps, mist nets, limesticks - where birds get trapped in glue, and many other methods, that don't just kill the birds, but often leave them mutilated and in agony. Often with torn wings and separated legs. Birds include many threatened and endangered species from the IUCN Red List The birds affected are wide ranging. There are too many to list, but here are a few: European Robin, House Sparrow, Ortolan Bunting, Eurasian Chaffinch, Blackcap, Song Thrush, Calandra Lark, Eurasian Blackbird, Eurasian Skylark, Meadow Pipit, Mistle Thrush, European Turtle-Dove, Common Coot, Warblers, European Greenfinch, European Goldfinch, Common Chiffchaff, Lesser Whitethroat, Ringed Plovers, Eurasian Golden Oriole, Wrens, White Wagtail, Bee-eaters, Brambling, Redpoll, Common Buzzard, European Honey-Buzzard, Eagle, Hawk, Common Snipe, Siskin, European Serin, Starling, Thrush Nightingale, Dunnock, and many, many more. Be it for fun, for sport, for a traditional “delicacy” or to be sold as caged pets, it’s all illegal and the cruel methods of hunting these birds across the Mediterranean needs to be stopped. I’m petitioning for existing laws to be enforced. The legislation is already in place; unfortunately the enforcement of the law is weak. I am calling on the governing bodies of each of the countries where these practises are common to come together and save our wildlife. This is a matter for both conservation and animal welfare. This issue sweeps across many countries and continents, and we have a duty to ensure that these flyways are safe areas where our wild birds can live and thrive. There needs to be justice for these illegal acts.   Highlighted below are some of the problems from a few countries.     Italy: The illegal killing, illegal trapping and illegal trading of approximately 5.6 million migrant and resident birds extends across Italy, from the Brescia Alps down to the Sulcis district in Sardinia.   Northern Italy: See: http://www.komitee.de/en/projects/italy/bow-traps The Brescia Alps, between Lakes Garda, Como, and Iseo, (Lombardy), lie one of the most important European migrant bird flyways. In principle, the authorities have an obligation under national and international law to place this part of the Alps under special protection. Instead however, they just stand by and watch as one of the most important European migration routes deteriorate into a paradise for poachers. As early as the end of September, countless illegal "archetti" traps – a metal bow with a snare attached – have been set up on the mountain passes. The bright red berries of the mountain ash attract the birds, mostly Robins, Thrushes and Wrens, into the illegal traps, which are propped open under tension with small sticks. Once the bird lands on the trap the tension is released and the trap snaps shut, and the bird - still alive - is trapped in the snare, with both it's legs broken. They often flutter about for hours until they die of thirst or exhaustion; or until they are collected by the poacher. They are then illegally served as "delicacies" to restaurants and private dealers. See: http://www.komitee.de/en/projects/italy/bow-traps Even though these bow traps have been banned in Italy since the 1950s, thousands of these illegal traps are still found today. The Italian Government is not doing enough to stop these illegal acts. They need to ACT NOW.     Sardinia: Hundreds of thousands of wintering migrant birds are the victims of an egoistic obsession every year in the south of Sardinia. After dying by strangulation in fine snares they are illegally sold by the poachers at high prices to restaurants and private ‘gourmets’ for consumption. Those birds that are illegally trapped alive are kept in squalid conditions, trapped in a cage in the dark. To fatten them up, they often have their eyes plucked out while they are still alive, as the pain and stress causes them to eat more than normal. Robins, Wrens, Chaffinch, Meadow Pipit, Song Thrush, Dunnock, Fieldfare and many other species of bird are illegally killed in Italy. The use of snares is illegal. The trade in the birds is illegal. But in the more isolated regions of the island everybody knows his neighbour and effective controls are rare. The ITALIAN GOVERNMENT needs to ACT NOW and enforce the laws to protect these birds. Only the local forest police attempt to combat the poachers. It is almost impossible to lie in ambush for the poachers on the trapping routes in the impenetrable and extensive woodland, so much so that the officers can only locate and confiscate the snares. In view of the hundreds of thousands of traps this is a never-ending task.   Southern Italy: The islands in the Tyrrhenian Sea along the south Italian coast, in particular, Capri, Ischia and Ponza, are valuable stepping stones for the migrants returning from Africa. After arriving here in spring, following a demanding flight across the Sahara and the Mediterranean, they are often too exhausted to fly. The poachers are well aware of this. From the end of March on wards, illegal snap traps baited with mealworms are set out in vineyards, olive groves and gardens. These prove to be the undoing of the starving birds. Species whose populations north of the Alps are threatened with extinction, such as the Nightingale, Whinchat, Northern Wheatear and Common Redstart, die in masses in these small illegal traps. Quails, Turtle Doves and Raptors are also the much sought-after prey of the hunters, who clear their fields of fire by burning off the macchia. Calls from illegal electronic bird lures can be heard at night far out to sea, and these lead the birds into the traps and to the hunters' guns.     From the Brescia Alps down to the Sulcis district in Sardinia, millions of wild birds are being illegally killed, illegally trapped and illegally traded. Illegal “archetti” (bow traps), illegal snare traps, illegal nets, illegal limesticks and illegal electronic bird lures, are being used. The Italian government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds. 3.4-7.8 million individual birds are illegally killed each year in Italy. Italy is breaching the laws of the European Union, and could be taken to the European Court of Justice. See links for more: http://www.komitee.de/en/projects/italy/sardinia http://www.lipu.it/     Cyprus and British Overseas Territories: Cyprus is an important migration flyway for birds between Africa and Europe and millions of birds are illegally killed yearly as they migrate over the island. The Famagusta and Limassol districts are some of the worst.  Again many birds are illegally killed and/or caught. More illegal “delicacies” such as Blackcap, Song Thrush, Warblers, Lesser Whitethroat, and Common Chiffchaff, are all illegally trapped and illegally sold to restaurants to be eaten. The birds are caught for profit and fuelling the illegal restaurant trade with the traditional delicacy known as ambelopoulia. Birds are often kept in appalling conditions, illegally trapped in tiny cages. To fatten them up, they have their eyes plucked out while they're still alive. This causes them to eat more than usual due to the pain and stress.  To protect resident and migratory birds, BirdLife Cyprus and the RSPB survey areas of illegal trapping. More than 150 species of birds, over half of conservation concern, have been trapped in illegal nets, or on illegal limesticks, and it is estimated that organised crime gangs earn over 15 million Euros yearly. The dead birds are sold to provide the main ingredient for ambelopoulia in Cyprus; an illegal delicacy served to restaurant diners. The 2015 survey estimated 19 km (12 miles) of illegal mist nets across both the Republic and the British Territories, and more than 5,300 illegal limesticks, mainly in the Republic. It is estimated that over 2 million birds were illegally killed in 2015, including over 800,000 on British Territories. (For example Akrotiri and Dhekelia).  The British Overseas Territories in Cyprus are now among the most severe strongholds for the illegal trapping of wild birds anywhere in Europe. Under the watch of the British military, more than a million songbirds are being caught and killed illegally each year, including many endangered species. With its massive poaching issue, Cyprus remains a key problem child for wildlife conservation and international protection of migratory birds. By far the worst areas are the UK military bases of Akrotiri and Dhekelia in the south of the Mediterranean island. Combined, these areas - considered property of the Crown and Defence Department official British Overseas Territories - equate to just 230 square kilometres of land. Yet each year poachers enter unperturbed, constructing huge illegal trapping installations to illegally catch hundreds of thousands of small birds with huge nets. The birds are caught for profit and fuelling the illegal restaurant trade with the traditional delicacy known as ambelopoulia. The territories are in a state of complete anarchy, perhaps through fear of gaining a bad reputation as “occupiers”, neither the British Government, British police, nor the military take any action against the highly visible lobbies. By turning a blind eye, they quell any discussion on the return of the territories to Cyprus and from London the situation is seemingly out of sight and out of mind. Excerpt from CABS website http://www.komitee.de/en/protest/protest-campaign-sba-cyprus   The Cyprus government and the British government are NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds. 1.3-3.2 million individual birds are illegally killed each year in Cyprus. Cyprus is breaching the laws of the European Union, and could be taken to the European Court of Justice. See links for more: http://www.komitee.de/en/projects/cyprus http://www.birdlifecyprus.org/       France: Illegal killing, illegal trapping and illegal trading of hundreds of thousands of small birds such as Eurasian Chaffinch, European Robin, Ortolan Bunting and many, many more. The Ortolan Bunting is often served as a “delicacy”, through tradition and a rite of passage. They are illegally trapped and caged. To fatten them up, sometimes they have their eyes plucked out while they're still alive, as the pain and stress that this causes makes them eat profusely. They are left like this for weeks, in perpetual darkness, and over time once they have fattened up, they are drowned, (often in Armagnac), and cooked. Although this is illegal, it carries on because it is a tradition and the poachers are very rarely prosecuted. Cited as “tolerance”, these illegal and horrific acts continue. Those who do get prosecuted are simply let off with a warning; there is rarely any justice. Considered a gastronomic delicacy a number of well-known politicians have admitted to eating them, even former President of France Francois Mitterand could not resist. In France, hunting of Ortolan Buntings has been forbidden by law since 1979 and the species was put on the protected list in 1999.  Each year, however about 30,000 Ortolans are trapped illegally during migration, August-September, in the SW France principally in the département of Les Landes using what are called “traditional hunting methods” (matoles or cage traps).   Many other birds are illegally caught in the process. Often European Goldfinches, Chaffinches, Robins, Thrushes, and many other small birds are illegally trapped and illegally killed.  The French government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds. 149,000-895,000 individual birds are illegally killed each year in France. France is breaching the laws of the European Union, and could be taken to the European Court of Justice.     LPO (Birdlife France) have set up a letter you can send to the Interior Minister of France. PLEASE SEND HIM A MESSAGE HERE: https://www.lpo.fr/actualites/stoppez-le-braconnage-du-bruant-ortolan See links for more: http://www.komitee.de/en/projects/france https://www.lpo.fr/ In 2013, LPO (BirdLife in France) sent a complaint to the European Commission. In March 2015, the Commission informed LPO that the French government had given a satisfactory reply to their questions, including that it was working with LPO on the issue; and if the NGO had no more evidence, the Commission would close the complaint. LPO immediately sent a dossier with information from the previous poaching season to Brussels.  LPO has continued sending proof to the Commission that the French government is doing nothing to stop the illegal trapping and that it has convicted very few of the hunters involved. On 16 June 2016, there was some cause for hope. The Commission announced that it had sent a “reasoned opinion” to the French government, which had two months to satisfy the Commission that it was taking action to stop this illegal killing, or else the Commission could bring France before the European Court of Justice. Nothing has come of this.       Spain Located on the southwest edge of Europe, Spain is an important flyway for western migrating birds which cross the Straits of Gibraltar en route to their winter quarters in Africa. The majority of migrants from the British Isles, the Benelux countries and France transit the bathing beaches of the Costa Blanca and Costa Brava twice a year, and almost all water birds that use the Wadden Sea as a rest area, on their way to Africa, cross the Iberian Peninsula. In the north-east of the Iberian Peninsula, in the autonomous regions of Catalonia and Valencia, illegal bird trapping takes place. Every autumn countless thrushes are illegally caught on treacherous lime sticks in more than 2,000 illegal trapping sites - the so-called Barraccas in Catalonia or Paranys in Valencia. Spanish experts say that the Spanish trappers illegally catch more than 2 million song birds annually in these installations, including numerous endangered species. The ‘Paranys’ are specially cultivated and trimmed illegal trapping-gardens that dominate the landscape between Valencia and Tarragona. Every tree is spiked with hundreds of small illegal limesticks that stick to the birds’ plumage with just the slightest touch, and cause them to fall helplessly to the ground. Unable to move their wings, they then land in a tunnel where the trapper ‘harvests’ them – usually after a long and painful struggle – by strangulation. Taped bird calls lure whole flocks of night migrants to their deadly fate. This is illegal. This method of trapping has been banned in the EU since 1979. Although the Spanish courts long ago declared the practice illegal, and a judgement of the European Court of Justice ruled, unambiguously, in December 2004 that the installations must be closed down, they are still in use today. The Spanish Government, politicians, the local administration and the police TURN A BLIND EYE to the continued violation of national and international nature protection legislation. For the first time ever CABS (Committee Against Bird Slaughter) volunteers have managed to film the massacre with low-light cameras. “The material demonstrates that thousands of wild birds are illegally and cruelly killed and that numerous protected and endangered species are among the victims” states CABS President Heinz Schwarze. The video shows Thrushes and Blackcaps squealing and panicking, fighting for their lives among the corpses of their partners. Click to watch the video: http://www.komitee.de/en/youtube/youtube-spain In addition the film shows that, despite a clear ban on such practices, the Spanish authorities take no action against these installations, although these are highly visible and are operated openly by their owners. Schwarze continues “We have informed the police time and again but no one accepts responsibility”. CABS accuses the local government of active complicity in that they tolerate the operation of the installations, hinder the responsible game wardens in their monitoring work and protect the trappers from prosecution. The game wardens are forbidden to work at night – when the installations are active – which rules out any effective form of control. Even when the wardens manage to take a case to court the offenders are let off with no sanctions. In 2013 a trapper was found not guilty by a court in Vignaros because the commonly used bird lime trap he used Il Tordo - was allegedly not capable of trapping protected species! CABS has announced that it intends to file an official complaint against Spain with the European Commission because of the toleration of mass, non-selective trapping and killing of protected bird species. In order to put pressure on the Spanish authorities, and to urge the authorities to finally take effective action against this breach of European legislation, CABS has started an international protest action. A prepared email mail text in Spanish (with English translation) and addressed to Valencia’s Environment Minister Isabel Bonig Trigueros is available. PLEASE SEND HER A MESSAGE HERE: http://www.komitee.de/en/actions-and-projects/spain/lime-sticks-spain/protest-mail-spain     Across the country, from the north-east of the Iberian Peninsula, the autonomous regions of Catalonia and Valencia, to Majorca, and the South, many laws are being broken, legislation is being ignored, and Spanish authorities are turning a blind eye to illegal acts. The Spanish government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds. Spain is breaching the laws of the European Union, and could be taken to the European Court of Justice. See links for more: http://www.komitee.de/en/projects/spain http://www.seo.org/       Malta Illegal bird trapping takes place on Malta and Gozo. The birds are illegally kept as caged birds in dark garages of supposed ‘bird lovers’. Bird trappers also make a successful business out of the illegal capture and illegal sale of wild caught birds, and often live birds from other countries are illegally smuggled into Malta for use as decoy birds for illegal trapping. Until Malta’s accession into the EU in 2004, bird trapping was permitted as a normal activity. Chaffinch, Greenfinch, Goldfinch, Siskin, Hawfinch, Serin and Linnet were legally trapped using ground horizontal ‘clap nets’. Despite accession of Malta to the European Union in 2004, Maltese politicians were able to negotiate a generous transition period. With Brussels’ consent, the trapping of 7 finch species was permitted until 2008. As of 1st January 2008, it is illegal to kill and illegal to trap songbirds and finches. However, finch trapping is being permitted by the ORNIS Committee, a Maltese consultation body, going against the European Commission, who immediately gave Malta a formal warning in Autumn 2014. Despite this the Maltese Government opened the finch trapping season. In 2014 the finch trapping season ran from October to December with a quota of 12,000 linnets, 800 goldfinch, 4,500 greenfinch, 500 hawfinch, 5,000 chaffinch and 2,350 siskins. 4,168 finch trapping licenses were issued and each trapper had a bag limit of 10 finches per season, each bird having to be reported by sms and ringed with a ‘single use’ ring. Despite the declaration that the season was to be ‘regulated and restricted’ it was reported that only 25% of finch trappers were subject to spot checks by police or officials. Also it was discovered that the official rings for tagging caught birds could easily be tampered with and removed. The Administrative Law Enforcement (ALE) unit of the Maltese Police is responsible for implementation of the bird protection laws. Although the great majority of Maltese reject and condemn illegal hunting, effective control by the police is still lacking. The ALE has not been reinforced for years and at best no more than ten officers per shift are available to control more than 15,000 hunters and trappers. A lack of officers on the island of Gozo means Maltese trappers can get away with illegal trapping and illegal killing.   Infringement procedures have been launched by the European Commission against Malta, since there is no scientific justification for finch trapping. As of 1st January 2008, it is illegal to kill and illegal to trap songbirds and finches, yet these activities still take place, due to a lack of enforcement from the Maltese government and authorities. The Maltese government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds. Malta is breaching the laws of the European Union, and could be taken to the European Court of Justice. See link for more:  http://www.komitee.de/en/projects/malta http://birdlifemalta.org/     Germany Germany lags behind as far as species protection is concerned. In Germany, many wild birds, from songbirds to raptors, often including protected species, are illegally trapped and illegally sold as caged pets. This is in violation of European nature protection legislation, and the Federal Nature Conservation Act. Birds are also smuggled in from the tropics or Eastern Europe. There are countless pet owners in Germany who are not satisfied with keeping dogs or budgies; there is a huge illegal wildlife trade problem, involving many wild birds, tortoises, parrots, ducks, tropical insects and many other animals. The sentencing of the trappers is weak, rarely do the prosecutors give a strong enough sentence. These offenders are often let off and the sanctions imposed are not serious enough to deter other trappers. There is rarely justice for these illegal acts on wild birds. Germany has been reproved on several occasions by the European Commission for inadequate implementation of international environmental regulations.   The German government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds. Germany is breaching the laws of the European Union, and could be taken to the European Court of Justice. See links for more: http://www.komitee.de/en/projects/germany https://www.nabu.de/     Greece: Among one of the worst countries for the illegal killing of European Turtle Doves, but also the illegal trapping of European Goldfinch, European Serin, European Greenfinch and Greater Short-Toed Lark, all to be illegally sold as cagebirds. Greece is also among the top three countries that illegally kill Dalmatian pelican. Many more species of bird are illegally killed and illegally trapped across Greece for fun or sport, including species listed as "Vulnerable" on the IUCN Red List. 485,000-922,000 individual birds are illegally killed each year in Greece. The Greek government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds.  See links for more: http://www.ornithologiki.gr/       Egypt: Perhaps the MOST DANGEROUS PLACE FOR MIGRATORY BIRDS IN THE MEDITERRANEAN as an estimated 5.7 million birds are killed illegally each year. Read here for more info:  Birdlife Egypt Illegal Killings National Geographic Document Video Photographer Covers Songbird Slaughter There are way too many species of bird to list. Every bird from House Sparrows, Common Coots, Red-Backed Shrikes, Eurasian Golden Orioles, Ringed Plovers, Endangered, Vulnerable, and Critical listed species, are all illegally killed in large numbers.  The stunning beautiful Golden Oriole is being targeted because its flesh can be sold in Middle Eastern markets where it is regarded as a cure for impotency. The Egyptian government is NOT doing enough to stop the illegal killing, illegal trapping and illegal trading of millions of wild birds.   There are many more. Here is a list of the main countries: Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, British Overseas Territories, Croatia, Cyprus (Including British Overseas Territories Akrotiri and Dhekelia), Egypt, France, Georgia, Germany, Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Macedonia FYRA, Malta, Montenegro, Morocco, Palestinian Authority Territories, Portugal, Serbia, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Turkey. Here are some links to full in-depth reports. Birdlife Report on Illegal Killings in Mediterranean Images Showing Extent of Illegal Killings Birdlife Report Showing Countries and Extent of Illegal Acts Birdlife Map Showing Illegal Killings Birdlife Video on Extent of Illegal Killings Birdlife Official Campaign Website Donate to CABS to Support Rescue Work in the Field (Committee Against Bird Slaughter) Donate to Birdlife to Support the Work on Illegal Killings Committee Against Bird Slaughter (CABS) Official Website Committee Against Bird Slaughter (CABS) German Official Website CABS Actions and Projects CABS in Italy Italy Illegal Bow Traps CABS in Spain CABS in Germany CABS in Cyprus CABS in Malta CABS in France List of all Birdlife Partners Committee Against Bird Slaughter Facebook page Committee Against Bird Slaughter Twitter page Birdlife International Facebook page Birdlife International Twitter page CMS Official   I urge all the people who have the power to please enforce the existing laws. I ask those who are reading this to support this cause. If nothing is done, we will all be responsible for the continual suffering and decline of this wildlife.    

Adam Kiddy
11,061 supporters