ZELAIETAKO MUGIKORTASUNA HOBETZEKO SINATU HEMEN!SOLICITUD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE ZEL

ZELAIETAKO MUGIKORTASUNA HOBETZEKO SINATU HEMEN!SOLICITUD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE ZEL

Creada
14 de noviembre de 2022
Firmas: 128Próximo objetivo: 200
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

(ABAJO EN CASTELLANO)
Ondorengo eskariekin bat egiten baduzu, sinatzeko eta mezua zabaltzeko gonbita luzatzen dizugu: 

1.- Gelditzea une honetan Zelaietan egiten ari den peatonalizazino prozesua eta ez hastea fase barririk.
2.- Birformulatzea Zelaietarako mugikortasun plana, elkarrekin uztartuz irisgarritasuna, segurtasuna eta auzoaren bizitasuna, eta behar diren tresnak eskainiz herritarrei parte har dezaten erabakitze prozesuan.
3.- Zelaietako peatonalizazino eta mugikortasun planari buruzko parte-hartze prozesuan sortzen diren proposamenak herri galdeketara eramatea.

Zelaietako mugikortasuna berrantolatzeko Udalak martxan jarritako aldaketa guztien ondorioa da ordenamendu kaotiko eta zentzugabeko bat, kontuan hartu barik zelaietan bizi eta lan egiten duten pertsonen iritzia.
Auzoa bitan zatituta geratu da autoentzat, zerbitzuetako langileek —suhiltzaileek, osasun-langileek, banatzaileek...— ez dakite zelan iritsi etxeetara, eta bisitariak ari dira esaten ez diela merezi Zelaietara etortzea, sartzeko eta urtetako dituzten zailtasunengatik. Auzoko merkatariek ere nabari dute egoera, eta kezkatuta daude bezero gutxiago dituztelako orain.

Egoera honi konponbide bat eman beharrez, sinadura biltzen hasi ginen uztailean Zelaieta eta Muntsaratzeko hainbat saltokitan. Dagoeneko auzotar askoren babesa jaso du eskariak eta udaletxean tramitatzeko beharrezkoa den kopurua gainditugu dugu, baina Udal taldeek kontuan har dezaten, babes gehiago lortzea nahi dugu. Horretarako  sinatzeko aukera plataforma honen bidez ere zabaltzea erabaki dugu.

 

Si estás de acuerdo con las siguientes peticiones, te invitamos a firmar y difundir el mensaje:

1.- Detener el proceso de peatonalización que en estos momentos se está llevando a cabo en Zelaieta y no iniciar nuevas fases.
2.- Reformular el Plan de movilidad de Zelaieta, combinando la accesibilidad, la seguridad y la vitalidad del barrio, ofreciendo las herramientas necesarias para que la ciudadanía participe en el proceso de decisión.
3.- Llevar a consulta popular las propuestas que surjan en el proceso participativo sobre el plan de peatonalización y movilidad de Zelaieta.

De todos los cambios puestos en marcha por el Ayuntamiento para reordenar la movilidad en Zelaieta se deriva un ordenamiento caótico e insensato, sin tener en cuenta la opinión de las personas que viven y trabajan en Zelaieta.
El barrio ha quedado dividido en dos para los coches, el personal de servicios — bomberos, sanitarios, repartidores... — no sabe cómo llegar a las casas y los visitantes están diciendo que no les merece la pena venir a Zelaieta por sus dificultades para acceder y salir. L@s comerciantes del barrio también notan la situación y están preocupad@s porque ahora tienen menos clientes.

Con el fin de dar una solución a esta situación, en julio comenzamos a recoger firmas en varios comercios de Zelaieta y Muntsaratz. La demanda ya ha recibido muchos apoyos y superamos la cantidad necesaria para su tramitación en el Ayuntamiento, pero para que los grupos municipales la tengan en cuenta, queremos obtener más apoyos. Hemos decidido ampliar la posibilidad de firmar para ello también a través de esta plataforma.

Apoyar ahora
Firmas: 128Próximo objetivo: 200
Apoyar ahora