Yunus parkları ve hayvanlı sirkler yasaklansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


 

21. yüzyılda yeri olmayan ve zulmü beslemekten başka hiçbir faydası olmayan bu ticarethanelerin kapatılmasını ve bir daha açılmamasını öngören madde, 19 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşecek Çevre Komisyonu toplantısında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu tasarı metnine eklensin. Türkiye, bunca yıllık mücadele ve toplumsal farkındalık sonucunda geldiği bu noktada geri adım atmayarak, yaklaşık 1 aydır basında Alt Komisyon üyeleri tarafından kapatılacağı söylenen bu hayvan hapishanelerini yasaklasın ve TBMM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya örnek olacak bir yasaya imza atsın. 

* * *

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in 11 Haziran 2014'te gerçekleşen Çevre Komisyonu toplantısında verdiği, hiçbir etik ve bilimsel gerekçeye dayanmayan son dakika önergeleriyle, yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki canlılar bir kez daha özgürlükten yoksun bırakılmış, milyon dolarlar ile birlikte telaffuz edilen ticari çıkarlar nedeniyle daha uzun vadeli bir tutsaklığa mahkum edilmiştir. Tıpkı yine Mehmet Metiner'in verdiği önerge sonucu tasarıda tanımı olmayan ve gözlerden ırak "besleme odakları"nda ölüme terkedilecek, deney firmalarına kolaylıkla satılabilecek sokak hayvanlarında olduğu gibi... 

Hayvan hakları ve etik sorunlara sahip olmanın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı'ndan ve uzman doktorlardan örnekler, raporlar ve makalelerle tespit edilmiş hayvandan insana geçen bulaşıcı hastalık ve kaza/ölüm risklerine son derece açık olan yunus parkları, önergelerde bahsedildiği gibi ne kamu hizmeti vermektedir, ne de sosyal sorumluluk anlayışı ve hayvan sevgisi aşılama mantığıyla bağdaşmaktadır.

Bu çerçevede hayvanların haklarını gözetmeyen, hayvan tacirlerinden yana taraf olduğu açık olan ve insan menfaatleri doğrultusunda şekillenen bir kanun, Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya'nın dile getirdiği gibi "dünyaya örnek bir yasa" değil, ancak "dünyaya kötü bir örnek" olacaktır. 

Sivil toplum kuruluşları ve uzmanların verileri doğrultusunda vicdani sorumluluğu yüksek kararlar alınmasını istiyor, Mehmet Metiner'in bahsedilen önergelerini geri çekmesini, yunus parkları ve hayvanlı sirkler ile ilgili maddelerin de konuyla bağlantılı ve bu süreçte görüş belirtmiş sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. 

Yunus parkları ve hayvanlı sirklerin kapatılmasını öngören madde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na eklenmeli, hayvan esareti, "yunus terapisi" - "yunus gösterisi" adı altında sürdürülen umut tacirliği ve tüm ticari faaliyetler yasal bir düzenlemeyle sona erdirilmelidir. Hayvanların kafesler ardında sergilenmesi, eğlence unsuru olarak gösterilerde kullanılması ve insan menfaatleri için doğalarından koparılmasını teşvik edien bir kanun TBMM'den çıkmamalıdır. 

Yunus parkı işletmecileri tarafından kamuoyundan gizlenen bilimsel veriler ve etik/hukuki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için: http://yunuslaraozgurluk.com/yunus-bilimsel-veriler-gosteri-terapi   

Yunuslara Özgürlük Platformu

Web: www.yunuslaraozgurluk.com 

Facebook - Yunus Parkları Kapatılsın: www.facebook.com/yunuslaraozgurluk 

Twitter - Özgür Yunuslar: www.twitter.com/ozguryunuslar

YouTube - Özgür Yunuslar: www.youtube.com/ozguryunuslar