Yunus parkları ve hayvanlı sirkler yasaklansın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


Türkiye'de ilk kez kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, yine Türkiye'de bir ilke imza atarak yunus parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanması yönünde dünyaya örnek bir tavsiye kararı aldı. Mevcut 10 adet yunus parkının kapatılması ve hayvanların korunması için de, bu işletmelere en fazla 2 yıl süre tanınması gerektiği görüşü rapora girdi.

Bu kararla birlikte, 2010'dan bu yana Yunuslara Özgürlük Platformu olarak yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla ve büyük bir kamuoyu desteğiyle hayvan esaretine karşı sürdürdüğümüz mücadelenin en önemli adımı tamamlanmış oldu. Fakat asıl mücadele şimdi başlıyor çünkü tavsiye niteliğindeki bu kararlar henüz yasalaşmadı.

Şimdi, TBMM'de "yunusların Türkiye sularından avlanmasını, esaret altında üretilmesini ve faaliyetlerini yasallaştırarak sektörleşmeyi" talep eden yunus parkı sahiplerinin ve hayvan ticaretinden para kazanan sirk işletmecilerinin siyasi bağlantılarını yeniden devreye sokarak yürüteceği lobi faaliyetlerine karşı tek vücut olma zamanı.

Komisyon kararının ticari çıkarlar uğruna esnetilmemesi, mevcut tesislere verilen 2 yıllık sürenin en fazla 1 yıla indirilmesi ve bu maddelerin bir an önce hayvanlar lehine yasalaşması için, daha önce defalarca yaptığımız gibi hep birlikte daha fazla çabalamamız ve kitlesel talebimizi daha yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. 

Bu kampanyayı imzalayıp çevrenle paylaşarak TBMM'de yapılacak yasama çalışmalarının hayvan haklarını gözetecek şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilir, milletvekillerinin hayvan tacirlerinden taraf olmaması ve mevcut tesislere getirilebilecek "refah standartlarının" ve "lüks esaret" uygulamalarının devreye sokulmaması için çağrını yineleyebilirsin. 

Kara ve su sirkleri ile deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerine yasak getiren kararın gerekçeleri arasında, yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki rutin işkence metotları ile esaretin hayvanlar üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve ruhsal tahribat öne çıkıyor. Aynı zamanda yunus parklarında insan sağlığına yönelik tehditler açısından kaza, ölüm ve bulaşıcı hastalık riskleri de değerlendirmeye alınmış durumda. 

Raporda ayrıca, "yunusla terapi" veya "özel çocuklarla yüzme" adı altında gösteri merkezlerinde sürdürülen ticari faaliyetlerin de "mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve özellikle yaygın olarak tercih edildiği otizm terapisinde yararlılığına dair bilimsel bir dayanak bulunmadığı" vurgulanıyor.

2014'ten Bugüne

11 Haziran 2014'te gerçekleşen Çevre Komisyonu toplantısında AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, yunus parklarının "milli turizm geliri" olduğunu öne sürerek, hiçbir etik ve bilimsel gerekçeye dayanmayan son dakika önergesiyle yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki hayvanların bir kez daha özgürlükten yoksun bırakılmasına ve ömür boyu işkenceye maruz bırakılmalarına neden olmuştu. Şimdi eylemlerimiz, suç duyurularımız, raporlarımız, imza kampanyalarımız, ortak çağrılarımız ve yasal çalışmalarımız sayesinde bu tesislere yönelik bakış açısı TBMM nezdinde de büyük bir değişikliğe uğradı ve bu ticari işletmeler işkence metotlarının uygulandığı, hayvan ve insan sömürüsünü sürdüren tesisler olarak kayıtlara geçti.  

Artık TBMM düzeyinde bu aşamaya geldikten sonra geri adım atılamaz ve bu kararlar esaret endüstrisinin ticari çıkarlarına uyum sağlayacak şekilde esnetilemez, çünkü bu tesislerdeki hak ihllallerine dair raporda sunulan temel etik, hukuki ve bilimsel gerekçeler çok net.

Şimdi TBMM'nin yasama sürecine etki edebilmek ve hayvan esaretine hep birlikte son vermek için sen de imza kampanyamızı çevrenle paylaşabilir, sesimizi daha fazla kişiye duyurmamıza yardım edebilirsin.

Yunus parkı işletmecileri tarafından kamuoyundan gizlenen bilimsel veriler ve etik/hukuki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için: 

Yunuslara Özgürlük Platformu

Web | www.yunuslaraozgurluk.com 

Facebook | Yunus Parkları Kapatılsın | www.facebook.com/yunuslaraozgurluk 

Twitter | Özgür Yunuslar | www.twitter.com/ozguryunuslar

Instagram | Freedom for Dolphins | www.instagram.com/freedomfordolphins

YouTube | Özgür Yunuslar | www.youtube.com/ozguryunuslar