Özel Yetenek Sınavı Kaldırılamaz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


11.10.2019 tarihli  ve 75850160-301.01.01-E.76066 sayılı YKS Yerleştirme konulu Spor Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde bulunan “Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği bölümlerine 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi uygun bulunmuştur.” kararına ilişkin aşağıdaki hususların değerlendirilip tekrar kararın gözden geçirilmesini istiyoruz.

1-) Açıklanan 2023 Vizyonuna göre yukarıdaki bölümlerden mezun olan öğrenciler KPSS'ye girip atanacak puanı aldıklarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olabiliyorlar. Spor Bilimleri, Rekreasyon ve yöneticilik bölümü okuyan kişilerin de öğretmen olabildikleri bir sistem de sınav şartlarının aynı olması gerekmektedir. Hayatını gerçekten sporla geçirmiş kişilerin ve Spor Lisesi mezunlarının yapabilecekleri mesleki bölümler Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültelerinin bünyesinde yer alan bu bölümlerdir. Bu Bölümlerin bu şekilde öğrenci alıyor olması bu ülkede sporla uğraşmış ve Spor lisesinden mezun olan herkese ihanettir. Tüm üniversitelerin özel yeteneklerin göz ardı edilerek yalnızca AYT-EA puan sıralamasıyla alması Beden Eğitimine ve kültürüne aykırı bir tutumdur. 

2-) Spor Bilimleri, Rekreasyon ve Spor Bilimleri bölümlerinin ders müfredatlarının %12,0-%38,0 'ı uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Tercih yapan öğrencilerde herhangi bir ön koşul olmaksızın yalnızca AYT-EA puan sıralamasına göre alması öğrencilerin uygulamalı ders içeriklerinde sorun yaşamasına sebep olacaktır. 

3-) 2. Maddede sunduğumuz gerekçeye istinaden, denilebilir ki; "çeşitli üniversiteler tercihle alıyor ve onlarda uygulamalı derslerde sorunla karşılaşılmıyor." az sayıdaki üniversitenin bu şekilde öğrenci alması ve bilinçli tercihlerin yapılması buna sebep olabilir, lakin tüm üniversitelerin bu şekilde öğrenci alması ister istemez bu durumu ortadan kaldıracaktır. Kaldı ki bu şekilde öğrenci alan üniversitelerin ekseriyeti bu karardan dolayı pişman ve ilgili mercilere konuyla alakalı geri bildirimde bulunmuş onay beklemektedir.

4-) ÖSYM Tercihiyle bahsedilen bu bölümlere şuanda öğrenci alan üniversitelerin doluluk oranları resmi rakamlarla %50-%80 arasındadır. Bu oran ülke genelinde bu şekilde öğrenci alındığında %40'ın üzerine çıkmayacaktır. 

5-) Öğrencilerin veya Spor hizmeti alan kişinin Antrenöründen veya Öğretmeninden beklentisi aldığı spor hizmetini en iyi şekilde almaktadır. Bunun en iyi şekilde verilebilmesi için ilgili kişinin konuyla alakalı bir geçmişinin olması gerekmektedir. Beden Eğitimi öğretmeni hayatında hiç müsabakaya çıkmadıysa öğrencisini müsabaka da nasıl motive edecek veya bunun hazırlığını yaparken hangi tecrübesini öğrenciye aktaracaktır.