Petition Closed

WE DEMAND AN ANIMALFRIENDLY STRAYDOGPOLICY IN THE EU !

This petition had 1,255 supporters


This is what you can read on the website europa.eu :
The European Union is a unique economic and political partnership between 27 European countries. It has deliverd half a century of peace, stability, prosperity and helped raise livin standars. The EU actively promotes human rights and democracy.

Well it is about time that the EU starts actively promoting the animalrights ! The EU can’t allow lands such as Romania and Bulgaria to enter the EU while still treating the straydogs in a medieval way and alow people to kill them or torture them or that people who feed them are being attacked aswell, etc.
THERE MUST BE TAKEN ACTION URGENTLY, EU BEARS THIS RESPONSIBILITY AND MUST REPREMAND THESE COUNTRIES !

These counties refuge every help they are offered from organisations who want to help with the straydogproblem.
They think that massive slaughters are the solution but unfortunately dogs keep coming back.
There is only one good solution possible with a longtermeffect : TRAP – NEUTER – RETURN .
Catching them and putting them into shelters for the rest of their lives is NOT the solution ! It is not animalfriendly at all !
MASSIVE SLAUGHTERS SHOULD BE STOPPED ! ! !

EU SHOULD CLOSELY WATCH THOSE COUNTRIES TO SOLVE THIS PROBLEM ! !

 

 

Dit is wat je kan terugvinden op de site van europa.eu :
De Europese Unie is een uniek economisch en politiek samenwerkingsverband van 27 europese landen. Dankzij de EU is er al meer dan een halve eeuw vrede, stabiliteit en welvaard en is de levensstandaard omhoog gegaan.
De EU promoot actief de mensenrechten en democratie.

Wel dan wordt het HOOGTIJD dat de EU ook de dierenrechten eens actief gaat promoten !
De EU kan niet toestaand dat landen als Roemenie en Bulgarije toetreden tot de EU terwijl ze nog steeds op een middeleeuwse manier omgaan met hun straathonden en toestaan dat mensen hen doden of zwaar mishandelen, dat mensen die hen voeren bekogeld worden met stenen en noem maar op.
HIER MOET HEEL DRINGEND ACTIE ONDERNOMEN WORDEN, DE EU DRAAGT DEZE VERANTWOORDELIJKHEID EN MOET DEZE LANDEN TERECHT WIJZEN !

Deze landen weigeren elke medewerking van organisaties die hen willen helpen met het zwerfhondenprobleem. Zij denken dat massale slachtpartijen de oplossing zijn maar helaas blijven de honden steeds terugkomen. Hier is maar één oplossing mogelijk die een positief effect heeft op lange termijn : TRAP - NEUTER - RETURN (vangen, steriliseren/castreren, terug uitzetten)
Hen vangen en opsluiten in shelters waar ze zitten weg te kwijnen voor de rest van hun leven is geen optie, dat is dieronwaardig ! !
DE MASSAMOORDEN MOETEN STOPPEN ! ! !

DE EU MOET DEZE LANDEN NAUWKEURIG OPVOLGEN EN ERVOOR ZORGEN DAT HET PROBLEEM VAN DE STRAATHONDEN OPGELOST GERAAKT OP EEN DIERVRIENDELIJKE MANIER !Today: SOS is counting on you

SOS BONNIE needs your help with “THE EUROPEAN UNION: WE DEMAND AN ANIMALFRIENDLY STRAYDOGPOLICY IN THE EU !”. Join SOS and 1,254 supporters today.