Senedd to give refunds to University students

Senedd to give refunds to University students

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jasneet Samrai started this petition to Senedd Cymru and

At the start of this academic year universities provided assurance that classes would likely be back to normal. Yet we have been left in a situation where most universities have either wholly or partly online. Whilst we understand that this has been a difficult financial year for universities, students should not be collateral damage. Fees that in most years subsidised and provided services such as libraries, in person lessons and gyms, have this year not benefited students as often they were unable to use those services. Students should therefore receive a 30% rebate of tuition fees for the whole year and all of their accommodation fees from the period where the Welsh Government recommended restricted travel from University to home. This should be in place until it is safe for students to return to university as per Welsh Government guidance. It is not fair that students are being financially punished for following Government guidance.

Ar y ddechrau o’r blwyddyn acedemaidd hon mae prifysgolion wedi rhoi sicrwydd y byddai dosbarthiadau yn debygol bod yn arferol. Ac eto rydym wedi ein gadael mewn sefyllfa lle mae mwyafrif y prifysgolion naill yn gyfan gwbl neu'n rhannol ar lein. Tra bod ni yn deall mae hon wedi bod yn flwyddyn ariannol anodd i brifysgolion, ni ddylai ddisgublion fod yn ddifrod cyfochrog. Ffioedd sydd, yn y mwyafrif o flynyddoedd, wedi a cymhorthdal a darparu gwasanaethau fel llyfrgelloedd, mewn gwersi personol a champfeydd,eleni heb fod o fudd i fyfyrwyr nad oeddent yn gallu defnyddio'r gwasanaethau hynny. Felly dylai disgublion dderbyn ad-daliad o 30% o ffioedd dysgu a'u holl ffioedd lletyau o'r cyfnod pan oedd Llywodraeth Cymru yn argymhelli teithio cynfyngedig o'r brifysgol i'r cartref. Dylai hyn fod yn lle nes ei fod yn ddiogel i ddisgublion i ddychwelyd i'r brifysgol ]â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Nid yw'n deg bod myfyrwyr yn cael eu cosbi'n ariannol am ddilyn arweiniad y Llywodraeth.

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!