Petition Closed

We write Urgent. Tuesday 10 until April 25. End of stray Perrenjas, in Albania. the Mayor will allow the killing blows of firearms of stray dogs.

urgent
Kryetari Perrenjas, Bajazit Karriqi

the civilization of a nation is the way it treats animals dli. We disagree with his decision

From midnight and up at 3.00 am. From Tuesday 10 until April 25. End of stray Perrenjas, East in Albania. So the mayor decided to allow the killing blows of firearms dogs randagi.La please stop this massacre

urgjent
Kryetari Perrenjas, Bajazit Karriqi

qytetërimi i një kombi është mënyra ajo trajton kafshët DLI. Ne nuk pajtohemi me vendimin e tij

Nga mesnata dhe deri në 3.00 am. Nga e marta 10 deri 25 prill. Fundi i Perrenjas endacak (foto një qen në qytet), Lindja në Shqipëri. Pra, kryetari i bashkisë ka vendosur që të lejojë rrahje vrasjen e armëve të zjarrit qentë randagi.La ju lutem të ndaluar këtë masakër
Urgente
A partire dalla mezzanotte e fino alle 3.00 del mattino. Da martedì 10 e fino al 25 aprile. Fine dei randagi di Perrenjas (nella foto un cane della cittadina), nell’Albania orientale. Così ha deciso il Sindaco che consentirà l’uccisione a colpi di armi da fuoco dei cani randagi.

This petition was delivered to:
 • Ambasciatore in Italia
  Llesh Kola
 • Minister of the Environment Albania
  Fatmir Mediu
 • Majlinda Bregu -Minister of European Integration
  Majlinda Bregu
 • Drejtues Gazeta I D E A
  : Mentor Kikia
 • Head oh Mission Permanent Mission of the Republic of Albania to the Cuncil of Europe
  Sh. S. Znj. Margarita Gega
 • Ambasciatore Italiano In Albania
  Massimo Gaiani
 • primar Perrenjas,
  Bajazit Karriqi


Partito EcoAnimalista started this petition with a single signature, and now has 3,905 supporters. Start a petition today to change something you care about.