WHAT NOW?

Petition Closed

WHAT NOW?

This petition had 736 supporters
wat nu what now started this petition to WAT NU?

Dit schrijven is een pleidooi voor het kleine en het onvoorspelbare, voor kleine a-typische en moeilijk te plaatsen werkplaatsen en kunstenaarsorganisaties. Want deze dreigen er deze subsidieronde uit te vallen. Ondergetekenden vrezen dat het schrappen van deze 'culturele broedplaatsen' leidt tot het ondergraven van de kunst van de toekomst. Een beleid dat zegt zich te richten op diversiteit, experiment, onderzoek en de ondersteuning van kunstenaars, dient juist die plekken te koesteren die vorm geven aan deze doelstellingen.

Lees de volledige tekst van de open brief onder 'Petition Letter' en onderteken mee!

This letter is a plea on behalf of the modestly-sized and unpredictable, for small atypical, difficult to place workspaces and artists' organizations. Their existence will be under threat as a result of the next round of subsidies. The undersigned fear that ending the support of these 'cultural breeding places' will undermine the arts of the future. A policy that says it wishes to focus on diversity, experiment, research and the support of artists should nurture the places that shape these objectives.

Read the full text of the open letter under 'Petition Letter' and sign as well!

Petition Closed

This petition had 736 supporters

Share this petition