VN Communists have infiltrated, sow discord in Vietnamese Americans Communities.

VN Communists have infiltrated, sow discord in Vietnamese Americans Communities.

Started
October 14, 2022
Signatures: 502Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Started by Ngoc Hien TV

(***LƯU Ý: Bên dưới có bản dịch tiếng Việt)

Foreign Influence Operations sponsored by Vietnam's Communists are active and believed to have infiltrated multiple cities in the U.S. Their mission is to spread disinformation, sow discord, and ultimately undermine confidence in our democratic institutions and values. Today, these operations and operatives are fabricating stories and propaganda on social media platforms to discredit/discord 2.5 Million Vietnamese American Refugees/Communities and openly undermine U.S. Democratic values. We believe targeting the refugee community is a new case study for Foreign Influencers to gain against U.S interests.  The bigger question here’s… Who’s Next?

Therefore, we ask that you sign this petition in an attempt to stop foreign infiltration of any kind. And with your support, we intend to push forward a formal request for the FBI Foreign Influence Task Force (FITF) to investigate the list of suspected operatives we have identified below. 

 --(What is the story here? Keep Reading)--

These suspects(operatives) operate actively in various states, such as California, Texas, Florida, Arizona, and Oklahoma. They are disguised and operate under YouTube Channels cell names:  PhoBolsaTV, Gregory Hung Tran, MVTD - Một Vòng Trái Đất, Chuyen Nuoc My Cua Ti, and Sóng Ngầm TV.  Their operations and motives are defined in two categories:

 1. Activities - pertaining to:
 2. Influences - classified as follows:

--(How would this impact me? Keep Reading)--

As you may already know, per history, Vietnam Communist Party violated the Geneva Accords of 1954, and many believed that they were directly/indirectly responsible for the Genocide of =~ 4.2 Million Vietnamese lives. Breakdown/Counts from the start of the war in 1955 (just a broad estimate, many more not accounted):

So in comparison, The Fascist Nazis Holocaust killed 6 million lives across Europe, whereas Vietnam's Communists "are believed" to have killed 4.2 million Vietnamese (direct/indirectly) in one "tiny" country. This comparison shows the level of cruelty Vietnam's Communists possess and is capable of any necessary means of destruction to maintain power.

Because of these horrifying memories, including the blood debt described above, We(Vietnamese Americans Refugees) could/would not stand to have the same Vietnam Communists infiltrate America with their toxic ideologies upon U.S. democracy. If we ignore and do nothing, the same horror could replay on U.S soil and will seriously harm our way of life and even our lives.

--(How would this benefit the U.S? Keep Reading)--

The U.S. is our second/final home. And Is Our Pride and Only Hope against the dictator party of Vietnam communists. Furthermore, as U.S. citizens/permanent residents, we have an obligation to fight and stop Vietnam's communist infiltration or any foreign/domestic threats. By doing so, we directly help keep the U.S democracy stronghold and, as a result, benefit U.S citizens from the same horror we've experienced with Vietnam communism.

This petition is critical to us. We thank you and are blessed that you support us on this challenging journey. God Bless you, and God Bless America!

Sincerely,

- Vietnamese American Refugees

 

------------(Bản Dịch Tiếng Việt)-----------

Các hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài do Cộng sản Việt Nam bảo trợ đang hoạt động và được cho là đã xâm nhập vào nhiều thành phố ở Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của họ là truyền bá thông tin sai lệch, gieo rắc mối bất hòa, và cuối cùng làm xói mòn niềm tin vào các thể chế và giá trị dân chủ của chúng ta. Ngày nay, những hoạt động và điều hành viên này đang bịa đặt những câu chuyện và tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội để làm mất uy tín / bất hòa của 2,5 triệu Người tị nạn / Cộng đồng người Mỹ gốc Việt và công khai làm suy yếu các giá trị Dân chủ Hoa Kỳ. Chúng tôi tin rằng việc nhắm mục tiêu vào cộng đồng người tị nạn là một nghiên cứu điển hình mới cho những Người có ảnh hưởng nước ngoài nhằm chống lại lợi ích của Hoa Kỳ.

Do đó, chúng tôi yêu cầu ACE/Cô/Chú/Bác ký vào bản kiến nghị này nhằm nỗ lực ngăn chặn sự xâm nhập của nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Và với sự hỗ trợ của quý ACE/Cô/Chú/Bác, chúng tôi dự định sẽ đưa ra một yêu cầu chính thức cho Lực lượng Đặc nhiệm về Ảnh hưởng Nước ngoài của FBI (FITF) để điều tra kỹ lưỡng danh sách những kẻ tình nghi mà chúng tôi có thể xác định được.

--(Câu chuyện này ở đây là gì? Tiếp tục Đọc)--

Những nghi phạm(đặc vụ) này hoạt động tích cực ở nhiều bang khác nhau, chẳng hạn như California, Texas, Florida, Arizona và Oklahoma. Họ được cải trang và hoạt động dưới các kênh YouTube như là: PhoBolsaTV, Gregory Hung Tran, MVTD - Một Vòng Trái Đất, Chuyện Nước My Của Ti, và Sóng Ngầm TV. Hoạt động và động cơ được xác định theo hai thể loại:

 1. Các hoạt động - liên quan đến:
  • Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam tại Mỹ.
  • Các cuộc gặp gỡ thường niên với các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam.
  • Liên kết các nguồn lực của họ để xây dựng một mạng lưới Hoạt động Ảnh hưởng Nước ngoài vững chắc Tại Hoa Kỳ.
 2. Ảnh hưởng - được phân loại như sau:
  • Tạo ra mâu thuẫn - Links:  #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
  • Truyền bá thông tin sai lệch - Links:  #1, #2, #3, #4, #5

--(Điều này sẽ ảnh hưởng đến cai dan như thế nào? Tiếp tục Đọc)--

Như bạn có thể đã biết, theo lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm Hiệp định Genève năm 1954, và nhiều người tin rằng CSVN chịu trách nhiệm trực tiếp / gián tiếp về tội ác Diệt Chủng của = ~ 4,2 triệu sinh mạng Việt Nam. Sự cố / Số lượng kể từ khi bắt đầu chiến tranh năm 1955 (chỉ là một ước tính chung):

 • 2 Triệu dân thường Việt Nam và 1.55 Triệu binh lính đã chết trong chiến tranh.
 • 155.000 trong số 2 Triệu người bị giết/chết trong những năm cưỡng bức lao động trong chương trình Kinh Tế Mới 1976.
 • 165,000 trong số 1,2 Triệu Cựu Quân Nhân/Nhân Viên VNCH bị CS giết/chết trong thời giam cầm trong các Trại Cải Tạo.
 • 400.000 trong số 3 Triệu NGƯỜI THUYỀN Nhân đã bị giết/chết trên biển.
 • 200.000 thường dân vô tội bị hành quyết dã man do Cải Cách Ruộng Đất.
 • Và chưa kể đến bao nhiêu gia đình/Con Lai/tài sản bị mất và bị phá hủy. Con Số người chết không ghi lại được.

Vì vậy, nếu so sánh, Cuộc tàn sát của Đức Quốc xã phát xít đã giết chết 6 triệu sinh mạng trên khắp châu Âu, trong khi những người Cộng sản Việt Nam "được cho là" đã giết chết 4,2 triệu người Việt Nam (trực tiếp / gián tiếp) tại một quốc gia "nhỏ bé". Sự so sánh này cho thấy mức độ tàn ác mà Cộng sản Việt Nam sở hữu và có khả năng sử dụng mọi phương tiện hủy diệt cần thiết để duy trì quyền lực.

Cũng vì những ký ức kinh hoàng này, bao gồm cả món nợ máu được mô tả ở trên, Chúng tôi (Người Mỹ gốc Việt Tỵ nạn) sẽ không chịu để những người Cộng sản Việt Nam xâm nhập vào nước Mỹ để những ý thức hệ độc hại của họ áp chế lên nền dân chủ Hoa Kỳ. Nếu chúng ta phớt lờ và không làm gì hết, thì điều kinh dị tương tự có thể tái diễn trên đất Mỹ và sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lối sống và thậm chí là tính mạng của chúng ta.

--(Điều này sẽ mang lại lợi ích như thế nào đối với Hoa Kỳ? Hãy tiếp tục đọc)-- 

Hoa Kỳ là quê hương thứ hai / cuối cùng của chúng tôi. Và Là Niềm Tự Hào Và Hy Vọng Duy Nhất Của Chúng tôi chống lại đảng cộng sản Việt Nam độc tài. Hơn nữa, với tư cách là công dân / thường trú nhân Hoa Kỳ, chúng tôi có nghĩa vụ đấu tranh và ngăn chặn sự xâm nhập của cộng sản Việt Nam hoặc bất kỳ mối đe dọa nào trong và ngoài nước. Bằng cách đó, chúng tôi trực tiếp giúp giữ vững nền dân chủ của Hoa Kỳ và do đó, mang lại lợi ích cho công dân của Hoa Kỳ khỏi nỗi kinh hoàng mà chúng tôi đã trải qua với chủ nghĩa cộng sản Việt Nam.

Kiến nghị này rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn ACE/Cô/Chú/Bác và thật may mắn khi ACE/Cô/Chú/Bác chia sẻ con đường của chúng tôi trên cuộc hành trình đầy thử thách này. Chúa/Phật phù hộ bạn, và Chúa/Phật phù hộ nước Mỹ!

Trân Trọng,

-Những Người Mỹ Gốc Việt Tỵ Nạn 

Support now
Signatures: 502Next Goal: 1,000
Support now