Dixmude versus Ladbrokes: place your bets!

Victory

Dixmude versus Ladbrokes: place your bets!

This petition made change with 359 supporters!

Diksmuide Dixmude started this petition to Ville de Bruxelles | Stad Brussel

Beste Buren & Sympathisanten,

Derby NV (het bedrijf achter de "Ladbrokes" gokkantoren) heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend met het oog op het inrichten van een speelzaal in het handelspand gelegen te Diksmuidelaan 15, 1000 Brussel.

Onze buurt is in transformatie met de opening van nieuwe winkels en horeca zaken, de opening van het kunstencentrum KANAL - Centre Pompidou, plannen voor de heraanleg van het Yserplein, en nog veel meer. Als buurtbewoners willen we dat deze positieve trend zich doorzet en gaan we de strijd aan tegen de opening van een gokkantoor in onze buurt. Ladbrokes staat garant voor overlast, criminaliteit, gokverslaafden, druggebruikers, nachtlawaai en een verhoogd gevoel van onveiligheid.

Onderteken deze petitie en help ons om Ladbrokes BUITEN te houden!

======================================================

Chers voisins et sympathisants,

Derby SA (société derrière les salles de jeux "Ladbrokes") a demandé un permis de développement urbain en vue de l'aménagement d'une salle de jeux dans le rez commercial situé au Boulevard de Dixmude 15, 1000 Bruxelles

Notre quartier est en pleine transformation avec l’ouverture de nouveaux magasins et restaurants, l’ouverture du centre artistique KANAL - Centre Pompidou, des plans de réaménagement de la Place Yser, et bien plus encore. En tant que résidents locaux, nous souhaitons que cette tendance positive se poursuive et nous nous opposons à l'ouverture d'une salle de jeux dans notre quartier! Ladbrokes nous emmènera de la criminalité, des usagers de drogues, des joueurs pathologiques, de la nuisance sonore et un sentiment d'insécurité.

Signez cette pétition et aidez-nous à garder Ladbrokes DEHORS!

======================================================

Dear Neighbours & Sympathizers,

Derby NV (the company behind the "Ladbrokes" betting shops) has applied for an urban development permit with the aim of opening a betting shop in the commercial building located at Diksmuidelaan 15, 1000 Brussels.

Our neighborhood is in transformation with the opening of new shops and restaurants, the opening of the KANAL - Center Pompidou arts center, plans for a new Square Yser, and much more. As local residents, we want this positive trend to continue and we are determined to fight the opening of a betting shop in our neighbourhood! Ladbrokes will only bring nuisance, crime, drug and gambling addicts, noise and an increased sense of insecurity.

Sign this petition and help us to keep Ladbrokes OUT!

 

Victory

This petition made change with 359 supporters!